Derivate Financiare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Derivate Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 80 de pagini .

Profesor: Fat Codruta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

I. INFORMAŢII GENERALE 3
Date de identificare a cursului 3
Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite 3
Descrierea cursului 4
Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs 4
Materiale bibliografice obligatorii 4
Materiale şi instrumente necesare pentru curs 5
Calendar al cursului 5
Politica de evaluare şi notare 6
Elemente de deontologie academică 6
Studenţi cu dizabilităţi 7
Strategii de studiu recomandate 7
II. SUPORTUL DE CURS 9
Modulul I: Bazele teoretice ale tranzacţionării derivatelor financiare 10
Modulul II: Tranzacţii cu contracte futures 35
Modulul III: Strategii de tranzacţionare a opţiunilor 55
III. ANEXE 77
Bibliografie 77
Glosar de termeni 78
Scurtă biografie a titularului de curs 80

Extras din document

I. INFORMAŢII GENERALE

Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Făt Codruţa Maria

Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 337

Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5855

Fax: 40 + 0264-41.25.70

E-mail: codrua.fat@econ.ubbcluj.ro

Consultaţii: se vor afişa la sala 337. Date de identificare curs şi contact tutori:

Numele cursului: Derivate financiare

Codul cursului: EMF149

Anul, Semestrul: anul I, sem 2

Tipul cursului: obligatoriu

Pagina web a cursului:

Tutori:

Adresa e-mail tutori:

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Cursul Derivate financiare îşi propune să ofere masteranzilor o viziune de ansamblu asupra modului de funcţionare a pieţei derivatelor financiare. Urmăreşte familiarizarea masteranzilor cu noţiunile de contract forward, contract futures, opţiune, swap, dezvoltarea capacităţii acestora de a puncta asemănările şi deosebirile dintre diferite derivate financiare, respectiv de adistinge avantajele şi dezavantajele utilizării derivatelor financiare. La sfârşitul cursului se doreşte ca masteranzii să dobândească abilităţi şi cunoştinţe necesare persoanelor care tranzacţionează sau trebuie să gestioneze derivate financiare.Titularul de curs încurajează participarea oricăror studenţi în cadrul cursului, indiferent de pregătirea educaţională a acestora. Înscrierea la curs nu este condiţionată de parcurgerea sau promovarea altor cursuri. Totuşi, studentului îi sunt necesare o serie de cunoştinţe fundamentale în domeniul. Pentru studenţii care provin din afara învăţământului economic se recomandă parcurgerea unei bibliografii minimale pe următoarele direcţii: pieţe financiare, finanţe internaţionale.

Descrierea cursului

Cursul de faţă reprezintă o prezentare a conceptelor esenţiale din domeniul derivatelor financiare, concepte care au menirea de a forma şi dezvolta la nivelul masterandului abilităţile absolut necesare pentru conducerea instituţiilor financiar bancare în condiţii concurenţiale. Orice activitate economică presupune un risc iar unul dintre obiectivele celor puşi să gestioneze resursele instituţiilor financiar bancare este de a diminua dacă nu chiar de a elimina acest risc. Cursul bazele tranzacţionării derivatelor financiare îşi propune să transmită studenţilor cunoştinţe despre mecanismele, instrumentele şi strategiile specifice pieţei derivatelor financiare. După ce vor fi definite şi detaliate în amănunt fiecare dintre acestea, vor fi prezentate modalităţile prin care aceste instrumente şi strategii pot fi implementate efectiv în vederea obţinerii rezultatelor dorite.

Cursul Derivate financiare se adresează atât persoanelor care doresc să ajungă în poziţii de vârf în cadrul instituţiilor financiar bancare cât şi celor care lucrează pe nivele inferioare.

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

Cursul Derivate financiare îmbină două modalităţi de învăţare pentru a asigura o mai bună pregătire a masteranzilor. Pe de o parte, masteranzii au posibilitatea să ia parte la audierea unor prelegeri pe o tematică specifică cursului Derivate financiare, urmate de discuţii cu titularul de curs, menite să exemplifice şi să clarifice conceptele şi noţiunile teoretice prezentate a priori. În al doilea rând, masteranzii vor fi stimulaţi să ia parte la un proces de învăţare activă, prin implicarea lor în realizarea unor proiecte de cercetare realizate asupra unor aspecte esenţiale ale pieţei derivatelor financiare.

Materiale bibliografice obligatorii

1. Bernstein Jacob, Piaţa Contractelor Futures, Ed. Hrema, Bucureşti, 2000

2. Chance Don, An Introduction to Derivatives, Ed. Dryden Press, New –York, 1999

3. Făt Codruţa, Contracte Futures şi Opţiuni, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007

4. Hull John, traducere de Patrick Roger, Option, Futures et autres Actifs derivees, ed. 5, Ed. Pearson, Franţa, 2004

5. *** Introducere în studiul produselor financiare derivate, col. Reuters, Ed. Economica, Bucureşti, 2001

6. *** Introducere în studiul pieţelor monetare şi valutare, col. Reuters, Ed. Economica, Bucureşti, 2000

Fisiere in arhiva (1):

  • Derivate Financiare.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor