Pensii Private

Curs
8.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 17326
Mărime: 104.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nela Popescu

Extras din curs

I.INTRODUCERE

Acest curs este pregatit si organizat de BCR Administrare Fond de Pensii SA si este adresat persoanelor care vor realiza activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat de de BCR Administrare Fond de Pensii SA.

Avand in vedere obligatia agentilor de marketing de a informa corespunzator participantii/potentialii participanti la un fond de pensii administrat privat asupra conditiilor schemei de pensii private si mai ales in ceea ce priveste drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri, este necesara cunoasterea de catre acestia a structurii si regulilor aplicabile sistemului de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004, astfel cum sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Insusirea cunostintelor din cadrul prezentului curs si promovarea examenului aferent sunt, necesare conform prevederilor legale aplicabile. In vederea avizarii agentilor de marketing de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru desfasurarea in mod legal de catre acestia a activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat de de BCR Administrare Fond de Pensii SA .

Promovarea examenului se va realiza prin obtinerea punctajului minim precizat in cadrul formularului de testare pus la dispozitie de BCR Administrare Fond de Pensii SA. Urmare a promovarii examenului, absolventii vor primi din partea BCR Administrare Fond de Pensii SA un certificat de absolvire, ce va fi depus la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private in cadrul documentatiei de avizare a persanelor respective in calitate de agenti de marketing.

Acest curs s-a realizat pe baza reglementarilor legale in vigoare la data de 24 iulie 2007 si in conformitate cu tematica publicata la aceeasi data pe pagina de web a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

II.PREZENTARE GENERALA A SISTEMULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

In considerarea necesitatilor economico-sociale din Romania se intentioneaza implementarea unei reforme semnificative a sistemului de asigurari sociale. In acest sens, prin legislatia recent emisa, s-a incercat atat reforma sistemului public propriu-zis precum si crearea unui sistem suplimentar de resurse financiare administrate privat si crearea unui sistem complet privat, facultativ. In acest sens, in prezent sistemul de pensii din Romania este structurat pe 3 componente (Piloni), astfel:

componenta obligatorie redistributiva, administrata public (Pilonul I), cadrul juridic fiind constituit de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

componenta obligatorie, bazata pe capitalizare, administrata privat (Pilonul II), cadrul juridic fiind constituit de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si de normele emise in aplicarea acesteia de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ("CSSPP");

componenta facultativa bazata pe capitalizare, de asemenea administrata privat (Pilonul III), cadrul juridic fiind conturat de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, precum si normele emise in aplicarea acesteia de catre CSSPP.

Sistemului fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) ale carui principale caracteristici si elemente fac obiectul prezentului curs, are ca scop asigurarea unei pensii care sa suplimenteze pensia acordata de sistemul public, prin colectarea obligatorie si investirea unei parti din contributia individuala de asigurari sociale. Acest sistem se bazeaza pe principii precum:

obligativitatea participarii la noul sistem pentru persoanele in varsta de pana la 35 de ani, nou intrate pe piata fortei de munca si caracterulfacultativ pentru celelalte categorii de persoane, in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii;

egalitatea de tratament pentru toti participantii;

contributivitatea, capitalizarea si investirea activelor in mod prudential si eficient;

garantarea solvabilitatii fondurilor de pensii administrate privat

II.PREZENTARE GENERALA A SISTEMULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

Pensia privata reprezinta suma platita periodic participantului/succesorilor acestuia (beneficiarilor), in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public. Pensia privata se formeaza prin transferul lunar al unei cote din contributia de asigurari sociale, platita in sistemul public de pensii, catre un fond de pensii administrat privat. Baza de calcul, retinerea si termenele de plata a contributiei la fondul de pensii sunt aceleasi cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale. Cota din contributia de asigurari sociale care se vireaza catre un fond de pensii se majoreaza anual, astfel ca in primul an de functionare a sistemului de pensii administrate privat cota este de 2% din contributia de asigurari sociale, urmand ca in termen de 8 ani sa se majoreze cu 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an, pana cand atinge 6% din aceasta contributie. Contributia la fondul de pensii urmeaza acelasi regim de deductibilitate ca si contributia la sistemul public de pensii.

Fondul de pensii administrat privat se constituie printr-un contract de societate civila incheiat intre cel putin 5 participanti initiali (fondatorii) si este supus autorizarii CSSPP. Fondul se poate infiinta numai dupa constituirea si autorizarea de CSSPP a societatii care va realiza administrarea sa („Societatea de Pensii”) si dupa avizarea de CSSPP a prospectului schemei de pensii private aferente (care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii private in care sunt stabilile regulile pe baza carora Societatea de Pensii investeste activele fondului in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii private).

Pot avea calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat numai persoanele fizice eligibile conform prevederilor legale. Aderarea la un fond de pensii este individuala, pe baza unui act incheiat intre participant si Societatea de Pensii, in principiu reprezentata de agentii de marketing. Transferul participantilor catre alte fonduri este permis, cu respectarea anumitor conditii.

Preview document

Pensii Private - Pagina 1
Pensii Private - Pagina 2
Pensii Private - Pagina 3
Pensii Private - Pagina 4
Pensii Private - Pagina 5
Pensii Private - Pagina 6
Pensii Private - Pagina 7
Pensii Private - Pagina 8
Pensii Private - Pagina 9
Pensii Private - Pagina 10
Pensii Private - Pagina 11
Pensii Private - Pagina 12
Pensii Private - Pagina 13
Pensii Private - Pagina 14
Pensii Private - Pagina 15
Pensii Private - Pagina 16
Pensii Private - Pagina 17
Pensii Private - Pagina 18
Pensii Private - Pagina 19
Pensii Private - Pagina 20
Pensii Private - Pagina 21
Pensii Private - Pagina 22
Pensii Private - Pagina 23
Pensii Private - Pagina 24
Pensii Private - Pagina 25
Pensii Private - Pagina 26
Pensii Private - Pagina 27
Pensii Private - Pagina 28
Pensii Private - Pagina 29
Pensii Private - Pagina 30
Pensii Private - Pagina 31
Pensii Private - Pagina 32
Pensii Private - Pagina 33
Pensii Private - Pagina 34
Pensii Private - Pagina 35
Pensii Private - Pagina 36
Pensii Private - Pagina 37
Pensii Private - Pagina 38
Pensii Private - Pagina 39
Pensii Private - Pagina 40
Pensii Private - Pagina 41
Pensii Private - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Pensii Private.doc

Alții au mai descărcat și

Fondurile de pensii - investitori instituționali

CAPITOLUL 1 Fondurile de pensii - generalităţi Dezvoltarea pieţelor de capital naţionale, mai ales după anii 1980, se datorează, în primul rând,...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de pensii private

Sistemele de protecţie socială din toate statele dezvoltate ale lumii au identificat drept unul din obiectivele lor prioritare furnizarea unui...

Proiect practică BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar...

Analiza comparativă a sistemului privat obligatoriu cu sistemul public de pensii

1. Introducere Sistemul de pensii reprezintă mai mult decât o componentă importantă a sistemului de protecţie socială, el reprezintă şi o oglindă...

Sistemul de Pensii Private din România

Introducere Succesul pilonilor privaţi de pensii este indispensabil pentru bunul mers al mediului de afaceri din România, deoarece satisfacţia...

Analiza Comparativă a Sistemelor de Pensii Private din România și Croația

INTRODUCERE În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populației care pune presiune din ce in ce mai mare asupra mecanismelor...

Sistemul de Pensii Private Obligatorii în România vs Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia

INTRODUCERE In contextul unui fenomen tot mai accentuat de imbatranire a populatiei care pune presiune din ce in ce mai mare asupra mecanismelor...

Analiza rentabilității fondurilor de pensii administrate privat - Pilonul II

Capitolul I Pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II) 1.1 Scurt Istoric Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este...

Evaluarea Fondurilor de Pensii

CAP.I. SISTEMUL DE PENSII IN ROMANIA 1.1. Particularităţi ale sistemului de pensii în perioada actuală Reforma pensiilor în România este necesară...

Ai nevoie de altceva?