Gestiune Bancara

Curs
8.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 17644
Mărime: 197.83KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Motocu

Extras din document

TEMA 1. Esenţa şi tendinţa dezvoltării gestiunii bancare

1. Conceptul, conţinutul şi principii ale gestiunii bancare.

2. Particularităţi şi scopul gestiunii bancare.

3. Direcţiile principale ale gestiunii bancare: gestiunea finanţelor şi gestiunea personalului.

1. Gestiunea este câmpul în care se interpătrund politicile, oamenii şi administrarea, care iau decizii şi exercită controlul necesar pentru a implementa obiectivele optime în scopul de a asigura dezvoltare, stabilitate şi creştere în afacere

Gestiunea bancară are următoarele particularităţi:

1. patrimoniul – reprezintă un capital pe care-l are banca la un moment dat şi care în marea sa parte nu este în proprietatea deplină a băncii.

2. produsul pe care îl formează banca – cumpără bani şi vinde bani – formarea corectă a preţului, dobânzile.

3. personalul – de înaltă calificare şi de fiecare salariat în parte depinde banca – gestiunea corectă a personalului.

4. mijloacele tehnice pe care le utilizează banca.

Atribuţiile gestiunii bancare:

• administrarea patrimoniului ce presupune exercitarea dreptului de a utiliza acest patrimoniu;

• organizarea proceselor de gestiune a patrimoniului;

• conducerea – legiferarea și detalierea activităților desfășurate;

• controlul – trebuie să fie permanent (personal şi procesual), auditul intern.

Gestiunea bancară este organizată după următoarele principii:

• procesul de gestionare în bancă este un proces complex, fiecare activitate a băncii presupune legătură strânsă atât între diverse domenii cât şi-n timp;

• toate atribuţiile gestiunii trebuie corelate între ele ca să formeze un mecanism integru.

Gestiunea bancară ca ştiinţă formează recomandări la modul general, iar fiecare bancă este liberă să le utilizeze şi să le dezvolte în conformitate cu specificul activităţii sale.

2. Scopul fiecărui gestionar (manager) a unei activităţi bancare este maximizarea profitului. În activitatea bancară acest scop se complică prin necesitatea diminuării riscurilor.

Particularităţile gestiunii bancare în vederea realizării scopului sunt următoarele:

• capitalul împrumutat este de la persoane fizice – activitatea bancară este strict reglementată de autorităţile monetare;

• sistemul de formare a costurilor şi încasărilor bancare;

• banca este societate privată formată de obicei ca SA – scopul gestiunii bancar apare ca maximizarea profitului pentru o acţiune.

Scopul gestiunii bancar este maximizarea profitului băncii, inclusiv pentru o acţiune în condiţiile expunerii minime la risc şi respectând restricţiile impuse de organele de reglementare.

Ca strategie globală scopul gestiunii bancare este menţinerea viabilităţii băncii, crearea condiţiilor de activitate a ei atât în prezent cât şi pe viitor.

În realizarea scopului său gestiunea bancară este influenţată de următorii factori:

1) factori de ordin intern:

- mărimea băncii, structura organizatorică;

- politica promovată de bancă şi impusă de acţionari (pol. extensivă şi defensivă);

- sistemele de administrare a băncii.

2) factori de ordin extern:

- politica de reglementare pe care o duce Banca Centrală;

- situaţia economică în ţară;

- „nişa” pe care banca o ocupă pe piaţa serviciilor bancare.

3. Pentru atingerea scopurilor sale gestiunea bancară activează în două direcţii:

• gestiunea financiară:

a) gestiunea performanţelor (managementul global)

b) gestiunea riscurilor

• gestiunea personalului

Gestiunea financiară presupune gestionarea corectă a patrimoniului băncii şi contabilizarea lui – se mai numeşte gestiunea bilanţului bancar.

Activitatea de management financiar presupune crearea condiţiilor de atragere şi gestionarea clienţilor, vânzarea serviciilor bancare – sfera de producţie.

Gestiunea personalului presupune gestionarea angajaţilor prin formarea colectivului de muncă, organizarea lui, dirijarea şi controlul.

În mg. financiar se utilizează metode matematico-financiare, pe când mg. personalului presupune abilităţi din domeniul psihologiei.

Pentru mg. personalului se utilizează următoarele metode:

• formarea unui contract de muncă în care se vor stipula toate drepturile şi obligaţiile angajaţilor;

• crearea unui sistem de reciclare a cadrelor, activitatea bancară se bazează pe inovaţii;

• crearea unui sistem de stimulente pentru personal;

• crearea unei structuri clare de atribuţii a fiecărui angajat;

• minimizarea factorului de dublare a funcţiilor.

Preview document

Gestiune Bancara - Pagina 1
Gestiune Bancara - Pagina 2
Gestiune Bancara - Pagina 3
Gestiune Bancara - Pagina 4
Gestiune Bancara - Pagina 5
Gestiune Bancara - Pagina 6
Gestiune Bancara - Pagina 7
Gestiune Bancara - Pagina 8
Gestiune Bancara - Pagina 9
Gestiune Bancara - Pagina 10
Gestiune Bancara - Pagina 11
Gestiune Bancara - Pagina 12
Gestiune Bancara - Pagina 13
Gestiune Bancara - Pagina 14
Gestiune Bancara - Pagina 15
Gestiune Bancara - Pagina 16
Gestiune Bancara - Pagina 17
Gestiune Bancara - Pagina 18
Gestiune Bancara - Pagina 19
Gestiune Bancara - Pagina 20
Gestiune Bancara - Pagina 21
Gestiune Bancara - Pagina 22
Gestiune Bancara - Pagina 23
Gestiune Bancara - Pagina 24
Gestiune Bancara - Pagina 25
Gestiune Bancara - Pagina 26
Gestiune Bancara - Pagina 27
Gestiune Bancara - Pagina 28
Gestiune Bancara - Pagina 29
Gestiune Bancara - Pagina 30
Gestiune Bancara - Pagina 31
Gestiune Bancara - Pagina 32
Gestiune Bancara - Pagina 33
Gestiune Bancara - Pagina 34
Gestiune Bancara - Pagina 35
Gestiune Bancara - Pagina 36
Gestiune Bancara - Pagina 37
Gestiune Bancara - Pagina 38
Gestiune Bancara - Pagina 39
Gestiune Bancara - Pagina 40
Gestiune Bancara - Pagina 41
Gestiune Bancara - Pagina 42
Gestiune Bancara - Pagina 43
Gestiune Bancara - Pagina 44
Gestiune Bancara - Pagina 45
Gestiune Bancara - Pagina 46
Gestiune Bancara - Pagina 47
Gestiune Bancara - Pagina 48
Gestiune Bancara - Pagina 49
Gestiune Bancara - Pagina 50
Gestiune Bancara - Pagina 51
Gestiune Bancara - Pagina 52
Gestiune Bancara - Pagina 53
Gestiune Bancara - Pagina 54
Gestiune Bancara - Pagina 55
Gestiune Bancara - Pagina 56
Gestiune Bancara - Pagina 57
Gestiune Bancara - Pagina 58
Gestiune Bancara - Pagina 59
Gestiune Bancara - Pagina 60
Gestiune Bancara - Pagina 61
Gestiune Bancara - Pagina 62
Gestiune Bancara - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Gestiune Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Concepte Generale de Management Bancar

Principalele functii ale managementului dupa Fayol sunt: 1. Previzionare; 2. Planificare; 3. Organizare; 4. Motivare; 5. Coordonare; 6....

Analiza Comparativa a Produselor si Serviciilor Bancare din Romania

Capitolul 1.INTRODUCERE In cadrul acestui proiect am incercat sa fac o analiza comparativa la 26 de banci din sistemul bancar romanesc.Am dorit sa...

Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale

Introducere Orice lucrare de investiţii se materializează într-un obiectiv de investiţii care în final participă la realizarea procesului de...

Sisteme Bancare Comparate

I. Sisteme bancare comparate I.1. Prezentarea principalelor particularităţi ale sistemelor bancare americane, japoneze şi europene Sistemul...

Teste Grila - Gestiune Bancara

1. Cine poate realiza intermedierea financiară: a) consiliul local; b) primăriile; c) societăţile de asigurare; d) nicio variantă nu este...

Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare

INTRODUCERE Managementul activelor si pasivelor reprezinta o parte integranta din procesul de planificare al bancilor si a altor institutii...

Eficientizarea Costurilor și Sistemul Informațional Bancar

Complexitatea şi dinamismul ridicat al evoluţiilor tehnice, economice, informaţionale şi manageriale contemporane se reflectă în inovarea...

Ai nevoie de altceva?