Curs Moneda

Curs
7.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 73599
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

MODULUL I MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 3

Lecţia 1 Elemente definitorii, evoluţii şi interdependenţe 4

Lecţia 2 Dematerializarea monedei şi inovaţia financiară 9

Lecţia 3 Puterea de cumpãrare a banilor 16

Lecţia 4 Masa monetarã şi contrapartidele sale 17

Lecţia 5 Băncile şi creaţia monetarã 23

MODULUL II TEORII MONETARE 31

Lecţia 1. Consideraţii generale şi evoluţii 32

Lecţia 2 Teoria cantitativă tradiţională şi variantele moderne 34

Lecţia 3 Teoria veniturilor – keynesismul 40

Lecţia 4 Teoria monetaristă 45

Lecţia 5 Aspecte actuale şi de perspectivă 46

MODULUL III ORGANIZAREA MONETARÃ LA NIVEL NAŢIONAL 50

Lecţia 1. Organizare monetară în evoluţii, semnificaţii şi structuri 51

Lecţia 2 Unitatea monetară 53

Lecţia 3 Tipologia sistemelor monetare în funcţie de etalonul monetar 59

Lecţia 4. Mecanisme de stabilizare în cazul sistemelor bazate pe moneda cu valoare integrală 64

Lecţia 5. Modul de batere, emisiune şi punere în circulaţie a monedelor fără valoare integrală 66

Lecţia 6 Convertibilitatea monetară 67

Lecţia 7. Sistemul monetar al României – repere definitorii în epoca modernă 71

MODULUL IV SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL ŞI ORGANISME

REPREZENTATIVE - MECANISME DE CREDITARE 74

Lecţia 1 Evoluţia sistemului monetar internaţional 75

Lecţia 2 Drepturile speciale de tragere – soluţii şi alternative 81

Lecţia 3 Organisme financiar - bancare internaţionale 84

MODULUL V SISTEMUL MONETAR EUROPEAN ŞI UNIFICAREA MONETARĂ 96

Lecţia 1. Iniţiative şi realizări în spaţiul european 97

2

Lecţia 2 ECU şi mecanisme de finanţare europeană 103

Lecţia 3. Dezideratul unificării monetare a Europei 104

Lecţia 4 Influenţe ale utilizării monedei unice europene 107

Lecţia 5 Instituţii europene şi rolul lor monetar 108

Operaţiuni de open market 109

MODULUL VI INFLAŢIA ŞI ECHILIBRUL MONETAR 112

Lecţia 1 Descifrări conceptuale 113

Lecţia 2 Cauze şi forme de manifestare ale inflaţiei 115

Lecţia 3 Efectele ,,clasice” ale inflaţiei 120

Lecţia 4 Politici antiinflaţioniste asociate principalelor cauze 122

MODULUL VII PIAŢA MONETARÃ ŞI LOCUL EI ÎN PIEŢELE DE CAPITAL 129

Lecţia 1 Configuraţii ale pieţelor de capital 130

Lecţia 2 Mecanismele pieţei interbancare şi intervenţia băncii centrale 133

Lecţia 3 Deschiderea pieţei monetare şi inovaţia financiară 136

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 139

Extras din document

Modulul I MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU

Obiectivele specifice modulului

- Cunoaşterea aspectelor economice, sociale şi financiare privitoare la

evoluţia monetară şi explicarea fiecărei etape, inclusiv a tendinţelor în

domeniul monetar.

- Înţelegerea conceptelor de bază privind banii şi alte instrumente de plată şi

de credit, în structură şi comparaţii, a importanţei practice a mecanismelor

monetare, în plan general şi individual.

- Definirea semnificaţiei şi conţinutului masei monetare, a implicaţiilor la

nivel micro- şi macro-economic, cu precizarea rolului autorităţii monetare.

Rezultatele aşteptate

- Cunoaşterea noţiunilor de bani, moneda, masă monetară;

- Cunoaşterea importanţei puterii de cumpărare a banilor şi a modaliatilor de

determinare

- Cunoaşterea instituţiilor implicate în procesele monetare, a rolului fiecăreia

şi operaţiunilor monetare specifice.

Competenţele dobândite

- familiarizarea cu elementele de bază privind moneda, lichiditatea şi

patrimoniul

Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului

- 2 ore

4

Lecţia 1 Elemente definitorii, evoluţii şi interdependenţe

Pasul 1 Noţiuni introductive

Problemele monetare au făcut obiectul a numeroase cercetări şi interpretări iar teoria

monetară constituie unul din domeniile cele mai vaste şi mai complexe ale ştiinţei economice.

Moneda a generat, din toate timpurile, pasiuni, interes dar şi interese, nu numai sub aspectul

procurării ei în cantităţi cât mai mari, dar şi sub aspectul analizelor ştiinţifice. Banii au intrat

în existenţa socială ca un element de legătură între om şi viaţa sa economică şi, în acelaşi

timp, ca o expresie definitorie a activităţii economice. La rândul ei, istoria a făcut din bani,

indiferent de forma lor, un factor explicativ al evenimentelor cruciale din societate sau, altfel

spus, un document de atestare istorică.

De la troc la moneda-marfă, inclusiv metalele preţioase, apoi la biletul de bancă

convertibil sau la bancnotele actuale, aşa-numiţii “bani fiduciari”, până la moneda scripturală

sau, mai recent, la mult disputata monedă electronică, s-a parcurs un drum lung, de mai bine

de 3000 de ani, un drum care a însoţit evoluţiile omenirii în ansamblul ei şi care-i marchează

şi în prezent existenţa. Şi aceasta nu numai ca un element pasiv, ca un simplu intermediar în

schimburi, ci ca un factor decisiv, de intervenţie şi transformare a societăţii în care se

regăseşte.

Numeroşi sunt cei care s-au aplecat asupra banilor şi le-au descifrat tainele, mereu

controversate până la ora actuală şi din ce în ce mai ample, raportat la realitatea tot mai

complexă.

Pasul 2 Definirea monedei

Moneda (noţiune pe care o vom asimila în această lucrare cu termenul de bani)1 a fost

definită în decursul timpului în funcţie de formele şi rolul care i s-au atribuit în fiecare

perioadă a dezvoltării societăţii, problemă la care vom reveni. În limba română, contrar

diferitelor definiţii oficiale (dicţionare) sau particularizate, termenul de „ban” ar proveni de la

piesele monetare bătute în banii slavoni care au circulat în număr mare şi pe teritoriul

primelor state româneşti, în perioada 1270-1380; cuvântul „monedă” îşi are originea în latină,

din atributul „Moneta Sfătuitoarea” conferit zeiţei Junona, în templul căreia statul roman

instalase unul dintre primele ateliere de batere a pieselor monetare care, pe una din feţe, aveau

imprimat chipul zeiţei.2

Una dintre cele mai exacte şi concentrate definiţii a fost dată de François

Perroux : "moneda este un instrument de plată nedeterminat, general şi imediat".

- Nedeterminat : pentru că trebuie să permită plată unei datorii, oricare ar fi ea şi

dobândirea oricărui bun sau serviciu;

- General : pentru că trebuie să fie admisă în orice loc, în orice moment, de către

toată lumea;

1 O bună perioadă de timp cei doi termeni aveau un conţinut diferit, în sensul că noţiunea de “bani” avea un

caracter mai cuprinzător, în timp ce “moneda “ definea numai banii din metal, autorii în domeniu având păreri

divergente. In prezent, termenul de monedă a fost extins , inclusiv la formele dematerializate ale banilor.

2 Silviu Cerna – “Banii şi creditul în economiile contemporane (Elemente de analiză monetară)”, vol. II, Ed.

Enciclopedică, Bucureşti, 1994.

5

- Imediat : pentru că transferul ei trebuie să permită reglarea imediată şi definitivă a

oricărei tranzacţii comerciale sau financiare.

În această definiţie se regăsesc de altfel, cele trei funcţii tradiţionale ale monedei, care

se manifestă la nivel microeconomic şi care sunt în general acceptate.

Astfel, moneda este în acelaşi timp instrument de plată şi rezervă de valoare, etalonul

valorii în general, dar şi instrument de politică în puterea statului.

Preview document

Curs Moneda - Pagina 1
Curs Moneda - Pagina 2
Curs Moneda - Pagina 3
Curs Moneda - Pagina 4
Curs Moneda - Pagina 5
Curs Moneda - Pagina 6
Curs Moneda - Pagina 7
Curs Moneda - Pagina 8
Curs Moneda - Pagina 9
Curs Moneda - Pagina 10
Curs Moneda - Pagina 11
Curs Moneda - Pagina 12
Curs Moneda - Pagina 13
Curs Moneda - Pagina 14
Curs Moneda - Pagina 15
Curs Moneda - Pagina 16
Curs Moneda - Pagina 17
Curs Moneda - Pagina 18
Curs Moneda - Pagina 19
Curs Moneda - Pagina 20
Curs Moneda - Pagina 21
Curs Moneda - Pagina 22
Curs Moneda - Pagina 23
Curs Moneda - Pagina 24
Curs Moneda - Pagina 25
Curs Moneda - Pagina 26
Curs Moneda - Pagina 27
Curs Moneda - Pagina 28
Curs Moneda - Pagina 29
Curs Moneda - Pagina 30
Curs Moneda - Pagina 31
Curs Moneda - Pagina 32
Curs Moneda - Pagina 33
Curs Moneda - Pagina 34
Curs Moneda - Pagina 35
Curs Moneda - Pagina 36
Curs Moneda - Pagina 37
Curs Moneda - Pagina 38
Curs Moneda - Pagina 39
Curs Moneda - Pagina 40
Curs Moneda - Pagina 41
Curs Moneda - Pagina 42
Curs Moneda - Pagina 43
Curs Moneda - Pagina 44
Curs Moneda - Pagina 45
Curs Moneda - Pagina 46
Curs Moneda - Pagina 47
Curs Moneda - Pagina 48
Curs Moneda - Pagina 49
Curs Moneda - Pagina 50
Curs Moneda - Pagina 51
Curs Moneda - Pagina 52
Curs Moneda - Pagina 53
Curs Moneda - Pagina 54
Curs Moneda - Pagina 55
Curs Moneda - Pagina 56
Curs Moneda - Pagina 57
Curs Moneda - Pagina 58
Curs Moneda - Pagina 59
Curs Moneda - Pagina 60
Curs Moneda - Pagina 61
Curs Moneda - Pagina 62
Curs Moneda - Pagina 63
Curs Moneda - Pagina 64
Curs Moneda - Pagina 65
Curs Moneda - Pagina 66
Curs Moneda - Pagina 67
Curs Moneda - Pagina 68
Curs Moneda - Pagina 69
Curs Moneda - Pagina 70
Curs Moneda - Pagina 71
Curs Moneda - Pagina 72
Curs Moneda - Pagina 73
Curs Moneda - Pagina 74
Curs Moneda - Pagina 75
Curs Moneda - Pagina 76
Curs Moneda - Pagina 77
Curs Moneda - Pagina 78
Curs Moneda - Pagina 79
Curs Moneda - Pagina 80
Curs Moneda - Pagina 81
Curs Moneda - Pagina 82
Curs Moneda - Pagina 83
Curs Moneda - Pagina 84
Curs Moneda - Pagina 85
Curs Moneda - Pagina 86
Curs Moneda - Pagina 87
Curs Moneda - Pagina 88
Curs Moneda - Pagina 89
Curs Moneda - Pagina 90
Curs Moneda - Pagina 91
Curs Moneda - Pagina 92
Curs Moneda - Pagina 93
Curs Moneda - Pagina 94
Curs Moneda - Pagina 95
Curs Moneda - Pagina 96
Curs Moneda - Pagina 97
Curs Moneda - Pagina 98
Curs Moneda - Pagina 99
Curs Moneda - Pagina 100
Curs Moneda - Pagina 101
Curs Moneda - Pagina 102
Curs Moneda - Pagina 103
Curs Moneda - Pagina 104
Curs Moneda - Pagina 105
Curs Moneda - Pagina 106
Curs Moneda - Pagina 107
Curs Moneda - Pagina 108
Curs Moneda - Pagina 109
Curs Moneda - Pagina 110
Curs Moneda - Pagina 111
Curs Moneda - Pagina 112
Curs Moneda - Pagina 113
Curs Moneda - Pagina 114
Curs Moneda - Pagina 115
Curs Moneda - Pagina 116
Curs Moneda - Pagina 117
Curs Moneda - Pagina 118
Curs Moneda - Pagina 119
Curs Moneda - Pagina 120
Curs Moneda - Pagina 121
Curs Moneda - Pagina 122
Curs Moneda - Pagina 123
Curs Moneda - Pagina 124
Curs Moneda - Pagina 125
Curs Moneda - Pagina 126
Curs Moneda - Pagina 127
Curs Moneda - Pagina 128
Curs Moneda - Pagina 129
Curs Moneda - Pagina 130
Curs Moneda - Pagina 131
Curs Moneda - Pagina 132
Curs Moneda - Pagina 133
Curs Moneda - Pagina 134
Curs Moneda - Pagina 135
Curs Moneda - Pagina 136
Curs Moneda - Pagina 137
Curs Moneda - Pagina 138
Curs Moneda - Pagina 139
Curs Moneda - Pagina 140

Conținut arhivă zip

  • Curs Moneda.pdf

Alții au mai descărcat și

Dobânda

În “MANUALUL DE CREDIT SI BANCA” al profesorului Stefan I. Dumitrescu, editat în anul 1941, gasim informatii deosebit de interesante si utile....

Uniunea Economica și Monetară Europeană

”Prietenia este ca si banul, usor de realizat dar greu de pastrat!” Samuel Butler Introducere Uniunea Economica şi Monetară Europeană (UEM),...

Masa Monetara

1. Masa monetara 1.1 Definirea masei monetare Masa monetara reprezinta un indicator care desemneaza totalitatea mijloacelor banesti existente in...

Sistemul Monetar European - Geneza, Esenta si Evolutie

CAP.I.Sistemul Monetar European: I.1.Etape premergatoare Inceputurile procesului de integrare europeana se plaseaza in deceniul al VI-lea, cand...

Piata Monetara - Rata Dobanzii de Politica Monetara

Luna Rata dobânzii (procente pe an) iunie 2008 9,75 mai 2008 9,50 aprilie 2008 9,03 martie 2008 9,00 februarie 2008 8,00 ianuarie 2008 7,50...

Dematerializarea Monedei

1 .Scurt istoric al evolutiei monedei Banii au aparut in acelasi timp cu scrisul, adica in epoca fierului. In aceasta epoca s-a facut trecerea de...

Băncile și Sistemul Bancar

BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR 1. Rolul băncilor în economie. Sistemele bancare 2. Banca Centrală 3. Băncile Comerciale 4. Instituţiile financiare...

Gestionarea Creditelor Bancare

Analiza istorica a permis distingerea a trei factori esentiali ai evolutiei sistemului bancar: mijloacele de plata, activitatea economica si,...

Ai nevoie de altceva?