Management Financiar Bancar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Management Financiar Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 27 de pagini .

Profesor: Prof. univ. Dr. Ilie Mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT

Întelegând managementul ca fiind „acel proces prin care se coordoneaza, se conduc, se

planifica si se controleaza activitatile desfasurate într-o organizatie astfel încât sa se asigure

atingerea scopurilor acesteia cu maximum de eficienta”1), putem accepta caracterul universal al

managementului, în sensul ca, acesta poate fi aplicat la orice entitate, economica, publica,

sociala, militara etc.

Din punct de vedere al nivelurilor de management, managementul firmei este cel mai

important si dezvoltat nivel al managementului, fiind considerat nivelul de baza fundamental

al managementului.

Considerând managementul firmei ca fiind nivelul de baza al managementului, exista:

a) Niveluri de management care exced pe cel al firmei cum sunt:

- managementul grupurilor de firme;

- managementul unor sectoare, subramuri economice;

- managementul unor ramuri economice;

- managementul economiei nationale.

b) Managementul unor procese, activitati din cadrul firmei sunt:

- managementul activitatii de aprovizionare;

- managementul productiei;

- managementul costurilor;

- managementul desfacerilor (clientilor);

- managementul financiar;

- managementul resurselor umane etc.

Cunoasterea si întelegerea functiilor managementului în mod aprofundat constituie un

factor important pentru utilizarea eficienta în practica, a sistemelor, metodelor, tehnicilor,

procedurilor si modalitatilor de exercitare a acestei „meserii”. Aceasta este „meseria”

managerului, care, bizuindu-se pe informatii si pe oameni, pe metode si tehnici stiintifice,

combinata însa si cu o anumita intuitie, abilitate, fler, poate realiza obiectivele cerute de

actionari.

În privinta functiilor managementului, specialistii converg spre cinci functii de baza:

- previziune;

- organizare;

- coordonare;

- antrenare;

- control/evaluare.

De mentionat ca, între functiile managementului este o interdependenta puternica în

cadrul procesului general de management al firmei.

Cuvinte cheie: previziune, organizare, coordonare, antrenare, control/evaluare

Test de autoevaluare:

1) Ce include managementul proceselor?

2) Care sunt functiile de baza ale managementului?

Test grila:

1. Functiile de baza ale managementului sunt:

a) previziune

b) organizare

c) coordonare

d) redistribuire

e) control

2. Niveluri de management care exced celui al firmei sunt:

a) managementul proiectelor

b) managementul resurselor umane

c) managementul grupurilor de firme

d) managementul unor ramuri economice

e) managementul economiei nationale.

2. ROLUL SI FUNCTIILE COMPANIEI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICA

Potrivit legislatiei românesti în vigoare2), în vederea efectuarii actelor de comert,

persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale.

În economia de piata capitalista este folosita mai larg expresia de companie sau de

firma.

Compania reprezinta, de regula, o entitate economica de mari dimensiuni, constituita

sub forma de trust cu caracter industrial, comercial, de transport, turistic, media etc., care poate

detine controlul unei ramuri/subramuri economice.

Notiunea de firma parcurge o perioada de tranzitie de la conceptul de element de

identificare a unei societati comerciale, sub care un comerciant este înregistrat la Registrul

Comertului3), la cel de societate comerciala de orice fel (trust, companie mare, IMM etc.).

Productia, fie ca este vorba de productia de bunuri materiale sau de servicii, este scopul

esential al oricarei firme. Dar, firmele nu produc de dragul de a produce, ci cu scopul de a vinde

rezultatul muncii si de a obtine un profit în cadrul tipului de economie care functioneaza:

- economie de subzistenta;

- economie predominant agricola;

- economie industriala si post-industriala;

- economie bazata pe cunostinte etc.;

Rolul (obiectivul) companiei. Compania, ca organizatie economica înzestrata la

constituire si pe parcursul functionarii cu factori de productie, pentru fabricarea si vânzarea de

bunuri si servicii, se caracterizeaza prin trei elemente4):

• asocierea factorilor de productie necesari (capitalul, munca, natura);

• asumarea riscului întregii afaceri (de profit sau de pierdere) de catre întreprinzator;

• organizarea întregii activitati economice si lucrative pentru atingerea unui scop lucrativ

coerent si motivational pentru toti participantii la afacere.

Rolul (obiectivul) major al companiei poate fi definit diferit în functie de pozitia

participantilor la afacerea respectiva astfel:

a) maximizarea profitului ca sursa principala pentru cresterea valorii întreprinderii,

exprimata în cazul, companiilor cotate la bursa, prin maximizarea capitalizarii bursiere;

b) maximizarea functiei de utilitate din punct de vedere al conducerii companiei,

exprimata prin cresterea cifrei de afaceri sau a activului bilantier total. atingerea unui prag

minim de rentabilitate, de cota de piata, de productivitate etc.

c) armonizarea intereselor dintre diferitele categorii de participanti la activitatea

companiei: actionari, manageri, salariati, creditori.

d) maximizarea valorii de piata a investitorilor de capital (actionari, banci,

cumparatori de obligatiuni).

Obiectivul fundamental al companiei poate fi unul sau altul din cele enumerate, în functie

de pozitia din care sunt privite, oscilând între maximizarea profitului si maximizarea valorii de

piata a investitorilor de capital.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Financiar Bancar.pdf