Creditare bancară

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 23098
Mărime: 828.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Moinescu
Este un suport de curs despre activitatea de creditare a unei banci utilizat in cadrul ASE Bucuresti.

Extras din curs

1. Aspecte generale privind creditarea organizaţiilor

Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare

cauzat de neîndeplinirea totală sau parţială de către contrapartidă a obligaţiilor care îi

revin. Efectul său este măsurat prin costul de înlocuire al fluxurilor financiare care sar

fi produs în cazul în care contrapartida şi-ar fi îndeplinit obligaţiile.

Riscul de credit constă în două componente principale: riscul de intrare în incapacitate

de plată a contrapartidei (default risk) şi riscul de majoare a spread-ului (spread risk).

Riscul de nerambursare este riscul ca debitorul să nu dorească sau să fie în

imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale (plata dobânzii şi a

principalului) parţial sau total. Conform Basel II, se consideră că un anumit debitor

se află în stare de „nerambursare” atunci când are loc oricare sau ambele dintre

evenimentele următoare:

a) instituţia de credit consideră că, fără a recurge la măsuri precum executarea

garanţiei, dacă aceasta există, este improbabil1 ca debitorul să-şi plătească în

1 a) instituţia de credit încetează să mai contabilizeze dobânzile curente neîncasate;

b) instituţia de credit efectuează o ajustare de valoare justificată de perceperea unei deteriorări

semnificative a calităţii creditului, în raport cu momentul în care instituţia de credit s-a expus la

risc;

c) instituţia de credit vinde creanţa din credit înregistrând o pierdere economică semnificativă;

d) instituţia de credit aprobă o restructurare în regim de urgenţă a creanţei din credit, care este

probabil să genereze o diminuare a valorii sale, ca urmare a anulării sau amânării la plată a unei

părţi semnificative a principalului, a dobânzii sau, unde este cazul, a comisioanelor. În cazul

expunerilor din titluri de capital evaluate potrivit metodei bazate pe probabilitate de

nerambursare/pierdere în caz de nerambursare este inclusă restructurarea în regim de urgenţă a

însuşi titlului de capital;

e) instituţia de credit a introdus o cerere prin care solicită deschiderea procedurii de faliment a

debitorului sau aplicarea unei măsuri similare faţă de o obligaţie din credit a debitorului către

instituţia de credit, societatea-mamă sau oricare dintre filialele acesteia; şi

f) debitorul a solicitat deschiderea sau face obiectul procedurii de faliment sau al unei protecţii

similare, în cazul în care aceasta ar conduce la evitarea sau amânarea plăţii unei obligaţii din

credite către instituţia de credit, societatea-mamă sau oricare dintre filialele acesteia.

Creditarea Organizaţiilor (Bogdan MOINESCU)

3

întregime obligaţiile din credite către instituţia de credit, societatea-mamă sau oricare

dintre filialele acesteia;

b) întârzierea la plată a debitorului a depăşit 90 de zile pentru orice obligaţie

semnificativă din credite către instituţia de credit, societatea-mamă sau oricare dintre

filialele acesteia.

Riscul de spread reprezintă riscul ca valoarea de piaţă a instrumentului de credit să se

reducă datorită modificărilor intervenite în bonitatea debitorului.

Conform datelor statistice, pentru instituţiile financiare, riscul de credit este mult mai

important decât riscul de piaţă, diversificarea scăzută (datorită concentrării geografice

sau sectoriale) a riscului de credit fiind principala cauză a falimentelor bancare.

Doar recent, industria bancară a început să măsoare riscul de credit în contextul unui

portofoliu, odată cu dezvoltarea managementului riscului începută cu modelele de

valoare la risc (VAR). După ce a fost cuantificat, riscul de credit poate fi diversificat

ca orice alt risc financiar. Dar, riscul de credit este mult mai greu de măsurat decât

riscul de piaţă deoarece acesta este afectat de mult mai mulţi factori iar mulţi dintre ei

fiind extrem de dificil de măsurat datorită frecvenţei foarte reduse cu care apar. În

această categorie sunt incluse probabilităţile de intrare în incapacitate de plată,

corelaţiile dintre acestea şi gradul de recuperare a fluxului financiar odată ce intrarea

în incapacitate de plată s-a produs.

Principalele componente ale riscului de credit sunt urmatoarele

a) probabilitate de nerambursare (eng. probability of default – PD) –

probabilitatea ca o contrapartidă să ajungă în stare de nerambursare într-un orizont

de timp de un an.

b) pierdere în caz de nerambursare (eng. loss given default – LGD)– raportul

între pierderea aferentă unei expuneri2, ca urmare a nerambursării din partea

contrapartidei, şi suma expusă la risc la momentul nerambursării.

c) expunere în caz de nerambursare (eng. exposure at default – EAD) – suma

rămasă de rambursat în cazul elementelor bilanţiere şi produsul între valoarea

reprezentând suma angajată ferm dar neutilizată şi un factor de conversie în cazul

elementelor extra-bilanţiere (pentru liniile de credit se adaugă şi valoarea utilizată

nerambursată).

Preview document

Creditare bancară - Pagina 1
Creditare bancară - Pagina 2
Creditare bancară - Pagina 3
Creditare bancară - Pagina 4
Creditare bancară - Pagina 5
Creditare bancară - Pagina 6
Creditare bancară - Pagina 7
Creditare bancară - Pagina 8
Creditare bancară - Pagina 9
Creditare bancară - Pagina 10
Creditare bancară - Pagina 11
Creditare bancară - Pagina 12
Creditare bancară - Pagina 13
Creditare bancară - Pagina 14
Creditare bancară - Pagina 15
Creditare bancară - Pagina 16
Creditare bancară - Pagina 17
Creditare bancară - Pagina 18
Creditare bancară - Pagina 19
Creditare bancară - Pagina 20
Creditare bancară - Pagina 21
Creditare bancară - Pagina 22
Creditare bancară - Pagina 23
Creditare bancară - Pagina 24
Creditare bancară - Pagina 25
Creditare bancară - Pagina 26
Creditare bancară - Pagina 27
Creditare bancară - Pagina 28
Creditare bancară - Pagina 29
Creditare bancară - Pagina 30
Creditare bancară - Pagina 31
Creditare bancară - Pagina 32
Creditare bancară - Pagina 33
Creditare bancară - Pagina 34
Creditare bancară - Pagina 35
Creditare bancară - Pagina 36
Creditare bancară - Pagina 37
Creditare bancară - Pagina 38
Creditare bancară - Pagina 39
Creditare bancară - Pagina 40
Creditare bancară - Pagina 41
Creditare bancară - Pagina 42
Creditare bancară - Pagina 43
Creditare bancară - Pagina 44
Creditare bancară - Pagina 45
Creditare bancară - Pagina 46
Creditare bancară - Pagina 47
Creditare bancară - Pagina 48
Creditare bancară - Pagina 49
Creditare bancară - Pagina 50
Creditare bancară - Pagina 51
Creditare bancară - Pagina 52
Creditare bancară - Pagina 53
Creditare bancară - Pagina 54
Creditare bancară - Pagina 55
Creditare bancară - Pagina 56
Creditare bancară - Pagina 57
Creditare bancară - Pagina 58
Creditare bancară - Pagina 59
Creditare bancară - Pagina 60
Creditare bancară - Pagina 61
Creditare bancară - Pagina 62
Creditare bancară - Pagina 63
Creditare bancară - Pagina 64
Creditare bancară - Pagina 65
Creditare bancară - Pagina 66
Creditare bancară - Pagina 67
Creditare bancară - Pagina 68
Creditare bancară - Pagina 69
Creditare bancară - Pagina 70
Creditare bancară - Pagina 71
Creditare bancară - Pagina 72
Creditare bancară - Pagina 73
Creditare bancară - Pagina 74
Creditare bancară - Pagina 75
Creditare bancară - Pagina 76
Creditare bancară - Pagina 77
Creditare bancară - Pagina 78
Creditare bancară - Pagina 79
Creditare bancară - Pagina 80
Creditare bancară - Pagina 81
Creditare bancară - Pagina 82
Creditare bancară - Pagina 83
Creditare bancară - Pagina 84
Creditare bancară - Pagina 85
Creditare bancară - Pagina 86
Creditare bancară - Pagina 87
Creditare bancară - Pagina 88
Creditare bancară - Pagina 89
Creditare bancară - Pagina 90
Creditare bancară - Pagina 91
Creditare bancară - Pagina 92
Creditare bancară - Pagina 93
Creditare bancară - Pagina 94
Creditare bancară - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Creditare Bancara.pdf

Alții au mai descărcat și

Riscul de Credit

INTRODUCERE Pentru cea mai mare parte a băncilor universale creditul rămâne principala operaţiune activă. Pierderile băncilor cauzate de...

Monedă bănci credit

1. Conceptul de management bancar: Managementul bancar = reprezinta conducerea stiintifica a activitatii bancare comerciale. Nu avem în vedere...

Sistemul Bancar Românesc

În economia socialista sistemul bancar a avut un rol pasiv. Banca Centrala de stat si bancile specializate erau elementele sistemului numit în...

Management Bancar

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT Activitatea bancara se desfasoara prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de...

Creditul

1. NECESITATEA, APARIŢIA ȘI EVOLUȚIA CREDITULUI Abordând aspectul apariţiei creditului vom menționa că originile acestuia se regăsesc în...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Gestionarea Creditelor Bancare

Analiza istorica a permis distingerea a trei factori esentiali ai evolutiei sistemului bancar: mijloacele de plata, activitatea economica si,...

Credite

Credite Alături de companii (regii autonome, societăţi naţionale, societăţi comerciale etc.), persoanele individuale reprezintă al doilea mare...

Te-ar putea interesa și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Credite Bancare pentru Persoane Fizice

INTRODUCERE Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Managementul Sistemului de Creditare Bancară

Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRELIMINARII I.1 Noţiunea creditului. I.1.1 Istoric. Noţiunea de credit vine de la latinescul “creditum”care înseamna...

Practică BancPost

Introducere Domeniul bancar prezintă un rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi buna funcţionare a unei economii. Datorită acestui fapt am ales...

Ai nevoie de altceva?