Cotarea Valorilor Imobiliare

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Cotarea Valorilor Imobiliare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: Vlad Costica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

COTAREA VALORILOR MOBILIARE

1. Introducerea la bursa a valorilor mobiliare

Tranzactiile bursiere se pot derula doar cu conditia înscrierii valorilor mobiliare la cota bursei.

Procedura de admitere la cota bursei se face în conformitate cu practica internationala si se deruleaza în trei etape:

- Întocmirea dosarului de admitere care cuprinde, în principal documentele financiare pe ultimii 3-5 ani.

- Asumarea unor obligatii de catre emitent cum ar fi:

- punerea la dispozitia pietei a unui anumit volum de valori mobiliare;

- punerea la dispozitie a informatiilor solicitate în timp util;

- încheierea unei asigurari.

- Examinarea si aprobarea cererii de catre organismul de reglementare si supraveghere a pietei bursiere.

Cota Bursei de Valori Bucuresti este structurata pe trei sectoare:

- Sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române;

- Sectorul pentru tranzactionarea valorilor mobiliare emise de stat;

- Sectorul international.

1.1. Sectorul persoanelor juridice din România.

Înscrierea la cota bursei se face printr-o societate de servicii si intermediere a valorilor mobiliare (S.S.I.F.) membra a asociatiei bursei. Înscrierea se face la categoria de baza, dupa care în functie de rezultatele economico-financiare si de evolutia bursiera se poate promova în prima categorie.

Cerinte pentru înscrierea societatilor la categoria a II-a (de baza):

- libera transferabilitate a valorilor mobiliare;

- înregistrarea la Oficiul de evidenta a valorilor mobiliare;

- plata comisioanelor de înscriere;

- mentinerea legaturii cu bursa printr-un reprezentant permanent;

- certificarea datelor furnizate de emitent de catre un cenzor independent.

Pentru categoria I, sunt necesare în plus si alte cerinte:

- minim trei ani de activitate;

- în ultimii doi ani sa înregistreze profit;

- principalii indicatori economico-financiari (lichiditate, solvabilitate, etc.) sa se încadreze între anumite valori.

Conditii pentru înscrierea la cota bursei a actiunilor.

Cel putin 15% din numarul actiunilor aflate în circulatie trebuie sa fie detinute de cel putin 100 de actionari. Fiecare din acestia trebuie sa detina un numar de actiuni a caror valoare totala minima sa fie 100.000 lei. Procentul de 15% trebuie sa reprezinte minim 75.000 actiuni.

Conditii pentru înscrierea la cota bursei a obligatiunilor.

Cel putin 30% din numarul celor aflate în circulatie trebuie sa fie detinute de cel putin 100 persoane, iar valoarea minima totala de obligatiuni pe persoana trebuie sa fie 300.000 lei. Procentul de 30% reprezinta minim 50.000 de obligatiuni.

Atât în cazul actiunilor cât si al obligatiunilor se excepteaza detinerile personalului emitentului.

Decizia de promovare a valorilor mobiliare se face de catre Comisia de înscriere la cota bursei.

1.2. Sectorul international.

În aceasta sectiune se înscriu valori mobiliare emise de persoanele juridice straine care sunt supuse acelorasi reglementari ca si în cazul persoanelor juridice române. În plus, trebuie sa mai îndeplineasca doua conditii cumulative:

- respectivele valori mobiliare sa fie depozitate la o societate comerciala de depozitare colectiva a valorilor mobiliare desemnata de bursa;

- anterior comercializarii pe piata româneasca, aceste valori mobiliare trebuie înscrise pe o piata organizata în tara de origine a emitentului si recunoscuta de BVB. Emitentii a caror valori mobiliare sunt tranzactionale în bursa româneasca au obligatia de a pune la dispozitie toate informatiile solicitate de aceasta.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cotarea Valorilor Imobiliare.doc

Alte informatii

curs 7