Organizarea platilor in cadrul bancilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Organizarea platilor in cadrul bancilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

3.1. Cont bancar - definiție, clasificare, gestionare
3.2. Numerarul ca instrument de plată și organizarea operațiunilor de casă în băncile comerciale
3.3. Organizarea și funcționarea sistemului de plăți interbancare
3.4. Instrumentele de plată fără numerar

Extras din document

3.1. Cont bancar - definiție, clasificare, gestionare

Definirea contului bancar este extrem de importantă pentru înțelegerea funcționării băncii și derulării plăților. Contul bancar reprezintă un cont analitic deschis de bancă pentru persoane juridice și fizice pe baza unui contract prin care titularul de cont plătește sau depozitează la bancă mijloace bănești, având dreptul să încaseze și să emită documente de plată cu sau fără numerar în/din contul său. În baza celor expuse putem preciza că contul bancar ca expresie a raporturilor dintre bancă și client poate fi definit ca:

1. Document contabil - un tabel sinoptic al creanțelor și datoriilor reciproce care reflectă operațiunile efectuate. De exemplu un cont curent deschis de un client la bancă poate fi prezentat în felul următor:

D C Contul conține sold inițial (la început de perioadă), rulaje pe debit și credit, sold final (la sfârșit de perioadă).

Sold inițial II. Convenție, acord, contract între bancă și titularul de cont

- ***** care presupune anumite drepturi și obligațiuni reciproce.

- ***** III. Instrument de plată, care constă în debitarea unui cont și

Sold final creditarea altui cont, după modelul prezentat mai jos.

D C D C

20000 10000

12000 12000

8000 22000

Regulamentul BNM privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile licențiate din Republica Moldova definește contul bancar în felul următor.

Contul bancar reprezintă un cont analitic deschis de bancă pe numele titularului de cont, prin care se efectuează operațiuni de încasări și/sau plăți ale mijloacelor bănești.

Titularul de cont este persoană juridică, reprezentanță înființată în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente, întreprinzător individual, persoană fizică, pe numele căreia a fost deschis contul bancar.

Gestionarea conturilor bancare presupune desfășurarea următoarelor activități:

1. Deschiderea conturilor;

2. Executarea plăților și încasărilor;

3. Suspendarea conturilor;

4. Modificarea conturilor;

5. Închidera convențională a conturilor;

6. Închidera conturilor.

Clasificarea conturilor bancare:

1. Cont curent - cont deschis de bancă pentru titularul de cont, care servește la înregistrarea în ordine cronologică a operațiunilor în numerar și/sau fără numerar efectuate în/din acest cont în conformitate cu legislația în vigoare.

2. Cont "Loro" - cont curent deschis de bancă pentru o altă bancă.

3. Cont de depozit - cont deschis de bancă pentru titularul de cont, destinat evidenței operațiunilor de depunere și plasare a mijloacelor bănești temporar libere la termen (cont de depozit la termen - cont deschis de bancă, în care sînt depuse mijloace bănești cu dobândă, pentru o perioadă fixă de timp) sau la vedere (cont de depozit la vedere - cont deschis de bancă, în care sînt depuse mijloace bănești cu sau fără dobândă fără fixarea termenului de plasare) în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Cont de credit - cont deschis de bancă, care servește la înregistrarea operațiunilor legate de evidența și rambursarea creditelor acordate de bancă titularilor de cont.

5. Cont provizoriu - cont deschis de bancă pe o anumită durată de timp, destinat acumulării mijloacelor bănești pentru formarea capitalului social sau pentru acumularea mijloacelor bănești obținute în procesul plasamentului valorilor mobiliare.

3.2. Numerarul ca instrument de plată și organizarea operațiunilor de casă în băncile comerciale

Numerarul reprezintă moneda fiduciară aflată în circulație ca instrument de plată sub forma de bacnote și monede metalice cu valoare nominală diferită.

În cadrul băncilor comerciale operațiunile cu numerarul sunt efectuate în cadrul unor subdiviziuni specializate în incinta filialelor și agențiilor (casierie).

Organizarea casieriei

Desfășurarea activității de casierie implică necesitatea disponibilității următoarelor: casa de circulație și tezaur, ghișee, birou pentru verificarea numerarului, birou pentru trierea și ambalarea numerarului.

Casa de circulație reprezintă o încăpere destinată operațiunilor de retragere sau depunere a numerarului în tezaur, precum și după caz, alimentarea ghișeelor.

Tezaur este o încăpere special amenajată și destinată păstrării numerarului și altor valori depuse din casa de circulație.

Ghișeu este un spațiu în care se efectuează operațiunile de încasări și plăți în numerar cu clienții.

Birou pentru verificarea numerarului este un spațiu adiacent ghișeului, în care la necesitate clienții au posibilitatea de verificare a numerarului primit.

Birou pentru trierea și ambalarea numerarului reprezintă o încăpere dotată cu utilaj și echipament necesar pentru verificarea și ambalarea numerarului, conform cerințelor stabilite de BNM.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea platilor in cadrul bancilor.doc