Produse si Servicii Bancare

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Produse si Servicii Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor: Rodica Tardea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Cursul nr.1 - 15.11.2009

Produse şi servicii bancare

Depozitele bancare, sunt produse bancare destinate persoanelor fizice şi juridice, şi constituie mijloace băneşti încredinţate unei băncii spre păstrare, fără specificarea unui termen sau pe un termen anumit fixat, deponentul având dreptul să-şi retragă conform termenului stabilit mijloacele băneşti cu o dobândă stabilită.

Dobânda reprezintă (la depozite) preţul pe care-l primeşte deponentul, persoana fizică sau juridică, pentru depozitele constituite.

Clasificarea depozitelor bancare

Criterii de clasificare a depozitelor bancare:

în funcţie de natura şi de termenul pe care au fost depuse:

- depozite la vedere,

- depozite la termen;

în funcţie de baza de date cu privire la cunoaşterea clientului:

- depozite garantate şi

- depozite negarantate

în funcţie de monedă:

- în lei sau

- în valuta

în funcţie de statutul juridic al clientului:

- depozite destinate persoanelor fizice;

- depozite destinate persoanelor juridice

după perioada de valabilitate a depozitelor:

- depozite clasice – cu menţiunea că acestea pot fi cu prelungire automată, cu sau fără capitalizare, pe o perioadă de timp de 3, 6, 9, 12 luni sau fără prelungire;

- depozite speciale în euro pe 18 luni şi

- depozite pentru o zi lucrătoare

Depozite oferite persoanelor juridice

Pentru deschiderea unu cont de depozit este necesar deschiderea unui cont de disponibilităţi băneşti – cont curent – care se deschide conform normelor bancare care prevăd acest lucru.

Clientul depune la ghişeu ordinul de plată prin care alimentează depozitul împreună cu cererea pentru constituirea depozitului completată cu toate elementele privitoare la sumă, termen şi dobânda acordată.

O data încheiată negocierea, se întocmeşte, în funcţie de convenţia, contractul care prevede: părţile contractante cât şi obligaţiile dintre aceştia cum ar fi:

- valoarea depozitului;

- perioada şi data la care începe depozitul;

- contul în care este înregistrat depozitul,

- dobânda anuală;

- contul în care este înregistrată dobânda la scadenţă;

- dreptul băncii de a modifica dobânda;

- dobânda la vedere plătită de bancă în situaţia în care se retrage suma înainte de termen;

- prelungirea automată a depozitului la expirarea termenului în situaţia în care titularul nu se prezintă la bancă;

- ziua în care se înregistrează dobânda;

- comisioanele pe care le aplică banca la depozit

Documentaţia necesară pentru depozitele care se deschid persoanelor juridice

Pentru deschiderea acestor conturi de depozite, clientul trebuie să prezinte anumite acte cum sunt:

o cererea de deschidere de cont;

o fişa specimenelor de semnătură;

o hotărârea AGA prin care se desemnează persoana pentru deschiderea şi ridicarea sumelor din cont;

o în cazul în care un asociat este persoană fizică străină, în mod obligatoriu, se solicită suplimentar o împuternicire care trebuie tradusă şi legalizată la notarul public;

o certificatul firmei de înmatriculare şi în funcţie de tipul de depozit folosite există documente specifice, tipizate pentru fiecare depozit în parte;

o convenţia de certificat de depozit se întocmeşte în 2 exemplare şi conţine toate elementele necesare.

Depozitele colaterale – reprezintă sume depuse într-un cont în vederea garantării unor obligaţii contractuale ale clientului, ce de exemplu:

- deschiderea de acreditive;

- emiterea de scrisori de garanţie;

- ordine de plată cu scadenţă;

- cecuri certificate;

- garanţii gestionari

Certificate de depozit – reprezintă sume depuse într-un cont, în funcţie de bancă primindu-se

- certificate de economii;

- carnete de economii;

- certificat de depozit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Produse si Servicii Bancare.doc