Gestiunea Firmei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Gestiunea Firmei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 41 de pagini .

Profesor: ariton doinita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Excedentul brut al exploatării (EBE)‏

Este un indicator corespunzător rezultatului economic brut legat de activitatea operaţională a întreprinderii ca diferenţă dintre veniturile exploatării susceptibile a genera un flux de lichidităţi (intrare), ca urmare a unor încasări imediate sau viitoare şi cheltuielile de exploatare susceptibile a genera un flux de lichidităţi (ieşire), ca urmare a unor plăti efectuate sau de efectuat.

Excedentul brut al exploatării =

Valoarea adăugată

+ Subvenţiile de exploatare

- Impozite taxe şi alte vărsăminte asimilate

- Cheltuielile de personal

Excedentul brut al exploatării =

+ Veniturile exploatării care dau loc la încasări imediat sau decalate

(+ Venituri din vânzăr i+ Subvenţii de exploatare)‏

- Cheltuieli de exploatare care dau loc la plăţi imediate sau decalate

(- Costul de achiziţie al mărfurilor vândute - Consumul de la terţi

- Impozite, taxe - Cheltuieli de personal)‏

- EBE apare astfel ca un indicator aferent eficienţei întreprinderii prin activitatea sa curentă în măsura în care valoarea sa corespunde unor fonduri ce permit reînnoire elementelor supuse deprecierii şi eventual remunerarea aportorilor de fonduri;

EBE constituie pe de altă parte un indicator monetar în măsura în care este determinat pornind de la elementele legate de circuitul monetar efectiv, altfel nu va reprezenta mai mult decât un surplus monetar potenţial;

- EBE este calculat pornind de la elemente omogene şi contribuie la stabilirea articulaţiei între analiza statică a rezultatelor şi analiza dinamică a fluxurilor financiare.

Capacitatea de autofinanţare exprimă capacitatea întreprinderii de a remunera aportorii de capital şi a finanţa investiţiile pentru înnoirea şi dezvoltarea întreprinderii, completând fondurile constituite prin amortizare.

Din punct de vedere financiar, capacitatea de autofinanţare reprezintă ansamblul de resurse proprii degajate de către întreprindere ca un excedent al veniturilor sale, care corespund unei încasări efective actuale sau viitoare faţă de cheltuielile sale, corespunzând unei plăţi efective sau viitoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiunea Firmei.ppt