Managementul si Marketingul Institutiilor Publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 14063
Mărime: 248.26KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Obiectivele cursului:

· Familiarizarea studentilor cu problematica managementului si marketingului

institutiilor publice, principii, structuri, baza legalã, functionare.

· Punerea la dispozitia studentilor a informatiilor cu privire la fundamentarea bugetului

de venituri si cheltuieli al institutiilor publice, executia bugetarã

· Asimilarea de cãtre studenti a cunostintelor necesare achizitiilor publice si atribuirea

contractelor publice.

· Cunoasterea principiilor si procedurilor de realizare a controlului si auditului în cadrul

institutiilor publice si a aspectelor financiare privind institutiile publice.

· Prezentarea evolutiei domeniului, aspecte privind parteneriatul public privat,

managementul si circulatia documentelor, problematica informatizãrii si apropierea

administratiei de cetãtean.

Cuvinte cheie

· Stat, concept juridic, concept politic, concept social-economic.

· Statul de drept

· Separarea puterilor în stat

· Administratie publicã

· Institutii publice

· Servicii publice noncomerciale

· Management institutional si administrativ

1. Introducere

Cursul se adreseazã studentilor de la facultãtile cu profil economic si are ca obiectiv principal

prezentarea problematicii referitoare la activitatea de gestiune a institutiilor publice moderne. În

contextul noilor realitãti politice si economice, institutiile publice trebuie sã se adapteze nevoii sociale,

nevoie înteleasã ca fiind ansamblul cerintelor considerate indispensabile în conformitate cu valorile

socio - culturale ale unei comunitãti. Pentru satisfacerea acestor cerinte, institutiile publice

"furnizeazã" un sistem coerent de satisfactori sub forma unor servicii publice, în conditii de eficientã

socialã, care se bazeazã pe o problematicã de gestiune specificã. Aceasta presupune, printre altele,

studierea unor notiuni si concepte privind cadrul institutional si juridic, elaborarea bugetelor institutiilor

publice, selectarea proiectelor de investitii, managementul si monitorizarea acestor proiecte,

realizarea achizitiilor publice, realizarea de parteneriate, efectuarea auditului financiar si a controlului

financiar preventiv, probleme privind finantele institutiilor publice si managementul acestor institutii.

1.1. Notiuni si concepte

2

Statul poate fi abordat din punct de vedere juridic, politic si social-economic

· Conceptul juridic. În baza acestui concept se pot analiza si explica relatiile care se stabilesc

între persoana juridicã „Stat” si „persoanele fizice” si „persoanele juridice”.

· Conceptul politic. În virtutea acestui concept statul reprezintã puterea publicã în ipostaza de

fortã conducãtoare si ansamblul actiunilor de a cuceri si mentine aceastã putere.

· Conceptul social-economic abordeazã statul din perspectiva comunitãtii unei colectivitãti

umane si a teritoriului pe care aceasta este distribuitã ambele fiind supuse unei autoritãti

suverane care dispune de institutii politice si administrative prin intermediul cãrora îsi impune

vointa.

Separarea puterilor în stat. Montesquieu a formulat principiul separãrii puterilor în stat distingând

trei tipuri de putere: legislativã, executivã si judecãtoreascã.

Administratia publicã reprezintã un ansamblu structurat, aflat sub autoritatea guvernului si

destinat sã actioneze, în baza legii, potrivit obiectivelor si limitelor impuse, în respectul unor garantii.

Institutii publice: entitãti prin intermediul cãrora statul îsi exercitã functiile.

1.2. Statul modern si institutiile publice

Conceptia actualã cu privire la statul modern statueazã „statul de drept”, bazat pe forta legii,

caracterul democratic în care puterea statalã este exercitatã potrivit vointei liber exprimate a

majoritãtii cetãtenilor si statul unitar în care reglementarea activitãtilor este realizatã de cãtre o

autoritate unicã.

Institutiile publice au ca principalã functie redistribuirea produsului intern brut. În perioada

contemporanã institutiile publice au un rol deosebit de important atât datoritã resurselor financiare

care le sunt alocate si pe care trebuie sã le gestioneze cât si modului eficient de utilizare a acestor

resurse.

Statul este prezent în toate domeniile de activitate respectiv economic, social, cultural,

sportiv, etc.

Preview document

Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 1
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 2
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 3
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 4
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 5
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 6
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 7
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 8
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 9
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 10
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 11
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 12
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 13
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 14
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 15
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 16
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 17
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 18
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 19
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 20
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 21
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 22
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 23
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 24
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 25
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 26
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 27
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 28
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 29
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 30
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 31
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 32
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 33
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 34
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 35
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 36
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 37
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 38
Managementul si Marketingul Institutiilor Publice - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Managementul si Marketingul Institutiilor Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Bancar

1. Esenţa şi particularităţile managementului bancar. În prezent, rolul băncilor şi al sistemului bancar, în general, a devenit extrem de...

Instructiuni de Achizitii pentru Beneficiarii Privati ai Programului Sapard

Cap. I. - PREVEDERI GENERALE 1. Cofinanţarea din fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achiziţii,...

Credit si Banci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Sisteme Informatice Financiar Bancare

LOCUL SI ROLUL SISTEMULUI INFORMAłIONAL ÎN CONDUCEREA ORGANIZAłIILOR ECONOMICE În conditiile societătii informatizate conducerea unei organizatii...

Indicatori și Indici Bursieri

Analiza pieţelor de capital se realizează pe baza unor indicatori statistici care cuantifică cantitativ şi calitativ statica şi dinamica proceselor...

Factorii Determinanti ai Cursurilor de Schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale

Tema 6: Esenţa operaţiunilor de plăţi şi decontări în cadrul băncii comerciale. 1. Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client. Totalitatea...

Operatiuni de Plati si Compensari

INSTRUMENTE DE PLATĂ SI CREDIT Instrumentele de plată si credit (efectele de comert sau titlurile financiare, cum mai sunt denumite în literatura...

Ai nevoie de altceva?