Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2440
Mărime: 12.80KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Mijloacele atrase ale băncii.

Mijloacele atrase ale băncii acoperă 90.0 la sută din necesităţile totale de resurse băneşti pentru efectuarea operaţiunilor active. Rolul mijloacelor atrase constă în mobilizarea persoanelor fizice şi juridice, care sunt temporar disponibile pe piaţă resurselor creditare.

Prin intermediul lor băncile satisfac necesităţile economiei în mijloacele circulante suplimentare, contribuie la transformarea banilor la capital şi asigură necesităţile în resurse creditare. În suma totală a resurselor bancare, resursele atrase ocupă loc preponderent. În diferite bănci ponderea lor constituie 70.0 la sută şi mai mult. În practica bancară internaţională toate resursele atrase se împart în 2 grupe mari în dependenţă de metoda acumulării sau atragerii:

• resurse depozitare;

• resurse nedepozitare.

Partea majoritară a resurselor atrase a băncilor constituie depozitele. Ele reprezintă mijloacele băneşti depuse la bancă de persoanele fizice îi juridice şi utilizate în dependenţă de regimul contului în care au fost depuse şi legislaţia în vigoare.

Articolul 3. Noţiuni principale

depozit - sumă de bani depusă care:

- urmează să fie rambursată fie la vedere, fie la termen, cu sau fără dobândă ori cu orice alt beneficiu, fie în condiţiile convenite în comun de către deponent (persoana care depune banii) sau de împuternicitul acestuia şi de depozitar (persoana care acceptă banii spre păstrare);

- nu se raportă la datorii subordonate la dreptul de proprietate ori la servicii, inclusiv la serviciile de asigurare;

- este atestată sau nu de orice evidenţă scrisă ori de orice chitanţă, certificat, notă sau de un alt document al depozitarului;

depozite personale - depozite ale persoanelor fizice;

Legile Republicii Moldova 550/21.07.95 Legea instituţiilor financiare //Monitorul Oficial 1/2, 01.01.1996

Mijloacele atrase nedepozitare sunt mijloacele atrase de banca prin intermediul împrumuturilor sau realizarea creanţelor sale pe piaţă

Diferenţa între resursele depozitare şi nedepozitare este următoare:

I. resursele nedepozitare au un caracter depersonalizat; nu sunt legate de un anumit client al băncii şi sunt procurate pe piaţă în baza concurenţială;

II. iniţiativa atragerii lor aparţine băncii (resurse nedepozitare).

În majoritatea cazurilor resursele atrase nedepozitare sunt folosite de bănci mari. Procurarea resurselor nedepozitare în sume mai mari sunt considerate operaţiuni – angro.

Articolul 3. Noţiuni principale

creanţă - orice instrument negociabil de datorie sau orice alt instrument echivalent, precum şi orice instrument negociabil care acordă dreptul de a achiziţiona o altă creanţă negociabilă prin subscriere sau schimb. Creanţele negociabile pot fi în for mă de certificat sau de înscris în registrul contabil;

Legile Republicii Moldova 550/21.07.95 Legea instituţiilor financiare //Monitorul Oficial 1/2, 01.01.1996

2. Depozite: concep şi clasificarea

Depozitul prezintă mijloace băneşti sau hârtii de valoare depuse la banca pentru păstrarea care pot fi utilizate pentru efectuarea decontărilor prin virament sau pot fi primiţi în numerar.

Depozite pot fi clasificate după mai multe criterii:

I. în dependenţa de categoria depunătorului:

a. persoanelor fizice

b. persoanelor juridice;

c. bancare;

d. organelor de stat.

II. în dependenţă de conţinutul economic:

a. depozite la vedere

i. tranzacţionale;

ii. la cec.

b. depozitele pe termen:

i. pe termen propriu zise;

ii. cu prevenirea anticipată;

c. depozite de economii:

i. cu eliberarea livretului de economii;

ii. cu eliberarea extrasului din cont;

d. hibride:

i. conturi NOW (negotiable order of withdrawal);

ii. ATS – automatic transfer service;

iii. conturile pieţei monetare;

iv. overdraft;

v. contocarente;

e. în dependenţa de termen:

i. overnight;

ii. până la o lună;

iii. 1 – 3 luni;

iv. 3 – 6 luni;

v. 6 – 9 luni;

vi. 9 – 12 luni;

vii. 1 – 3 ani;

viii. peste 3 ani.

f. în dependenţă de venit:

i. cu dobândă;

ii. fără dobândă.

g. în dependenţă de tipul dobânzii:

i. dobândă fixă;

ii. dobânda variabilă.

h. în dependenţă de mărimea depozitului:

i. mici;

ii. medii;

iii. mari.

Preview document

Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 1
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 2
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 3
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 4
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 5
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Componenta si Functionalitatea Resurselor Atrase ale Bancii.doc

Alții au mai descărcat și

Particularitati ale Activitatii Institutiilor Financiare Nebancare Specializate pe Oferirea de Produse si Servicii Financiar-Bancare Populatiei

Capitolul I Sistemul financiar din România 1.1 Structura sistemului financiar În anul 2009 sectorul financiar a continuat să se extindă, dar...

Resursele Atrase

1. Componenţa resurselor atrase ale băncii. Resursele atrase reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti, ce necesită rambursare, utilizate de...

Asigurarea Aeronavelor

Pierderea fizica directa înseamna distrugerea completa a aeronavei, fiind imposibila repunerea ei în stare de functionare. Pierderea totala...

Decontarile cu Valuta

Relaţiile financiar-valutare internaţionale pe care ţara noastră le realizează cu pieţele celorlaltor state determină operaţiuni cu mijloace de...

Banca Națională a României

1. SISTEMUL BANCAR CONTEMPORAN Bancile reprezinta institutii financiare care concentreaza mijloacele de plata si acorda credite. Ele joaca un rol...

Sistemul Valutar international

SUBIECTE 1. Conţinutul şi sfera relaţiilor valutar-financiare internaţionale. 2. Elementele şi evoluţia sistemului valutar...

Tehnica Operatiunilor Bancare

1 SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE Sistemul de plati si compensari reprezinta o componenta importanta a sistemului monetar si prin...

Creditarea Agentiolor Economici

SESIUNEA 1 ROL UL SI FUNCTIILE CREDITUL UI ÎN ACTIVITA TEA ECONOMICA Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investitii sau...

Ai nevoie de altceva?