Gestiune Bancara

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 3 fișiere: ppt
Pagini : 32 în total
Mărime: 479.29KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Honos Eugen

Extras din document

CURSUL IRolul şi funcţiile activităţii de gestiune în cazul societăţilor bancare

Obiective urmărite:

- înţelegerea modului de abordare a activităţii de gestiune, în general, şi a

gestiunii bancare, în special

- prezentarea principalelor abordări în structurarea gândirii manageriale

- abordarea gestiunii bancare prin prisma teoriei sistemelor

- înţelegerea rolului şi funcţiilor băncii în economie

Întrebări şi aspecte fundamentale:

1. Ce presupune activitatea de gestiune?

2. Activitatea de gestiune din perspectiva teoriei sistemelor.

3. Percepţia activităţii de gestiune prin prisma “noilor postulate” .

4. Care sunt componentele distincte ale gestiunii bancare?

5. Conceptul de bancă şi funcţiile sale în cadrul economiei.

6. În ce constă funcţia de creaţie monetară?

1.1 Activitatea de gestiune şi activitatea de gestiune bancară

ACTIVITATEA DE GESTIUNE – diferite definiţii:

- proces de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi

financiare în vederea realizării scopului organizării

- ştiinţa tehnicilor de conducere a întreprinderilor

“să cunoşti cu exactitate ceea ce doreşti ca oamenii să facă şi apoi să

ai grijă ca ei să facă totul , pe calea cea mai bună şi cea mai ieftină”

Teoria sistemelor organizaţiile utilizează patru tipuri de resurse:

- resurse umane – capacitatea managerială şi forţa de muncă;

- resurse monetare – capitalul financiar utilizat de organizaţii pentru a-şi

finanţa operaţiunile proprii;

- resurse fizice – materii prime, clădiri, facilităţi de producţie şi echipamente;

- resurse informaţionale – volumul de date ce stau la baza procesului

decizional

ACTIVITATEA DE GESTIUNE un grup de activităţi care

cuprind planificarea şi adoptarea deciziilor îndreptate spre toate

categoriile de resurse ale unei organizaţii, în vederea realizării

obiectivelor acesteia

“ Noile postulate ale activităţii de gestiune” (P. Druker):

- activitatea de gestiune este generală

- dezvoltarea spiritului de inovare reprezintă trăsătura esenţială a

gestiunii moderne

- activitatea de gestiune este orientată spre sporirea continuă a

productivităţii muncii intelectuale şi fizice

- gestiunea / managementul constituie principalul factor de

sporire a eficienţei activităţii desfăşurate

- ca o consecinţă logică a postulatului precedent, constituie

principalul animator al dezvoltării economice

Conținut arhivă zip

  • Curs 1.ppt
  • Curs 2.ppt
  • Curs 4.ppt

Alții au mai descărcat și

Monografie Bancara BRD Iasi 2009

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat la 1 decembrie 1990...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Teste Grila - Gestiune Bancara

1. Cine poate realiza intermedierea financiară: a) consiliul local; b) primăriile; c) societăţile de asigurare; d) nicio variantă nu este...

Gestiune Bancara

Rolul BK in economie – sist bancar. Primul este repr de BC cu rol de organizare, reglem si supravegh a sist bancar, iar cel de al-II-lea palier...

Gestiune Bancară

CURS : Gestiune bancara Riscul de rata a dobânzii în activitatea bancara Fluctuatiile ratelor de dobânda nu sunt un fenomen recent, ele...

Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare

1. Gestiunea riscului ratei dobânzii a) Conceptul şi identificarea riscului ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii – exprimă probabilitatea...

Ai nevoie de altceva?