Operatiunile pasive ale bancilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Operatiunile pasive ale bancilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

4.1. Resursele proprii, capitalul normativ total al băncii
4.2. Resursele atrase ale băncii
4.2.1. Depozitele bancare
4.2.2. Creditele interbancare
4.2.3. Titluri financiare emise de băncile comerciale

Extras din document

4.1. Resursele proprii, capitalul normativ total al băncii

Resursele băncilor sunt constituite din resurse proprii și resurse atrase.

Resursele proprii ale băncii comerciale sunt constituite din capitalul subscris de acționari și din beneficiile distribuite și înglobate în diferite fonduri de rezervă sau de risc. Din punct de vedere al gradului de stabilitate, resursele proprii cuprind resurse stabile, care pot fi plasate pe termen lung, constituite din capitalul social, fondul de rezervă, primele legate de capitalul social și resurse temporare, care pot fi plasate pe termen foarte scurt, constituite din rezervele pentru pierderi la credite, dividende de plată, fonduri de rezervă constituite temporar etc.

Capitalul propriu al băncii îndeplinește trei funcții esențiale:

1. Funcția de protecție înseamnă protecția deponenților și a creditorilor băncii. În caz de falimentare a băncii, din acest fond sunt achitate toate obligațiunile față de deponenți și creditori; se menține solvabilitatea pe parcursul activității băncii indiferent de apariția unor cheltuieli neprevăzute. Aceasta este funcția de bază a capitalului statutar.

2. Funcția operativă rezidă în asigurarea băncii cu mijloace financiare care constituie baza activității bancare. Resursele fundamentale pentru efectuarea operațiunilor active sunt resursele atrase. În cadrul acestei funcții al capitalului propriu al băncii se asigură o bază adecvată de creștere a operațiunilor active.

3. Funcția de reglementare a capitalului propriu se raportează la normele BNM aferente suficienței capitalului minim, a diferitor indicatori prudențiali care se calculează în baza mărimii capitalului băncii.

Structura capitalului băncii este alcătuită din următoarele elemente de bază:

Capitalul social - se constituie din valoarea aporturilor primite de la acționari în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu produsul valorii nominale a acțiunilor plasate și numărul acestora.

Surplusul de capital - este format din contul diferenței dintre prețul de plasare a acțiunilor și valoarea lor nominală.

Profit nerepartizat - reprezintă profitul acumulat pe parcursul anului de gestiune după impozitare și plata dividendelor.

Fondurile proprii de rezervă - sunt de mai multe tipuri: fond de rezervă; fondul de risc; fondul de reevaluare a mijloacelor fixe, fondul de stimulare economico-materială și alte fonduri cu destinație specială.

În special fondul de rezervă conform Legii SA trebuie să constituie 15% din valoarea capitalului social, fiind format din defalcările anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute în statut, dar nu mai puțin de 5% din profitul net anual. Este utilizat pentru acoperirea eventualelor pierderi ale băncii.

Un indicator specific activității bancare este Capitalul Normativ Total (CNT). Structura CNT este prezentată mai jos.

CNT include suma dintre:

- capitalul de gradul I;

- capitalul de gradul II.

Minus cotele de participare în capitalul altor bănci.

___________

Capitalul de gradul I este componenta de bază a CNT, care include:

suma dintre:

- acțiunile ordinare aflate în circulație;

- acțiunile preferențiale cu dividende nefixate și acțiunile preferențiale cu dividende fixate necumulative aflate în circulație;

- surplusul de capital (mijloacele bănești obținute din plasarea acțiunilor peste valoarea nominală a acțiunilor enumărate mai sus);

- profitul nedistribuit și rezervele menținute.

___________

minus suma totală a următoarelor:

- mărimea incompeltă a rezervelor pentru pierderi la credite (fondul de risc);

- active nemateriale nete.

___________

Capitalul de gradul II este componenta suplimentară a CNT și include:

suma dintre;

- acțiunile preferențiale cu dividende fixate cumulative și parțial cumulative cu scadența nefixată aflate în circulație;

- surplusul de capital (mijloacle bănești obținute din plasarea acțiunilor peste valoarea nominală a acțiunilor enumărate mai sus);

- datoriile subordonate ca scadența nefixată;

- datoriile subordonate cu scadența mai mare de 5 ani.

minus:

- marimea sumei capitalului de gradul II, care depășește capitalul de gradul I.

Fisiere in arhiva (1):

  • Operatiunile pasive ale bancilor.doc