Gestiune Bancara

Imagine preview
(7/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Gestiune Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 70 de pagini .

Profesor: Nisipeanu Nicoleta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL I
ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA
1.1.Banca Nationala Romaniei
1.2.Bancile comerciale
CAPITOLUL II
GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE
2.1.Definirea si masurarea riscurilor bancare
2.2.Clasificarea riscurilor bancare
2.3.Rolul Comitetului de administrare a activelor si pasivelor
si a Comitetului de risc [n gestionarea riscurilor bancare
CAPITOLUL III
OPERA|IUNI SPECIFICE BANCILOR COMERCIALE
3.1.Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare
3.2.Operatiuni cu clientela
3.3.Operatiuni cu titluri
CAPITOLUL IV
ANALIZA FINANCIARA A ACTIVITA|II BANCARE
4.1.Analiza financiara, instrument de conducere si imbunatatire
a performantelor bancare
4.2.Indicatori de performanta
4.3.Metoda ratelor
4.4.Analiza riscurilor asumate
3

Extras din document

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA

Sistemul bancar din Romania are doua componente:

- Banca Nationala a Romaniei, ca banca centrala si de emisiune;

- Societatile bancare reprezentate de bancile comerciale.

1.1. Banca Nationala a Romanei

Banca Nationala a Romaniei este banca centrala a statului roman, avand personalitate juridica.

Obiectivul fundamental al Bancii Nationale a Romaniei este asigurarea stabilitatii monedei

nationale pentru a contribui la stabilitatea preturilor. In vederea atingerii obiectivului sau fundamental

Banca Nationala a Romaniei elaboreaza, aplica si raspunde de politica monetara, valutara, de credit, de

plati, precum si autorizarea si supravegherea prudentiala bancara, [n cadrul politicii generale a statului

roman.

Activitatea Bancii Nationale a Romaniei se desfasoara [n baza Legii nr. 101/1998 privind Statutul

B.N.R.si care grupeaza activitatile pe care le desfasoara pe urmatoarele domenii:

1.Emisiunea monetara

Banca Nationala a Romaniei este unica institutie autorizata sa emita [nsemne monetare sub forma de

bancnote si moneda metalica, ca mijloace de plata pe teritoriul Romaniei.

B.N.R. este singura [n drept sa stabileasca valoarea nominala, dimensiunile, greutatea, desenul si

alte caracteristici tehnice ale bancnotelor si monedelor metalice.

Banca Nationala a Romaniei elaboreaza programul de emisiune a bancnotelor si monedelor metalice

astfel [ncat sa asigure necesarul de numerar [n stricta concordanta cu nevoile circulatiei banesti.

Transa de numerar [n circulatie, emisa de B.N.R. peste nivelul rezervelor internationale ale statului

trebuie acoperita integral din urmatoarele active:

4

- titluri de stat detinute [n portofoliu de investitii;

- active rezultate din creditele acordate bancilor si altor persoane juridice [n conditiile legii;

- cecuri, cambii si alte titluri de credit scontate sau detinute [n portofoliu;

B.N.R. asigura tiparirea bancnotelor si baterea monedelor metalice si ia masuri pentru pastrarea [n

siguranta a celor care nu sunt puse [n circulatie, precum si distrugerea celor retrase din circulatie.

B.N.R. poate hotara anularea si retragerea din circulatie a oricaror bancnote sau monede metalice

care au fost emise si punerea [n circulatie a altor [nsemne monetare. Modalitatea si perioada de

preschimbare se publica in Monitorul Oficial si [n cel putin doua ziare de circulatie nationala. Dupa

expirarea perioadei de preschimbare, [nsemnele monetare retrase din circulatie nu mai pot fi folosite

pentu plata obligatiilor publice sau private. Suma totala a bancnotelor si monedelor metalice retrase din

circulatie, dar nepreschimbate [n termenul legal se scad din numerarul [n circulatie [nregistrat [n

evidentele contabile si se [nregistreaza ca venit al B.N.R.

2.Operatiuni de creditare

Banca Nationala a Romaniei poate acorda credite [n conditii de rambursare, garantare si

dobanda, care se stabilesc prin reglementari proprii. B.N.R. stabileste si face publice conditiile de

creditare, nivelul minim al ratei dobanzii la creditele care se acorda bancilor si criteriile ce trebuiesc

[ndeplinite de banci pentru a putea solicita credite pe baze competitive.

3. Rezervele minime obligatorii

B.N.R. stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care bancile trebuie sa le mentina [n

conturi deschise la B.N.R. La rezervele minime obligatorii B.N.R. va bonifica dobanzi cel putin la

nivelul dobanzii medii la depunerile la vedere practicate de bancile comerciale.

4. Conturi bancare

Banca Nationala a Romaniei deschide cate un cont curent pentru Trezoreria statului, pentru

fiecare banca si sucursala a unei banci, persoana juridica straina, autorizata sa functioneze [n Romania.

B.N.R. poate deschide conturi curente de decontare si alte conturi pentru casele de compensatii

interbancare rezidente, precum si pentru banci centrale si institutii internationale nerezidente.

5

5. Autorizarea si supravegherea prudentiala bancara

B.N.R. are competenta exclusiva de autorizare a functionarii bancilor si raspunde de

supravegherea prudentiala a bancilor pe care le-a autorizat sa opereze [n Romania.

Pentru asigurarea stabilitatii si functionarii sistemului bancar, B.N.R. este [mputernicita:

- sa emita reglementari, sa ia masuri pentru impunerea respectarii acestora si sa aplice sanctiunile

legale [n cazurile de nerespectare;

- sa controleze si sa verifice pe baza raportarilor si prin inspectii la fata locului registrele,

conturile si orice alte documente ale bancilor autorizate, pe care le considera necesare pentru

[ndeplinirea atributiilor sale de supraveghere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiune Bancara.pdf

Alte informatii

Este un suport de curs ce vine in ajutorul studentilor din domeniu economic si nu numai. Facultatea ASE Galati