Piețe de Capital

Curs
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 17 fișiere: pdf, ppt
Pagini : 426 în total
Cuvinte : 22462
Mărime: 5.75MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ

1.1. Definire. Structură. Funcţii

1.2. Istoric şi evoluţie

1.3. Piaţa de capital din România

1.1. Definire. Structură. Funcţii

În funcţie de obiectul tranzacţiilor, schimburile comerciale s-au structurat în două mari pieţe:

piaţa mărfurilor;

piaţa valorilor sau piaţa financiară.

Piaţa financiară este locul de întâlnire al deţinătorilor de capitaluri disponibile din economie cu cei care au nevoie de respectivele capitaluri pentru derularea diverselor activităţi.

Motivele celor care apelează la piaţa de capital pot fi extrem de variate.

În funcţie de termenul de scadenţă, piaţa financiară are două componente:

piaţa monetară şi valutară, a transferurilor pe termen scurt;

piaţa de capital, de asigurări şi cea imobiliară, a transferurilor pe termen mediu şi lung;

Piaţa monetară are ca operatori băncile comerciale, banca centrală, guvernul, autorităţile locale, societăţile de asigurare, alte instituţii financiare, întreprinderile, societăţile comerciale, persoanele fizice iar ca instrumente principale cambiile, certificatele de depozit, biletele de trezorerie, cecurile,bonurile de tezaur, depozitele la vedere şi la termen.

Piaţa monetară cuprinde piaţa interbancară şi piaţa creditului.

Monetariştii consideră că între piaţa monetară şi piaţa valutară există o relaţie de interdependenţă şi că pieţele monetare funcţionează şi ca pieţe valutare. Indiferent de încadrarea ei, piaţa valutară permite conversia capitalului dintr-o monedă în alta.

Piaţa de capital asigură întâlnirea ofertei de capitaluri cu cererea de capitaluri pe termen mediu şi lung.

Operatori pe piaţa de capital sunt administraţiile centrale şi locale, agenţii economici, investitorii individuali şi instituţionali. Instrumentele pieţei de capital sunt: acţiunile, obligaţiunile, produsele financiare derivate.

Piaţa ipotecară are în vedere transferurile pe termen mediu şi lung de economii în schimbul valorilor mobiliare care atestă dreptul de creanţă asupra acestor economii.

Pe piaţa asigurărilor se derulează operaţiuni pe termen mediu şi lung al căror suport material îl constituie poliţele de asigurare.

Conform concepţiei anglo-saxone, piaţa financiară se poate clasifica în :

piaţa monetară

piaţa de capital

piaţa asigurărilor.

Piaţa financiară din România, inspirată după modelul anglo-saxon, a adoptat principiul separaţiei obligatorii dintre piaţa monetară şi cea de capital.

Definim piaţa de capital ca emisiunea şi tranzacţionarea titlurilor de valoare pe termen mediu şi lung. Ea mai poate fi definită formal ca „loc de întâlnire” a vânzătorilor şi cumpărătorilor de instrumente financiare.

Piaţa de capital este formată, la rândul său, din două componente distincte: piaţa primară şi piaţa secundară.

Piaţa primară reprezintă prima plasare a valorilor mobiliare pentru atragerea capitalurilor disponibile, atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa internaţională.

Pe piaţa primară, emitentul original obţine bani cash, iar cumpărătorii intră în posesia valorilor mobiliare care nu existau anterior.

Emitentul trebuie să stabilească natura juridică şi preţul de vânzare a instrumentului financiar emis în funcţie de necesităţile de finanţare.

Piaţa secundară este piaţa pe care valorile mobiliare îşi schimbă deţinătorii, prin vânzare-cumpărare, fără ca emitentul să mai încaseze vreo sumă de bani din această operaţiune. Ea este condiţionată de existenţa pieţei primare.

Piaţa secundară este segmentul mai mobil al pieţei de capital, prin care se realizează o evaluare permanentă a titlurilor financiare cotate la bursă.

Obiectivele pieţei secundare sunt : protecţia investitorilor , lichiditatea pieţei şi stabilitatea cursului.

Între piaţa primară de capital şi piaţa secundară de capital există o strânsă interdependenţă, deşi ele au funcţii specifice.

Piaţa secundară de capital este reprezentată în principal de bursa de valori dar cuprinde şi piaţa extrabursieră (OTC), care prelucrează de fapt automat tranzacţiile încheiate (NASDAQ – S.U.A., RASDAQ – România).

Bursa de valori are o localizare fizică – o clădire distinctă pe care o ocupă şi în care există spaţii special amenajate pentru încheierea tranzacţiilor.

Preview document

Piețe de Capital - Pagina 1
Piețe de Capital - Pagina 2
Piețe de Capital - Pagina 3
Piețe de Capital - Pagina 4
Piețe de Capital - Pagina 5
Piețe de Capital - Pagina 6
Piețe de Capital - Pagina 7
Piețe de Capital - Pagina 8
Piețe de Capital - Pagina 9
Piețe de Capital - Pagina 10
Piețe de Capital - Pagina 11
Piețe de Capital - Pagina 12
Piețe de Capital - Pagina 13
Piețe de Capital - Pagina 14
Piețe de Capital - Pagina 15
Piețe de Capital - Pagina 16
Piețe de Capital - Pagina 17
Piețe de Capital - Pagina 18
Piețe de Capital - Pagina 19
Piețe de Capital - Pagina 20
Piețe de Capital - Pagina 21
Piețe de Capital - Pagina 22
Piețe de Capital - Pagina 23
Piețe de Capital - Pagina 24
Piețe de Capital - Pagina 25
Piețe de Capital - Pagina 26
Piețe de Capital - Pagina 27
Piețe de Capital - Pagina 28
Piețe de Capital - Pagina 29
Piețe de Capital - Pagina 30
Piețe de Capital - Pagina 31
Piețe de Capital - Pagina 32
Piețe de Capital - Pagina 33
Piețe de Capital - Pagina 34
Piețe de Capital - Pagina 35
Piețe de Capital - Pagina 36
Piețe de Capital - Pagina 37
Piețe de Capital - Pagina 38
Piețe de Capital - Pagina 39
Piețe de Capital - Pagina 40
Piețe de Capital - Pagina 41
Piețe de Capital - Pagina 42
Piețe de Capital - Pagina 43
Piețe de Capital - Pagina 44
Piețe de Capital - Pagina 45
Piețe de Capital - Pagina 46
Piețe de Capital - Pagina 47
Piețe de Capital - Pagina 48
Piețe de Capital - Pagina 49
Piețe de Capital - Pagina 50
Piețe de Capital - Pagina 51
Piețe de Capital - Pagina 52
Piețe de Capital - Pagina 53
Piețe de Capital - Pagina 54
Piețe de Capital - Pagina 55
Piețe de Capital - Pagina 56
Piețe de Capital - Pagina 57
Piețe de Capital - Pagina 58
Piețe de Capital - Pagina 59
Piețe de Capital - Pagina 60
Piețe de Capital - Pagina 61
Piețe de Capital - Pagina 62
Piețe de Capital - Pagina 63
Piețe de Capital - Pagina 64
Piețe de Capital - Pagina 65
Piețe de Capital - Pagina 66
Piețe de Capital - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • curs nr. 1.ppt
 • curs nr. 10. 15.01.09.ppt
 • curs nr. 11 2009.ppt
 • curs nr. 2.ppt
 • curs nr. 3.ppt
 • curs nr. 4 .ppt
 • curs nr. 5 2009.ppt
 • Curs nr. 6 2009.ppt
 • curs nr. 7 2009.ppt
 • curs nr. 9 2009.Pite de capital.ppt
 • curs nr.8 2009.ppt
 • LEASING-UL.ppt
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_10.pdf
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_11.pdf
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_12.pdf
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_8.pdf
 • PIATA_DE_CAPITAL_TEMA_9.pdf

Alții au mai descărcat și

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Creditele Ipotecare

Sistemul Bancar, Componente şi Caracteristici 1.1. Conceptul de sistem bancar Totalitatea băncilor care funcţionează într-o economie formează...

Metode și Tehnici de Diminuare a Riscului Investițional

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Analiza, Determinarea și Acordarea Creditelor Ipotecare

INTRODUCERE Visul multora dintre noi este sa aiba o „casa pe pamânt” cu un spatiu, cât de mic, de curte în care sa poti sa te bucuri din plin de...

Modernizarea Pieței de Capital în România în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Analiza pieţei de capital din România în perioada tranziţie 1.1. Necesitatea dezvoltării şi apariţiei pieţei de capital din România...

Transformări în Reglementarea Pieței de Capital din România în Contextul Integrării Europene

Cap. 1. Consideraţii generale Procesul complex al integrării României în Uniunea Europeană presupune, printre altele, şi integrarea pieţei de...

Proiect Piete de Capital - Analiza BRD-GSG

I. PREZENTARE BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE I.1 PREZENTARE JURIDICĂ ŞI ECONOMICĂ Banca Română pentru Dezvoltare SA are sediul in Bucureşti, str....

Piata Financiara din Paris

Termenul de bursă desemnează o instituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de piaţă liberă - bursa - ca formă organizată de...

Ai nevoie de altceva?