Economia Serviciilor Bancare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 54025
Mărime: 611.50KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Tehnica şi evidenţa operaţiunilor cu cecuri externe

Cecul, ca instrument de plată este utilizat atât în operaţiunile necomerciale (transport, turism, servicii) cât şi în cele comerciale (import, export).

„Cecul, este un înscris prin care o persoană (trăgător, emitent) dă ordin unei bănci (tras) să plătească în favoarea unui terţ (beneficiar) o sumă de bani, de care trăgătorul dispune”.

Părţile implicare în derularea operaţiunilor prin cec sunt: trăgător, tras şi beneficiar. Elementele esenţiale pe care trebuie să le cuprindă cecul pentru a fi valid din punct vedere juridic sunt:

a) denumirea de cec cuprinsă în text şi exprimată în limba în care a fost redactat cecul;

b) ordinul pur şi simplu, necondiţionat de a plăti o sumă de bani determinată, specificându-se şi moneda;

c) numele trasului sau al băncii plătitoare;

d) locul plăţii sau al băncii, localitatea în care trebuie să se facă plata;

e) locul şi data emiterii cecului; cecul fără dată considerându-se emis anterior termenului de prezentare;

f) semnătura celui care emite cecul, deci trăgătorul.

• Tipurile de cecuri se determină după următoarele criterii:

a) „După modul în care e stipulat beneficiarul:

1) cec plătibil unei anumite persoane cu sau fără clauză nu la ordin (cec grăbit);

2) cec plătibil unei persoane cu clauză << nu la ordin >> şi care nu poate fi transmis prin gir;

3) cec la purtător.

b) După modul de încasare:

1) cec simplu (se plăteşte numerar sau cont, devine barat sau certificat);

2) cec barat (pentru plata în cont bancar, cu barare generală sau specială)

3) cec certificat

4) cec de călătorii

c) După părţile angajate în derularea plăţilor:

1) cec personal

2) cec circular”

• Cecul personal presupune apariţia a două situaţii în practica internaţională:

- Băncile în baza disponibilului din cont tipăresc astfel de înscrisuri şi le dau clienţilor sub forma cecurilor în alb din punct de vedere al sumei şi beneficiarului.

- Firmele tipăresc singure formularele tipizate de cecuri pe care le folosesc pentru achitarea unor plăţi.

• Cecul bancar reprezintă cecul tras de o bancă din ordinul unui terţ ordonator asupra altei bănci în favoarea unei persoane fizice sau juridice indicate de ordonator.

Părţile implicate în derularea circuitului cecului bancar sunt:

- terţul ordonator (putând fi un agent economic român care are disponibil în devize şi urmează să dispună de o plată prin cec);

- banca trăgătoare (banca comercială care îl deserveşte pe agentul economic la ordinul căruia emite cecul);

- beneficiarul (persoană fizică sau juridică ce urmează a încasa cecul de la banca trasă).

3 1 2 2 5 4 2

Schema nr. 1 Mecanismul derulării plăţii prin cec bancar

Mecanismul derulării unui cec bancar cu plata la bancă este:

1) Firma românească pe baza disponibilului în devize din cont ordonă băncii comerciale ce o deserveşte (prin ordin de plată) să efectueze plata prin cec bancar.

2) Banca trăgătoare, conform ordinului primit, efectuează simultan următoarele operaţiuni:

- emite un cec asupra băncii străine la care are un disponibil în valută;

- debitează contul terţului ordonator şi expediază cecul beneficiarului.

3) Banca trăgătoare acoperă cecul tras asupra băncii trase.

4) La primirea cecului beneficiarul prezintă băncii trase şi încasează contravaloarea acestuia.

Cecurile bancare utilizate în relaţiile de plăţi ale ţării noastre pot fi de două mari categorii:

- Cecuri care nu pot fi remise la încasare în străinătate sau cecuri trase asupra băncii din ţara noastră la care creditarea contului de corespondent al acestuia a avut loc simultan cu emiterea cecului.

- Cecuri care se remit la încasări în străinătate şi care pot fi achitate reprezentanţilor în momentul depunerii lor la bancă sau după remiterea lor la încasarea lor efectivă în străinătate.

Tehnica şi evidenţa operaţiunilor prin cambii internaţionale

Cambia internaţională cuprinde ordinul necondiţionat prin care trăgătorul cere trasului să plătească o sumă de bani beneficiarului la ordinul acestuia; este plătibilă la cerere sau la un moment definit, este datată şi semnată de trăgător.

Cambia internaţională se individualizează prin următoarele:

- are caracter internaţional deoarece specifică cel puţin două din locurile prevăzute şi indică faptul că oricare din două astfel de locuri se află situate în state diferite: fie locul în care este trasă cambia, fie locul indicat lângă semnătura trăgătorului, fie locul indicat lângă numele trasului, fie locul indicat lângă numele beneficiarului plăţii, fie locul plăţii;

- respectă buna credinţă în tranzacţiile internaţionale;

- este situată într-un stat contractat.

Preview document

Economia Serviciilor Bancare - Pagina 1
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 2
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 3
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 4
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 5
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 6
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 7
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 8
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 9
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 10
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 11
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 12
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 13
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 14
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 15
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 16
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 17
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 18
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 19
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 20
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 21
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 22
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 23
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 24
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 25
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 26
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 27
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 28
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 29
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 30
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 31
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 32
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 33
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 34
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 35
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 36
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 37
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 38
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 39
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 40
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 41
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 42
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 43
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 44
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 45
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 46
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 47
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 48
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 49
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 50
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 51
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 52
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 53
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 54
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 55
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 56
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 57
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 58
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 59
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 60
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 61
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 62
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 63
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 64
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 65
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 66
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 67
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 68
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 69
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 70
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 71
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 72
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 73
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 74
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 75
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 76
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 77
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 78
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 79
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 80
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 81
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 82
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 83
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 84
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 85
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 86
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 87
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 88
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 89
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 90
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 91
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 92
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 93
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 94
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 95
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 96
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 97
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 98
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 99
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 100
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 101
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 102
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 103
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 104
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 105
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 106
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 107
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 108
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 109
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 110
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 111
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 112
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 113
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 114
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 115
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 116
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 117
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 118
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 119
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 120
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 121
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 122
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 123
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 124
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 125
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 126
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 127
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 128
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 129
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 130
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 131
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 132
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 133
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 134
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 135
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 136
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 137
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 138
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 139
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 140
Economia Serviciilor Bancare - Pagina 141

Conținut arhivă zip

 • curs decont. internat..doc
 • Eficienta activitatii bancare.doc
 • managementul bancilor centrale.doc
 • managementul bancilor de afaceri.doc
 • managementul pasivelor bancare.doc
 • managementul plasamentelor bancare.doc
 • Managementul resurselor umane.doc
 • managementul riscurilor bancare.doc
 • marketingul serviciilor bancare.doc
 • Secretul bancar.doc
 • Strategii bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Servicii de Internet Banking în România

1) Internet/online banking 1.1) De la electronic-banking la internet-banking Bancile romanesti au inceput abia in ultimii ani sa constientizeze...

Piața Cardurilor în România

PIATA CARDURILOR ÎN ROMÂNIA I. Aparitia si dezvoltarea pietei cardurilor în România Dupa anul 1990, aparitia unui sistem bancar adaptat...

Instrumente de Plata Electronica

1. Platile electronice 1.1 Conceptul de plati electronice Progresele deosebite realizate in domeniile informaticii si telecomunicatiilor au...

Tehnici Promotionale - Brandul Banca Transilvania

Banca Transilvania a fost infiintata in 1994, in Cluj-Napoca, la initiative unui grup de oameni de afaceri. BT reprezinta una dintre cele mai...

Pensii Private

I.INTRODUCERE Acest curs este pregatit si organizat de BCR Administrare Fond de Pensii SA si este adresat persoanelor care vor realiza...

Sistemul Bancar Românesc

În economia socialista sistemul bancar a avut un rol pasiv. Banca Centrala de stat si bancile specializate erau elementele sistemului numit în...

Tehnica Operatiunilor Bancare

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n anul 1865 =i a...

Politica Bancara

În ultimii ani, pe fondul accentuarii presiunilor inflationiste si a celor legate de cresterea numarului somerilor, al accentuarii dezechilibrelor...

Ai nevoie de altceva?