Creditare Bancara

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 23098
Mărime: 828.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Moinescu
Este un suport de curs despre activitatea de creditare a unei banci utilizat in cadrul ASE Bucuresti.

Extras din document

1. Aspecte generale privind creditarea organizaţiilor

Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare

cauzat de neîndeplinirea totală sau parţială de către contrapartidă a obligaţiilor care îi

revin. Efectul său este măsurat prin costul de înlocuire al fluxurilor financiare care sar

fi produs în cazul în care contrapartida şi-ar fi îndeplinit obligaţiile.

Riscul de credit constă în două componente principale: riscul de intrare în incapacitate

de plată a contrapartidei (default risk) şi riscul de majoare a spread-ului (spread risk).

Riscul de nerambursare este riscul ca debitorul să nu dorească sau să fie în

imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale (plata dobânzii şi a

principalului) parţial sau total. Conform Basel II, se consideră că un anumit debitor

se află în stare de „nerambursare” atunci când are loc oricare sau ambele dintre

evenimentele următoare:

a) instituţia de credit consideră că, fără a recurge la măsuri precum executarea

garanţiei, dacă aceasta există, este improbabil1 ca debitorul să-şi plătească în

1 a) instituţia de credit încetează să mai contabilizeze dobânzile curente neîncasate;

b) instituţia de credit efectuează o ajustare de valoare justificată de perceperea unei deteriorări

semnificative a calităţii creditului, în raport cu momentul în care instituţia de credit s-a expus la

risc;

c) instituţia de credit vinde creanţa din credit înregistrând o pierdere economică semnificativă;

d) instituţia de credit aprobă o restructurare în regim de urgenţă a creanţei din credit, care este

probabil să genereze o diminuare a valorii sale, ca urmare a anulării sau amânării la plată a unei

părţi semnificative a principalului, a dobânzii sau, unde este cazul, a comisioanelor. În cazul

expunerilor din titluri de capital evaluate potrivit metodei bazate pe probabilitate de

nerambursare/pierdere în caz de nerambursare este inclusă restructurarea în regim de urgenţă a

însuşi titlului de capital;

e) instituţia de credit a introdus o cerere prin care solicită deschiderea procedurii de faliment a

debitorului sau aplicarea unei măsuri similare faţă de o obligaţie din credit a debitorului către

instituţia de credit, societatea-mamă sau oricare dintre filialele acesteia; şi

f) debitorul a solicitat deschiderea sau face obiectul procedurii de faliment sau al unei protecţii

similare, în cazul în care aceasta ar conduce la evitarea sau amânarea plăţii unei obligaţii din

credite către instituţia de credit, societatea-mamă sau oricare dintre filialele acesteia.

Creditarea Organizaţiilor (Bogdan MOINESCU)

3

întregime obligaţiile din credite către instituţia de credit, societatea-mamă sau oricare

dintre filialele acesteia;

b) întârzierea la plată a debitorului a depăşit 90 de zile pentru orice obligaţie

semnificativă din credite către instituţia de credit, societatea-mamă sau oricare dintre

filialele acesteia.

Riscul de spread reprezintă riscul ca valoarea de piaţă a instrumentului de credit să se

reducă datorită modificărilor intervenite în bonitatea debitorului.

Conform datelor statistice, pentru instituţiile financiare, riscul de credit este mult mai

important decât riscul de piaţă, diversificarea scăzută (datorită concentrării geografice

sau sectoriale) a riscului de credit fiind principala cauză a falimentelor bancare.

Doar recent, industria bancară a început să măsoare riscul de credit în contextul unui

portofoliu, odată cu dezvoltarea managementului riscului începută cu modelele de

valoare la risc (VAR). După ce a fost cuantificat, riscul de credit poate fi diversificat

ca orice alt risc financiar. Dar, riscul de credit este mult mai greu de măsurat decât

riscul de piaţă deoarece acesta este afectat de mult mai mulţi factori iar mulţi dintre ei

fiind extrem de dificil de măsurat datorită frecvenţei foarte reduse cu care apar. În

această categorie sunt incluse probabilităţile de intrare în incapacitate de plată,

corelaţiile dintre acestea şi gradul de recuperare a fluxului financiar odată ce intrarea

în incapacitate de plată s-a produs.

Principalele componente ale riscului de credit sunt urmatoarele

a) probabilitate de nerambursare (eng. probability of default – PD) –

probabilitatea ca o contrapartidă să ajungă în stare de nerambursare într-un orizont

de timp de un an.

b) pierdere în caz de nerambursare (eng. loss given default – LGD)– raportul

între pierderea aferentă unei expuneri2, ca urmare a nerambursării din partea

contrapartidei, şi suma expusă la risc la momentul nerambursării.

c) expunere în caz de nerambursare (eng. exposure at default – EAD) – suma

rămasă de rambursat în cazul elementelor bilanţiere şi produsul între valoarea

reprezentând suma angajată ferm dar neutilizată şi un factor de conversie în cazul

elementelor extra-bilanţiere (pentru liniile de credit se adaugă şi valoarea utilizată

nerambursată).

Preview document

Creditare Bancara - Pagina 1
Creditare Bancara - Pagina 2
Creditare Bancara - Pagina 3
Creditare Bancara - Pagina 4
Creditare Bancara - Pagina 5
Creditare Bancara - Pagina 6
Creditare Bancara - Pagina 7
Creditare Bancara - Pagina 8
Creditare Bancara - Pagina 9
Creditare Bancara - Pagina 10
Creditare Bancara - Pagina 11
Creditare Bancara - Pagina 12
Creditare Bancara - Pagina 13
Creditare Bancara - Pagina 14
Creditare Bancara - Pagina 15
Creditare Bancara - Pagina 16
Creditare Bancara - Pagina 17
Creditare Bancara - Pagina 18
Creditare Bancara - Pagina 19
Creditare Bancara - Pagina 20
Creditare Bancara - Pagina 21
Creditare Bancara - Pagina 22
Creditare Bancara - Pagina 23
Creditare Bancara - Pagina 24
Creditare Bancara - Pagina 25
Creditare Bancara - Pagina 26
Creditare Bancara - Pagina 27
Creditare Bancara - Pagina 28
Creditare Bancara - Pagina 29
Creditare Bancara - Pagina 30
Creditare Bancara - Pagina 31
Creditare Bancara - Pagina 32
Creditare Bancara - Pagina 33
Creditare Bancara - Pagina 34
Creditare Bancara - Pagina 35
Creditare Bancara - Pagina 36
Creditare Bancara - Pagina 37
Creditare Bancara - Pagina 38
Creditare Bancara - Pagina 39
Creditare Bancara - Pagina 40
Creditare Bancara - Pagina 41
Creditare Bancara - Pagina 42
Creditare Bancara - Pagina 43
Creditare Bancara - Pagina 44
Creditare Bancara - Pagina 45
Creditare Bancara - Pagina 46
Creditare Bancara - Pagina 47
Creditare Bancara - Pagina 48
Creditare Bancara - Pagina 49
Creditare Bancara - Pagina 50
Creditare Bancara - Pagina 51
Creditare Bancara - Pagina 52
Creditare Bancara - Pagina 53
Creditare Bancara - Pagina 54
Creditare Bancara - Pagina 55
Creditare Bancara - Pagina 56
Creditare Bancara - Pagina 57
Creditare Bancara - Pagina 58
Creditare Bancara - Pagina 59
Creditare Bancara - Pagina 60
Creditare Bancara - Pagina 61
Creditare Bancara - Pagina 62
Creditare Bancara - Pagina 63
Creditare Bancara - Pagina 64
Creditare Bancara - Pagina 65
Creditare Bancara - Pagina 66
Creditare Bancara - Pagina 67
Creditare Bancara - Pagina 68
Creditare Bancara - Pagina 69
Creditare Bancara - Pagina 70
Creditare Bancara - Pagina 71
Creditare Bancara - Pagina 72
Creditare Bancara - Pagina 73
Creditare Bancara - Pagina 74
Creditare Bancara - Pagina 75
Creditare Bancara - Pagina 76
Creditare Bancara - Pagina 77
Creditare Bancara - Pagina 78
Creditare Bancara - Pagina 79
Creditare Bancara - Pagina 80
Creditare Bancara - Pagina 81
Creditare Bancara - Pagina 82
Creditare Bancara - Pagina 83
Creditare Bancara - Pagina 84
Creditare Bancara - Pagina 85
Creditare Bancara - Pagina 86
Creditare Bancara - Pagina 87
Creditare Bancara - Pagina 88
Creditare Bancara - Pagina 89
Creditare Bancara - Pagina 90
Creditare Bancara - Pagina 91
Creditare Bancara - Pagina 92
Creditare Bancara - Pagina 93
Creditare Bancara - Pagina 94
Creditare Bancara - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Creditare Bancara.pdf

Alții au mai descărcat și

Linia de Credit - Credit pentru Capital de Lucru

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unor institutii de credit care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare Realizat la Banca Comerciala BRD - Groupe Societe Generale Iasi

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE.ISTORIC SI EVOLUTIE 1.1. Momentul istoric al infiintarii BRD-G.S.G Pe teritoriul Romaniei au fost...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Politici de Creditare a Persoanelor Fizice la BCR

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent ,atât în învătământul universitar ,cât şi în practica economică din...

Fundamentarea Complexa a Deciziei de Creditare

Evolutia sistemului bancar din România în perioada 1990  2005 Înainte de 1990 structura sistemului bancar din România era similara cu cea a...

Managementul Riscului de Creditare la BRD Groupe Societe Generale

Capitolul I Riscul în activitatea bancară I.1 Notiuni generale Piata financiară este extrem de volatilă datorită influentei unui număr mare de...

Activitatea Bancara in Perioada Socialista

Cap. 1 Evolutia activitatii bancare 1.1 Banca si activitatea bancara in timp si spatiu Inceputurile activitatii bancare dateaza inca din...

Ai nevoie de altceva?