Produse si Servicii Bancare

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Produse si Servicii Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 76 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL I.
SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România
1.2. Piaţa bancară
1.3. Specificul concurenţei în sectorul bancar
1.4. Reglementări bancare in contextul integrării europene
CAPITOLUL II
OFERTA DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE
2.1. Principii şi cerinţe privind oferta financiar-bancară
2.2. Produsele şi serviciile bancare – concept şi caracteristici
2.3. Comportamentul consumatorului de produse şi servicii financiar-bancare
2.4. Produse şi servicii oferite persoanelor fizice şi juridice
CAPITOLUL III.
MECANISMELE FINANCIARE ŞI CREDITUL, CA PRODUS BANCAR
3.1. Caracteristici ale creditului bancar
3.2. Finanţarea durabilă a economiei prin credit bancar
3.3. Creditul bancar pe termen mediu mobilizabil
3.4. Creditul pe termen mediu şi lung
3.5. Decizia de creditare bancară – elemente generale
3.6. Garantarea creditului
3.7. Riscurile în materie de credit
3.8. Operaţiunile de leasing
3.9. Relaţia băncii cu firma – perspective în analiza financiară
Test de autoevaluare şi control
CAPITOLUL IV
FORME ALE CREDITULUI PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
4.1. Creditul obligatar
4.2. Creditul de consum şi implicaţiile sale la nivel macroeconomic
4.3. Creditul ipotecar
Test de autoevaluare şi control
CAPITOLUL V
COSTUL CREDITULUI
5.1. Elemente definitorii ale dobânzii şi tipologie
5.2. Factori de influenţă asupra nivelului dobânzii
Test de autoevaluare
CAPITOLUL VI. FINANŢĂRI PE BAZĂ DE CREANŢE COMERCIALE.
6.1. Elemente de gestiune a creditului comercial
6.2. Efectele de comerţ şi operaţiuni asociate
6.3. Funcţii ale creditului comercial
6.4. Operaţiunile de factoring
6.5. Forfetarea: conţinut, clienţi, obiect; elemente comparative
Test de autoevaluare şi control
CAPITOLUL VIII. POLITICI ÎN DOMENIUL PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE
CAPITOLUL IX. PRODUSE SI SERVICI BANCARE - APLICAŢII
Bibliografie selectivă

Extras din document

CAPITOLUL I.

SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România

1.2. Piaţa bancară

1.3. Specificul concurenţei în sectorul bancar

1.4. Reglementări bancare in contextul integrării europene

Însuşirea de noţiuni cheie: finanţare monetară, piaţă bancară, piaţă fizică, piaţă sintetică, dublă concurenţă în sectorul bancar, directive europene. dereglementări;

Cunoaşterea mediului de afaceri specific sectorului financiar şi delimitarea principalilor operatori, sub aspectul operaţiunilor de bază;

Precizarea strategiilor optime pentru sectorul financiar-bancar, în condiţii de accentuare a concurenţei, cu scopul de a obţine performanţă în condiţii de risc minim;

Precizarea principalelor repere legislative, la nivel naţional şi european.

1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România

Prin sistem bancar se defineşte ansamblul diverselor categorii de bănci care funcţionează într-un spaţiu bine determinat, într-un cadru organizat, ca răspuns la cerinţele dezvoltării unei economii echilibrate.

Băncile se implică activ în procesele economice prin principalele lor funcţii:

- Funcţia monetară - băncile creează monedă de cont prin acordarea de credite şi prin alte modalităţi proprii. Ele procură mijloace de plată necesare economiei şi pun la dispoziţia clientelei lor fie propria monedă, fie moneda emisă de banca centrală.

- Funcţia financiară - băncile colectează resurse sub forma economiilor lichide temporar disponibile şi intervin pe pieţele de capital fie prin emisiunea de acţiuni, de obligaţiuni sau de bonuri negociabile, fie prin achiziţionarea de acţiuni, obligaţiuni, efecte publice, cum este cazul bonurilor de Tezaur, sau private, respectiv bilete de trezorerie.

În funcţiile lor tradiţionale, băncile au datorii nenegociabile (depozitele) şi creanţe nenegociabile (creditele).

Ele pot avea însă datorii negociabile (titluri emise) şi pot deţine titluri negociabile (achiziţionate pe diferite pieţe). În acest sens, băncile se adresează în primul rând pieţei monetare, pentru a-şi procura sau pentru a plasa lichidităţi.

O prezentare generală a activităţii bancare vizează:

• primirea de depozite, la vedere şi la termen, de la populaţie şi agenţi economici;

• acordarea de împrumuturi sub diverse forme şi pe diferite termene;

• organizarea de emisiuni sau plasamente de valori mobiliare sau de noi instrumente financiare;

• gestiunea mijloacelor de plată;

• creaţia monetară, cu rol în determinarea şi controlul fluxurilor monetare scripturale;

• participarea la capitalul altor societăţi bancare sau nebancare, în cadrul permis de legislaţia în vigoare;

• operaţiuni pe piaţa financiară, în nume propriu sau în numele clientelei;

• servicii financiar - bancare;

• consultanţă s.a.

Fisiere in arhiva (1):

  • Produse si Servicii Bancare.doc