Management Bancar

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 21468
Mărime: 167.11KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Lazarescu
Curs master de management bancar- La ASE-FABBV-TRPC

Extras din curs

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Activitatea bancara se desfasoara prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de credit reprezinta :

a) entitatea care desfasoara cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont propriu;

b) entitatea emitenta de moneda electronica, alta decât cea prevazuta la lit. a), denumita institutie emitenta de moneda electronica.

Activitatea bancara vizeaza atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite în cont propriu de catre institutia de credit autorizata pentru astfel de operatiuni.

Bancile pot desfasura, în limita autorizatiei acordate de catre banca centrala, urmatoarele activitati:

-atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;

-contractare de credite: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;

-leasing financiar;

-servicii de transfer monetar;

-emitere si administrare de mijloace de plata: carti de credit, cecuri de calatorie si emitere de moneda electronica;

-emitere de garantii si asumare de angajamente;

-tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor, în conditiile legii, cu: instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit, valuta, contracte futures si options, instrumente având la baza cursul de schimb si rata dobânzii;

-intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente;

-acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale;

-intermediere pe piata interbancara;

-administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta;

-pastrare în custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;

-prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditarii, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia pastrarii secretului profesional;

-închiriere de casete de siguranta.

Institutiile de credit pot desfasura, în limita autorizatiei acordate, si alte activitati permise de legislatia în vigoare, cum ar fi: depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii, distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitii, actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare, operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea, operatiuni în mandat, servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti, participare la capitalul social al altor entitati.

Institutiile de credit pot presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitatile desfasurate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii sau pentru folosinta salariatilor, si pot efectua orice alte activitati ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat, fara a fi necesara includerea lor în autorizatia acordata.

Operatiunile de leasing financiar vor putea fi desfasurate în mod direct începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana. Pâna la aceasta data, operatiunile de leasing financiar pot fi desfasurate prin societati distincte, constituite ca filiale în acest scop.

Preview document

Management Bancar - Pagina 1
Management Bancar - Pagina 2
Management Bancar - Pagina 3
Management Bancar - Pagina 4
Management Bancar - Pagina 5
Management Bancar - Pagina 6
Management Bancar - Pagina 7
Management Bancar - Pagina 8
Management Bancar - Pagina 9
Management Bancar - Pagina 10
Management Bancar - Pagina 11
Management Bancar - Pagina 12
Management Bancar - Pagina 13
Management Bancar - Pagina 14
Management Bancar - Pagina 15
Management Bancar - Pagina 16
Management Bancar - Pagina 17
Management Bancar - Pagina 18
Management Bancar - Pagina 19
Management Bancar - Pagina 20
Management Bancar - Pagina 21
Management Bancar - Pagina 22
Management Bancar - Pagina 23
Management Bancar - Pagina 24
Management Bancar - Pagina 25
Management Bancar - Pagina 26
Management Bancar - Pagina 27
Management Bancar - Pagina 28
Management Bancar - Pagina 29
Management Bancar - Pagina 30
Management Bancar - Pagina 31
Management Bancar - Pagina 32
Management Bancar - Pagina 33
Management Bancar - Pagina 34
Management Bancar - Pagina 35
Management Bancar - Pagina 36
Management Bancar - Pagina 37
Management Bancar - Pagina 38
Management Bancar - Pagina 39
Management Bancar - Pagina 40
Management Bancar - Pagina 41
Management Bancar - Pagina 42
Management Bancar - Pagina 43
Management Bancar - Pagina 44
Management Bancar - Pagina 45
Management Bancar - Pagina 46
Management Bancar - Pagina 47
Management Bancar - Pagina 48
Management Bancar - Pagina 49
Management Bancar - Pagina 50
Management Bancar - Pagina 51
Management Bancar - Pagina 52
Management Bancar - Pagina 53
Management Bancar - Pagina 54
Management Bancar - Pagina 55
Management Bancar - Pagina 56
Management Bancar - Pagina 57
Management Bancar - Pagina 58
Management Bancar - Pagina 59
Management Bancar - Pagina 60
Management Bancar - Pagina 61
Management Bancar - Pagina 62
Management Bancar - Pagina 63
Management Bancar - Pagina 64
Management Bancar - Pagina 65
Management Bancar - Pagina 66
Management Bancar - Pagina 67
Management Bancar - Pagina 68
Management Bancar - Pagina 69
Management Bancar - Pagina 70
Management Bancar - Pagina 71
Management Bancar - Pagina 72
Management Bancar - Pagina 73
Management Bancar - Pagina 74
Management Bancar - Pagina 75
Management Bancar - Pagina 76
Management Bancar - Pagina 77
Management Bancar - Pagina 78
Management Bancar - Pagina 79
Management Bancar - Pagina 80
Management Bancar - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Management Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost

I. INTRODUCERE 1.1. INTRODUCERE Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin...

Cardul

INTRODUCERE Lucrarea de fata, ce urmeaza a fi prezentata, se intituleaza Cardul si reprezinta o încercare de a prezenta instrumentul care sta la...

Raiffeisen Bank - organizare și funcționare

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1. Momentul istoric al înfiintarii În 1862, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, primar al mai multor...

Piața Asigurărilor - Rezultate Obținute și Posibilități de Dezvoltare

Prin elaborarea acestei lucrari, mi-am propus sa abordez problematica internatioanalâ a asigurarilor dar si a asigurarilor din România, încercând...

Concurența Bancară

Cap. I Evolutia sistemului bancar românesc dupa anul 1990 Banca este locul care te împrumuta cu bani, daca faci dovada ca nu ai nevoie de ei...

Activitatea de front office - Banca Transilvania

CAP 1. DESPRE BANCA TRANSILVANIA 1.1 ISTORICUL BANCII TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA a fost înfiintata în decembrie 1993, în Cluj-Napoca, la...

Băncile centrale - rolul, funcțiile și operațiunile acestora

Potrivit definitiei data de Enciclopedia Britanica, o banca centrala, reprezinta o institutie care are ca sarcina reglarea ofertei de moneda din...

Organizarea, funcționarea și conducerea sistemului bancar

Capitolul 1. Aspecte generale legate de sistemul bancar 1.1 Structura sistemelor bancare In principalele tari dezvoltate, sistemele bancare sunt...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind strategiile bancare într-o economie modernă

Introducere Imaginea actuală a sistemului bancar românesc a fost conturată, în primul rând, de deschiderea economiei româneşti, fapt ce a...

Managementul Operațiunilor de Creditare

INTRODUCERE Sistemul financiar-bancar formează baza economică a societăţii, iar sistemul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a...

Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română

I. SISTEMUL BANCAR I.1. CONCEPT, STRUCTURĂ, FUNCŢII, ROL Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de...

Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

INTRODUCERE Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să...

Ai nevoie de altceva?