Depozite

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2639
Mărime: 13.67KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Potrivit OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, prin depozit se înţelege o sumă de bani încredinţată băncii în următoarele condiţii:

- să fie rambursată în totalitate cu sau fără dobândă sau orice alte facilităţi, la cerere sau la un termen convenit de către deponent cu banca,

- să nu se refere la transmiterea proprietăţii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garanţii.

În categoria depozitelor intră atât disponibilităţile din conturi curente (depozite la vedere), cât şi sumele plasate sub formă de depozite la termen, certificatele de depozit, carnetele de economii.

Depozitul bancar reprezintă o formă clasică de economisire, prin care o persoană încredinţează o sumă de bani unei bănci, în anumite condiţii, în vederea obţinerii unui venit numit dobândă.

Constituirea unui depozit se face, de regulă, pe baza Contractului de depozit, încheiat intre bancă, în calitate de depozitar, şi client, în calitate de deponent. Contractul de depozit este încheiat în două, exemplare şi conţine următoarele elemente: denumirea băncii şi sucursala (agenţia) acesteia unde clientul constituie depozitul, numele şi prenumele clientului, codul numeric personal, actul de identitate, codul IBAN, tipul depozitului, moneda, termenul, rata dobânzii, data constituirii, data scadenţei (maturităţii), opţiunea de capitalizare a dobânzii, opţiunea de prelungire automată a depozitului, informaţii privind modul de calcul al dobânzii etc.

Băncile stabilesc limite minime pentru constituirea de depozite. diferenţiate pe tipuri de clienţi, tipuri de depozite, termene, valute etc.

Depozitele pot fi clasificate astfel:

- în funcţie de monedă:

- depozite in lei;

- depozite in valută (EUR, USD etc.).

- în funcţie de modalitatea de plată a dobânzii şi opţiunea de reînnoire a depozitului:

- depozite cu plata dobânzii la scadenţa depozitului, în următoarele variante:

- cu prelungirea automată a depozitului şi cu capitalizarea dobânzii la scadenţă;

- cu prelungirea automată a depozitului fără capitalizarea dobânzii la scadenţă;

- depozite cu plata lunară a dobânzii, caz în care dobânda se virează lunar in contul curent, în următoarele variante:

- cu prelungirea automată a depozitului;

- fără prelungirea automată, a depozitului.

În cazul depozitelor cu capitalizarea dobânzii, depozitele se prelungesc automat pentru aceeaşi perioadă, suma noului depozit fiind egală cu suma depusă iniţial plus dobânda acumulată până la data prelungirii.

În cazul depozitelor prelungite fără capitalizarea dobânzii, sumele reprezentând dobânda acumulată (lunar sau la scadenţă) se virează in contul curent deschis pe numele deponentului.

În cazul depozitelor care nu au opţiunea de prelungire automată, la scadenţă suma depozitului este transferată în contul curent al clientului.

De regulă, băncile nu percep comisioane de retragere atunci când depozitele sunt lichidate la scadenţă.

- în funcţie de termen:

- depozite la termen fix (1 lună, 3 luni, 6 luni. 9, luni, 12 luni, 2 ani etc. de la data constituirii depozitului) ;

- depozite la termen, cu scadenţa stabilită în funcţie de opţiunea clientului sau la o anumită dată (depozite cu scadenţa la anumite evenimente cum ar fi aniversarea băncii, depozite de Crăciun etc.), indiferent de momentul constituirii;

- depozite overnight (pe o zi), facilitate oferită, ca şi depozitele pe o săptămână, în cazul unor clienţi care derulează prin conturi operaţiuni de valori mari şi cu frecvenţă ridicată.

În cazul lichidării depozitelor înainte de scadenţă, băncile plătesc dobânda la vedere. Există şi situaţii în care se plăteşte o dobândă mai mare decât cea la vedere, dar mai mică decât cea iniţială, ca de exemplu: în cazul unui depozit pe un an de zile, atunci când acesta se lichidează în ultimul trimestru, sau situaţii în care băncile plătesc dobânda la vedere numai pe o anumită perioadă, nu pe toată durata până la lichidare.

Pe lângă tipurile de depozit prezentate mai sus, există depozite constituite de persoane juridice în alte scopuri decât cel de economisire, după cum urmează:

- depozite pentru constituirea de garanţii (pentru administratorii societăţilor comerciale, conducerea executivă, pentru gestionari etc.), sumele de bani respective neputând fi retrase de către titulari decât în anumite condiţii, de regulă la prezentarea unei adeverinţe prin care entitatea în favoarea căreia a fost constituit depozitul îşi exprimă acordul;

Preview document

Depozite - Pagina 1
Depozite - Pagina 2
Depozite - Pagina 3
Depozite - Pagina 4
Depozite - Pagina 5
Depozite - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Depozite.doc

Alții au mai descărcat și

Tendinte in Procesul de Economisire din Romania

INTRODUCERE Având în vedere că fundamentul sistemului bancar este atragerea de lichidităţi din rândul populaţiei pentru a le oferi la rândul ei...

Băncile și Sistemul Bancar

BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR 1. Rolul băncilor în economie. Sistemele bancare 2. Banca Centrală 3. Băncile Comerciale 4. Instituţiile financiare...

Moneda, Banci, Credite

BANCILE IN ECONOMIA DE PIATA: I) ROLUL bancilor in economia de piata Bancile->reprezinta principalul finantator al economiei fiecarei tari...

Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare

Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare. 1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă Totalitatea...

Moneda si Credit

esenţa conceptului de moneda Inventarea banilor a fost una din cele mai mari realizări ale civilizaţiei umane. Ei au apărut stihinic şi, pe...

Piete Financiare si Operatiuni la Bursa

TITLURILE FINANCIARE: CARACTERISTICI, PLASAREA LOR PE PIATA Patrimoniul unei firme poate fi privit din punct economic si juridic. ACTIVELE – pot...

Importanta Finantelor in Sistemul Public

Logistica tematica examen 1. Obiectivul de studio al logisticii Termenul” logistica”- initial utilizat in domeniul militar (activitatea de...

Produse și Servicii Bancare

Cursul nr.1 - 15.11.2009 Produse şi servicii bancare Depozitele bancare, sunt produse bancare destinate persoanelor fizice şi juridice, şi...

Ai nevoie de altceva?