Capitalul Bancar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Capitalul Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: Ilinca Gorobeţ

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

I. Notiunea de capital bancar. Functiile si rolul lui.
II. Fondurile care constituie capital bancar
III. Suficienta capitalului Baza legislativă:

Extras din document

Tema 2: Capitalul bancar.

I. Notiunea de capital bancar. Functiile si rolul lui.

II. Fondurile care constituie capital bancar

III. Suficienta capitalului Baza legislativă:

I. Instrucţiunea privind particularităţile emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni ale băncilor şi modul de autorizare a lor de către Banca Naţională a Moldovei Nr.181 din 22.06.2000 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81-83/261 din 13.07.2000)

II. Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice Nr.81 din 09.04.98 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.49/151 din 28.05.1998)

III. Regulamentul cu privire la deţinerea cotei substanţiale în capitalul băncii Nr.42/09-01 din 29.11.96 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.80/104 din 12.12.1996)

IV. Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc Nr.269 din 17.10.2001 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.130/310 din 26.10.2001)

2.1 Notiunea de capital bancar. Functiile si rolul lui. Resursele băncilor sunt constituite din resurse proprii, resurse atrase şi resurse împrumutate. Resursele proprii ale BC sunt constituite din capital subscris de acţionari şi din beneficiile distribuite şi înglobate în diferite fonduri de rezervă sau de risc, plus profitul anului în curs, şi anilor trecuţi şi fondurile constituite de Banca. Deţinerea capitalului propriu contribuie în mare măsură la asigurarea stabilităţii băncii şi a eficienţei activităţiie ei. - din punct de vedere al gradului de stabilitate: - resurse stabile – care pot fi plasate pe termen lung, constituite din capital social, fondul de rezervă, primele legate de capital social; - resurse temporare – care pot fi plasate pe termen scurt, constituite din rezervele pentru pierderi la credite, dividendele de plată, fonduri şi rezerve constituite temporar. Capital propriu – reprezintă totalitatea fondurilor constituite de banca şi beneficiul rămas în posesia băncii.

Capital bancar brut – reprezintă totalitatea fondurilor + profitul.

Capital bancar net – reprezintă capitalul bancar brut din care scadem cheltuieli cu caracter capital (pierderi). Pierderile înregistrate = datoria debitoarea = creanţe cu termen mai mare de 30 zile şi propriile acţiuni răscumpărate. Funcţiile Capitalului propriu:

1. funcţia de protecţie(de bază) – înseamnă protecţia deponenţilor şi a creditorilor băncii. În caz de falimentare a băncii, din acest fond sunt achitate toate obligaţiunile faţă de deponenţi şi creditori; se menţine solvabilitatea pe parcursul activităţii băncii indiferent de apariţia unor cheltuieli neprevăzute.

2. funcţia operativă – are importanţa în procesul de constituire şi fondarea băncii. La etapa iniţială din resursele constituite se va procura clădiri, utilaje, se va plăti salariul pînă la momentul obţinerii beneficiului propriu.

3. funcţia de reglementare – capital bancar propriu în permanenţă este reglementat şi supravegheat de către autorităţile statului în persoana băncii centrale. Resursele băncii pot face parte din capital propriu în cazul în care satisfac următoarele cerinţe: - stabilitate - subordonare - lipsa calculării unor venituri în forma fixă (rezultatul financiar)

2.2 Fondurile care constituie capitalul bancar Banca comercială poate forma mai multe fonduri, cele mai importante sunt:

1) Fondul statutar – îndependenţa de structura juridico-orgaizatorică a băncii, poate fi constituit şi fondul statutar. - În cazul în care banca este formată ca Societate pe Acţiuni(S.A.) fondul statutar reprezintă numărul acţiunilor emise şi cumpărate de acţionari la valoarea lor nominală.

a. În cazul majorării fondului statutar – se emit noi acţiuni.

b. În cazul micşorării fondului statutar – se răscumpără o parte din acţiuni, după ce sunt anulate. - În cazul în care banca este formată ca Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L.) fondul statutar este calculat ca cota-parte a fiecărui participant şi fiecare participant răspunde în limita cotei pe care o deţine.

a. În cazul majorării fondului statutar – se măreşte cota parte a fiecărui proprietar sau creşte numărul proprietarilor.

b. În cazul micşorării fondului statutar – se micşorează cota parte fiecărui proprietar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Capitalul Bancar.doc