Moneda Credit Banci

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest curs prezinta Moneda Credit Banci.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor: romana amer

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

I. Moneda .
A. Continutul monedei .
B. Functiile monedei .
C. Sistemul monetar .
D. Politici monetare .
E. Masa monetara .
F. Inflatia .
G. Circulatia monetara .
H. Instrumente de plata .
II. Bancile .
A. Organizarea si functionarea sistemului bancar românesc .
B. Principalele tipuri de banci si de produse bancare .
C. Operatiuni bancare .
D. Management bancar .
E. Strategii bancare .
F. Programul strategic bancar .
G. Marketing bancar .
H. Produse bancare moderne .
I. Contabilitate bancara .
III. Creditul .
A. Continutul creditului .
B. Tipuri de credit .
C. Dobânda la credite .
D. Creditarea bancara pe termen scurt .
E. Creditarea bancara pe termen lung si mediu .
F. Creditarea în valuta .
G. Gestiunea creditelor bancare .
H. Garantii bancare de creditare .
I. Contractul propriu privind utilizarea creditelor .
A .Organizarea si functionarea sistemului bancar românesc . 3
1. Traditie în sectorul bancar din România . 3
2. Reforma bancara în România începuta în 1991 . 3
B. Continutul si functiile monedei . 7
1. Conceptul de moneda . 7
2. Functiile monedei . 8
3. PC a monedei nationale . 9
C. Sisteme monetare . 10
1. Conceptul de sistem monetar . Etalonul monetar . 10
2. Sisteme monetare . 10
3. Sistemul monetar în România . 11
4. Sisteme monetare regionale ( pe exemplul EURO ) . 12
D. Politici monetare . 13
1. Obiective si constrângeri . 13
2. Instrumente de politica monetara . 14
3. Politici monetare în România . 14
E. Masa monetara . 15
1. Continutul si structura masei monetare . 15
2. Agregatele monetare . 15
F. Inflatia . 18
1. Continutul . 18
2. Tipuri de inflatie . 18
3. Factorii ce influenteaza inflatia . 18
G. Circulatia monetara . Modalitati si instrumente de plata . 20
1. Emisiunea si punerea în circulatie a monedei . 20
2. Convertibilitatea monedei . 22
3. Modalitati si instrumente de plata . 24
3.1. Platile în numerar . 24
3.2. Efectuarea de plati prin virament . 25
3.2.1. Ordinul de plata ( OP ) . 26
3.2.2. Cambia . 27
3.2.3. Cecul . 29
H. Card-ul , instrument modern de plata . 31
I. Compensarea multilaterala a platilor . 33
J. Organizarea activitatii operative si de evidenta în bancile comerciale . 34

Extras din document

A .Organizarea si functionarea sistemului bancar românesc .

1. Traditie în sectorul bancar din România .

În 1873 se creeaza prima banca româneasca , cât si un sistem monetar national , în 1881 are loc înfiintarea BNR , având capital de stat si privat , iar în 1886 România trece la convertibilitatea în aur a monedei nationale .

Între cele doua razboaie mondiale , sistemul bancar românesc s-a dezvoltat foarte mult , moneda nationala având acoperire în aur .

2. Reforma bancara în România începuta în 1991 .

Sistemul bancar românesc a fost organizat pe 2 nivele :

a) BNR ca banca centrala si de emisiune .

 A fost constituita în 1881 cu capital român de stat si privat ;

 E persoana juridica , întocmeste situatii financiare;

 Are un consiliu de administratie ;

 Realizeaza profit ce se varsa 85 % la BS pentru acoperirea unor deficite ;

 E condusa de un guvernator , un prim vice-guvernator , 3 vice-guvernatori si înca 6 membrii ai consiliului de administratie ;

 E subordonat direct parlamentului dar coopereaza strâns cu guvernul în problemele monetare , valutare , financiare ;

 E o institutie centrala a statului , cu rol major în orice tara ;

 A renuntat la atributiile de banca operativa pe care le avea pâna în 1989 , mentinându-si doar rolul de coordonare , supraveghere si control pentru bancile comerciale .

Principalele atributii :

1 Elaboreaza politica monetara ;

2 Elaboreaza politica si strategia de colectare ;

3 Stabileste PC a leului ;

4 Stabileste cursul valutar al ROL împreuna cu câteva mari banci comerciale ;

5 Elaboreaza si aplica regulamentul valutar ;

6 Aplica regimul valutar al tarii ;

7 Organizeaza circulatia baneasca ;

8 Elaboreaza agregatele monetare ;

9 Stabileste viteza de circulatie si rotatie a banilor ;

10 Face emisiune monetara ;

11 Retrage banii din circulatie ;

12 Gestioneaza inflatia ;

13 Întocmeste si aplica alaturi de MFP politica de preturi din economie ;

14 Determina dobânzile de baza sau de refinantare sau taxa de scont ;

15 Stabileste dobânda de overdraft ;

16 Acorda bancilor comerciale credite de refinantare ;

17 Autorizeaza înfiintarea bancilor comerciale ;

18 Retrage autorizatia bancilor comerciale ;

19 Organizeaza cooperativele de credit si bancile populare ;

20 E reprezentanta României în bordul Bancii Mondiale ;

21 Gestioneaza rezervele valutare ale tarii ;

22 Face executie de casa a bugetului când e mandatata de MFP sau de Trezoreria Publica ;

23 Achita datoria publica externa când celelalte resurse au fost epuizate ;

24 Participa la elaborarea balantei de plati externe ;

25 Garanteaza unele credite externe contractate de stat ;

26 Crediteaza banca comerciala pe termen de 90 de zile ;

27 Elaboreaza normele generale de plati pentru economie ;

28 Întocmeste analize , rapoarte , buletine informative privind situatia monetar-valutara a tarii ;

29 Deschide conturi curente pentru bancile comerciale ;

30 Negociaza si încheie contracte externe în domeniul valutar si monetar .

b) Bancile comerciale cu activitati operative .

i) Se înfiinteaza dupa legea 31/1990 ;

ii) În tara noastra exista urmatoarele tipuri principale de banci comerciale :

 Universale ;

 De afaceri ;

 De depozite ;

 De credite ;

 Ipotecare ;

 De retail ;

 Cooperative de credit ;

 Banci populare ;

 Case de economii ;

 Case de pensii / sisteme mixte economie + pensii .

Principalele atributii :

1 Acordarea de credite pe termen scurt , mediu si lung în ROL si valuta persoanelor fizice si juridice ;

2 Constituie depozite ;

3 Deschide conturi ;

4Efectueaza plati ;

5 Elibereaza card-uri ;

6 Efectueaza operatii valutare ;

7 Participa alaturi de BNR la stabilirea PC a monedei nationale ;

8 Participa la fixarea cursului valutar ;

9 Gestioneaza creditele în valuta acordate de organizatii internationale sau banci private straine ;

10 Acorda consultanta de specialitate ;

11 Evalueaza patrimoniul ;

12 Întocmesc studii de fezabilitate pentru clienti ;

13 Pastreaza în tezaur sau casete de valori bunuri de mare valoare , pachete de actiuni si obligatiuni ;

14 Face executie de casa a bugetului ;

15 Deschid conturi curente la BNR ;

16 Constituie rezerve minime obligatoriu la BNR pentru depozitele clientilor ;

17 Elaboreaza norme proprii de plati de credite de casa ;

18 Întocmesc situatii financiare , obtin profit ce se varsa 25 % catre buget ;

19 Îsi deschid filiale în strainatate si efectueaza operatii si speculatii valutare ;

20 Efectueaza operatii pe pietele bursiere ;

21 Participa la capitalul social al unei firme .

Fisiere in arhiva (1):

  • Moneda Credit Banci.doc

Alte informatii

curs de la rom americana an 2 MATERIA : MONEDA BANCI CREDIT AN 2 SEM 1