Finantele Intreprinderii - Capitolul 4

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8603
Mărime: 109.63KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ariton Doinita

Extras din document

CAPITOLUL IV

PREVIZIUNEA FINANCIARA

PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Pentru finanţarea activităţii sale o întreprindere poate să apeleze la diferite surse de finanţare. Unul din aspectele determinante ale strategiei financiare este alegerea finanţării cât mai bine cu putinţă. Dar, pentru a efectua o alegere cât mai corect cu putinţă este indispensabilă cunoaşterea în prealabil a tuturor surselor posibile.

In mod obişnuit, avem :

- finanţarea din fonduri proprii;

- finanţarea din fonduri aproape proprii;

- finanţarea prin îndatorare.

4.1. Principalele surse de finanţare pe termen mediu şi lung

A. Capacitatea de autofinanţare este definită ca reprezentând ansamblul resurselor generate de întreprindere în cursul exerciţiului în urma operaţiilor curente. Ca sursă de finanţare prezintă o serie de avantaje cum ar fi:

- asigură independenţa financiară a întreprinderii (în măsura în care nu a solicitat resurse externe);

- creşte capacitatea de îndatorare a întreprinderii, pentru că astfel se realizeză o creştere o capitalurilor proprii, capacitatea de îndatorare putându-se exprima prin formula:

Capacitatea de îndatorare = Capitalurile proprii

- Datoriile financiare

dar şi o serie de dezavantaje cum ar fi:

- riscul de a fi influieţat de creşterea preţurilor de vânzare (atunci când se urmăreşte un profit cât mai mare cu putinţă);

- posibilitatea de a determina întreprinderea să realizeze investiţii a căror utilitate pentru activitatea sa curentă sunt îndoielnice.

B. Cedarea activelor imobilizate. O întreprindere poate realiza aceast tip de operaţiune din următoarele raţiuni:

- reînnoirea obişnuită a imobilizărilor necesare, şi de câte ori va fi posibil va vinde imobilizările care au fost înlocuite;

- din necesitatea de a obţine capitaluri suplimentare pentru dezvoltare, va ceda unele imobilizări care nu sunt absolut necesare activităţii sale;

- punerea în practică a unei strategii de reorganizare; astfel va ceda unele uzine, participaţii, filiale a caror activitate este marginală în raport cu activitatea întreprinderii-mamă. In acest caz, sumele despre care se discută pot fi foarte mari.

C. Creşterea capitalului social. Există mai multe modalităţi de creştere de capital social (conversia datoriilor în participaţii, încorporarea rezervelor, aporturile în natură, aporturile în numerar), dar singura modalitatea prin care se realizează o sporire reală a resurselor financiare a întreprinderii este creşterea capitalului social prin aporturi în numerar.

Pentru a putea aprecia, din punct de vedere financiar operaţiunea de creştere a capitalului social prin aporturi în numerar, trebuiesc studiate diversele valori care sunt ataşate hârtiilor de proprietate (părţi sociale sau acţiuni).

Acţiunile atestă participarea deţinătorilor la capitalul social al unei întreprinderi şi le conferă acestora dreptul de a lua parte la gestionarea întreprinderii prin Adunarea Generală a Acţionarilor pe de o parte, iar pe de altă parte le conferă dreptul de a primi dividende a căror mărime oscilează în funcţie de profitul obţinut de către întreprindere.

La constituirea întreprinderilor (societăţilor), părţile sociale şi acţiunile au o valoare înscrisă în evidenţa financiar-contabilă, cunoscută sub numele de valoare nominală. Inscrisurile eliberate aportorilor de capital constituie titluri de proprietate. Din însumarea tuturor valorilor nominale înscrise pe titlurile emise se obţine capitalul social al întreprinderii. De-a lungul existenţei unei întreprinderi, valoarea nominala a titlurilor se schimbă extrem de rar (practic de loc), dar valoarea reală a hârtiilor de valoare se poate schimba.

C.1. Valorile ataşate unei acţiuni pot fi:

Valoarea bursieră a hârtiilor de valoare, permite o primă estimare a întreprinderilor, numai dacă sunt cotate la bursă. Cotarea la bursă se utilizează adesea pentru a obţine o idee asupra valorii globale a titlurilor societăţii calculând valoarea bursieră globală:

Valoarea bursieră globală = Valoarea bursieră/acţiune*Numarul de acţiuni emise

Exemplu: Fie întrerinderea X.SA, cu un capital social de 10 mil. lei, divizat prin 10 mii de acţiuni cu valoarea nominală de 1000 lei. Ultima cotare la bursă pe anul în curs a acţiunilor întreprinderii X.SA a fost de 2300 lei/acţiune. Se cere valoarea bursieră globală a întreprinderii X.SA.

Preview document

Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 1
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 2
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 3
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 4
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 5
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 6
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 7
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 8
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 9
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 10
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 11
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 12
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 13
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 14
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 15
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 16
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 17
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 18
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 19
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 20
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 21
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 22
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 23
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 24
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 25
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 26
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 27
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 28
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 29
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 30
Finantele Intreprinderii - Capitolul 4 - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Finantele Intreprinderii - Capitolul 4.doc

Alții au mai descărcat și

Pensii Private

I.INTRODUCERE Acest curs este pregatit si organizat de BCR Administrare Fond de Pensii SA si este adresat persoanelor care vor realiza...

Sistemul Bancar Românesc

În economia socialista sistemul bancar a avut un rol pasiv. Banca Centrala de stat si bancile specializate erau elementele sistemului numit în...

Management Bancar

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT Activitatea bancara se desfasoara prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de...

Tehnica Operatiunilor Bancare

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n anul 1865 =i a...

Politica Bancara

În ultimii ani, pe fondul accentuarii presiunilor inflationiste si a celor legate de cresterea numarului somerilor, al accentuarii dezechilibrelor...

Economie Bancara

Ca expresie a raporturilor dintre banca si client, contul bancar se defineste prin mai multe ipostaze. În primul rând, este un document contabil,...

Creditarea Agentiolor Economici

SESIUNEA 1 ROL UL SI FUNCTIILE CREDITUL UI ÎN ACTIVITA TEA ECONOMICA Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investitii sau...

Operatiuni si Tehnici de Control Bancar

Legea bancara din România defineste banca astfel "o persoana juridica a carei obiect de activitate îl reprezinta atragerea de fonduri, sub forma...

Ai nevoie de altceva?