Derivate Financiare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 23190
Mărime: 455.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fat Codruta
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Cuprins

I. INFORMAŢII GENERALE 3

Date de identificare a cursului 3

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite 3

Descrierea cursului 4

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs 4

Materiale bibliografice obligatorii 4

Materiale şi instrumente necesare pentru curs 5

Calendar al cursului 5

Politica de evaluare şi notare 6

Elemente de deontologie academică 6

Studenţi cu dizabilităţi 7

Strategii de studiu recomandate 7

II. SUPORTUL DE CURS 9

Modulul I: Bazele teoretice ale tranzacţionării derivatelor financiare 10

Modulul II: Tranzacţii cu contracte futures 35

Modulul III: Strategii de tranzacţionare a opţiunilor 55

III. ANEXE 77

Bibliografie 77

Glosar de termeni 78

Scurtă biografie a titularului de curs 80

Extras din document

I. INFORMAŢII GENERALE

Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Făt Codruţa Maria

Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 337

Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5855

Fax: 40 + 0264-41.25.70

E-mail: codrua.fat@econ.ubbcluj.ro

Consultaţii: se vor afişa la sala 337. Date de identificare curs şi contact tutori:

Numele cursului: Derivate financiare

Codul cursului: EMF149

Anul, Semestrul: anul I, sem 2

Tipul cursului: obligatoriu

Pagina web a cursului:

Tutori:

Adresa e-mail tutori:

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Cursul Derivate financiare îşi propune să ofere masteranzilor o viziune de ansamblu asupra modului de funcţionare a pieţei derivatelor financiare. Urmăreşte familiarizarea masteranzilor cu noţiunile de contract forward, contract futures, opţiune, swap, dezvoltarea capacităţii acestora de a puncta asemănările şi deosebirile dintre diferite derivate financiare, respectiv de adistinge avantajele şi dezavantajele utilizării derivatelor financiare. La sfârşitul cursului se doreşte ca masteranzii să dobândească abilităţi şi cunoştinţe necesare persoanelor care tranzacţionează sau trebuie să gestioneze derivate financiare.Titularul de curs încurajează participarea oricăror studenţi în cadrul cursului, indiferent de pregătirea educaţională a acestora. Înscrierea la curs nu este condiţionată de parcurgerea sau promovarea altor cursuri. Totuşi, studentului îi sunt necesare o serie de cunoştinţe fundamentale în domeniul. Pentru studenţii care provin din afara învăţământului economic se recomandă parcurgerea unei bibliografii minimale pe următoarele direcţii: pieţe financiare, finanţe internaţionale.

Descrierea cursului

Cursul de faţă reprezintă o prezentare a conceptelor esenţiale din domeniul derivatelor financiare, concepte care au menirea de a forma şi dezvolta la nivelul masterandului abilităţile absolut necesare pentru conducerea instituţiilor financiar bancare în condiţii concurenţiale. Orice activitate economică presupune un risc iar unul dintre obiectivele celor puşi să gestioneze resursele instituţiilor financiar bancare este de a diminua dacă nu chiar de a elimina acest risc. Cursul bazele tranzacţionării derivatelor financiare îşi propune să transmită studenţilor cunoştinţe despre mecanismele, instrumentele şi strategiile specifice pieţei derivatelor financiare. După ce vor fi definite şi detaliate în amănunt fiecare dintre acestea, vor fi prezentate modalităţile prin care aceste instrumente şi strategii pot fi implementate efectiv în vederea obţinerii rezultatelor dorite.

Cursul Derivate financiare se adresează atât persoanelor care doresc să ajungă în poziţii de vârf în cadrul instituţiilor financiar bancare cât şi celor care lucrează pe nivele inferioare.

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

Cursul Derivate financiare îmbină două modalităţi de învăţare pentru a asigura o mai bună pregătire a masteranzilor. Pe de o parte, masteranzii au posibilitatea să ia parte la audierea unor prelegeri pe o tematică specifică cursului Derivate financiare, urmate de discuţii cu titularul de curs, menite să exemplifice şi să clarifice conceptele şi noţiunile teoretice prezentate a priori. În al doilea rând, masteranzii vor fi stimulaţi să ia parte la un proces de învăţare activă, prin implicarea lor în realizarea unor proiecte de cercetare realizate asupra unor aspecte esenţiale ale pieţei derivatelor financiare.

Materiale bibliografice obligatorii

1. Bernstein Jacob, Piaţa Contractelor Futures, Ed. Hrema, Bucureşti, 2000

2. Chance Don, An Introduction to Derivatives, Ed. Dryden Press, New –York, 1999

3. Făt Codruţa, Contracte Futures şi Opţiuni, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007

4. Hull John, traducere de Patrick Roger, Option, Futures et autres Actifs derivees, ed. 5, Ed. Pearson, Franţa, 2004

5. *** Introducere în studiul produselor financiare derivate, col. Reuters, Ed. Economica, Bucureşti, 2001

6. *** Introducere în studiul pieţelor monetare şi valutare, col. Reuters, Ed. Economica, Bucureşti, 2000

Preview document

Derivate Financiare - Pagina 1
Derivate Financiare - Pagina 2
Derivate Financiare - Pagina 3
Derivate Financiare - Pagina 4
Derivate Financiare - Pagina 5
Derivate Financiare - Pagina 6
Derivate Financiare - Pagina 7
Derivate Financiare - Pagina 8
Derivate Financiare - Pagina 9
Derivate Financiare - Pagina 10
Derivate Financiare - Pagina 11
Derivate Financiare - Pagina 12
Derivate Financiare - Pagina 13
Derivate Financiare - Pagina 14
Derivate Financiare - Pagina 15
Derivate Financiare - Pagina 16
Derivate Financiare - Pagina 17
Derivate Financiare - Pagina 18
Derivate Financiare - Pagina 19
Derivate Financiare - Pagina 20
Derivate Financiare - Pagina 21
Derivate Financiare - Pagina 22
Derivate Financiare - Pagina 23
Derivate Financiare - Pagina 24
Derivate Financiare - Pagina 25
Derivate Financiare - Pagina 26
Derivate Financiare - Pagina 27
Derivate Financiare - Pagina 28
Derivate Financiare - Pagina 29
Derivate Financiare - Pagina 30
Derivate Financiare - Pagina 31
Derivate Financiare - Pagina 32
Derivate Financiare - Pagina 33
Derivate Financiare - Pagina 34
Derivate Financiare - Pagina 35
Derivate Financiare - Pagina 36
Derivate Financiare - Pagina 37
Derivate Financiare - Pagina 38
Derivate Financiare - Pagina 39
Derivate Financiare - Pagina 40
Derivate Financiare - Pagina 41
Derivate Financiare - Pagina 42
Derivate Financiare - Pagina 43
Derivate Financiare - Pagina 44
Derivate Financiare - Pagina 45
Derivate Financiare - Pagina 46
Derivate Financiare - Pagina 47
Derivate Financiare - Pagina 48
Derivate Financiare - Pagina 49
Derivate Financiare - Pagina 50
Derivate Financiare - Pagina 51
Derivate Financiare - Pagina 52
Derivate Financiare - Pagina 53
Derivate Financiare - Pagina 54
Derivate Financiare - Pagina 55
Derivate Financiare - Pagina 56
Derivate Financiare - Pagina 57
Derivate Financiare - Pagina 58
Derivate Financiare - Pagina 59
Derivate Financiare - Pagina 60
Derivate Financiare - Pagina 61
Derivate Financiare - Pagina 62
Derivate Financiare - Pagina 63
Derivate Financiare - Pagina 64
Derivate Financiare - Pagina 65
Derivate Financiare - Pagina 66
Derivate Financiare - Pagina 67
Derivate Financiare - Pagina 68
Derivate Financiare - Pagina 69
Derivate Financiare - Pagina 70
Derivate Financiare - Pagina 71
Derivate Financiare - Pagina 72
Derivate Financiare - Pagina 73
Derivate Financiare - Pagina 74
Derivate Financiare - Pagina 75
Derivate Financiare - Pagina 76
Derivate Financiare - Pagina 77
Derivate Financiare - Pagina 78
Derivate Financiare - Pagina 79
Derivate Financiare - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Derivate Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi...

Contractul Swap

În ultimele decenii, sistemele financiare s-au dezvoltat mult mai puternic decât economiile reale şi cunosc modificări structurale. Motorul acestor...

Sibex - Derivate Financiare

Sibiu Stock Exchange (SIBEX) a fost înfiinţată în 1994 având ca obiect inţial de activitate intermedierea de mărfuri, iar din 1997 s-a concentrat...

Managementul Bancar

1. Esenţa şi particularităţile managementului bancar. În prezent, rolul băncilor şi al sistemului bancar, în general, a devenit extrem de...

Credit si Banci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Sisteme Informatice Financiar Bancare

LOCUL SI ROLUL SISTEMULUI INFORMAłIONAL ÎN CONDUCEREA ORGANIZAłIILOR ECONOMICE În conditiile societătii informatizate conducerea unei organizatii...

Factorii Determinanti ai Cursurilor de Schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale

Tema 6: Esenţa operaţiunilor de plăţi şi decontări în cadrul băncii comerciale. 1. Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client. Totalitatea...

Ai nevoie de altceva?