Produse si Servicii Bancare

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Produse si Servicii Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 59 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE

1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale

In cadrul rolului fundamental de intermediere bancară, băncile comerciale îndeplinesc următoarele funcţii (operaţiuni) tradiţionale1 consacrate prin lege:

a)acceptarea de depozite;

b)contractarea de credite, operaţiunile de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv forfetare;

c)emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit;

d)plăţi şi decontări;

e)leasing financiar;

f)transferuri de fonduri;

g)emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;

h)tranzacţii în cont propriu al clienţilor cu: instrumente monetare negociabile; valută; instrumente financiare derivate; metale preţioase, obiecte confecţionate din acestea, pietre preţioase; valori mobiliare;

i)intermedierea în plasamentul de valori mobiliare şi oferirea de servicii legate de acestea;

j)administrarea de portofolii ale clienţilor, în numele şi pe riscul acestora;

k)custodia şi administrarea de valori mobiliare;

l)depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare;

m)închirierea de casete de siguranţă;

n)consultanţă financiar-bancară;

o)operaţiuni de mandat.

1.2. Cadrul general de derulare a activitatii bancare

Mecanismul de derulare a activitatilor bancare are drept fundament principiile specifice economiei de piata, bazate pe cerere si oferta. Particularitatea este data de specificul marfii tranzactionate, respectiv, banii.

De altfel, este cunoscut faptul ca, rolul fundamental al băncilor comerciale este acela de a asigura intermedierea bancară, de a pune în legătură – pe baze comerciale – persoanele fizice şi juridice care se află în căutare de fonduri, cu cele care caută să-şi plaseze fondurile băneşti temporar disponibile.

1 Ilie Mihai – Tehnica si managementul operatiunilor bancare – Editura Expert, Bucuresti, 2003

Instituţiea de credit reprezinta:

a) o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu;

b) o entitate, alta decât cea prevăzută la lit. a), care emite mijloace de plată în formă de monedă electronică, denumită în continuare instituţie emitentă de monedă electronică;

Instituţiile de credit pot desfăşura, potrivit reglementarilor legale in vigoare, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi:

a) atragerea de depozite şi de alte fonduri rambursabile;

b) acordarea de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;

c) leasing financiar;

d) operaţiuni de plăţi;

e) emiterea şi administrarea mijloacelor de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;

f) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;

g) tranzacţionarea în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:

•instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

•valută;

•contracte futures şi options financiare;

•instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii;

•valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;

h) participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;

i) servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă;

j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de acestea;

k) custodie şi administrare de instrumente financiare;

l) intermediere pe piaţa interbancară;

m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;

n) închiriere de casete de siguranţă;

o) operaţiuni cu metale şi pietre preţioase şi obiecte confecţionate din acestea;

p) dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi;

r) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activităţi, dacă este cazul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Produse si Servicii Bancare.pdf