Bursa - Curs 1

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Bursa - Curs 1.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: Leo Badea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

1.1. DEFINIŢIA BURSEI

Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursă reprezintă o alocaţie, iar din punct de vedere etimologic această denumire provine din grecescul “bursă”, semnificând săculeţ cu bani.

Denumirea de „bursă" provine de la oraşul Bruges, unde aceste adunări se ţineau la Hotel des Bourses, numit aşa după un senior din vechea şi nobila familie van den Boursen care îl construise şi pe al cărui frontispiciu erau sculptate în piatră trei pungi (fr. bourse). Aici se întâlneau bancherii şi negustorii pentru a negocia bani, metale preţioase, hârtii de valoare şi mărfuri. Cu timpul, locurile de întâlnire ale comercianţilor au primit denumirea de burse.

Cea mai sugestivă definiţie dată bursei este cea a lui Fernand Brendel – “Bursa este ultimul etaj al unei pieţe care nu se mai închide şi care cuprinde şi domină întreaga activitate economică”.

Termenul desemnează o instituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de piaţă liberă. În esenţă, noţiunea indică locul de întâlnire a negustorilor şi oamenilor de afaceri, în sensul unui spaţiu de concentrare a cererii şi ofertei. Acest conţinut rezultă din definiţiile date în limbajul de specialitate.

Bursa = Piaţa pe care se vând şi se cumpără diferite mărfuri, în cantităţi mari, sau hârtii de valoare, cum ar fi acţiunile sau obligaţiunile. În funcţie de natura obiectului care este supus schimbului, bursele pot fi:

- de mărfuri, de obicei mărfurile care fac obiectul vânzării-cumpărării sunt omogene şi nu trebuie să fie prezente la bursă pentru a fi tranzacţionate;

- de titluri de valoare, caz în care obiectul vânzării-cumpărării îl constituie acţiunile, obligaţiunile şi alte hârtii de valoare.

- valutare, care au ca obiect de vânzare-cumpărare valute convertibile.

Preţul la care se fac tranzacţiile depinde de cererea şi oferta exprimată înainte de deschiderea bursei şi se numeşte cotaţie sau curs. Acest curs se face public prin listele de cursuri ale bursei sau prin afişaj electronic care se realizează în sala de tranzacţii. Cursul se comunică în acest mod, pentru fiecare produs, titlu de valoare sau valută.

Bursa îşi desfăşoară activitatea periodic, de obicei zilnic şi se implică direct comitetul bursei, reprezentanţi ai diferitelor bănci, brokerii şi joblerii. Brokerii realizează tranzacţiile în numele unor firme, bănci sau persoane fizice, iar joblerii efectuează tranzacţiile în nume propriu, dar în favoarea clienţilor lor.

Bursa de mărfuri - Bursa care are ca funcţie de bază centralizarea şi mijlocirea tranzacţiilor comerciale pentru mărfuri fungibile - înrudite calitativ, substituibile şi perfect convertibile. Tranzacţiile cu bunuri au la bază caracteristicile definitorii ale mărfurilor:

a) proprietăţi de natură fizică;

b) disponibilitatea de livrare;

c) locul unde sunt disponibile.

Proprietăţile de natură fizică generează cererea iniţială pentru acel bun; disponibilitatea de livrare şi locul influenţează nivelul preţului. Bursele de măfuri au încetat să mai reprezinte doar spaţiul fizic unde se derulează tranzacţiile, devenind din ce în ce mai mult locuri unde se vând şi se cumpără contracte având ca obiect bunuri pentru care disponibilitatea fizică sau cea de ordin spaţial devin de natură secundară.

Bursele de mărfuri sunt centre ale vieţii comerciale, pieţe unde se tranzacţionează bunuri care au anumite caracteristici :

- sunt bunuri generice, care se individualizează prin măsurare, numărare sau cântărire ;

- sunt fungibile, adică pot fi înlocuite unele prin altele ;

- au caracter standardizabil, în sensul că marfa poate fi împărţită pe loturi omogene, apte de a fi livrate la executarea contractului încheiat în bursă ;

- trebuie să aibe un grad redus de prelucrare, ca o condiţie a caracterului de produs de masă, nediferenţiat, omogen.

Bursele de mărfuri tranzacţionează contracte cu executare imediată prin livrarea efectivă a mărfii şi plata preţului, respectiv contractele spot sau piaţa la disponibil. De asemenea, bursele de mărfuri găzduiesc pieţele specializate, care asigură condiţiile pentru încheierea de tranzacţii cu contracte la termen de tip forward. Şi nu în ultimul rând, bursele de mărfuri găzduiesc azi tranzacţii cu instrumente financiare derivate.

În România bursele de mărfuri administrează pieţe de interes public şi asigură membrilor şi clienţilor condiţii centralizate de negociere pentru operaţiuni de :

a) vânzări şi cumpărări la vedere ori la termen pe piaţa la disponibil, având ca obiect bunuri fungibile şi mobile prin natura lor sau bunuri fungibile şi mobile prin anticipaţie, precum şi orice alte bunuri calificate de bursa de mărfuri ca fiind tranzacţionabile ;

b) vânzări şi cumpărări la vedere ori la termen pe piaţa la disponibil, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului şi al altora asemenea, agreate şi calificate de bursa de mărfuri ca fiind tranzacţionabile ;

c) vânzări şi achiziţii de mărfuri, servicii sau lucrări pe piaţa licitaţiilor ;

d) vânzări şi achiziţii de creanţe comerciale pe piaţa creanţelor ;

e) vânzări şi achiziţii de mărfuri şi / sau produse pe o piaţă mixtă

Fisiere in arhiva (1):

  • Bursa - Curs 1.doc