Operațiuni în Devize

Curs
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 5204
Mărime: 46.08KB (arhivat)
Cost: Gratis
Operatiuni in devize

Extras din document

Operatiuni în devize (efectuate în alte monede decât moneda nationala) se clasifica dupa urmatoarele criterii:

a) dupa natura operatiunii:

- operatiuni de schimb la vedere

- operatiuni de schimb la termen

- operatiuni de titluri în devize

- operatiuni privind conturile: - curente,

- de depozit,

- de corespondent

b) dupa riscul asumat:

- operatiuni cu risc de schimb care implica intrari sau iesiri de devize din patrimoniu

- operatiuni fara risc de schimb

c) dupa natura participantilor:

- operatiuni în devize cu clientela bancara si financiara

- operatiuni în devize cu clientela nebancara

- operatiuni cu titluri în devize

- operatiuni de SWAP

Riscul valutar se cuantifica prin intermediul pozitiei de schimb – soldul net al patrimoniului într-o anumita deviza, respectiv diferenta dintre total creante (activul bilantului si conturi în afara bilantului) si total angajamente (pasivul bilantului si conturi în afara bilantului) în moneda respectiva.

Pozitia de schimb scurta este determinata de relatia:

Pasivele într-o moneda straina > Activele în aceeasi moneda

Pozitia de schimb lunga este determinata de relatia:

Activele într-o moneda straina > Pasivele în aceeasi moneda

Pozitia de schimb structurala evidentiaza activele imobilizate exprimate în devize.

Pozitia de schimb operationala este diferenta dintre pozitia de schimb totala si pozitia de schimb structurala.

Pozitia valutara totala reprezinta diferenta dintre totalul pozitiilor valutare lungi si totalul pozitiilor valutare scurte, în echivalent lei. Echivalentul în lei a pozitiilor lungi si scurte pe fiecare valuta, se determina pe baza cursului de referinta al BNR în vigoare la data întocmirii situatiei.

În contabilitate se folosesc conturile 3721 “Pozitie de schimb” si 3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb” care realizeaza corespondenta între contabilitatea în devize si contabilitatea în lei.

În cazul operatiunilor de export este necesar ca banca exportatorului sa deschida un cont de corespondent în valuta, prin utilizarea uneia din urmatoarele variante:

- deschiderea contului de corespondent direct la banca importatorului (în valuta);

- deschiderea contului de corespondent la o alta banca decât banca importatorului (în valuta);

- deschiderea contului de corespondent la o banca din România care asigura corespondenta pe valuta (intermediara) cu banca importatorului;

- deschiderea contului de corespondent în valuta la o sucursala a bancii straine deschise în România.

Fiecare cont de corespondent deschis pe feluri de valuta în strainatate constituie o pozitie NOSTRO.

Pozitia NOSTRO = Pozitia unei banci pe fel de valuta pe banci

Pozitiva

Pozitia NOSTRO poate fi Zero sau para

Negativa

Pozitia de trezorerie = suma soldurilor pozitiilor NOSTRO pe fel de valuta

Pozitiva

Pozitia de trezorerie poate fi Zero sau para

Negativa

OPERATIUNI DE SCHIMB LA VEDERE

Aceste operatiuni numite si operatiuni SPOT, sunt operatiuni de cumparare sau vânzare de devize, încheiate la cursul la vedere (spot), la care tranzactia si decontarea au loc în acelasi timp sau la un interval de cel mult 48 ore (2 zile lucratoare). în acest caz cursul folosit la decontarea peste doua zile este acelasi cu cel din ziua efectuarii tranzactiei.

Preview document

Operațiuni în Devize - Pagina 1
Operațiuni în Devize - Pagina 2
Operațiuni în Devize - Pagina 3
Operațiuni în Devize - Pagina 4
Operațiuni în Devize - Pagina 5
Operațiuni în Devize - Pagina 6
Operațiuni în Devize - Pagina 7
Operațiuni în Devize - Pagina 8
Operațiuni în Devize - Pagina 9
Operațiuni în Devize - Pagina 10
Operațiuni în Devize - Pagina 11
Operațiuni în Devize - Pagina 12
Operațiuni în Devize - Pagina 13
Operațiuni în Devize - Pagina 14
Operațiuni în Devize - Pagina 15
Operațiuni în Devize - Pagina 16
Operațiuni în Devize - Pagina 17
Operațiuni în Devize - Pagina 18
Operațiuni în Devize - Pagina 19
Operațiuni în Devize - Pagina 20
Operațiuni în Devize - Pagina 21
Operațiuni în Devize - Pagina 22
Operațiuni în Devize - Pagina 23
Operațiuni în Devize - Pagina 24
Operațiuni în Devize - Pagina 25
Operațiuni în Devize - Pagina 26
Operațiuni în Devize - Pagina 27
Operațiuni în Devize - Pagina 28
Operațiuni în Devize - Pagina 29
Operațiuni în Devize - Pagina 30
Operațiuni în Devize - Pagina 31
Operațiuni în Devize - Pagina 32
Operațiuni în Devize - Pagina 33
Operațiuni în Devize - Pagina 34
Operațiuni în Devize - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Operatiuni in Devize.doc

Alții au mai descărcat și

Practica - Raiffeisen Bank

Cap. 1 Sistem informational bancar 1.1. Structura sistemului informational al RAIB Obtinerea unor informatii complexe, de buna calitate, intr-un...

Contabilitatea Veniturilor Bancare

Veniturile bancare reprezinta contravaloarea serviciilor realizate de banca în baza functiilor de intermediere si de gestiune a mijloacelor de...

Transferuri Electronice Internationale prin Sistemul Swift

Informatia a devenit o resursa esentiala pentru dezvoltarea societatii moderne, care antreneaza o crestere continua a volumului si diversitatii...

Pensii Private

I.INTRODUCERE Acest curs este pregatit si organizat de BCR Administrare Fond de Pensii SA si este adresat persoanelor care vor realiza...

Sistemul Bancar Românesc

În economia socialista sistemul bancar a avut un rol pasiv. Banca Centrala de stat si bancile specializate erau elementele sistemului numit în...

Tehnica Operatiunilor Bancare

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n anul 1865 =i a...

Politica Bancara

În ultimii ani, pe fondul accentuarii presiunilor inflationiste si a celor legate de cresterea numarului somerilor, al accentuarii dezechilibrelor...

Creditarea Agentiolor Economici

SESIUNEA 1 ROL UL SI FUNCTIILE CREDITUL UI ÎN ACTIVITA TEA ECONOMICA Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investitii sau...

Ai nevoie de altceva?