Curs Moneda

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Curs Moneda.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 140 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

MODULUL I MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 3
Lecţia 1 Elemente definitorii, evoluţii şi interdependenţe 4
Lecţia 2 Dematerializarea monedei şi inovaţia financiară 9
Lecţia 3 Puterea de cumpãrare a banilor 16
Lecţia 4 Masa monetarã şi contrapartidele sale 17
Lecţia 5 Băncile şi creaţia monetarã 23
MODULUL II TEORII MONETARE 31
Lecţia 1. Consideraţii generale şi evoluţii 32
Lecţia 2 Teoria cantitativă tradiţională şi variantele moderne 34
Lecţia 3 Teoria veniturilor – keynesismul 40
Lecţia 4 Teoria monetaristă 45
Lecţia 5 Aspecte actuale şi de perspectivă 46
MODULUL III ORGANIZAREA MONETARÃ LA NIVEL NAŢIONAL 50
Lecţia 1. Organizare monetară în evoluţii, semnificaţii şi structuri 51
Lecţia 2 Unitatea monetară 53
Lecţia 3 Tipologia sistemelor monetare în funcţie de etalonul monetar 59
Lecţia 4. Mecanisme de stabilizare în cazul sistemelor bazate pe moneda cu valoare integrală 64
Lecţia 5. Modul de batere, emisiune şi punere în circulaţie a monedelor fără valoare integrală 66
Lecţia 6 Convertibilitatea monetară 67
Lecţia 7. Sistemul monetar al României – repere definitorii în epoca modernă 71
MODULUL IV SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL ŞI ORGANISME
REPREZENTATIVE - MECANISME DE CREDITARE 74
Lecţia 1 Evoluţia sistemului monetar internaţional 75
Lecţia 2 Drepturile speciale de tragere – soluţii şi alternative 81
Lecţia 3 Organisme financiar - bancare internaţionale 84
MODULUL V SISTEMUL MONETAR EUROPEAN ŞI UNIFICAREA MONETARĂ 96
Lecţia 1. Iniţiative şi realizări în spaţiul european 97
2
Lecţia 2 ECU şi mecanisme de finanţare europeană 103
Lecţia 3. Dezideratul unificării monetare a Europei 104
Lecţia 4 Influenţe ale utilizării monedei unice europene 107
Lecţia 5 Instituţii europene şi rolul lor monetar 108
Operaţiuni de open market 109
MODULUL VI INFLAŢIA ŞI ECHILIBRUL MONETAR 112
Lecţia 1 Descifrări conceptuale 113
Lecţia 2 Cauze şi forme de manifestare ale inflaţiei 115
Lecţia 3 Efectele ,,clasice” ale inflaţiei 120
Lecţia 4 Politici antiinflaţioniste asociate principalelor cauze 122
MODULUL VII PIAŢA MONETARÃ ŞI LOCUL EI ÎN PIEŢELE DE CAPITAL 129
Lecţia 1 Configuraţii ale pieţelor de capital 130
Lecţia 2 Mecanismele pieţei interbancare şi intervenţia băncii centrale 133
Lecţia 3 Deschiderea pieţei monetare şi inovaţia financiară 136
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 139

Extras din document

Modulul I MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU

Obiectivele specifice modulului

- Cunoaşterea aspectelor economice, sociale şi financiare privitoare la

evoluţia monetară şi explicarea fiecărei etape, inclusiv a tendinţelor în

domeniul monetar.

- Înţelegerea conceptelor de bază privind banii şi alte instrumente de plată şi

de credit, în structură şi comparaţii, a importanţei practice a mecanismelor

monetare, în plan general şi individual.

- Definirea semnificaţiei şi conţinutului masei monetare, a implicaţiilor la

nivel micro- şi macro-economic, cu precizarea rolului autorităţii monetare.

Rezultatele aşteptate

- Cunoaşterea noţiunilor de bani, moneda, masă monetară;

- Cunoaşterea importanţei puterii de cumpărare a banilor şi a modaliatilor de

determinare

- Cunoaşterea instituţiilor implicate în procesele monetare, a rolului fiecăreia

şi operaţiunilor monetare specifice.

Competenţele dobândite

- familiarizarea cu elementele de bază privind moneda, lichiditatea şi

patrimoniul

Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului

- 2 ore

4

Lecţia 1 Elemente definitorii, evoluţii şi interdependenţe

Pasul 1 Noţiuni introductive

Problemele monetare au făcut obiectul a numeroase cercetări şi interpretări iar teoria

monetară constituie unul din domeniile cele mai vaste şi mai complexe ale ştiinţei economice.

Moneda a generat, din toate timpurile, pasiuni, interes dar şi interese, nu numai sub aspectul

procurării ei în cantităţi cât mai mari, dar şi sub aspectul analizelor ştiinţifice. Banii au intrat

în existenţa socială ca un element de legătură între om şi viaţa sa economică şi, în acelaşi

timp, ca o expresie definitorie a activităţii economice. La rândul ei, istoria a făcut din bani,

indiferent de forma lor, un factor explicativ al evenimentelor cruciale din societate sau, altfel

spus, un document de atestare istorică.

De la troc la moneda-marfă, inclusiv metalele preţioase, apoi la biletul de bancă

convertibil sau la bancnotele actuale, aşa-numiţii “bani fiduciari”, până la moneda scripturală

sau, mai recent, la mult disputata monedă electronică, s-a parcurs un drum lung, de mai bine

de 3000 de ani, un drum care a însoţit evoluţiile omenirii în ansamblul ei şi care-i marchează

şi în prezent existenţa. Şi aceasta nu numai ca un element pasiv, ca un simplu intermediar în

schimburi, ci ca un factor decisiv, de intervenţie şi transformare a societăţii în care se

regăseşte.

Numeroşi sunt cei care s-au aplecat asupra banilor şi le-au descifrat tainele, mereu

controversate până la ora actuală şi din ce în ce mai ample, raportat la realitatea tot mai

complexă.

Pasul 2 Definirea monedei

Moneda (noţiune pe care o vom asimila în această lucrare cu termenul de bani)1 a fost

definită în decursul timpului în funcţie de formele şi rolul care i s-au atribuit în fiecare

perioadă a dezvoltării societăţii, problemă la care vom reveni. În limba română, contrar

diferitelor definiţii oficiale (dicţionare) sau particularizate, termenul de „ban” ar proveni de la

piesele monetare bătute în banii slavoni care au circulat în număr mare şi pe teritoriul

primelor state româneşti, în perioada 1270-1380; cuvântul „monedă” îşi are originea în latină,

din atributul „Moneta Sfătuitoarea” conferit zeiţei Junona, în templul căreia statul roman

instalase unul dintre primele ateliere de batere a pieselor monetare care, pe una din feţe, aveau

imprimat chipul zeiţei.2

Una dintre cele mai exacte şi concentrate definiţii a fost dată de François

Perroux : "moneda este un instrument de plată nedeterminat, general şi imediat".

- Nedeterminat : pentru că trebuie să permită plată unei datorii, oricare ar fi ea şi

dobândirea oricărui bun sau serviciu;

- General : pentru că trebuie să fie admisă în orice loc, în orice moment, de către

toată lumea;

1 O bună perioadă de timp cei doi termeni aveau un conţinut diferit, în sensul că noţiunea de “bani” avea un

caracter mai cuprinzător, în timp ce “moneda “ definea numai banii din metal, autorii în domeniu având păreri

divergente. In prezent, termenul de monedă a fost extins , inclusiv la formele dematerializate ale banilor.

2 Silviu Cerna – “Banii şi creditul în economiile contemporane (Elemente de analiză monetară)”, vol. II, Ed.

Enciclopedică, Bucureşti, 1994.

5

- Imediat : pentru că transferul ei trebuie să permită reglarea imediată şi definitivă a

oricărei tranzacţii comerciale sau financiare.

În această definiţie se regăsesc de altfel, cele trei funcţii tradiţionale ale monedei, care

se manifestă la nivel microeconomic şi care sunt în general acceptate.

Astfel, moneda este în acelaşi timp instrument de plată şi rezervă de valoare, etalonul

valorii în general, dar şi instrument de politică în puterea statului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs Moneda.pdf