Contabilitate Bancară

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 170 în total
Cuvinte : 57956
Mărime: 258.17KB (arhivat)
Publicat de: Felix Edmond Iancu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Raluca Sava

Extras din curs

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT

Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în condiţiile legii. În conformitate cu legea 58/1998 privind activitatea bancare, republicată în M. Of. partea I nr. 78/24.01.2005, instituţia de credit reprezintă:

a) entitatea care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu;

b) entitatea emitentă de monedă electronică, alta decât cea prevazută la lit. a), denumită în continuare instituţie emitentă de monedă electronică.

Prin public se înţelege orice persoană fizică, persoană juridică ori entitate fără personalitate juridică, ce nu are capacitatea şi experienţa necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a sumelor depuse. Nu intră în categoria de public: statul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţiile guvernamentale, băncile centrale, instituţiile de credit, instituţiile financiare şi alte instituţii similare.

În România instituţiile de credit se pot constitui şi pot funcţiona ca bănci, organizaţii cooperatiste de credit, bănci de economisire şi creditare, bănci de credit ipotecar şi instituţii emitente de monedă electronică.

1.1. Terminologia contabilităţii instituţiilor de credit

Activitatea bancară şi implicit şi contabilitatea instituţiilor de credit se şi-a format un limbaj propriu de comunicare, cu termeni şi expresii specifice care au următoarele semnificaţii :

1. activitate bancară - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu;

2. instituţie financiară - o entitate, alta decât o instituţie de credit, al cărei obiect principal de activitate constă în dobândirea de participaţii sau în efectuarea uneia sau mai multora dintre următoarele activităţi:

- contractare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare;

- leasing financiar;

- servicii de transfer monetar;

- emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;

- emitere de garanţii şi asumare de angajamente;

- tranzacţionare în cont propriu sau în contul clienţilor, în condiţiile legii, cu: instrumente ale pieţei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; valută; contracte futures şi options; instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii; valori mobiliare şi alte instrumente financiare;

- intermediere, în condiţiile legii, în oferta de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii aferente;

- acordare de consultantă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de aceasta, consultanţă şi prestare de servicii cu privire la fuziuni şi achiziţii de societăţi comerciale;

- intermediere pe piaţa interbancară;

- administrare de portofolii ale clienţilor şi consultanţă legată de aceasta;

- păstrare în custodie şi administrare de valori mobiliare şi alte instrumente financiare.

3. societate-mamă - entitatea care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită în continuare filială;

b) are dreptul să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor unei alte entităţi, denumită în continuare filială, şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acelei entităţi;

c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei entităţi, denumită în continuare filială, la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităţi, în situaţia în care legislaţia care guvernează statutul filialei permite existenţa unor astfel de clauze ori prevederi;

d) este acţionar sau asociat al unei entităţi, denumită în continuare filială, şi în ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei;

e) este acţionar sau asociat al unei entităţi, denumită în continuare filială, şi controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în acea filială.

4. sucursala - unitatea operaţională fără personalitate juridică a unei instituţii de credit, care efectuează în mod direct toate sau unele dintre activităţile instituţiei de credit, în limita mandatului dat de aceasta;

Preview document

Contabilitate Bancară - Pagina 1
Contabilitate Bancară - Pagina 2
Contabilitate Bancară - Pagina 3
Contabilitate Bancară - Pagina 4
Contabilitate Bancară - Pagina 5
Contabilitate Bancară - Pagina 6
Contabilitate Bancară - Pagina 7
Contabilitate Bancară - Pagina 8
Contabilitate Bancară - Pagina 9
Contabilitate Bancară - Pagina 10
Contabilitate Bancară - Pagina 11
Contabilitate Bancară - Pagina 12
Contabilitate Bancară - Pagina 13
Contabilitate Bancară - Pagina 14
Contabilitate Bancară - Pagina 15
Contabilitate Bancară - Pagina 16
Contabilitate Bancară - Pagina 17
Contabilitate Bancară - Pagina 18
Contabilitate Bancară - Pagina 19
Contabilitate Bancară - Pagina 20
Contabilitate Bancară - Pagina 21
Contabilitate Bancară - Pagina 22
Contabilitate Bancară - Pagina 23
Contabilitate Bancară - Pagina 24
Contabilitate Bancară - Pagina 25
Contabilitate Bancară - Pagina 26
Contabilitate Bancară - Pagina 27
Contabilitate Bancară - Pagina 28
Contabilitate Bancară - Pagina 29
Contabilitate Bancară - Pagina 30
Contabilitate Bancară - Pagina 31
Contabilitate Bancară - Pagina 32
Contabilitate Bancară - Pagina 33
Contabilitate Bancară - Pagina 34
Contabilitate Bancară - Pagina 35
Contabilitate Bancară - Pagina 36
Contabilitate Bancară - Pagina 37
Contabilitate Bancară - Pagina 38
Contabilitate Bancară - Pagina 39
Contabilitate Bancară - Pagina 40
Contabilitate Bancară - Pagina 41
Contabilitate Bancară - Pagina 42
Contabilitate Bancară - Pagina 43
Contabilitate Bancară - Pagina 44
Contabilitate Bancară - Pagina 45
Contabilitate Bancară - Pagina 46
Contabilitate Bancară - Pagina 47
Contabilitate Bancară - Pagina 48
Contabilitate Bancară - Pagina 49
Contabilitate Bancară - Pagina 50
Contabilitate Bancară - Pagina 51
Contabilitate Bancară - Pagina 52
Contabilitate Bancară - Pagina 53
Contabilitate Bancară - Pagina 54
Contabilitate Bancară - Pagina 55
Contabilitate Bancară - Pagina 56
Contabilitate Bancară - Pagina 57
Contabilitate Bancară - Pagina 58
Contabilitate Bancară - Pagina 59
Contabilitate Bancară - Pagina 60
Contabilitate Bancară - Pagina 61
Contabilitate Bancară - Pagina 62
Contabilitate Bancară - Pagina 63
Contabilitate Bancară - Pagina 64
Contabilitate Bancară - Pagina 65
Contabilitate Bancară - Pagina 66
Contabilitate Bancară - Pagina 67
Contabilitate Bancară - Pagina 68
Contabilitate Bancară - Pagina 69
Contabilitate Bancară - Pagina 70
Contabilitate Bancară - Pagina 71
Contabilitate Bancară - Pagina 72
Contabilitate Bancară - Pagina 73
Contabilitate Bancară - Pagina 74
Contabilitate Bancară - Pagina 75
Contabilitate Bancară - Pagina 76
Contabilitate Bancară - Pagina 77
Contabilitate Bancară - Pagina 78
Contabilitate Bancară - Pagina 79
Contabilitate Bancară - Pagina 80
Contabilitate Bancară - Pagina 81
Contabilitate Bancară - Pagina 82
Contabilitate Bancară - Pagina 83
Contabilitate Bancară - Pagina 84
Contabilitate Bancară - Pagina 85
Contabilitate Bancară - Pagina 86
Contabilitate Bancară - Pagina 87
Contabilitate Bancară - Pagina 88
Contabilitate Bancară - Pagina 89
Contabilitate Bancară - Pagina 90
Contabilitate Bancară - Pagina 91
Contabilitate Bancară - Pagina 92
Contabilitate Bancară - Pagina 93
Contabilitate Bancară - Pagina 94
Contabilitate Bancară - Pagina 95
Contabilitate Bancară - Pagina 96
Contabilitate Bancară - Pagina 97
Contabilitate Bancară - Pagina 98
Contabilitate Bancară - Pagina 99
Contabilitate Bancară - Pagina 100
Contabilitate Bancară - Pagina 101
Contabilitate Bancară - Pagina 102
Contabilitate Bancară - Pagina 103
Contabilitate Bancară - Pagina 104
Contabilitate Bancară - Pagina 105
Contabilitate Bancară - Pagina 106
Contabilitate Bancară - Pagina 107
Contabilitate Bancară - Pagina 108
Contabilitate Bancară - Pagina 109
Contabilitate Bancară - Pagina 110
Contabilitate Bancară - Pagina 111
Contabilitate Bancară - Pagina 112
Contabilitate Bancară - Pagina 113
Contabilitate Bancară - Pagina 114
Contabilitate Bancară - Pagina 115
Contabilitate Bancară - Pagina 116
Contabilitate Bancară - Pagina 117
Contabilitate Bancară - Pagina 118
Contabilitate Bancară - Pagina 119
Contabilitate Bancară - Pagina 120
Contabilitate Bancară - Pagina 121
Contabilitate Bancară - Pagina 122
Contabilitate Bancară - Pagina 123
Contabilitate Bancară - Pagina 124
Contabilitate Bancară - Pagina 125
Contabilitate Bancară - Pagina 126
Contabilitate Bancară - Pagina 127
Contabilitate Bancară - Pagina 128
Contabilitate Bancară - Pagina 129
Contabilitate Bancară - Pagina 130
Contabilitate Bancară - Pagina 131
Contabilitate Bancară - Pagina 132
Contabilitate Bancară - Pagina 133
Contabilitate Bancară - Pagina 134
Contabilitate Bancară - Pagina 135
Contabilitate Bancară - Pagina 136
Contabilitate Bancară - Pagina 137
Contabilitate Bancară - Pagina 138
Contabilitate Bancară - Pagina 139
Contabilitate Bancară - Pagina 140
Contabilitate Bancară - Pagina 141
Contabilitate Bancară - Pagina 142
Contabilitate Bancară - Pagina 143
Contabilitate Bancară - Pagina 144
Contabilitate Bancară - Pagina 145
Contabilitate Bancară - Pagina 146
Contabilitate Bancară - Pagina 147
Contabilitate Bancară - Pagina 148
Contabilitate Bancară - Pagina 149
Contabilitate Bancară - Pagina 150
Contabilitate Bancară - Pagina 151
Contabilitate Bancară - Pagina 152
Contabilitate Bancară - Pagina 153
Contabilitate Bancară - Pagina 154
Contabilitate Bancară - Pagina 155
Contabilitate Bancară - Pagina 156
Contabilitate Bancară - Pagina 157
Contabilitate Bancară - Pagina 158
Contabilitate Bancară - Pagina 159
Contabilitate Bancară - Pagina 160
Contabilitate Bancară - Pagina 161
Contabilitate Bancară - Pagina 162
Contabilitate Bancară - Pagina 163
Contabilitate Bancară - Pagina 164
Contabilitate Bancară - Pagina 165
Contabilitate Bancară - Pagina 166
Contabilitate Bancară - Pagina 167
Contabilitate Bancară - Pagina 168
Contabilitate Bancară - Pagina 169
Contabilitate Bancară - Pagina 170

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Situațiile financiare anuale în BCR SA

INTRODUCERE Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Creditarea persoanelor juridice MICRO IMM în practica Băncii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Creditarea pe Termen Scurt a Agenților Economici

I.1.Rolul Băncii Centrale Banca centrală este în general o instituţie a statului ce acţionează pentru a stabili şi coordona politica monetară şi...

Contabilitate bancară

Functia de control intern. Controlul intern reprezinta un ansamblu de masuri la dispozitia institutiei de credit menita sa asigure buna...

Gestiune Bancară

CURS : Gestiune bancara Riscul de rata a dobânzii în activitatea bancara Fluctuatiile ratelor de dobânda nu sunt un fenomen recent, ele...

Audit Financiar Bancar

Capitolul I . CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR. 1.1 Introducere Pe masura ce societatea devine mai complexa , factorii de decizie se confrunta cu...

Audit Bancar

Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI...

Te-ar putea interesa și

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar stă în centrul...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate bancară

Contabilitatea A fost definita pentru prima oara ca o arta,în 1541, de catre Luca Paciolo, alte definitii ale contabilitatii în decursul timpului...

Grile rezolvate contabilitate bancară anul V FR-FB

Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără...

Contabilitate Bancară

Sistemul bancar reprezinta un segment indispensabil al ansamblului economic al oricarui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul...

Contabilitate bancară

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura...

Contabilitate Bancară

CONTABILITATE BANCARA – CURS 1 Vasile Dedu, Contabilitate bancara (se gaseste la A.S.E) Legea nr. 58/1998 a sistemului bancar publicata în M.O....

Ai nevoie de altceva?