Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 41423
Mărime: 154.17KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olga Maxim

Extras din document

CAPITOLUL I

NORMALIZAREA CONTABILITĂŢII ŞI EFECTELE

EI ASUPRA REFLECTĂRII OBLIGAŢIILOR FISCALE

1.1 Scopul normalizării şi tipurile de abordări normalizatoare

În majoritatea ţărilor, contabilitatea este supusă procesului de normalizare. Prin aceasta se garantează utilizatorilor externi o informare financiara de calitate şi în plus, lucrările de normalizare sunt un prilej de reflecţiei, care stimulează şi îmbunătăţesc atât practică cât şi gândirea contabilă, contribuind, astfel, la perfecţionarea contabilităţii.

Jean Francoise Casta defineşte normalizarea contabilă ca fiind procesul prin care se armonizeaza “prezentarea documentelor anuale, metodele contabile şi terminologia”. El ataşază procesului de normalizare şi, deci, de determinare a unui cadru de referinţa, doua scopuri:

- obţinerea, de către puterea publică, a unei informări, omogene, referitoare la întreprinderi.

- exploatarea informaţiei contabile de către utilizatori externi, în special în ceea ce priveşte comparaţiile în timp şi spaţiu (între întreprinderi).

Totodata, un cadru de referinţă opţional contribuie la o mai buna alocare a resuselor financiare.

Procesul de normalizare opune, de o maniera simplificată, doi actori: puterea publica şi profesia contabilă. Primul reprezintă interesele societaţii în ansamblul său, în timp ce al doilea apără aspiraţiile lumii afacerilor. Interesele celor doi actori nu sunt, în mod sistematic, opozabile, dar nici nu se identifică.

Contextul economic, politic, social, cultural şi istoric diferit a favorizat acţiunea unuia sau altuia dintre cei doi actori sau, dimpotrivă, a creat premisele pentru conlucrarea acestora.

Astfel, în unele ţari, în special în cele anglo-saxone, intervenţia puteri publice, în actul de normalizare, are o intensitate redusă. Se consideră că alegerile contabile ţin de responsabilitatea conducatorilor întreprinderii, cu condiţia ca aceştea să respecte principiile contabile general admise.

În alte ţări precum Germania şi Franţa, normele contabile sunt definite de un organism de stat. Statul apare pe scena normalizării atât în calitate de garant al justiţiei cât şi de utilizator preferenţial de informaţie financiar-contabilă.

Un sistem de normalizare, dominat de un singur actor, prezintă riscul de a fi acuzat de lipsă de obiectivitate, din acest motiv, se constată o tendinţă de echilibrare a forţelor, de utilizarea eficientă a capacităţii tuturor celor interesaţi de informaţia financiar-contabilă.

În funcţie de natura publică sau privată a procesului, normalizarea poate avea ca obiect:

- determinarea unei terminologii şi a principiilor contabile generale;

- definirea informaţiei conţinute în situaţiile financiare de sinteză;

- modul de prezentare ( forma ) a acestor situaţii financiare;

- elaborarea unui plan de conturi şi a unei scheme de contabilizare a diferitelor operaţii.

Ultimul obiect reprezintă forma cea mai restrictiva de normalizare. Avantajele se manifestă prin facilitarea controlului contabilităţii şi prin creşterea productivităţii întocmiri conturilor. Totuşi, medalia normalizări restrictive are şi un revers:

- nu poate acoperi toate particularităţile, din acest motiv, în ţările cu plan contabil general s-au prevazut complemente la aceste planuri, pentru a rezolva problemele specifice ale diferitelor sectoare;

- afectează creativitatea pe care ar trebui să o manifeste contabilul.

Piesa cea mai importantă a normalizări contabile, în Franţa, este Planul contabil general francez, care defineşte normalizarea în următori termenii:

“Normalizarea contabilă are ca obiect:

- ameliorarea contabilităţii;

- inteligibilitatea contabilitaţilor şi controlul lor;

- compararea informaţiilor contabile în timp şi spaţiu;

- consolidarea contabilitaţilor în cadru lărgit al grupurilor, sectoarelor de activitate, regiunilor şi naţiunii;

- elaborarea de statistici”

În România, nucleul normalizării contabile este reprezentat de întregul dispozitiv legislativ, reglementar si normativ, prezentat în lucrarea “Sistemul contabil al agenţilor economici”: legea contabilitaţii, regulamentul de aplicare a legii, planul de conturi general, normele metodologice de utilizare a conturilor contabile, monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţii economice, nomenclatorul privind modelele registrelor şi formulalelor tipizate comune privind activitatea financiară şi contabilă, normele de utilizare a registrelor de contabilitate, formatele documentelor de sinteză şi normele metodologice pentru întocmirea şi prezentarea documentelor de sinteză.

Efortul de normalizare se concretizează, în cele din urmă, în definirea de postulate, principii şi norme contabile.

Normalizarea contabilă constă deci, în definirea de norme şi, apoi, în aplicarea acestora.

Cum contabilitatea este un instrument economic de gestiune, scopul normei este de a perfecţiona acest instrument.

Produsele contabilitaţii sunt utilizate de numeroase categorii socioprofesionale iar în acest sens trebuie luate în consideraţie toate necesităţile informaţionale ale utilizatorilor şi definite norme în comun.

Necesităţile informaţionale sunt foarte diverse, uneori contradictorii. Contabilii sau experţii, cei care ţin contabilitatea, utilizatorii, auditorii (cei care controleaza contabilitatea), cei ce formeaza specialişti în domeniul contabilitaţii, nu sunt, totdeauna, de acord asupra conţinutului normelor şi consecinţelor lor economice şi financiare. În aceste condiţii, normele contabile nu sunt decât punctul de echilibru a tuturor tendinţelor exprimate, punct în care satisfacţiile şi sacrificiile se vor compensa într-un compromis care este fructul concentrării.

Pentru că este o operă colectivă, normalizarea contabilă constituie un limbaj comun, care va facilita inteligibilitatea şi comparabilitatea informaţiilor, ceea ce face ca sistemul contabil să devină suportul privilegiat al comunicării atât în interiorul întreprinderii, cât şi vizavi de interlocutorii externi, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional.

Preview document

Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 1
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 2
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 3
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 4
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 5
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 6
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 7
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 8
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 9
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 10
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 11
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 12
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 13
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 14
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 15
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 16
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 17
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 18
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 19
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 20
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 21
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 22
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 23
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 24
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 25
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 26
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 27
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 28
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 29
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 30
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 31
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 32
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 33
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 34
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 35
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 36
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 37
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 38
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 39
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 40
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 41
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 42
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 43
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 44
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 45
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 46
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 47
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 48
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 49
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 50
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 51
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 52
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 53
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 54
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 55
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 56
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 57
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 58
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 59
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 60
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 61
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 62
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 63
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 64
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 65
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 66
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 67
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 68
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 69
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 70
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 71
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 72
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 73
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 74
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 75
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 76
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 77
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 78
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 79
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 80
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 81
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 82
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 83
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 84
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 85
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 86
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 87
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 88
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 89
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 90
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 91
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 92
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 93
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 94
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 95
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 96
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 97
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 98
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 99
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 100
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 101
Obligatii Fiscale in Acceptiunea Normelor Internationale - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • CAP I.doc
  • CAP II.doc
  • CAP III.doc
  • CAP IV.doc
  • CAP V.doc

Alții au mai descărcat și

Obtinerea unui Credit de Nevoi Personale la Volksbank

Cap. 1 Prezentare Volksbank România Volksbank România este o bancă comercială care activează pe piaţa românească din luna mai a anului 2000, având...

Contabilitate Bancară

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în...

Sistemul Bancar Românesc

În economia socialista sistemul bancar a avut un rol pasiv. Banca Centrala de stat si bancile specializate erau elementele sistemului numit în...

Tehnica Operatiunilor Bancare

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n anul 1865 =i a...

Gestionarea Creditelor Bancare

Analiza istorica a permis distingerea a trei factori esentiali ai evolutiei sistemului bancar: mijloacele de plata, activitatea economica si,...

Moneda si Credit

MONEDA SI CREDIT BANII-sunt o marfa cu insusiri speciale,desprinsa din lumea diversa a marfuriilor cu exist obiectiva -sunt o expresie a vointei...

Audit Bancar

Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI...

Asigurări și Reasigurări

1. POLITICI SI REGLEMENTARI ÎN DOMENIUL ASIGURARILOR REASIGURARILOR Asigurarile detin un rol fundamental în structurile economice si sociale...

Ai nevoie de altceva?