Gestiune Bancara

Curs
7.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 20878
Mărime: 209.28KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nisipeanu Nicoleta
Este un suport de curs ce vine in ajutorul studentilor din domeniu economic si nu numai. Facultatea ASE Galati

Cuprins

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA

1.1.Banca Nationala Romaniei

1.2.Bancile comerciale

CAPITOLUL II

GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE

2.1.Definirea si masurarea riscurilor bancare

2.2.Clasificarea riscurilor bancare

2.3.Rolul Comitetului de administrare a activelor si pasivelor

si a Comitetului de risc [n gestionarea riscurilor bancare

CAPITOLUL III

OPERA|IUNI SPECIFICE BANCILOR COMERCIALE

3.1.Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

3.2.Operatiuni cu clientela

3.3.Operatiuni cu titluri

CAPITOLUL IV

ANALIZA FINANCIARA A ACTIVITA|II BANCARE

4.1.Analiza financiara, instrument de conducere si imbunatatire

a performantelor bancare

4.2.Indicatori de performanta

4.3.Metoda ratelor

4.4.Analiza riscurilor asumate

3

Extras din document

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA

Sistemul bancar din Romania are doua componente:

- Banca Nationala a Romaniei, ca banca centrala si de emisiune;

- Societatile bancare reprezentate de bancile comerciale.

1.1. Banca Nationala a Romanei

Banca Nationala a Romaniei este banca centrala a statului roman, avand personalitate juridica.

Obiectivul fundamental al Bancii Nationale a Romaniei este asigurarea stabilitatii monedei

nationale pentru a contribui la stabilitatea preturilor. In vederea atingerii obiectivului sau fundamental

Banca Nationala a Romaniei elaboreaza, aplica si raspunde de politica monetara, valutara, de credit, de

plati, precum si autorizarea si supravegherea prudentiala bancara, [n cadrul politicii generale a statului

roman.

Activitatea Bancii Nationale a Romaniei se desfasoara [n baza Legii nr. 101/1998 privind Statutul

B.N.R.si care grupeaza activitatile pe care le desfasoara pe urmatoarele domenii:

1.Emisiunea monetara

Banca Nationala a Romaniei este unica institutie autorizata sa emita [nsemne monetare sub forma de

bancnote si moneda metalica, ca mijloace de plata pe teritoriul Romaniei.

B.N.R. este singura [n drept sa stabileasca valoarea nominala, dimensiunile, greutatea, desenul si

alte caracteristici tehnice ale bancnotelor si monedelor metalice.

Banca Nationala a Romaniei elaboreaza programul de emisiune a bancnotelor si monedelor metalice

astfel [ncat sa asigure necesarul de numerar [n stricta concordanta cu nevoile circulatiei banesti.

Transa de numerar [n circulatie, emisa de B.N.R. peste nivelul rezervelor internationale ale statului

trebuie acoperita integral din urmatoarele active:

4

- titluri de stat detinute [n portofoliu de investitii;

- active rezultate din creditele acordate bancilor si altor persoane juridice [n conditiile legii;

- cecuri, cambii si alte titluri de credit scontate sau detinute [n portofoliu;

B.N.R. asigura tiparirea bancnotelor si baterea monedelor metalice si ia masuri pentru pastrarea [n

siguranta a celor care nu sunt puse [n circulatie, precum si distrugerea celor retrase din circulatie.

B.N.R. poate hotara anularea si retragerea din circulatie a oricaror bancnote sau monede metalice

care au fost emise si punerea [n circulatie a altor [nsemne monetare. Modalitatea si perioada de

preschimbare se publica in Monitorul Oficial si [n cel putin doua ziare de circulatie nationala. Dupa

expirarea perioadei de preschimbare, [nsemnele monetare retrase din circulatie nu mai pot fi folosite

pentu plata obligatiilor publice sau private. Suma totala a bancnotelor si monedelor metalice retrase din

circulatie, dar nepreschimbate [n termenul legal se scad din numerarul [n circulatie [nregistrat [n

evidentele contabile si se [nregistreaza ca venit al B.N.R.

2.Operatiuni de creditare

Banca Nationala a Romaniei poate acorda credite [n conditii de rambursare, garantare si

dobanda, care se stabilesc prin reglementari proprii. B.N.R. stabileste si face publice conditiile de

creditare, nivelul minim al ratei dobanzii la creditele care se acorda bancilor si criteriile ce trebuiesc

[ndeplinite de banci pentru a putea solicita credite pe baze competitive.

3. Rezervele minime obligatorii

B.N.R. stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care bancile trebuie sa le mentina [n

conturi deschise la B.N.R. La rezervele minime obligatorii B.N.R. va bonifica dobanzi cel putin la

nivelul dobanzii medii la depunerile la vedere practicate de bancile comerciale.

4. Conturi bancare

Banca Nationala a Romaniei deschide cate un cont curent pentru Trezoreria statului, pentru

fiecare banca si sucursala a unei banci, persoana juridica straina, autorizata sa functioneze [n Romania.

B.N.R. poate deschide conturi curente de decontare si alte conturi pentru casele de compensatii

interbancare rezidente, precum si pentru banci centrale si institutii internationale nerezidente.

5

5. Autorizarea si supravegherea prudentiala bancara

B.N.R. are competenta exclusiva de autorizare a functionarii bancilor si raspunde de

supravegherea prudentiala a bancilor pe care le-a autorizat sa opereze [n Romania.

Pentru asigurarea stabilitatii si functionarii sistemului bancar, B.N.R. este [mputernicita:

- sa emita reglementari, sa ia masuri pentru impunerea respectarii acestora si sa aplice sanctiunile

legale [n cazurile de nerespectare;

- sa controleze si sa verifice pe baza raportarilor si prin inspectii la fata locului registrele,

conturile si orice alte documente ale bancilor autorizate, pe care le considera necesare pentru

[ndeplinirea atributiilor sale de supraveghere.

Preview document

Gestiune Bancara - Pagina 1
Gestiune Bancara - Pagina 2
Gestiune Bancara - Pagina 3
Gestiune Bancara - Pagina 4
Gestiune Bancara - Pagina 5
Gestiune Bancara - Pagina 6
Gestiune Bancara - Pagina 7
Gestiune Bancara - Pagina 8
Gestiune Bancara - Pagina 9
Gestiune Bancara - Pagina 10
Gestiune Bancara - Pagina 11
Gestiune Bancara - Pagina 12
Gestiune Bancara - Pagina 13
Gestiune Bancara - Pagina 14
Gestiune Bancara - Pagina 15
Gestiune Bancara - Pagina 16
Gestiune Bancara - Pagina 17
Gestiune Bancara - Pagina 18
Gestiune Bancara - Pagina 19
Gestiune Bancara - Pagina 20
Gestiune Bancara - Pagina 21
Gestiune Bancara - Pagina 22
Gestiune Bancara - Pagina 23
Gestiune Bancara - Pagina 24
Gestiune Bancara - Pagina 25
Gestiune Bancara - Pagina 26
Gestiune Bancara - Pagina 27
Gestiune Bancara - Pagina 28
Gestiune Bancara - Pagina 29
Gestiune Bancara - Pagina 30
Gestiune Bancara - Pagina 31
Gestiune Bancara - Pagina 32
Gestiune Bancara - Pagina 33
Gestiune Bancara - Pagina 34
Gestiune Bancara - Pagina 35
Gestiune Bancara - Pagina 36
Gestiune Bancara - Pagina 37
Gestiune Bancara - Pagina 38
Gestiune Bancara - Pagina 39
Gestiune Bancara - Pagina 40
Gestiune Bancara - Pagina 41
Gestiune Bancara - Pagina 42
Gestiune Bancara - Pagina 43
Gestiune Bancara - Pagina 44
Gestiune Bancara - Pagina 45
Gestiune Bancara - Pagina 46
Gestiune Bancara - Pagina 47
Gestiune Bancara - Pagina 48
Gestiune Bancara - Pagina 49
Gestiune Bancara - Pagina 50
Gestiune Bancara - Pagina 51
Gestiune Bancara - Pagina 52
Gestiune Bancara - Pagina 53
Gestiune Bancara - Pagina 54
Gestiune Bancara - Pagina 55
Gestiune Bancara - Pagina 56
Gestiune Bancara - Pagina 57
Gestiune Bancara - Pagina 58
Gestiune Bancara - Pagina 59
Gestiune Bancara - Pagina 60
Gestiune Bancara - Pagina 61
Gestiune Bancara - Pagina 62
Gestiune Bancara - Pagina 63
Gestiune Bancara - Pagina 64
Gestiune Bancara - Pagina 65
Gestiune Bancara - Pagina 66
Gestiune Bancara - Pagina 67
Gestiune Bancara - Pagina 68
Gestiune Bancara - Pagina 69
Gestiune Bancara - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Gestiune Bancara.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Tehnicii Operatiunilor Bancare la Banca Transilvania

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al infiintarii Înfiintarea Bancii Transilvania a pornit de la...

Internet Banking

Am ales această tema deoarece mi-i s-a părut că este una foarte interesantă, având în vedere faptul că internetul a devenit o necesitate în viața...

Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ Institutia bãncii, asa cum existã...

Caracteristica si Clasificarea Cheltuielilor Bancare - SC Banca Sociala SA

Introducere “Banca Sociala” SA este una din cele 15 banci comerciale care fac parte din sistemul bancar al Republica Moldova. BC “Banca Sociala”...

Instrumente de Plata Electronica

1. Platile electronice 1.1 Conceptul de plati electronice Progresele deosebite realizate in domeniile informaticii si telecomunicatiilor au...

Banca Națională a României

Banca Nationala a României reprezinta o institutie care a fost înfiintata prin Legea organica din 23 aprilie 1880, în baza careia, bancii îi este...

Organizarea si functionarea Sistemului Bancar al Bancilor Centrale

1. Constituirea SEBC Arhitectura Uniunii Economice si Monetare a fost trasata prin Tratatul de la Maastricht, elaborat în 9-10 decembrie 1991,...

Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale

Introducere Orice lucrare de investiţii se materializează într-un obiectiv de investiţii care în final participă la realizarea procesului de...

Ai nevoie de altceva?