Instituții Bancare Internaționale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 25478
Mărime: 101.24KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

SOCIETĂŢILE BANCARE – FUNCŢII ŞI STANDARDE INTERNAŢIONALE

1.1. Aspecte ale evoluţiei sistemului bancar internaţional

1.2. Funcţiile de bază ale băncilor

1.3. Standarde internaţionale în domeniul bancar

1.3.1. Convenţia de la Basel

1.3.2. A doua Directivă de Coordonare Bancară

CAPITOLUL AL II-LEA

FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL

2.1. Scurt isto9ric

2.2. Organizarea Fondului Monetar Internaţional

2.3. Funcţiile Fondului Monetar Internaţional

2.4. Structura financiară a Fondului Monetar Internaţional

2.5. Facilităţi de creditare acordate de Fondul Monetar Internaţional

2.6. Modalităţi de acordare a împrumuturilor de către Fondul Monetar Internaţional

2.7. Activitatea Fondului Monetar Internaţional În România

CAPITOLUL AL III.LEA

GRUPUL BĂNCII MONDIALE

3.1. Banca Mondială

3.1.1. Structura Băncii Mondiale

3.1.2. Funcţiile Băncii Mondiale

3.1.3. Destinaţia împrumuturilor

3.1.4. Structura financiară

3.1.5. Ciclul de desfăşurare a proiectelor derulate de Banca Mondială

3.1.6. Criterii de evaluare a proiectelor finanţate de Banca Mondială

3.1.7. Activitatea Băncii Mondiale în România

3.1.8. Strategia de asistenţă a Grupului Băncii Mondiale pentru România

3.1.9. Diferenţe între Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială

3.2. Corporaţia Financiară Internaţională

3.2.1. Rolul şi organizarea Corporaţiei Financiare Internaţionale

3.2.2. Etape privind derularea unui proiect de finanţare de către Corporaţia

Financiară Internaţională

3.2.3. Alcătuirea proiectului de investiţii

3.3. Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

3.4. Alte instituţii afiliate Grupului Băncii Mondiale

CAPITOLUL AL IV-LEA

BĂNCILE REGIONALE DE DEZVOLTARE

4.1. Funcţiile băncilor regionale de dezvoltare

4.2. Structura organizatorică a băncilor regionale de dezvoltare

4.3. Proiecte de finanţare ale băncilor regionale

CAPITOLUL AL V-LEA

ALTE INSTITUŢII BANCARE INTERNAŢIONALE

5.1. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

5.1.1. Scurt istoric

5.1.2. Organizarea şi funcţiile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

5.1.3. Structura financiară şi proiecte de finanţare ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

5.2. Banca Reglementelor Internaţionale

5.2.1. Scurt istoric. Organizare

5.2.2. Funcţiile şi facilităţile de creditare ale Băncii Reglementelor Internaţionale

5.3. Banca Europeană de Investiţii

5.3.1. Funcţiile şi modul de organizare al Băncii Europene de Investiţii

5.3.2. Tipuri de împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiţii

5.3.3. Structura financiară a Băncii Europene de Investiţii

CAPITOLUL VI

UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ

6.2. Criteriile participării la moneda unică. Avantajele euro

6.1. Realizarea Uniunii Economice şi Monetare. Principii şi instituţii ale UEM

CAPITOLUL AL VII-LEA

ACTIVITATEA BANCARĂ INTERNAŢIONALĂ

7.1. Riscurile internaţionalizării activităţilor bancare

7.2. Sistemul bancar american

7.3. Sistemul bancar european

Extras din document

SOCIETĂŢILE BANCARE – FUNCŢII ŞI STANDARDE INTERNAŢIONALE

1.1. Aspecte ale evoluţiei sistemului bancar internaţional

Activitatea bancară a cunoscut întotdeauna o dimensiune internaţională care s-a conturat o dată cu Renaşterea, moment în care apar primii bancheri, în sensul contemporan al termenului, şi primele bănci cu activitate internaţională, aşa cum a fost banca Medici, din Florenţa.

Forma modernă a activităţii financiare internaţionale începe, din punct de vedere istoric, odată cu încheierea tratatului de pace după războiul franco-prusac din anul 1871. Acest tratat impunea Franţei o despăgubire de război enormă, de cinci miliarde de franci, despăgubire care va forma conţinutul unui flux financiar-monetar internaţional.

Procesul a continuat în timp, astfel încât lumea industrializată trăieşte astăzi al treilea val al internaţionalizării bancare. În primul val se încadrează mişcarea internaţională a capitalurilor în care băncile de afaceri britanice şi cele coloniale au deţinut supremaţia din 1870 până la începutul primului război mondial. După primul război mondial, apare al doilea flux financiar internaţional dinspre Germania spre ţările aliate. Pentru reglementarea acestor fluxuri, se instituie o organizaţie specializată, respectiv Banca Reglementelor Internaţionale. Relaţiile economice şi bancare dintre statele ieşite din conflictul mondial au continuat să crească, solicitând o dezvoltare rapidă a activităţilor financiar-monetare. Astfel, în anul 1922 la Genova se prefigurează regulile unui sistem monetar internaţional, băncile centrale putând să-şi constituie rezerve atât în aur, cât şi în valute convertibile în aur.

Problema constituirii unui sistem monetar internaţional s-a pus la Conferinţa Naţiunilor Unite desfăşurată la Bretton Woods în 1944 când s-au pus bazele unor instituţii cu atribuţii financiare şi monetare pe plan internaţional, respectiv Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. Această conferinţă marchează trecerea de la relaţiile pur bilaterale la relaţii financiar-valutare multilaterale, pe baza unui consens între ţările participante.

La baza mecanismelor noului sistem financiar-valutar au fost puse o serie de principii:

- stabilitatea ratelor de schimb;

- amploarea limitată a dezechilibrelor de plăţi curente datorită disciplinei impuse de regulile de joc ale acestui sistem;

- rolul primordial al instituţiilor monetare oficiale (FMI, băncile centrale) în finanţarea dezechilibrelor monetare în plăţile externe;

- locul important acordat instituţiilor multilaterale (Banca Mondială, bănci regionale de dezvoltare) sau bilaterale (guvernele) în finanţarea dezvoltării Lumii a Treia.

Sistemul de la Bretton-Woods s-a dezintegrat (1971-l973), pe măsură ce încrederea în dolar a scăzut datorită inflaţiei din economia americană şi sub influenţa faptului că în 1958 demarează convertibilitatea principalelor monede europene. Astfel, la începutul anilor ‘60, marile bănci comerciale americane au iniţiat al treilea val de internaţionalizare bancară. Deoarece activitatea le era constrânsă de o reglementare naţională foarte rigidă care le limita într-un anumit teritoriu dezvoltarea şi diversificarea activităţilor şi datorită crah-ului bursier de pe Wall Street din 1929, o mare parte a băncilor americane şi-au deschis filiale în Marea Britanie, care se bucura de o legislaţie bancară liberală. Marile bănci americane au putut astfel să ajute dezvoltarea companiilor multinaţionale americane, prin asigurarea capitalurilor necesare finanţării investiţiilor în Europa. Exemplul a fost repede imitat de omologii lor din coloniile britanice, de japonezi, francezi care nu au reuşit totuşi să depăşească reputaţia băncilor americane.

Până la sfârşitul anilor ‘70, are loc o separare a activităţilor bancare naţionale de activităţile internaţionale, realizate în majoritate pe piaţa eurodevizelor. La începutul anilor '80, datorită libertăţii de mişcare a capitalurilor, are loc o întrepătrundere a celor două tipuri de activităţi, astfel încât separaţia între pieţele eurodevizelor şi sistemele bancare internaţionale se atenuează până la dispariţie.

La începutul anilor ‘80, procesul de internaţionalizare bancară ia o formă nouă datorită crizei de îndatorare a ţărilor în curs de dezvoltare, a deflaţiei care provoacă scăderea ratei dobânzii nominale şi care permite reluarea activităţii pieţelor de obligaţiuni în detrimentul intermedierii bancare internaţionale şi nu în ultimul rând datorită modificării identităţii celor care acordă sau iau împrumuturi în cadrul sistemului internaţional, care va contribui la dezvoltarea pieţelor de capitaluri.

Acest proces aduce în prim-planul scenei internaţionale băncile de investiţii americane (investment bank), băncile de afaceri engleze (merchant bank) şi casele de titluri japoneze şi constrâng băncile comerciale să-şi modifice strategia internaţională. Astfel, multe din băncile comerciale îşi întăresc poziţia pe piaţa internaţională a capitalurilor şi realizează activităţi specifice băncilor de afaceri.

Preview document

Instituții Bancare Internaționale - Pagina 1
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 2
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 3
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 4
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 5
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 6
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 7
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 8
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 9
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 10
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 11
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 12
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 13
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 14
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 15
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 16
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 17
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 18
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 19
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 20
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 21
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 22
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 23
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 24
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 25
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 26
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 27
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 28
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 29
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 30
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 31
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 32
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 33
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 34
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 35
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 36
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 37
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 38
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 39
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 40
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 41
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 42
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 43
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 44
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 45
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 46
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 47
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 48
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 49
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 50
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 51
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 52
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 53
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 54
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 55
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 56
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 57
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 58
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 59
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 60
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 61
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 62
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 63
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 64
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 65
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 66
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 67
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 68
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 69
Instituții Bancare Internaționale - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Institutii Bancare Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare

Lucrarea intitulată „Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare: obiective, management, politica de credit” oferă libertatea de a analiza,...

Grupul băncii mondiale și operațiunile sale în România

Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din...

Sistemul Bancar în România Comparativ cu Sistemul Bancar American

Capitolul 1. STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar –...

Împrumuturile și Garanțiile Acordate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Capitol 1. Grupul Băncii Mondiale şi locul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul acesteia Grupul Băncii Mondiale este...

Studiu de Caz Banca Transilvania vs Banca Română de Dezvoltare

Scurt istoric Banca Transilvania a fost înfiinţată în decembrie 1993, în Cluj-Napoca,la iniţiativa unor oameni de afaceri clujeni, cu un capital...

Obiectivele Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Cap. 1 BIRD – prezentare generală 1.1 BIRD – componentă a Băncii Mondiale Grupul Băncii Mondiale numără cinci instituţii specializate în diverse...

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar...

Relații monetar-financiare internaționale

Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE....

Te-ar putea interesa și

Orientări și Tendințe în Activitatea Bancară Contemporană

CAPITOLUL I TENDINTA DE INTERNATIONALIZARE IN DOMENIUL BANCAR 1.1.Caracteristici generale ale internationalizarii bancare Internationalizarea...

Reglementări prudentiale și strategii bancare

INTRODUCERE Eficienţa economică, randamentul activităţii investiționale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate,...

Grupul băncii mondiale și operațiunile sale în România

Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din...

Instituțiile financiare bancare internaționale și influențele exercitate asupra economiilor naționale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice...

Activitatea și implicațiile instituțiilor financiare internaționale în România

CAPITOLUL 1: INFIINTAREA SI ACTIVITATEA ORGANIZATIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE 1.1. Grupul Bancii Mondiale Banca Mondială este o Instituţie...

Instituții financiar-monetare internaționale - Banca Europeană de Investiții

INTRODUCERE Banca Europeană de Investiții este o instituție nonprofit, carre se autofinanțează, fiind independentă de bugetul alocat Uniunii...

Banca Mondială

1. Rolul Bancii Mondiale Banca Mondiala a luat fiinta în anul 1946, în virtutea acordurilor de la Bretton-Woods. Scopul sau initial a fost...

Instituții Specializate de Cooperare Economică și Financiara

ASPECTE INTROCUCTIVE La mijlocul secolului al -XX-lea, mai exact dupe cel de-al doilea razboi mondial au fost create mai multe institutii care...

Ai nevoie de altceva?