Gestiune Bancara

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Gestiune Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 63 de pagini .

Profesor: Marius Motocu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

TEMA 1. Esenţa şi tendinţa dezvoltării gestiunii bancare

1. Conceptul, conţinutul şi principii ale gestiunii bancare.

2. Particularităţi şi scopul gestiunii bancare.

3. Direcţiile principale ale gestiunii bancare: gestiunea finanţelor şi gestiunea personalului.

1. Gestiunea este câmpul în care se interpătrund politicile, oamenii şi administrarea, care iau decizii şi exercită controlul necesar pentru a implementa obiectivele optime în scopul de a asigura dezvoltare, stabilitate şi creştere în afacere

Gestiunea bancară are următoarele particularităţi:

1. patrimoniul – reprezintă un capital pe care-l are banca la un moment dat şi care în marea sa parte nu este în proprietatea deplină a băncii.

2. produsul pe care îl formează banca – cumpără bani şi vinde bani – formarea corectă a preţului, dobânzile.

3. personalul – de înaltă calificare şi de fiecare salariat în parte depinde banca – gestiunea corectă a personalului.

4. mijloacele tehnice pe care le utilizează banca.

Atribuţiile gestiunii bancare:

• administrarea patrimoniului ce presupune exercitarea dreptului de a utiliza acest patrimoniu;

• organizarea proceselor de gestiune a patrimoniului;

• conducerea – legiferarea și detalierea activităților desfășurate;

• controlul – trebuie să fie permanent (personal şi procesual), auditul intern.

Gestiunea bancară este organizată după următoarele principii:

• procesul de gestionare în bancă este un proces complex, fiecare activitate a băncii presupune legătură strânsă atât între diverse domenii cât şi-n timp;

• toate atribuţiile gestiunii trebuie corelate între ele ca să formeze un mecanism integru.

Gestiunea bancară ca ştiinţă formează recomandări la modul general, iar fiecare bancă este liberă să le utilizeze şi să le dezvolte în conformitate cu specificul activităţii sale.

2. Scopul fiecărui gestionar (manager) a unei activităţi bancare este maximizarea profitului. În activitatea bancară acest scop se complică prin necesitatea diminuării riscurilor.

Particularităţile gestiunii bancare în vederea realizării scopului sunt următoarele:

• capitalul împrumutat este de la persoane fizice – activitatea bancară este strict reglementată de autorităţile monetare;

• sistemul de formare a costurilor şi încasărilor bancare;

• banca este societate privată formată de obicei ca SA – scopul gestiunii bancar apare ca maximizarea profitului pentru o acţiune.

Scopul gestiunii bancar este maximizarea profitului băncii, inclusiv pentru o acţiune în condiţiile expunerii minime la risc şi respectând restricţiile impuse de organele de reglementare.

Ca strategie globală scopul gestiunii bancare este menţinerea viabilităţii băncii, crearea condiţiilor de activitate a ei atât în prezent cât şi pe viitor.

În realizarea scopului său gestiunea bancară este influenţată de următorii factori:

1) factori de ordin intern:

- mărimea băncii, structura organizatorică;

- politica promovată de bancă şi impusă de acţionari (pol. extensivă şi defensivă);

- sistemele de administrare a băncii.

2) factori de ordin extern:

- politica de reglementare pe care o duce Banca Centrală;

- situaţia economică în ţară;

- „nişa” pe care banca o ocupă pe piaţa serviciilor bancare.

3. Pentru atingerea scopurilor sale gestiunea bancară activează în două direcţii:

• gestiunea financiară:

a) gestiunea performanţelor (managementul global)

b) gestiunea riscurilor

• gestiunea personalului

Gestiunea financiară presupune gestionarea corectă a patrimoniului băncii şi contabilizarea lui – se mai numeşte gestiunea bilanţului bancar.

Activitatea de management financiar presupune crearea condiţiilor de atragere şi gestionarea clienţilor, vânzarea serviciilor bancare – sfera de producţie.

Gestiunea personalului presupune gestionarea angajaţilor prin formarea colectivului de muncă, organizarea lui, dirijarea şi controlul.

În mg. financiar se utilizează metode matematico-financiare, pe când mg. personalului presupune abilităţi din domeniul psihologiei.

Pentru mg. personalului se utilizează următoarele metode:

• formarea unui contract de muncă în care se vor stipula toate drepturile şi obligaţiile angajaţilor;

• crearea unui sistem de reciclare a cadrelor, activitatea bancară se bazează pe inovaţii;

• crearea unui sistem de stimulente pentru personal;

• crearea unei structuri clare de atribuţii a fiecărui angajat;

• minimizarea factorului de dublare a funcţiilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiune Bancara.doc