Managementul si Marketingul Institutiilor Publice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Managementul si Marketingul Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Obiectivele cursului:

· Familiarizarea studentilor cu problematica managementului si marketingului

institutiilor publice, principii, structuri, baza legalã, functionare.

· Punerea la dispozitia studentilor a informatiilor cu privire la fundamentarea bugetului

de venituri si cheltuieli al institutiilor publice, executia bugetarã

· Asimilarea de cãtre studenti a cunostintelor necesare achizitiilor publice si atribuirea

contractelor publice.

· Cunoasterea principiilor si procedurilor de realizare a controlului si auditului în cadrul

institutiilor publice si a aspectelor financiare privind institutiile publice.

· Prezentarea evolutiei domeniului, aspecte privind parteneriatul public privat,

managementul si circulatia documentelor, problematica informatizãrii si apropierea

administratiei de cetãtean.

Cuvinte cheie

· Stat, concept juridic, concept politic, concept social-economic.

· Statul de drept

· Separarea puterilor în stat

· Administratie publicã

· Institutii publice

· Servicii publice noncomerciale

· Management institutional si administrativ

1. Introducere

Cursul se adreseazã studentilor de la facultãtile cu profil economic si are ca obiectiv principal

prezentarea problematicii referitoare la activitatea de gestiune a institutiilor publice moderne. În

contextul noilor realitãti politice si economice, institutiile publice trebuie sã se adapteze nevoii sociale,

nevoie înteleasã ca fiind ansamblul cerintelor considerate indispensabile în conformitate cu valorile

socio - culturale ale unei comunitãti. Pentru satisfacerea acestor cerinte, institutiile publice

"furnizeazã" un sistem coerent de satisfactori sub forma unor servicii publice, în conditii de eficientã

socialã, care se bazeazã pe o problematicã de gestiune specificã. Aceasta presupune, printre altele,

studierea unor notiuni si concepte privind cadrul institutional si juridic, elaborarea bugetelor institutiilor

publice, selectarea proiectelor de investitii, managementul si monitorizarea acestor proiecte,

realizarea achizitiilor publice, realizarea de parteneriate, efectuarea auditului financiar si a controlului

financiar preventiv, probleme privind finantele institutiilor publice si managementul acestor institutii.

1.1. Notiuni si concepte

2

Statul poate fi abordat din punct de vedere juridic, politic si social-economic

· Conceptul juridic. În baza acestui concept se pot analiza si explica relatiile care se stabilesc

între persoana juridicã „Stat” si „persoanele fizice” si „persoanele juridice”.

· Conceptul politic. În virtutea acestui concept statul reprezintã puterea publicã în ipostaza de

fortã conducãtoare si ansamblul actiunilor de a cuceri si mentine aceastã putere.

· Conceptul social-economic abordeazã statul din perspectiva comunitãtii unei colectivitãti

umane si a teritoriului pe care aceasta este distribuitã ambele fiind supuse unei autoritãti

suverane care dispune de institutii politice si administrative prin intermediul cãrora îsi impune

vointa.

Separarea puterilor în stat. Montesquieu a formulat principiul separãrii puterilor în stat distingând

trei tipuri de putere: legislativã, executivã si judecãtoreascã.

Administratia publicã reprezintã un ansamblu structurat, aflat sub autoritatea guvernului si

destinat sã actioneze, în baza legii, potrivit obiectivelor si limitelor impuse, în respectul unor garantii.

Institutii publice: entitãti prin intermediul cãrora statul îsi exercitã functiile.

1.2. Statul modern si institutiile publice

Conceptia actualã cu privire la statul modern statueazã „statul de drept”, bazat pe forta legii,

caracterul democratic în care puterea statalã este exercitatã potrivit vointei liber exprimate a

majoritãtii cetãtenilor si statul unitar în care reglementarea activitãtilor este realizatã de cãtre o

autoritate unicã.

Institutiile publice au ca principalã functie redistribuirea produsului intern brut. În perioada

contemporanã institutiile publice au un rol deosebit de important atât datoritã resurselor financiare

care le sunt alocate si pe care trebuie sã le gestioneze cât si modului eficient de utilizare a acestor

resurse.

Statul este prezent în toate domeniile de activitate respectiv economic, social, cultural,

sportiv, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul si Marketingul Institutiilor Publice.pdf