Gestiunea Firmei

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 41 în total
Mărime: 47.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ariton doinita

Extras din document

Excedentul brut al exploatării (EBE)‏

Este un indicator corespunzător rezultatului economic brut legat de activitatea operaţională a întreprinderii ca diferenţă dintre veniturile exploatării susceptibile a genera un flux de lichidităţi (intrare), ca urmare a unor încasări imediate sau viitoare şi cheltuielile de exploatare susceptibile a genera un flux de lichidităţi (ieşire), ca urmare a unor plăti efectuate sau de efectuat.

Excedentul brut al exploatării =

Valoarea adăugată

+ Subvenţiile de exploatare

- Impozite taxe şi alte vărsăminte asimilate

- Cheltuielile de personal

Excedentul brut al exploatării =

+ Veniturile exploatării care dau loc la încasări imediat sau decalate

(+ Venituri din vânzăr i+ Subvenţii de exploatare)‏

- Cheltuieli de exploatare care dau loc la plăţi imediate sau decalate

(- Costul de achiziţie al mărfurilor vândute - Consumul de la terţi

- Impozite, taxe - Cheltuieli de personal)‏

- EBE apare astfel ca un indicator aferent eficienţei întreprinderii prin activitatea sa curentă în măsura în care valoarea sa corespunde unor fonduri ce permit reînnoire elementelor supuse deprecierii şi eventual remunerarea aportorilor de fonduri;

EBE constituie pe de altă parte un indicator monetar în măsura în care este determinat pornind de la elementele legate de circuitul monetar efectiv, altfel nu va reprezenta mai mult decât un surplus monetar potenţial;

- EBE este calculat pornind de la elemente omogene şi contribuie la stabilirea articulaţiei între analiza statică a rezultatelor şi analiza dinamică a fluxurilor financiare.

Capacitatea de autofinanţare exprimă capacitatea întreprinderii de a remunera aportorii de capital şi a finanţa investiţiile pentru înnoirea şi dezvoltarea întreprinderii, completând fondurile constituite prin amortizare.

Din punct de vedere financiar, capacitatea de autofinanţare reprezintă ansamblul de resurse proprii degajate de către întreprindere ca un excedent al veniturilor sale, care corespund unei încasări efective actuale sau viitoare faţă de cheltuielile sale, corespunzând unei plăţi efective sau viitoare.

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Firmei.ppt

Alții au mai descărcat și

Pensii Private

I.INTRODUCERE Acest curs este pregatit si organizat de BCR Administrare Fond de Pensii SA si este adresat persoanelor care vor realiza...

Sistemul Bancar Românesc

În economia socialista sistemul bancar a avut un rol pasiv. Banca Centrala de stat si bancile specializate erau elementele sistemului numit în...

Management Bancar

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT Activitatea bancara se desfasoara prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de...

Tehnica Operatiunilor Bancare

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n anul 1865 =i a...

Politica Bancara

În ultimii ani, pe fondul accentuarii presiunilor inflationiste si a celor legate de cresterea numarului somerilor, al accentuarii dezechilibrelor...

Economie Bancara

Ca expresie a raporturilor dintre banca si client, contul bancar se defineste prin mai multe ipostaze. În primul rând, este un document contabil,...

Creditarea Agentiolor Economici

SESIUNEA 1 ROL UL SI FUNCTIILE CREDITUL UI ÎN ACTIVITA TEA ECONOMICA Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investitii sau...

Operatiuni si Tehnici de Control Bancar

Legea bancara din România defineste banca astfel "o persoana juridica a carei obiect de activitate îl reprezinta atragerea de fonduri, sub forma...

Ai nevoie de altceva?