Produse și Servicii Bancare

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 20511
Mărime: 380.44KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE

1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale

In cadrul rolului fundamental de intermediere bancară, băncile comerciale îndeplinesc următoarele funcţii (operaţiuni) tradiţionale1 consacrate prin lege:

a)acceptarea de depozite;

b)contractarea de credite, operaţiunile de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv forfetare;

c)emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit;

d)plăţi şi decontări;

e)leasing financiar;

f)transferuri de fonduri;

g)emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;

h)tranzacţii în cont propriu al clienţilor cu: instrumente monetare negociabile; valută; instrumente financiare derivate; metale preţioase, obiecte confecţionate din acestea, pietre preţioase; valori mobiliare;

i)intermedierea în plasamentul de valori mobiliare şi oferirea de servicii legate de acestea;

j)administrarea de portofolii ale clienţilor, în numele şi pe riscul acestora;

k)custodia şi administrarea de valori mobiliare;

l)depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare;

m)închirierea de casete de siguranţă;

n)consultanţă financiar-bancară;

o)operaţiuni de mandat.

1.2. Cadrul general de derulare a activitatii bancare

Mecanismul de derulare a activitatilor bancare are drept fundament principiile specifice economiei de piata, bazate pe cerere si oferta. Particularitatea este data de specificul marfii tranzactionate, respectiv, banii.

De altfel, este cunoscut faptul ca, rolul fundamental al băncilor comerciale este acela de a asigura intermedierea bancară, de a pune în legătură – pe baze comerciale – persoanele fizice şi juridice care se află în căutare de fonduri, cu cele care caută să-şi plaseze fondurile băneşti temporar disponibile.

1 Ilie Mihai – Tehnica si managementul operatiunilor bancare – Editura Expert, Bucuresti, 2003

Instituţiea de credit reprezinta:

a) o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu;

b) o entitate, alta decât cea prevăzută la lit. a), care emite mijloace de plată în formă de monedă electronică, denumită în continuare instituţie emitentă de monedă electronică;

Instituţiile de credit pot desfăşura, potrivit reglementarilor legale in vigoare, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi:

a) atragerea de depozite şi de alte fonduri rambursabile;

b) acordarea de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;

c) leasing financiar;

d) operaţiuni de plăţi;

e) emiterea şi administrarea mijloacelor de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;

f) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;

g) tranzacţionarea în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:

•instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

•valută;

•contracte futures şi options financiare;

•instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii;

•valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;

h) participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;

i) servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă;

j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de acestea;

k) custodie şi administrare de instrumente financiare;

l) intermediere pe piaţa interbancară;

m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;

n) închiriere de casete de siguranţă;

o) operaţiuni cu metale şi pietre preţioase şi obiecte confecţionate din acestea;

p) dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi;

r) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activităţi, dacă este cazul.

Preview document

Produse și Servicii Bancare - Pagina 1
Produse și Servicii Bancare - Pagina 2
Produse și Servicii Bancare - Pagina 3
Produse și Servicii Bancare - Pagina 4
Produse și Servicii Bancare - Pagina 5
Produse și Servicii Bancare - Pagina 6
Produse și Servicii Bancare - Pagina 7
Produse și Servicii Bancare - Pagina 8
Produse și Servicii Bancare - Pagina 9
Produse și Servicii Bancare - Pagina 10
Produse și Servicii Bancare - Pagina 11
Produse și Servicii Bancare - Pagina 12
Produse și Servicii Bancare - Pagina 13
Produse și Servicii Bancare - Pagina 14
Produse și Servicii Bancare - Pagina 15
Produse și Servicii Bancare - Pagina 16
Produse și Servicii Bancare - Pagina 17
Produse și Servicii Bancare - Pagina 18
Produse și Servicii Bancare - Pagina 19
Produse și Servicii Bancare - Pagina 20
Produse și Servicii Bancare - Pagina 21
Produse și Servicii Bancare - Pagina 22
Produse și Servicii Bancare - Pagina 23
Produse și Servicii Bancare - Pagina 24
Produse și Servicii Bancare - Pagina 25
Produse și Servicii Bancare - Pagina 26
Produse și Servicii Bancare - Pagina 27
Produse și Servicii Bancare - Pagina 28
Produse și Servicii Bancare - Pagina 29
Produse și Servicii Bancare - Pagina 30
Produse și Servicii Bancare - Pagina 31
Produse și Servicii Bancare - Pagina 32
Produse și Servicii Bancare - Pagina 33
Produse și Servicii Bancare - Pagina 34
Produse și Servicii Bancare - Pagina 35
Produse și Servicii Bancare - Pagina 36
Produse și Servicii Bancare - Pagina 37
Produse și Servicii Bancare - Pagina 38
Produse și Servicii Bancare - Pagina 39
Produse și Servicii Bancare - Pagina 40
Produse și Servicii Bancare - Pagina 41
Produse și Servicii Bancare - Pagina 42
Produse și Servicii Bancare - Pagina 43
Produse și Servicii Bancare - Pagina 44
Produse și Servicii Bancare - Pagina 45
Produse și Servicii Bancare - Pagina 46
Produse și Servicii Bancare - Pagina 47
Produse și Servicii Bancare - Pagina 48
Produse și Servicii Bancare - Pagina 49
Produse și Servicii Bancare - Pagina 50
Produse și Servicii Bancare - Pagina 51
Produse și Servicii Bancare - Pagina 52
Produse și Servicii Bancare - Pagina 53
Produse și Servicii Bancare - Pagina 54
Produse și Servicii Bancare - Pagina 55
Produse și Servicii Bancare - Pagina 56
Produse și Servicii Bancare - Pagina 57
Produse și Servicii Bancare - Pagina 58
Produse și Servicii Bancare - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Produse si Servicii Bancare.pdf

Alții au mai descărcat și

Economie Bancara - Bancpost

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost Bancpost a fost înființată în 1991, ca bancă...

Credite Acordate Persoanelor Fizice

I 1. Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate...

Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate

Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si interbancare 1.1. Cadrul legal si contabil In economia de piata latura cea...

BRD - Produse și Servicii Bancare

Capitolul 1: Sistemul informaţional bancar 1.1.Documente şi programe informatice utilizate de B.R.D.- G.S.G Fiecare entitate are un server...

Deficitul Bugetar al României

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sarcinile principale ale României în condiţiile economice actuale cuprind efectuarea unor schimbări de structură,...

Produse si Servicii Bancare Oferite de Sistemul Bancar Romanesc

INTRODUCERE Bancile erau privite de obicei ca o ruda neinsemnata a marilor banci de investitii si brockerage. Aceasta nu mai e de actualitate....

Relatia Client-Banca

Capitolul 1 Caracteristici generale ale relaţiei bancă – client 1. 1. Introducere Elementul principal de unde începe o activitate de management...

Etica in Domeniul Bancar

1.1. Etica, definitii si sfera ei de cuprindere: Etica, conform dictionarului este “stiinta care se ocupa cu studiul principiilor morale, cu...

Ai nevoie de altceva?