Performantele Bancare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Performantele Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Performanţele bancare pot fi analizate cu ajutorul a doua instrumente principale:

• contul de rezultate;

• sistemul ratelor.

Contul de rezultate. Indicatori semnificativi

In varianta sa folosită în SUA, "Contul de venituri şi cheltuieli" ne dă o imagine generală şi deosebit de semnificativă a raţionamentelor şi procedeelor folosite pentru determinarea rezultatelor nete şi pentru o bună interpretare a performantelor bancare (vezi tabel 8.1.1). Incluzând în cadrul schemei de calcul şi un exemplu aferent anului 1995, avem o viziune mai completă asupra conceptului american privind reprezentarea sintetică a determinantelor de bază ale performantelor bancare, pornind de la indicatorii semnificativi ai contului de rezultate

Sistemul de reprezentare a datelor cu referinţă la active scoate în evidenţă indicatori de bază privind performanţele bancare (chenaruiţi ca atare în coloana ultimă) şi anume:

• 3,73 reprezintă marja netă a dobânzii (Net Interest Margin sau NIM);

• 1,18 reprezintă rentabilitatea economică (Return on Assets sau ROA).

Structură Interrelaţii Rezultate SUA,1995|

toate bancile

miliarde $ % din active

1.Venituri brute din dobânzi 2.Cheltuieli brute privind dobânzile

3.Venituri nete din dobânzi 3 = 1-2 303,1

148,4

154,7 7,30

3,58

3,37

4.Provizioane pentru pierderi (din credite)

5.Venituri nete din dobânzi (după provizioane privind pierderile)

6.Venituri, altele decât din dobânzi 5 = 3-4 12,6

142,1

83,9 0,30

3,43

2,02

7, Cheltuieli, altele decât pentru dobânzi

8.Venituri nete, altele decât dobânzile

9.Venit net din operaţiuni (înaintea Impozitării) 8 = 6-7 9 = 5 + 8 151,2 67,3 74,8 3,64

-1,62

1,81

10.Câştiguri/pierderi din conturile de titluri de investiţii 1 11.Vcniluri înaintea impozitării 12. Impozite 11=9+7-10 0,4

75,2 26,3 0,01

1,82

0,63

13. Scăzăminte extraordinare din venituri.

14.Venit net

15.Dividende distribuite declarate 16. Venit reţinut

14= 11-12-13 16=14- 15 0,0

48,9 31,8 17,8 0,0

1,18

0,75

0,43

O altă modalitate de reprezentare a conturilor de rezultate bancare este varianta franceză, care are o formulă analitică şi este axată în principiu pe forma bilanţieră de expresie.

În continuare ne vom referi la indicatorii principali ai contului de rezultate utilizaţi în practica franceză, care pun în lumină particularităţi specifice axate preponderent pe expresia contabilă a activităţii bancare..

Elementele semnificative ale contului de rezultate în modalitatea de expresie franceză sunt:

• Venitul net bancar (VNB),venit ce se degajă din activitatea de

intermediere financiară şi de prestator de servicii a băncii.Ca structură, venitul net bancar este contituit din venituri nete din dobânzi şi asimilate, cum ar fi comisioanele.

Venitul net bancar este asimilat valorii adăugate realizate în cadrul întreprinderilor.Este elementul considerat de Contabilitatea Naţională ca producţie bancară şi asimiliat în valoare absolută la calcularea PIB.Din practică s-a constatat că 3-5% din PIB este obţinut prin intermediul valorii adăugate bancare.

• Rezultatul brut din exploatare (RBE) este expresia activităţii

obişnuite,normale a băncii, după luarea în considerare a costurilor de funcţionare.

Rezultatul brut din exploatare este un indicator folosit cu preponderenţă în compararea activităţii bancare desfăşurate în condiţii diferite.

De exemplu, băncile cu reţea extinsă vor avea cheltuieli mai mari de reţea dar şi resurse mi ieftine.Băncile cu reţea de proporţii mai reduse vor avea cheltuieli de reţea mai mici dar şi resurse mai scumpe. În acest context se pune problema optării pentru una dintre cele două variante.

• Rezultatul brut din exploatare se determină pe baza elementului anterior, venitul net bancar.Astfel, rezultatul brut din exploatare se calculează ca diferenţă între venitul net bancar şi cheltuielile generale de exploatare şi dotări pentru amortismente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Performantele Bancare.doc