Pensii Private

Curs
8.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 17326
Mărime: 104.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nela Popescu

Extras din document

I.INTRODUCERE

Acest curs este pregatit si organizat de BCR Administrare Fond de Pensii SA si este adresat persoanelor care vor realiza activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat de de BCR Administrare Fond de Pensii SA.

Avand in vedere obligatia agentilor de marketing de a informa corespunzator participantii/potentialii participanti la un fond de pensii administrat privat asupra conditiilor schemei de pensii private si mai ales in ceea ce priveste drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri, este necesara cunoasterea de catre acestia a structurii si regulilor aplicabile sistemului de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004, astfel cum sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Insusirea cunostintelor din cadrul prezentului curs si promovarea examenului aferent sunt, necesare conform prevederilor legale aplicabile. In vederea avizarii agentilor de marketing de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru desfasurarea in mod legal de catre acestia a activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat de de BCR Administrare Fond de Pensii SA .

Promovarea examenului se va realiza prin obtinerea punctajului minim precizat in cadrul formularului de testare pus la dispozitie de BCR Administrare Fond de Pensii SA. Urmare a promovarii examenului, absolventii vor primi din partea BCR Administrare Fond de Pensii SA un certificat de absolvire, ce va fi depus la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private in cadrul documentatiei de avizare a persanelor respective in calitate de agenti de marketing.

Acest curs s-a realizat pe baza reglementarilor legale in vigoare la data de 24 iulie 2007 si in conformitate cu tematica publicata la aceeasi data pe pagina de web a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

II.PREZENTARE GENERALA A SISTEMULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

In considerarea necesitatilor economico-sociale din Romania se intentioneaza implementarea unei reforme semnificative a sistemului de asigurari sociale. In acest sens, prin legislatia recent emisa, s-a incercat atat reforma sistemului public propriu-zis precum si crearea unui sistem suplimentar de resurse financiare administrate privat si crearea unui sistem complet privat, facultativ. In acest sens, in prezent sistemul de pensii din Romania este structurat pe 3 componente (Piloni), astfel:

componenta obligatorie redistributiva, administrata public (Pilonul I), cadrul juridic fiind constituit de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

componenta obligatorie, bazata pe capitalizare, administrata privat (Pilonul II), cadrul juridic fiind constituit de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si de normele emise in aplicarea acesteia de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ("CSSPP");

componenta facultativa bazata pe capitalizare, de asemenea administrata privat (Pilonul III), cadrul juridic fiind conturat de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, precum si normele emise in aplicarea acesteia de catre CSSPP.

Sistemului fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) ale carui principale caracteristici si elemente fac obiectul prezentului curs, are ca scop asigurarea unei pensii care sa suplimenteze pensia acordata de sistemul public, prin colectarea obligatorie si investirea unei parti din contributia individuala de asigurari sociale. Acest sistem se bazeaza pe principii precum:

obligativitatea participarii la noul sistem pentru persoanele in varsta de pana la 35 de ani, nou intrate pe piata fortei de munca si caracterulfacultativ pentru celelalte categorii de persoane, in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii;

egalitatea de tratament pentru toti participantii;

contributivitatea, capitalizarea si investirea activelor in mod prudential si eficient;

garantarea solvabilitatii fondurilor de pensii administrate privat

II.PREZENTARE GENERALA A SISTEMULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

Pensia privata reprezinta suma platita periodic participantului/succesorilor acestuia (beneficiarilor), in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public. Pensia privata se formeaza prin transferul lunar al unei cote din contributia de asigurari sociale, platita in sistemul public de pensii, catre un fond de pensii administrat privat. Baza de calcul, retinerea si termenele de plata a contributiei la fondul de pensii sunt aceleasi cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale. Cota din contributia de asigurari sociale care se vireaza catre un fond de pensii se majoreaza anual, astfel ca in primul an de functionare a sistemului de pensii administrate privat cota este de 2% din contributia de asigurari sociale, urmand ca in termen de 8 ani sa se majoreze cu 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an, pana cand atinge 6% din aceasta contributie. Contributia la fondul de pensii urmeaza acelasi regim de deductibilitate ca si contributia la sistemul public de pensii.

Fondul de pensii administrat privat se constituie printr-un contract de societate civila incheiat intre cel putin 5 participanti initiali (fondatorii) si este supus autorizarii CSSPP. Fondul se poate infiinta numai dupa constituirea si autorizarea de CSSPP a societatii care va realiza administrarea sa („Societatea de Pensii”) si dupa avizarea de CSSPP a prospectului schemei de pensii private aferente (care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii private in care sunt stabilile regulile pe baza carora Societatea de Pensii investeste activele fondului in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii private).

Pot avea calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat numai persoanele fizice eligibile conform prevederilor legale. Aderarea la un fond de pensii este individuala, pe baza unui act incheiat intre participant si Societatea de Pensii, in principiu reprezentata de agentii de marketing. Transferul participantilor catre alte fonduri este permis, cu respectarea anumitor conditii.

Preview document

Pensii Private - Pagina 1
Pensii Private - Pagina 2
Pensii Private - Pagina 3
Pensii Private - Pagina 4
Pensii Private - Pagina 5
Pensii Private - Pagina 6
Pensii Private - Pagina 7
Pensii Private - Pagina 8
Pensii Private - Pagina 9
Pensii Private - Pagina 10
Pensii Private - Pagina 11
Pensii Private - Pagina 12
Pensii Private - Pagina 13
Pensii Private - Pagina 14
Pensii Private - Pagina 15
Pensii Private - Pagina 16
Pensii Private - Pagina 17
Pensii Private - Pagina 18
Pensii Private - Pagina 19
Pensii Private - Pagina 20
Pensii Private - Pagina 21
Pensii Private - Pagina 22
Pensii Private - Pagina 23
Pensii Private - Pagina 24
Pensii Private - Pagina 25
Pensii Private - Pagina 26
Pensii Private - Pagina 27
Pensii Private - Pagina 28
Pensii Private - Pagina 29
Pensii Private - Pagina 30
Pensii Private - Pagina 31
Pensii Private - Pagina 32
Pensii Private - Pagina 33
Pensii Private - Pagina 34
Pensii Private - Pagina 35
Pensii Private - Pagina 36
Pensii Private - Pagina 37
Pensii Private - Pagina 38
Pensii Private - Pagina 39
Pensii Private - Pagina 40
Pensii Private - Pagina 41
Pensii Private - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Pensii Private.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Creditelor în Scop Locativ Promovate de BCR BPL

Introducere În ţara noastră, sunt trei bănci care acordă credite în scop locativ, şi anume: Raiffeisen Banca pentru locuinţe, HVB Banca pentru...

Sistemul Bancar din Estonia

1.SISTEMUL BANCAR DIN ESTONIA Istoria modernă a sistemului bancar estonian începe în anul 1988,atunci când pentru prima dată Uniunea Sovietică...

Analiza Comparativă a Sistemelor de Pensii Private din România și Croația

INTRODUCERE În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populației care pune presiune din ce in ce mai mare asupra mecanismelor...

Organizarea, Conducerea si Functionarea

Introducere Procesul de trecere la economia de piata in tara noastra presupune nu numai o schimbare in conceperea activitatii bancare, ci si o...

Riscul de Credit

Rriscul de credit este privit ca unul dintre riscurile definitorii pentru activitatea bancara. In general, prin risc de credit se intelege riscul...

Banca Inter-Americană de Dezvoltare

Cap. 1. Banca Inter-Americană de Dezvoltare – instituţie financiară internaţională Dezvoltarea relaţiilor internaţionale de ordin politic,...

Rolul Băncii Centrale în Sistemul Bancar

1. Introducere Deşi sistemele bancare ale diferitelor ţări s-au dezvoltat paralel, iar formele pe care le-au îmbrăcat prezintă sensibile...

Fondul Monetar Internațional

Capitolul 1 Istoricul constituirii F.M.I. Fondul monetar international (F.M.I./I.M.F.) îsi are originea în recesiunea economica din perioada...

Ai nevoie de altceva?