Creditarea Agentiolor Economici

Curs
7.6/10 (8 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 39944
Mărime: 125.74KB (arhivat)
Publicat de: Iorgu Vlad
Cost: Gratis
Curs Creditarea Agentilor Economici - Institutul Bancar Roman

Extras din curs

SESIUNEA 1 ROL UL SI FUNCTIILE CREDITUL UI ÎN ACTIVITA TEA ECONOMICA

Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investitii sau activitati curente. Fondurile disponibile, constând în economii pentru diferite perioade de timp, precum si fondurile strânse prin vânzarea de actiuni si obligatiuni, pot fi folosite pentru acordarea de împrumuturi întreprinderilor de stat si particulare. întreprinderile producatoare, întreprinderile prestatoare de servicii, producatorii agricoli si toate celelalte întreprinderi trebuie sa obtina suficiente venituri, sa aiba fluxuri monetare pozitive si sa realizeze profituri. Având în vedere aceste necesitati, capitalul joaca un rol important, deoarece extinderea unei întreprinderi, incluzând cumpararea de valori imobiliare si achizitionarea de masini moderne pentru obtinerea unei productii mai rentabile poate fi realizata numai prin investitii (de capital) pe termen lung. IMPORTANTA ECONOMICA A CREDITULUI In economia de piata, creditul are un rol deosebit. Creditul este unul din motoarele principale ale întregului angrenaj economico-social. Utilizarea rationala a creditului sporeste puterea productiva a capitalului si asigura un volum mare de produse. Creditul a aparut pe baza dezvoltarii productiei de marfuri, corelat cu dezvoltarea schimbului (vânzare pe credit). Sub aspect economic, creditul reprezinta operatiunea prin care o persoana fizica sau juridica (debitor) obtine fonduri sau bunuri de la alta persoana fizica sau juridica (creditor), asumându-si obligatia sa le restituie sau sa le plateasca la termen/scadenta. Creditul a aparut din necesitatea stingerii obligatiilor dintre diferitii agenti economici, proces caruia moneda lichida nu-i putea face fata. In acest context, un rol deosebit de important îl detin bancile. în conformitate cu legea 58/1998 (Legea bancara-publicata în Monitorul Oficial nr.121 din 23 martie 1998), banca "este persoana juridica autorizata sa desfasoare, în principal, activitati de atragere de depozite si de acordare de credite în nume si cont propriu". Cu toate ca activitatea bancilor comerciale a devenit foarte complexa, totusi esenta acesteia este mijlocirea creditului si efectuarea platilor între agentii economici si/sau persoanele fizice. Deci, bancile comerciale reprezinta institutii primitoare si distribuitoare de capital. Creditul este "orice angajament de plata a unei sume de bani în schimbul dreptului la rambursarea sumei platite, precum si la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma sau orice prelungire a scadentei unei datorii si orice angajament de achizitionare a unui titlu care încorporeaza o creanta sau a altui drept la plata unei sume de bani". (Legea bancara nr. 58/1998) TRASATURILE SI FUNCTIILE CREDITULUI

în orice operatiune de credit, de regula, intervin doi subiecti: cel care acorda creditul, numit creditor si cel care primeste creditul, numit debitor. Un element esential al creditului îl reprezinta schimbul în timp, adica separarea printr-un interval de timp a momentului cedarii unei sume de bani de cel al rambursarii acesteia. Pentru timpul care va trece între primirea sumei si rambursarea sa, beneficiarul operatiunii va plati o dobânda concretizata în suma de bani platita de catre debitor creditorului sau pentru creditul acordat pe un timp determinat. Rata dobânzii este în strânsa corelatie cu rata profitului, trebuind sa fie mai mica decât aceasta. Altfel, întreprinzatorii nu vor angaja credite, deoarece din valorificarea acestora, prin investitii, ar trebui sa consume întregul profit sau chiar mai mult, pentru a plati dobânda, ceea ce ar face nerentabila activitatea lor.

Rata dobânzii este pretul platit pentru a dispune timp de un an de o anumita cantitate de moneda. Rata dobânzii reprezinta raportul procentual dintre: marimea absoluta a dobânzii anuale platite si creditul acordat. Rata dobânzii depinde însa si de rata inflatiei, adica de rata deprecierii monetare.

d) Rambursarea creditului la o anumita data reciproc convenita, denumita scadenta(momentul sau momentele stabilite pentru rambursarea creditului, ratele partialecare se ramburseaza esalonat, la anumite termene, conform întelegerii stipulate încontractul de credit). Garantarea creditului (acest subiect va fi prezentat pe larg în capitolul VII) Perioada de gratie (perioada între momentul angajarii creditului si începerea rambursarii sale).

Pe masura dezvoltarii economico-sociale, rolul si importanta creditului în economia fiecarei tari au marcat o crestere considerabila, având loc totodata, diversificarea functiilor îndeplinite de credit. In primul rând, creditul îndeplineste o functie distributiva prin faptul ca redistribuie rezervele banesti disponibile la un moment dat în economie sub forma împrumuturilor acordate anumitor ramuri, sectoare sau domenii de activitate care au nevoie de mijloace de finantare. Prin disponibilitati sunt desemnate atât excedentele din conturile întreprinderilor deschise la banci si aflate temporar în stare inactiva, rezervele de casa ale firmelor pastrate în conturi la banci, cât si sumele economisite de populatie pentru diferite scopuri si depuse spre pastrare la casele de economii si/sau la bancile comerciale. Oferind întreprinzatorilor toate aceste disponibilitati, bancile, prin creditarea acestora, transforma economiile sterile în capitaluri productive, contribuind astfel la cresterea avutiei reale a societatii. De aceea se poate spune ca, creditul sporeste puterea de actiune productiva a capitalului. Printr-o analiza atenta a cererilor de credite se favorizeaza orientarea disponibilitatilor spre ramurile sau activitatile mai rentabile, acest lucru asigurând o mai mare posibilitate de adaptare la cerintele pietei interne si externe. Având în vedere cele prezentate, creditul, prin functia sa distributiva, participa la cresterea gradului de centralizare si concentrare a capitalului. Economisirea fara investire conduce la tezaurizare, care poate provoca recesiune. Nu orice individ poate fi întreprinzator - nu dispune de calitatile necesare sau nu dispune de capitalul necesar. De aici se poate observa importanta pe care o are creditul în procesul de transformare a economiilor în investitii. Cu alte cuvinte, creditul este un important factor al cresterii economice. Prin urmarirea si verificarea atenta a modului de utilizare a sumelor primite, creditul joaca un rol de diminuare a initiativelor nerentabile, care provoaca pierderi. Un întreprinzator care prezinta initiative riguros fundamentate si însotite de garantii reale acoperitoare poate sa obtina un credit. Astfel, creditul contribuie la proliferarea firmelor de mici dimensiuni, adesea promotoare ale inovatiei ceea ce favorizeaza concurenta, cu efectele sale pozitive asupra economiei în ansamblul sau. O alta functie importanta a creditului este cea de emisiune monetara O data cu diversificarea tehnicii de plata (virament, cec, trata etc.) s-a ajuns la diminuarea folosirii numerarului si în consecinta la cresterea în proportii mari a monedei de cont (scripturale). Prin aceasta s-a asigurat si importanta reducere a cheltuielilor cu circulatia banilor, noile tehnici si instrumente de plata oferite de existenta creditului facând fata cresterii volumului de tranzactii. Reglând dimensiunile cererii si ale ofertei de marfuri tocmai prin creditarea consumului pe de o parte si creditarea stocurilor pe de alta parte, creditul contribuie, alaturi de alti factori, la stabilitatea preturilor.

Preview document

Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 1
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 2
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 3
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 4
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 5
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 6
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 7
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 8
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 9
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 10
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 11
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 12
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 13
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 14
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 15
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 16
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 17
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 18
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 19
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 20
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 21
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 22
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 23
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 24
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 25
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 26
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 27
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 28
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 29
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 30
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 31
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 32
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 33
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 34
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 35
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 36
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 37
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 38
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 39
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 40
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 41
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 42
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 43
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 44
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 45
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 46
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 47
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 48
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 49
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 50
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 51
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 52
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 53
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 54
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 55
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 56
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 57
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 58
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 59
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 60
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 61
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 62
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 63
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 64
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 65
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 66
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 67
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 68
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 69
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 70
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 71
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 72
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 73
Creditarea Agentiolor Economici - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Creditarea Agentiolor Economici.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Cardul instrument de plată modern

Perfectionarea, modernizarea si eficientizarea instrumentelor si modalitatilor de plata au fost determinate pe de o parte de cuceririle stiintei,...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Creditele Ipotecare

Sistemul Bancar, Componente şi Caracteristici 1.1. Conceptul de sistem bancar Totalitatea băncilor care funcţionează într-o economie formează...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Plăți Internaționale

Capitolul 1. Platile internationale 1.1 Platile internationale: concept, sfera de cuprindere Cresterea interdependentelor economice a atras dupa...

Banca Transilvania

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Legenda unitati BT: exista unitati vor...

Ai nevoie de altceva?