Credite

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4161
Mărime: 19.55KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Credite

Alături de companii (regii autonome, societăţi naţionale, societăţi comerciale etc.), persoanele individuale reprezintă al doilea mare segment de clienţi vizat de bănci in operaţiunile lor de plasare a fondurilor atrase in cadrul activităţii generale de intermediere.

Generic, activitatea bancară cu persoanele fizice mai este cunoscută şi sub denumirea de retail banking, iar cea privind companiile ca activitatea de corporate banking.

În România majoritatea societăţilor bancare includ activitatea cu întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul activităţii de corporate banking, iar altele o monitorizează ca atare, în acest din urmă caz piaţa clientelei fiind reglementată în trei categorii:

- corporate banking;

- întreprinderile mici şi mijlocii;

- retail banking.

De menţionat că, în practica unor bănci din ţările vest Europene, întreprinderile mici şi mijlocii sunt incluse în segmentul retail banking.

Condiţiile şi categoriile de credite de care pot beneficia persoanele fizice

Pot beneficia de credite persoanele fizice române sau străine rezidente sau nerezidente în România, în vârstă de cel puţin 18 ani. Persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini care lucrează în cadrul ambasadelor şi misiunilor consulare din România, în cadrul unor organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale acestora in ţara noastră, cetăţenii străini şi persoane fără cetăţenie - apatrizi - cu domiciliul in străinătate, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate) pot beneficia de credite cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului valutar.

Principalele condiţii ce se cer a fi îndeplinite de persoanele fizice (populaţie) în vederea contractării de credite sunt:

a. să fie angajat cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată şi să realizeze venituri certe, cu caracter de permanent care să asigure plata lunară a ratelor de credite şi a dobânzilor aferente.

De asemenea, solicitantul poate fi şi:

- pensionar;

- salariat cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu condiţia rambursării creditului şi achitării dobânzii pe perioada valabilităţii contractului de muncă;

- persoană fizică care realizează venituri, conform declaraţiei de venituri,confirmate de administraţia financiară.

- solicitanţii creditelor in valută trebuie să realizeze venituri lunare certe (salariu, alte venituri, pensie etc.) din care să poată rambursa creditul şi dobânzile aferente, inclusiv marja suplimentară destinată acoperirii riscului valutar.

b. să deschidă la bancă un cont curent in care vor depune iniţial avansul minim solicitat ca sursă proprie, dacă este cazul, iar ulterior ratele lunare totale de rambursat;

c. să garanteze rambursarea creditelor solicitate şi a dobânzilor aferente cu veniturile ce le realizează şi, după caz, cu garanţii reale şi personale;

d. să accepte ca plăţile din contul de credit să fie efectuate prin virament, eliberarea sumelor în numerar din credite fiind de regulă interzisă. O excepţie o constituie creditele de trezorerie până la nivelul a maxim 6 salarii / pensii nete lunare care pot fi puse la dispoziţie şi în numerar.

e. să nu înregistreze debite sau alte obligaţii neachitate la scadenţă către bancă potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de credit;

f. să participe la realizarea afacerii (proiectului) cu surse proprii al căror cuantum minim este stabilit de bancă pentru fiecare categorie de credite. Dovada constituirii resurselor proprii poate fi făcută de solicitant fie prin extrasul de cont, fie prin achitarea parţială în avans a facturii proforma (chitanţa emisă, după caz, de furnizor, de antreprenorul de construcţii, de unităţi de desfacere cu amănuntul sau chitanţa autentificată la notariat, în cazul achiziţiei de la o persoană fizică etc.).

Creditele se pot clasifica după mai multe criterii, astfel:

- in funcţie de perioada de acordare:

- credite pe termen scurt - cu perioada maximă de rambursare de 1 an (perioada uzuală în cazul creditelor pentru nevoi personale, deşi tot mai multe bănci oferă astfel de împrumuturi chiar pe termen lung);

- credite pe termen mediu - cu perioada de rambursare cuprinsă între 1 şi 5 ani (ex. credite pentru cumpărarea de autoturisme, electrocasnice);

- credite pe termen lung - cu perioada de rambursare mai mare de 5 ani (ex. credite ipotecare).

- in funcţie de dobândă:

- credite cu dobândă fixă;

- credite cu dobândă variabilă;

- credite mixte (combinaţie între dobânda fixă şi cea variabilă - ex. credit ipotecar cu dobândă fixă în primii trei ani, după care dobânda este variabilă).

- in funcţie de monedă:

- credite în lei;

- credite în valută.

- in funcţie de garanţii:

- credite cu garanţii reale (mobiliare sau imobiliare);

- credite cu garanţii personale (fidejusiune, asigurare împotriva riscului de neplată);

- credite negarantate.

- în funcţie de destinaţie:

Potrivit Regulamentului BNR 3/2A07 privind limitarea riscului de credit la creditele

destinate persoanelor fizice, împrumuturile acordate acestei categorii de clienţi sunt încadrate

de bănci in două mari grupe:

- credite de consum;

- credite pentru investiţii imobiliare.

Preview document

Credite - Pagina 1
Credite - Pagina 2
Credite - Pagina 3
Credite - Pagina 4
Credite - Pagina 5
Credite - Pagina 6
Credite - Pagina 7
Credite - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Credite.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Bancara - Raiffeisen Bank

Prezentare generala Raiffeisen Bank – “Cea mai buna banca româneasca” ( Global Finance) Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru...

Creditarea Persoanelor Fizice la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar şi în mod particular, creditele...

Retail Bank-ingul Romanesc

CAPITOLUL 1 Evoluţia retail banking-ului românesc Retail banking-ul este expresia cea mai relevantă a transformărilor din sistemul bancar...

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar...

Creditul

1. NECESITATEA, APARIŢIA ȘI EVOLUȚIA CREDITULUI Abordând aspectul apariţiei creditului vom menționa că originile acestuia se regăsesc în...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Gestionarea Creditelor Bancare

Analiza istorica a permis distingerea a trei factori esentiali ai evolutiei sistemului bancar: mijloacele de plata, activitatea economica si,...

Moneda si Credit

MONEDA SI CREDIT BANII-sunt o marfa cu insusiri speciale,desprinsa din lumea diversa a marfuriilor cu exist obiectiva -sunt o expresie a vointei...

Ai nevoie de altceva?