Managementul Activității de Creditare

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 34786
Mărime: 451.88KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Driga Imola
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZARE MASTER: MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR

Cuprins

Cuprins

CAP.1. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă

1.2. Importanţa creditului bancar în procesul de finanţare a economiei

1.3. Tipologia creditelor bancare

1.4. Principiile care stau la baza activităţii de creditare în domeniul bancar

1.5. Tendinţe privind evoluţia creditului în sistemul bancar din România

Cap.2. ACTIVITATEA DE CREDITARE ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT

2.1. Analiza creditului

2.2. Aprobarea, acordarea şi urmărirea creditului

2.3. Administrarea creditelor problematice

2.4. Aspecte privind riscul asociat activităţii de creditare

2.5. Identificarea şi evaluarea riscului de credit

2.6. Controlul şi eliminarea riscului de credit

Cap.3. FALIMENTUL - CONSECINŢĂ A UNUI MANAGEMENT BANCAR DEFECTUOS

3.1. Falimentul bancar – conţinut, cauze şi consecinţe

3.2. Analiza falimentului bancar în România

3.3. Soluţionarea falimentului în activitatea bancară

3.4. Posibilităţi de diminuare a falimentelor bancare

Extras din document

CAP.1. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă

1.2. Importanţa creditului bancar în procesul de finanţare a economiei

1.3. Tipologia creditelor bancare

1.4. Principiile care stau la baza activităţii de creditare în domeniul bancar

1.5. Tendinţe privind evoluţia creditului în sistemul bancar din România

1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă

Relaţiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării producţiei de mărfuri, şi anume atunci când această dezvoltare a permis trecerea mărfurilor de la vânzător la cumpărător, fără ca în acel moment să aibă loc şi un transfer de valoare în sens invers, acest transfer urmând să se facă ulterior, cu un decalaj de timp.

În literatura de specialitate, conceptul de credit este abordat din două puncte de vedere, şi anume:

-

unul juridic, potrivit căruia creditul exprimă o convenţie între creditor şi debitor care serveşte procesul de producţie şi de circulaţie a mărfurilor;

-

unul economic, conform căruia creditul exprimă relaţii de repartiţie a unei părţi din venitul naţional în vederea satisfacerii unor anumite nevoi de capital.

Definiţia creditului şi accepţiunile care i se acordă în literatura de specialitate, străină şi română, sunt multiple şi diferite, dintre care amintim câteva. Un mod simplu de a defini conceptul de credit este acela prin care “creditul este o formă specială de mişcare a valorii, vânzarea de mărfuri cu plata amânată sau cu transferarea temporară de monedă cu titlu de împrumut”. În concepţia economistului român Virgil Madgearu, noţiunea de credit este legată de faptul că pe piaţă se schimbă nu numai mărfurile şi serviciile între ele, ci şi bunurile prezente contra unor obligaţii viitoare. Una din cele mai complete definiţii este cea dată de economistul german F. Wagner conform căruia “creditul se concretizează în acel act de schimb privat-economic, prin care un subiect cedează unui alt subiect valori economice ca: bunuri materiale sau monedă, cu rezervarea dreptului de a avea pretenţii asupra lor”.

În esenţă, creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. Deci, creditul este o "relaţie bănească ce apare în legătură cu acordarea de credite unor persoane juridice sau fizice, care urmează a se rambursa ulterior, la scadenţă" .

3

Operaţiunea de acordare a creditului exprimă o conexiune directă între producător şi consumator, între ofertă şi cerere şi între cei doi agenţi economici reprezentativi ai economiei: furnizorul şi beneficiarul, această relaţie dintre cei doi parteneri definind întreaga relaţie a procesului de creditare. Sub un alt aspect, creditul a apărut din necesitatea stingerii obligaţiilor dintre diferiţi agenţi economici, proces căruia nu-i poate face faţă moneda lichidă, din aceasta perspectivă creditul reprezentând o pârghie a desfăşurării oricărui proces economic. La nivelul agentului economic se constată că, pe lângă capitalul propriu, acesta contractează şi împrumuturi, în particular bancare, sub forma creditului. Lărgirea şi modernizarea producţiei spre care tinde orice manager, crearea condiţiilor pentru a rezista concurenţei şi, nu în ultimul rând, obţinerea unui profit care să-i asigure desfăşurarea normală a activităţii sunt de neconceput fără existenta creditului

Preview document

Managementul Activității de Creditare - Pagina 1
Managementul Activității de Creditare - Pagina 2
Managementul Activității de Creditare - Pagina 3
Managementul Activității de Creditare - Pagina 4
Managementul Activității de Creditare - Pagina 5
Managementul Activității de Creditare - Pagina 6
Managementul Activității de Creditare - Pagina 7
Managementul Activității de Creditare - Pagina 8
Managementul Activității de Creditare - Pagina 9
Managementul Activității de Creditare - Pagina 10
Managementul Activității de Creditare - Pagina 11
Managementul Activității de Creditare - Pagina 12
Managementul Activității de Creditare - Pagina 13
Managementul Activității de Creditare - Pagina 14
Managementul Activității de Creditare - Pagina 15
Managementul Activității de Creditare - Pagina 16
Managementul Activității de Creditare - Pagina 17
Managementul Activității de Creditare - Pagina 18
Managementul Activității de Creditare - Pagina 19
Managementul Activității de Creditare - Pagina 20
Managementul Activității de Creditare - Pagina 21
Managementul Activității de Creditare - Pagina 22
Managementul Activității de Creditare - Pagina 23
Managementul Activității de Creditare - Pagina 24
Managementul Activității de Creditare - Pagina 25
Managementul Activității de Creditare - Pagina 26
Managementul Activității de Creditare - Pagina 27
Managementul Activității de Creditare - Pagina 28
Managementul Activității de Creditare - Pagina 29
Managementul Activității de Creditare - Pagina 30
Managementul Activității de Creditare - Pagina 31
Managementul Activității de Creditare - Pagina 32
Managementul Activității de Creditare - Pagina 33
Managementul Activității de Creditare - Pagina 34
Managementul Activității de Creditare - Pagina 35
Managementul Activității de Creditare - Pagina 36
Managementul Activității de Creditare - Pagina 37
Managementul Activității de Creditare - Pagina 38
Managementul Activității de Creditare - Pagina 39
Managementul Activității de Creditare - Pagina 40
Managementul Activității de Creditare - Pagina 41
Managementul Activității de Creditare - Pagina 42
Managementul Activității de Creditare - Pagina 43
Managementul Activității de Creditare - Pagina 44
Managementul Activității de Creditare - Pagina 45
Managementul Activității de Creditare - Pagina 46
Managementul Activității de Creditare - Pagina 47
Managementul Activității de Creditare - Pagina 48
Managementul Activității de Creditare - Pagina 49
Managementul Activității de Creditare - Pagina 50
Managementul Activității de Creditare - Pagina 51
Managementul Activității de Creditare - Pagina 52
Managementul Activității de Creditare - Pagina 53
Managementul Activității de Creditare - Pagina 54
Managementul Activității de Creditare - Pagina 55
Managementul Activității de Creditare - Pagina 56
Managementul Activității de Creditare - Pagina 57
Managementul Activității de Creditare - Pagina 58
Managementul Activității de Creditare - Pagina 59
Managementul Activității de Creditare - Pagina 60
Managementul Activității de Creditare - Pagina 61
Managementul Activității de Creditare - Pagina 62
Managementul Activității de Creditare - Pagina 63
Managementul Activității de Creditare - Pagina 64
Managementul Activității de Creditare - Pagina 65
Managementul Activității de Creditare - Pagina 66
Managementul Activității de Creditare - Pagina 67
Managementul Activității de Creditare - Pagina 68
Managementul Activității de Creditare - Pagina 69
Managementul Activității de Creditare - Pagina 70
Managementul Activității de Creditare - Pagina 71
Managementul Activității de Creditare - Pagina 72
Managementul Activității de Creditare - Pagina 73
Managementul Activității de Creditare - Pagina 74
Managementul Activității de Creditare - Pagina 75
Managementul Activității de Creditare - Pagina 76
Managementul Activității de Creditare - Pagina 77
Managementul Activității de Creditare - Pagina 78
Managementul Activității de Creditare - Pagina 79
Managementul Activității de Creditare - Pagina 80
Managementul Activității de Creditare - Pagina 81
Managementul Activității de Creditare - Pagina 82
Managementul Activității de Creditare - Pagina 83
Managementul Activității de Creditare - Pagina 84
Managementul Activității de Creditare - Pagina 85
Managementul Activității de Creditare - Pagina 86
Managementul Activității de Creditare - Pagina 87
Managementul Activității de Creditare - Pagina 88
Managementul Activității de Creditare - Pagina 89
Managementul Activității de Creditare - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Managementul Activitatii de Creditare.pdf

Alții au mai descărcat și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară

INTRODUCERE În economia oricărei ţări, sistemul bancar are un rol foarte important , prin intermediul băncilor derulându-se cea mai mare parte a...

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit...

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de...

Operațiuni bancare privind acordarea de credite pentru persoane fizice - retail banking

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Creditarea bancară

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar...

Activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL I Principii si reguli generale de creditare bancară 1.1 Prudenţa bancară Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune...

Te-ar putea interesa și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci

I N T R O D U C E R E Evoluţia actuală a României obligă la o atentă politică de măsurare a riscurilor provenite din activitatea de creditare,...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Managementul activității de creditare a societăților comerciale la BRD

INTRODUCERE Deşi în 1989 existau numai patru bănci în România (Banca Naţională a României, Banca Română de Comerţ Exterior, Banca de Investiţii şi...

Managementul Activității de Creditare pe Termen Scurt la BCR

INTRODUCERE Managementul activităţii bancare constă în corelarea operaţiunilor active cu cele pasive pe diferite orizonturi de timp. Managementul...

Activitatea de creditare - posibilități de perfecționare la MISR Romanian Bank

INTRODUCERE Creditul este operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod...

Ai nevoie de altceva?