Finantele Intreprinderii - Capitolul 3

Curs
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8423
Mărime: 118.28KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ariton Doinita

Extras din document

PREVIZIUNEA FINANCIARA PE TERMEN SCURT

Previziunea financiară pe termen scurt cuprinde, pe de o parte gestiunea previzionară a activelor circulante şi pe de altă parte, alegerea creditelor bancare de trezorerie.

Până la acest moment necesarul de fond de rulment al exploatării (NFRE) a fost considerat ca o informaţie dată şi determinată prin caracteristicile sectorului unde activează întreprinderea. Se ştie că obiceiurile sectoriale şi tradiţiile comerciale în interiorul unei "profesii" au un rol foarte important, influenţând diferitele componente ale NFRE.

Stocurile, creanţele-client constituie investiţii pentru întreprindere. Fondurile astfel imobilizate au un cost şi deci, trebuiesc rentabilizate. Astfel sunt judecate şi disponibilităţile deţinute. Creditul acordat de furnizori reprezintă o resursă care nu este gratuită, întreprinderile putând, în unele cazuri să-l negocieze contra unui scont, pentru o reglare mai rapidă.

3.1. Finanţarea ciclului de exploatare

Se defineşte prin ciclu de exploatare, ansamblul operaţiunlor succesive care au ca punct iniţial aprovizionarea elementelor necesare de început (materii prime, mărfuri etc) şi sfârşesc cu încasarea venitului realizat din vânzarea produselor, serviciilor sau lucrărilor executate.

Derularea ciclului de exploatare a unui produs, ţinând seama de întârzierile de plată poate fi reprezentată grafic astfel:

Se constată astfel că ciclul de exploatare generează un dublu decalaj al încasărilor şi plăţilor:

- un decalaj legat de durata ciclului de exploatare;

- un decalaj legat de întârzierile de plată.

Acest dublu decalaj se menţine permanent ca urmare a continuităţii activităţii şi generează un necesar de finanţat care este acoperit în special, prin întârzierile de plată pe care furnizorii întreprinderilor le acceptă. Necesarul de finanţat este constituit dintr-un:

- anumit volum al stocurilor;

- nivel al creanţelor care se reînnoieşte.

Necesarul de finanţat al ciclului de exploatare este în general numit “Necesar de fond de rulment al exploatării” şi creşte pe măsură ce activitatea se dezvoltă. În concluzie, este un mijloc indispensabil funcţionării întreprinderii, un mijloc economic de aceeaşi factură ca şi investiţiile, drept care figurează în activul imobilizat trebuind a fi finanţat.

Necesarul de finanţat depinde de:

- durata ciclului de exploatare, care depinde la rândul său de viteza de rotaţie a stocurilor, de durata procesului de producţie, de durata creditului acordat clienţilor;

- durata creditului obţinut de la furnizori;

- evoluţia altor elemente aferente exploatării : TVA, salarii, obligaţii sociale etc.

Exemplu: Fie întreprinderea X.SRL, a cărei exploatare prezintă următoarele valori medii referitoare la:

- mărfurile aprovizionate la începutul fiecărei luni: 150000 lei;

- durata creditului acordat de furnizori: 2 luni;

- cifra de afaceri lunară: 240000 lei;

- durata creditului acordat clienţilor: 30 zile la sfârşitului lunii, adică data de 5 ale lunii următoare.

Se cere determinarea necesarului de finanţat.

Pentru efectuarea calculului privind necesarului de finanţat se parcurg următoarele etape:

1) Calculul duratei ciclului de exploatare.

Ciclul de exploatare începe cu sosirea mărfurilor şi sfârşeşte cu încasarea cifrei de afaceri peste 2 luni şi 5 zile din momentul aprovizionării cu mărfuri. In timpul acestei perioade, întreprinderea se angajează datorită necesităţilor impuse de exploatarea sa la cheltuieli a căror recuperare nu este imediată; ele pot fi acoperite din diverse creanţe obţinute (creditul acordat de furnizori, creditul organismelor sociale etc). In acelaşi timp trebuie luat în considerare un necesar de finanţat rezidual.

2) Calculul necesarului de finanţat:

- la începutul lunii:

NFRE= 150000 (mărfurile)

+480000 (CA pe cele 2 luni)

-300000 (datoriile la furnizori)

= 330000 lei

- la mijlocul lunii:

NFRE= 75000 (mărfurile)

+360000 (CA)

-300000 (datoriile la furnizori)

= 135000 lei

- la sfârşitul lunii:

NFRE= 0 (mărfurile)

+480000 (CA pe cele 2 luni)

- 150000 (datoriile la furnizori)

= 330000 lei

Necesarul de finanţat legat de ciclul de exploatare se modifică la o anumită dată; nivelul stocurilor, al creanţelor de exploatare şi al datoriilor de exploatare se modifică în mod constant în cursul perioadei de analiză. Deoarece este imposibilă calcularea tuturor valorilor ale NFRE de-a lungul unei perioade, se determină nivelul mediu la necesarul de finanţat relativ al operaţiunilor de exploatare, pentru o cifră de afaceri anuală dată.

Se defineşte ca fond de rulment normativ (FRNor) fondul de rulment care este egal cu NFRE mediu.

Determinarea FRN permite întreprinderii să evite problemele trezoreriei durabile, ea trebuind să finanţeze NFRE mediu cu capitaluri permanente.

Principiile preliminare determinării FRNor sunt:

- se iau în considerare numai informaţiile contabile aferente exploatării;

Preview document

Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 1
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 2
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 3
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 4
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 5
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 6
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 7
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 8
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 9
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 10
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 11
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 12
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 13
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 14
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 15
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 16
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 17
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 18
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 19
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 20
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 21
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 22
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 23
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 24
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 25
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 26
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 27
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 28
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 29
Finantele Intreprinderii - Capitolul 3 - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Finantele Intreprinderii - Capitolul 3.doc

Alții au mai descărcat și

Pensii Private

I.INTRODUCERE Acest curs este pregatit si organizat de BCR Administrare Fond de Pensii SA si este adresat persoanelor care vor realiza...

Sistemul Bancar Românesc

În economia socialista sistemul bancar a avut un rol pasiv. Banca Centrala de stat si bancile specializate erau elementele sistemului numit în...

Management Bancar

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT Activitatea bancara se desfasoara prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de...

Tehnica Operatiunilor Bancare

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n anul 1865 =i a...

Politica Bancara

În ultimii ani, pe fondul accentuarii presiunilor inflationiste si a celor legate de cresterea numarului somerilor, al accentuarii dezechilibrelor...

Economie Bancara

Ca expresie a raporturilor dintre banca si client, contul bancar se defineste prin mai multe ipostaze. În primul rând, este un document contabil,...

Creditarea Agentiolor Economici

SESIUNEA 1 ROL UL SI FUNCTIILE CREDITUL UI ÎN ACTIVITA TEA ECONOMICA Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investitii sau...

Operatiuni si Tehnici de Control Bancar

Legea bancara din România defineste banca astfel "o persoana juridica a carei obiect de activitate îl reprezinta atragerea de fonduri, sub forma...

Ai nevoie de altceva?