Politici și Tehnici Bancare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 184 în total
Cuvinte : 53982
Mărime: 2.79MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ionela Costica

Extras din document

Aparitia banilor în economie a impus crearea unei institutii care sã asigure

emisiunea, dar si supravegherea circulatiei în bune conditii a acestora. Pe de altã

parte, functionarea institutiilor statului, a condus la nevoia acoperirii cheltuielilor

suplimentare prin emisiune monetarã. Ca urmare, crearea autoritãtii monetare a

avut la baza monopolul emisiunii detinut de stat la momentul respectiv. Existenta

bãncii centrale, ca institutie ierarhicã superioarã celorlalte institutii bancare, s-a

impus tocmai ca urmare a nevoii coordonãrii activitãtii bancare în economie, dar si

ca urmare a intensificãrii presiunilor inflationiste la nivel international.

Orice activitate bancarã presupune crearea de monedã. Bãncile, mai ales cele

comerciale creeazã o cantitate mult mai mare de monedã decât banca de emisiune,

deoarece chiar volumul monedei scripturale este mult mai mare decât moneda

efectivã pusã în circulatie de aceasta din urmã. Ceea ce este specific bãncii centrale

este faptul cã aceasta emite moneda legalã sau, altfel spus, moneda centralã care

are putere liberatorie nelimitatã pe teritoriul national. Celelalte forme de monedã

(moneda scripturalã) reprezintã asa-numita monedã privatã care nu dispune de

capacitate liberatorie decât ca urmare a clauzelor de rãscumpãrare atasate acestui

tip, clauze care implicã posibilitatea transformãrii monedei private în monedã

centralã.

1.1 CREAREA BÃNCILOR CENTRALE

În conditiile economiei actuale, s-a ajuns ca banca centralã sã joace un rol cheie –

de manager economic, în ultima perioadã aceasta acumulând din ce în ce mai multe

responsabilitãti legate de stabilizarea propriei economii, în conditiile practicãrii de

cursuri valutare flexibile. Banca centralã are, astfel, drept obiectiv definirea si

aplicarea mãsurilor de politicã monetarã a statului, pãstrarea rezervelor valutare ale

tãrii, realizând, în acelasi timp, supravegherea bãncilor din sistem, refinantarea

acestora si, nu în ultimul rând, administrarea conturilor statului.

Istoric, prima bancã centralã creatã a fost Banca Regalã Suedezã (1668),

Banca Angliei creându-se 30 de ani mai târziu (1694). Banca Nationalã a României

a fost înfiintatã în anul 1880.

Crearea bãncilor centrale a impus însã nenumãrate probleme legate de:

.. forma de proprietate asupra capitalului bãncii;

.. gradul de independentã vis-a-vis de autoritãtile politice;

Cadrul 1.1 Crearea Bãncii Nationale a României

Crearea BNR are la bazã legea 17 din 29 aprilie 1880 care prevedea „înfiintarea unei

bãnci de scompt si circulatiune”. Potrivit acestei legi, Banca Nationalã a Românei se

înfiinta, pentru o perioadã de 20 de ani (începând din 1 iulie 1880), cu dreptul exclusiv

de a emite „bilete de bancã la purtãtor”. Din punct de vedere al constituirii capitalului,

acesta era de 30 milioane lei, din care zece milioane erau depuse de cãtre stat, restul

fiind constituit prin subscriptie publicã.

La acea data, operatiunile BNR erau reprezentate de:

- scontarea sau cumpãrarea de polite, bilete la ordin sau alte efecte;

- scontarea bonurilor de tezaur pânã la nivelul de 20% din nivelul capitalului

vãrsat;

- tranzactii cu metalele pretioase (aur si argint);

- primirea sumelor în cont curent si în depozit, a titlurilor, a metalelor

pretioase;

Participarea statului la constituirea capitalului BNR „a fost motivatã prin necesitatea

garantãrii într-un mod real, sigur si eficace a dreptului de control al statului asupra

politicii institutului de emisiune.

La o cât de sumarã analizã a legii, se poate usor constata cã aceastã garantare nu era

cu nimic justificatã. Legea prevedea suficiente cãi de exercitare a controlului,

independente de calitatea statului de a fi actionar al bãncii. Astfel, guvernatorul si o

parte dintre directori si cenzori erau numiti de guvern; operatiile bãncii erau

supravegheate de un comisar al guvernului; într-un alt articol special din lege se

prevedea dreptul guvernului de a se opune la exercitarea oricãrei mãsuri contrarã legii,

statutelor si intereselor statului. ”

Costin C. Kiritescu – „Sistemul bãnesc al leului si precursorii lui”, Editura Enciclopedicã,

Bucuresti, 1997.

Dacã avem în vedere forma de proprietate, la prima vedere se poate spune cã orice bancã

centralã trebuie sã fie proprietatea statului. Cu toate acestea, existã si exceptii de la regulã, în

prezent existând numeroase bãnci centrale care se aflã în proprietate mixtã (a statului si a

sectorului privat) sau în proportie de 100% în proprietate privatã.

Preview document

Politici și Tehnici Bancare - Pagina 1
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 2
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 3
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 4
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 5
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 6
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 7
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 8
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 9
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 10
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 11
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 12
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 13
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 14
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 15
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 16
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 17
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 18
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 19
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 20
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 21
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 22
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 23
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 24
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 25
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 26
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 27
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 28
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 29
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 30
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 31
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 32
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 33
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 34
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 35
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 36
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 37
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 38
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 39
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 40
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 41
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 42
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 43
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 44
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 45
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 46
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 47
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 48
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 49
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 50
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 51
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 52
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 53
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 54
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 55
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 56
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 57
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 58
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 59
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 60
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 61
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 62
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 63
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 64
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 65
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 66
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 67
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 68
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 69
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 70
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 71
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 72
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 73
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 74
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 75
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 76
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 77
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 78
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 79
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 80
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 81
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 82
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 83
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 84
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 85
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 86
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 87
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 88
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 89
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 90
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 91
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 92
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 93
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 94
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 95
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 96
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 97
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 98
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 99
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 100
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 101
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 102
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 103
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 104
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 105
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 106
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 107
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 108
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 109
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 110
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 111
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 112
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 113
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 114
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 115
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 116
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 117
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 118
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 119
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 120
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 121
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 122
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 123
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 124
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 125
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 126
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 127
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 128
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 129
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 130
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 131
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 132
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 133
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 134
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 135
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 136
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 137
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 138
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 139
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 140
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 141
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 142
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 143
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 144
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 145
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 146
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 147
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 148
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 149
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 150
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 151
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 152
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 153
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 154
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 155
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 156
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 157
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 158
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 159
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 160
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 161
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 162
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 163
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 164
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 165
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 166
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 167
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 168
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 169
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 170
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 171
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 172
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 173
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 174
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 175
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 176
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 177
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 178
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 179
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 180
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 181
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 182
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 183
Politici și Tehnici Bancare - Pagina 184

Conținut arhivă zip

  • bib.pdf
  • cap1.pdf
  • cap2.pdf
  • cap3.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Bancar

1. Esenţa şi particularităţile managementului bancar. În prezent, rolul băncilor şi al sistemului bancar, în general, a devenit extrem de...

Marketingul Bancar - Practici Mondiale si Directii de Implementare in Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piaţă în...

Credit si Banci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Sisteme Informatice Financiar Bancare

LOCUL SI ROLUL SISTEMULUI INFORMAłIONAL ÎN CONDUCEREA ORGANIZAłIILOR ECONOMICE În conditiile societătii informatizate conducerea unei organizatii...

Piata Bancara

PIATA BANCARA Reglementari legale aplicabile: • Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României, modificata de Legea nr....

Factorii Determinanti ai Cursurilor de Schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale

Tema 6: Esenţa operaţiunilor de plăţi şi decontări în cadrul băncii comerciale. 1. Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client. Totalitatea...

Operatiuni de Plati si Compensari

INSTRUMENTE DE PLATĂ SI CREDIT Instrumentele de plată si credit (efectele de comert sau titlurile financiare, cum mai sunt denumite în literatura...

Ai nevoie de altceva?