Management Bancar

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Management Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 81 de pagini .

Profesor: Sorin Lazarescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Activitatea bancara se desfasoara prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de credit reprezinta :

a) entitatea care desfasoara cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont propriu;

b) entitatea emitenta de moneda electronica, alta decât cea prevazuta la lit. a), denumita institutie emitenta de moneda electronica.

Activitatea bancara vizeaza atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite în cont propriu de catre institutia de credit autorizata pentru astfel de operatiuni.

Bancile pot desfasura, în limita autorizatiei acordate de catre banca centrala, urmatoarele activitati:

-atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;

-contractare de credite: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;

-leasing financiar;

-servicii de transfer monetar;

-emitere si administrare de mijloace de plata: carti de credit, cecuri de calatorie si emitere de moneda electronica;

-emitere de garantii si asumare de angajamente;

-tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor, în conditiile legii, cu: instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit, valuta, contracte futures si options, instrumente având la baza cursul de schimb si rata dobânzii;

-intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente;

-acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale;

-intermediere pe piata interbancara;

-administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta;

-pastrare în custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;

-prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditarii, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia pastrarii secretului profesional;

-închiriere de casete de siguranta.

Institutiile de credit pot desfasura, în limita autorizatiei acordate, si alte activitati permise de legislatia în vigoare, cum ar fi: depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii, distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitii, actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare, operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea, operatiuni în mandat, servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti, participare la capitalul social al altor entitati.

Institutiile de credit pot presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitatile desfasurate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii sau pentru folosinta salariatilor, si pot efectua orice alte activitati ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat, fara a fi necesara includerea lor în autorizatia acordata.

Operatiunile de leasing financiar vor putea fi desfasurate în mod direct începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana. Pâna la aceasta data, operatiunile de leasing financiar pot fi desfasurate prin societati distincte, constituite ca filiale în acest scop.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Bancar.doc

Alte informatii

Curs master de management bancar- La ASE-FABBV-TRPC