Investitiile in Economia de Piata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Investitiile in Economia de Piata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 118 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Banci, Economie

Extras din document

1.1. Redefinirea investitiilor în economia de piat

Cuvântul investire este de origine latin (investire = a îmbraca, acoperi). El a fost

asimilat în limbajul economic cu sensul de a face un efort bnesc initial pentru atingerea unor

scopuri ulterioare.

Investitiile sunt definite, în mod obianuit ca fiind cheltuieli sau plasamente de sume

baneati în diferite domenii economice sau extraeconomice, astfel ca prin activitatea

investitionala are loc transformarea a o serie de lichiditati actuale în active reale sau financiare

cu scopul de a obtine anumite efecte economice sau extraeconomice într-o perioada viitoare.

În contextul procesului de tranzitie a societatii româneati spre economia de piata care

implica noi abordari în cadrul raportului dintre teoria ai practica economica, se manifesta

preocupari de clarificare, de delimitari conceptuale în domeniul managementului investitiilor.

Conceptul de investitii are un continut mult mai complex decât ar parea la prima

vedere, motiv pentru care nu s-a ajuns înca la o definire unitara a sa. Problema este însa de

mare interes ai de actualitate pentru ca „ grupurile de factori de decizie anonimi, care

manevreaza pârghiile investitiilor, au constituit supraelitele din toate societatile industriale”.

Potentialul investitional este reflectat nu numai în volumul de resurse de natura materiala,

financiara ai umana care sunt avansate, ci mai ales în capacitatea factorului uman de a obtine

efectele scontate.

În mod curent în practica economica prin investitie se subîntelege acea cheltuiala

pe care o fac persoanele fizice sau juridice cu scopul de a obtine bunuri i/sau servicii. A

trata însa investitia în acest mod, doar ca o simpla cheltuiala în sensul financiar al

acestei acceptiuni, înseamna sa neglijam continutul concret material al efortului

investitional pe care îl face întreprinzatorul atunci când realizeaza un proiect de

investitii.

Datorita faptului ca scopul final al efectuarii unei investitii nu este realizarea de

mijloace fixe, ci obtinerea unor efecte utile de natura economica, sociala, ecologica, etc.,

investitia poate fi definita ca o renuntare la o satisfactie imediata ai sigura, în schimbul unei

sperante al carei suport sunt tocmai resursele investite, sau pe scurt: o cheltuiala certa pentru

un viitor incert. Consider ca aceasta definitie este cea mai potrivita scopului prezentei

lucrari.

Teoria economica actuala evidentiaza o serie de aspecte legate de definirea

investitiilor:

1) Investitiile sunt opusul consumului imediat, orice activitate investitionala

necesitând existenta unor resurse obtinute pe seama unor procese anterioare de

economisire.

2) Relatia investitii-timp. Investitiile sunt legate de imobilizari de fonduri sau de

elemente de cheltuieli pe o durata care este, de obicei, mai mare decât durata unui

ciclu de productie, astfel ca investitiile sunt considerate cheltuieli de sume baneati la

un moment initial pentru a se obtine efecte ulterioare în timp.

3) Caracterul dual al investitiilor - investitiile nu pot fi considerate ca o simpla

cheltuiala baneasca, trebuind avute în vedere, simultan, doua sensuri ce se coreleaza

permanent:

sensul valoric – investitia este o cheltuiala, reprezentând o resursa financiara

avansata ai consumata în prezent, pentru a obtine efecte viitoare

sensul fizic – investitia este o actiune, o lucrare concreta, în care sunt angrenate

mijloacele materiale ai tehnice, precum ai oamenii cu cunoatintele lor manageriale,

cu abilitatile ai interesele lor.

4) Teoria economico-financiara face deosebire între investitia reala ai plasamentul

financiar, pornind de la faptul ca în economia actuala exista doua piete: piata reala pe

care exista active reale, realizate prin investitii reale ai piata financiara, pe care exista

active financiare, obtinute prin plasamente sau investitii financiare.

5) Exista trasaturi clasice ai trasaturi moderne ale investitiilor în economiile moderne.

a) trasaturi clasice:

durata relativ mare între momentul efectuarii cheltuielilor, momentul obtinerii de

efecte ai momentul care reprezinta sfâraitul efectelor investitionale

sacrificarea unor resurse certe, prezente, în defavoarea consumului imediat

riscurile ai incertitudinea, care afecteaza atât eforturile cât ai efectele unui proiect de

investitii

Fisiere in arhiva (1):

  • Investitiile in Economia de Piata.pdf