Managementul Activitatii de Creditare

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Activitatii de Creditare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 90 de pagini .

Profesor: Driga Imola

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

Cuprins
CAP.1. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă
1.2. Importanţa creditului bancar în procesul de finanţare a economiei
1.3. Tipologia creditelor bancare
1.4. Principiile care stau la baza activităţii de creditare în domeniul bancar
1.5. Tendinţe privind evoluţia creditului în sistemul bancar din România
Cap.2. ACTIVITATEA DE CREDITARE ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT
2.1. Analiza creditului
2.2. Aprobarea, acordarea şi urmărirea creditului
2.3. Administrarea creditelor problematice
2.4. Aspecte privind riscul asociat activităţii de creditare
2.5. Identificarea şi evaluarea riscului de credit
2.6. Controlul şi eliminarea riscului de credit
Cap.3. FALIMENTUL - CONSECINŢĂ A UNUI MANAGEMENT BANCAR DEFECTUOS
3.1. Falimentul bancar – conţinut, cauze şi consecinţe
3.2. Analiza falimentului bancar în România
3.3. Soluţionarea falimentului în activitatea bancară
3.4. Posibilităţi de diminuare a falimentelor bancare

Extras din document

CAP.1. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă

1.2. Importanţa creditului bancar în procesul de finanţare a economiei

1.3. Tipologia creditelor bancare

1.4. Principiile care stau la baza activităţii de creditare în domeniul bancar

1.5. Tendinţe privind evoluţia creditului în sistemul bancar din România

1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă

Relaţiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării producţiei de mărfuri, şi anume atunci când această dezvoltare a permis trecerea mărfurilor de la vânzător la cumpărător, fără ca în acel moment să aibă loc şi un transfer de valoare în sens invers, acest transfer urmând să se facă ulterior, cu un decalaj de timp.

În literatura de specialitate, conceptul de credit este abordat din două puncte de vedere, şi anume:

-

unul juridic, potrivit căruia creditul exprimă o convenţie între creditor şi debitor care serveşte procesul de producţie şi de circulaţie a mărfurilor;

-

unul economic, conform căruia creditul exprimă relaţii de repartiţie a unei părţi din venitul naţional în vederea satisfacerii unor anumite nevoi de capital.

Definiţia creditului şi accepţiunile care i se acordă în literatura de specialitate, străină şi română, sunt multiple şi diferite, dintre care amintim câteva. Un mod simplu de a defini conceptul de credit este acela prin care “creditul este o formă specială de mişcare a valorii, vânzarea de mărfuri cu plata amânată sau cu transferarea temporară de monedă cu titlu de împrumut”. În concepţia economistului român Virgil Madgearu, noţiunea de credit este legată de faptul că pe piaţă se schimbă nu numai mărfurile şi serviciile între ele, ci şi bunurile prezente contra unor obligaţii viitoare. Una din cele mai complete definiţii este cea dată de economistul german F. Wagner conform căruia “creditul se concretizează în acel act de schimb privat-economic, prin care un subiect cedează unui alt subiect valori economice ca: bunuri materiale sau monedă, cu rezervarea dreptului de a avea pretenţii asupra lor”.

În esenţă, creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. Deci, creditul este o "relaţie bănească ce apare în legătură cu acordarea de credite unor persoane juridice sau fizice, care urmează a se rambursa ulterior, la scadenţă" .

3

Operaţiunea de acordare a creditului exprimă o conexiune directă între producător şi consumator, între ofertă şi cerere şi între cei doi agenţi economici reprezentativi ai economiei: furnizorul şi beneficiarul, această relaţie dintre cei doi parteneri definind întreaga relaţie a procesului de creditare. Sub un alt aspect, creditul a apărut din necesitatea stingerii obligaţiilor dintre diferiţi agenţi economici, proces căruia nu-i poate face faţă moneda lichidă, din aceasta perspectivă creditul reprezentând o pârghie a desfăşurării oricărui proces economic. La nivelul agentului economic se constată că, pe lângă capitalul propriu, acesta contractează şi împrumuturi, în particular bancare, sub forma creditului. Lărgirea şi modernizarea producţiei spre care tinde orice manager, crearea condiţiilor pentru a rezista concurenţei şi, nu în ultimul rând, obţinerea unui profit care să-i asigure desfăşurarea normală a activităţii sunt de neconceput fără existenta creditului

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Activitatii de Creditare.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZARE MASTER: MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR