Prețul și Mecanismul Prețurilor

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 12468
Mărime: 82.49KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Conceptul de preţ

2. Teoriile preţului

2.1. Teoria obiectivă a preţului

2.2. Teoria subiectivă a preţului

2.3. Teoria mixtă sau teoria contemporană

3. Funcţiile preţului în economia concurenţială

MECANISMUL PREŢURILOR

1.Factori de influenţă

2. Mecanismul preţurilor

2.1.Abordarea sistemică a preţurilor

2.2. Interdependenţa piaţă-preţ

2.2.1. Piaţa

2.2.2. Cererea

2.2.3. Oferta

2.2.4. Interacţiunea cererii cu oferta şi formarea echilibrului pieţei

2.3. Preţul liber – preţ de echilibru al pieţei

2.4. Concurenţa –premisa a formării preţului liber.

Extras din document

PREŢUL

Conceptul de preţ

Definit în termenii cei mai generali, preţul reprezintă o sumă de bani primită sau plătită pentru cedarea, respectiv obţinerea unui bun sau serviciu. Sub aspect economic, preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul schimbului şi constituie o categorie economică.

Preţul exprimă relaţiile băneşti care apar şi se derulează între agenţii economici, între aceştia şi populaţie, între cetăţeni, între diferite firme şi state etc., cu privire la exprimarea în bani a valorii mărfurilor care fac obiectul schimbului.

În condiţiile contemporane preţul este un instrument al pieţei reprezentând cantitatea de monedă pe care cumpărătorul este dispus şi poate să o ofere producătorului în schimbul bunului pe care acesta poate sa i-l ofere pe piaţă şi exprimă, în cea mai mare măsură sub aspect calitativ şi structural, un ansamblu de informaţii furnizate reciproc de către participanţii la schimb, în funcţie de raportul dintre cerere şi oferta, pe de o parte, şi în cadru legislativ, pe de alta parte, având caracter dinamic, divers şi reglementat.

O definiţie a preţului, unanim acceptată este cea formulată încă din antichitate de către Aristotel şi Xenofon care reprezintă preţul ca o cantitate de monedă pe care cumpărătorul este dispus şi o poate oferii producătorului (vânzătorului) în schimbul bunului pe care acesta i-l prezintă pe piaţă. Acesta este preţul absolut. De obicei preţul este exprimat în termeni băneşti (preţ absolut), dar poate fi exprimat în termenii cantităţii din alt bun la care trebuie să renunţe pentru procurarea produsului necesar (preţul relativ).

Indiferent de optica sub care este privit, preţul măsoară ceva. La întrebarea “ce măsoară preţul” principalele şcoli economice au dat explicaţii diferite cunoscute ca teorii ale preţului.

Teoriile preţului

Teoria obiectivă a preţului

În teoria economică clasică, preţul exprimă valoarea economică a bunurilor supuse tranzacţiilor, valoare determinată de consumul de factori de producţie şi de remuneraţiile revendicate de către posesorii acestora.

Teoria obiectivă a valorii are la bază munca încorporată în marfă pe de o parte, iar pe de altă parte utilitatea mărfii.

Această teorie a fost elaborată şi susţinută de reprezentanţii de seamă ai economiei politice clasice: William Petty, Adam Smith şi David Ricardo.

Munca este considerată, în opinia economiştilor clasici, ca fiind singura măsură reală ce poate servi la aprecierea şi compararea valorii tuturor mărfurilor. Ea constituie preţul real (natural) al unei mărfi, în timp ce cantitatea de bani care o măsoară defineşte preţul nominal. Dar în preţ intervin elemente de acumulare a capitalului (renta, profit) şi de fiscalitate, care modifică raportul dintre preţul natural ale mărfurilor şi conţinutul său exprimat în costul muncii.

În ceea ce priveşte utilitatea mărfii, aceasta este dependentă de carecteristicile intrinseci ale produsului dar şi de suficienţa cantitativă a acestuia.

Teoria subiectivă a preţului

Şcoala neoclasică a fundamentat teoria subiectivă a preţului după care acesta este determinat de utilitatea marginală şi raritatea bunului, de cantitatea în care bunul se afla comparativ cu trebuinţele şi cererea solvabilă. Valoarea economică şi preţul unui bun sunt cu atât mai mari cu cât el are o utilitate marginală mai mare şi este mai rar.

Conform teoriei utilităţii marginale valoarea unei mărfi este determinată de utilitatea pe care consumatorii o atribuie bunurilor dorite, mărimea ei fiind o funcţie şi a rarităţii mărfii respective. Altfel spus, bunurile nu au valoare pentru că ele costă, ci oamenii le atribuie o valoare pentru că au nevoie de ele. Utilitatea nu mai este intrinsecă, aşa cum era la clasici, ci este exogenă, apare numai în relaţia dintre bunuri şi nevoile oamenilor, iar oamenii se conduc după morala utilitaristă: comportamentul lor este un calcul între plăceri şi pierderi, ceea ce face ca utilitatea să apară ca proprietatea unui bun de a satisface o plăcere sau de a evita o pierdere.

Bunurile economice nu sunt utile în acelaşi grad şi ca atare valoarea este dată nu numai de intensitatea dorinţelor omului ci şi de raritatea lor. Valoarea apare ca întruchipare a două elemente: unul subiectiv - dorinţă, şi altul obiectiv - raritatea. Omul nu doreşte deopotrivă şi cu aceeaşi intensitate mulţimea bunurilor economice, deoarece pe măsura satisfacerii trebuinţelor se reduce intensitatea lor şi, implicit, utilitatea şi valoarea acestora.

Prin urmare, conform teoriei subiective a valorii se apelează la valoarea estimativă, valoare apreciată (aproximativă) pe care omul o ataşează diferitelor bunuri dorite în funcţie de gradul de satisfacere al nevoilor de consum, calitatea şi raritatea lor precum şi dificultăţile de procurare de către consumator. Valoarea estimativă medie se exprimă în preţul pieţei .

Preţurile în teoria subiectivă se formează la fel ca şi valoarea, crescând sau micşorându-se în funcţie de prioritatea trebuinţelor şi de raritatea sau abundenţa lor.

Ca măsură a preţului serveşte acel ultim grad de satisfacere a nevoii, reflectat de utilitatea marginală care îi dă valoare.

Dacă teoria obiectivă a valorii vizează criteriile raţionalităţii producţiei, teoria subiectivă fundamentează deciziile agenţilor economici, în special în calitatea lor de consumatori ori beneficiari.

La adepţii acestei teorii accentul cade aşadar pe valoarea estimativă pe care indivizii o atribuie bunurilor dorite, în funcţie de anumite criterii cum sunt aptitudinea de a satisface o anumită nevoie şi dificultăţile de procurare.

În procesul schimbului are loc confruntarea valorilor estimative atribuite bunului de participanţii la tranzacţie, realizându-se egalizarea valorilor estimative pentru o unitate din bunul schimbat. Valoarea estimativă medie se transformă în valoare de schimb ca mărime estimată, dar exprimată în preţul pieţei.

Preview document

Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 1
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 2
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 3
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 4
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 5
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 6
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 7
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 8
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 9
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 10
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 11
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 12
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 13
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 14
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 15
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 16
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 17
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 18
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 19
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 20
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 21
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 22
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 23
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 24
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 25
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 26
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 27
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 28
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 29
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 30
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 31
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 32
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 33
Prețul și Mecanismul Prețurilor - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Pretul si Mecanismul Preturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetare Selectiva Privind Gradul de Acceptare si Potentialul de Dezvoltare a Serviciului de Internet-Banking la ING Bank

I. NOTIUNI TEORETICE SINTETICE Cercetarea pietei, a nevoilor de consum reprezinta una din principalele functii ale marketingului, fiind...

Sistem Expert pentru Evaluarea Riscului de Faliment al unei Întreprinderi în Vederea Obținerii unui Credit Bancar

SISTEM EXPERT PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE FALIMENT AL UNEI ÎNTREPRINDERI ÎN VEDEREA OBTINERII UNUI CREDIT BANCAR Sistemele expert financiar...

Bugetele Locale

Notiunea bugetelor locale e strans legata de principiul autonomiei consacrat atat la nivel constitutional cat si al altor legi organice:lege bug...

Strategii de Marketing în Turism

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MARKETING 1.1 Etape în evolutia conceptului de marketing 1.2 Notiuni fundamentale în marketing 1.1 Etape în evolutia...

Analiza Economico-Financiara

Conceptul de analiza ec-fin: Analiza este metoda prin care se descompune un intreg(fenomen sau proces)in parti pt a identifica factorii si cauzele...

Economie Manageriala

Curs 1. Economia manageriala. Noţiuni introductive Manager O persoană care gestionează resurse cu scopul de a atinge anumite obiective Economie...

Prețuri și Concurență

Capitolul 1: Economia de piata – concept si analiza CUVINTE-CHEIE: Piata; Spatiu economic; Mijloace de comunicare pe piata; Cerere; Oferta; Pret;...

Crize și Instabilitate în Europa

CAPITOLUL 1 FOCARE DE CRIZĂ ŞI INSTABILITATE ÎN EUROPA Transformările produse în mediul internaţional de securitate în ultimul deceniu, cu...

Ai nevoie de altceva?