Operatiuni Bancare

Imagine preview
(9/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Operatiuni Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

1. Rolul si structura sistemului bancar
1.1. Bancile – intermediari financiari
1.2. Functiile bancilor
a) Atragere, mobilizare totala a economiilor disponibile
b) Utilizarea acestor resurse
1.3. Structura sistemului bancar
a) Banca centrala
b) Bancile comerciale
c) Institutii specializate
1.4. Tendinte în evolutia bancilor
2. Bancile comerciale – veriga de baza a comunitatii bancare
2.1. Rolul si functiile bancilor comerciale
2.2. Operatiunile bancilor comerciale
a) Operatiuni bilantiere
b) Operatiuni extrabilantiere
2.3. Operatiunile de plati - preponderente în bancile comerciale
a) Functionarea sistemului de plati
b) Gestionarea riscurilor într-un sistem de plati
3. Mijloace si instrumente de plata
3.1. Mijloace de plata (numerar; în cont)
a) Moneda marfa (de aur)
b) Moneda fiduciara (de credit)
- Bilete de banca
- Moneda de cont (scripturala)
3.2. Instrumente de plata
a) Instrumente interne
- Compensatia
- Viramentul
b) Instrumente externe
- Cambia
- Ordinul de plata
- Cec
- Carti de plata
4. Instrumente interne de plata
4.1. Viramente
a) Conturi deschise clientilor
b) Depozite bancare
- La vedere
- La termen
- În vederea economisirii
c) Virament propriuzis
- Conceptul de virament
- Tip de virament
¬ De debit
¬ De credit
- Viramente ca instrumente de plata
4.2. Compensatia
a) Circuite si transferuri monetare (conversia)
b) Compensatia propriuzisa
- Conceptul de compensare
- Tipurile de compensare
¬ Bilaterala
¬ Multilaterala
c) Etapele compensarii
- Inventarierea si structura
- Soldarea – compensarea
- Stingerea datoriilor reciproce
5. Insrumente externe de circulatie
5.1. Cambia
a) Definiri si trasaturi specifice
b) Rolul cambiei
- Instrument monetar
- Comercial
- De plata si credit
c) Formele cambiei
- Trata
¬ Definire
¬ Elementele ei
 Obligatorii
 Facultative
¬ Opertiuni
 De gir
 Aval
 Andosare
 Protest
 Acceptare
 Scontare
 Regres
 Plata
5.2. Cecul
a) Definire
b) Participanti si utilizanti elementului
c) Elementele cecului
d) Operatiuni – gir, aval, plata, regres, protest
e) Tipuri de CEC
- Din punct de vedere al beneficiarului
¬ Nominal
¬ La purtator
- Din punct de vedere al modului de încasare si al altor clauze
¬ Virament
¬ Certificat
¬ Barat
¬ Nebarat
¬ Circular
¬ De calatorie
¬ Eurocecurile
5.3. Ordin de plata
a) Definitie si elementele specifice
b) Circuitul prin ordin de plata
c) Obligatiile participantilor
5.4. Cartile de plata
a) Avanteje si riscuri
b) Operatiuni cu carti de plata
- Carti bancare
- Private (emise de comercianti)
- Emise de alte organisme
c) Tipuri de carti de plata
- Din punct de vedere al functiilor pe care îndeplinesc
¬ De debit
¬ De credit
¬ Carti pentru retragerea numerarului
¬ De garantare a CEC
¬ Multifunctionale (derivate)
¬ Pentru transferul electronic de fonduri la punctele de vânzare
- Din punct de vedere al emitentului
¬ Bancare
¬ Emise de comercianti
¬ Emise de alte organisme
- Din punct de vedere a modului de înregistrare a informatiilor pe suportul fizic
¬ Magnetice
¬ Microprocesoare (electronice)
6. Sistemul electronic de transfer al fondurilor
6.1. Caracterizare generala
6.2. Componente
a) Distribuitoare automate de numerar
b) Automatele bancare
c) Terminalele
- La punctele de vânzare
- Circuit deschis
- Circuit închis
6.3. Operatiuiile de decontare - plata
7. Transferul de fonduri si compensare internationala
7.1. Relatiile internationale reciproce între banci
a) Banci corespondente
b) În cadrul parteneriatului bancar
7.2. Mesajul de plati în relatiile bancare internationale

Extras din document

Capitolul 1

Rolul si structura sistemului bancar

Bancile intermediari financiari

Functiile bancilor

Structura sistemului bancar

Tendinte în evolutia bancilor

1.1. Bancile intermediari financiari

Bancile – joaca rolul de intermediari financiari principali în relatiile economisire – investire, relatie decisiva pentru cresterea economica.

În aceasta calitate bancile pun în circulatie creante asupra lor, sporind astfel volumul de mijloace de plata, respectiv masa monetara.

În aceasta calitate de intermediari bancile

Faciliteaza formarea de capitaluri disponibile

Permit coordonarea proceselor de economisire si investire în scopul sporirii volumului total de resurse alocate economiei => în acesta calitate bancile îndeplinesc dublu rol:

1. Emit propriile lor titluri negociabile prin care atrag capitalurile din economie

2. Actioneaza pe piata titlurilor emise de alte institutii financiare sau de agenti nebancari, plasând astfel o parte mai mare sau mai mica din resursele mobilizate.

Concluzie:

În aceasta dubla calitate, bancile ofera deponentilor garantii asiguratorii, adica îsi pot retrage fondurile oricând doresc, si le plaseaza spre fructificare pe cele de care acestia nu au nevoie imediata.

1.2. Functiile bancilor

Pornid de la acest dublu rol, si de la calitatea lor de intermediar, bancile îndeplinesc 3 functii importante:

1. Constituirea de resurse prin atragerea disponibilitatilor temporale ale clientilor

2. Utilizarea, respectiv plasarea acestor resurse prin acordari de credite.

3. Asigurarea mecanismului de functionare a platilor prin efectuarea de viramente si plati în numerar.

Bancile sunt centre de decontare, adica de efectuare a platilor între titularii de cont, persoane fizice si juridice.

1.3. Structura sistemului bancar

Totalitatea bancilor care functioneaza într-o anumita economie alcatuiesc sistemul bancar. În structura sa întâlnim:

¬ Banca Nationala sau de emisiune

¬ Bancile Comerciale; Banci si institutii specializate; Societati Financiare.

Stabilitatea sistemului bancar este un obiectiv al politicii de stabilizare macroeconomica, fiind unul din domeniile cele mai reglementate.

Ele au un anumit specific si ca atare au nevoie de un tratament special fata de alte sectoare ale economiei, desi se bazeaza pe principiile economiei de piata.

BANCA CENTRALA

În centrul sistemului bancar se situeaza banca de emisiune. Ea s-a detasat de celelalte banci din sistem devenind:

1. Institutie de supraveghere si control

2. Institutie de sustinere a comunitatii bancare de sprijin financiar a celolalte banci. (este singura banca ce are dreptul de a emite bancnota => devine astfel bancher al celorlalte banci)

Ea actioneaza si în calitate de împrumutator de ultima instanta

În aceasta calitate, are are ca sarcina principala influentarea comportamentului celorlalte banci cât si sa supravegheze:

¬ Lichiditatea

¬ Masa monetara

folosind instrumente specifice cum ar fi:

¬ vânzari de titluri, devize

¬ masuri de control selectiv al creditelor

3. Bancher, casier, trezorier al statului utilizând instrumente specifice

¬ Vânzari si Cumparari de titluri publice.

4. Eaboreaza si aplica politica monetara a statului

5. Urmareste asigurarea stabilitatii puterii de cumparare a monedei nationale, a cursului de schimb valutar.

Pentru a îndeplini aceste functii, banca de emisiune desfasoara importante operatiuni:

Fisiere in arhiva (1):

  • Operatiuni Bancare.doc