Produsele Ingineriei Financiare Utilizate in Activitatea Bancara

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Produsele Ingineriei Financiare Utilizate in Activitatea Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 67 de pagini .

Profesor: Lopotenco V.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

2.1. Contractele forward (rata dobânzii, curs valutar);

2.2.Contractele futures (rata dobânzii, curs valutar, indici bursieri);

2.3.Contractele option (curs valutar, diferenţe de dobândă );

2.4.Contractele swap (rata dobânzii, curs valutar):

2.5. Derivativele de credit (Total Return Swap, produse pe spread de credit, Credit Default)

Utilizarea primară a produselor derivate a fost pentru reducerea incertitudinii în ceea ce priveşte acele active intens tranzacţionate cu o mare volatilitate a preţului. Acestea au o piaţa activă a produselor derivate.

Multe bănci utilizează produse financiare derivate pentru a acoperi expunerile la riscul de rată a dobânzii şi de curs de schimb. Aceste instrumente sunt:

Contractele forward pe rata dobânzii (Forward Rate Agreement, Forward-Forward) şi pe valute;

Contractele futures pe rata dobânzii şi pe valute;

Contractele swap pe rata dobânzii şi pe valute;

Opţiuni pe rata dobânzii şi pe curs de schimb;

Opţiuni pe diferenţe de dobânda: CAP, FLOOR, COLLAR.

O dezvoltare importantă cunosc produsele derivate pe rise de credit

Contractul forward-forward este o operaţiune de garantare a ratei de dobândă de către o bancă, însoţită de angajamentul clientului privind constituirea unui depozit sau contractarea unui credit în viitor. Un astfel de contract poate fi asimilat cu ,,cumpărarea ratei de dobânda pentru un împrumut sau plasament viitor".

Pentru o bancă, o astfel de operaţiune implică apelarea la plasamente sau împrumuturi interbancare, nefiind o operaţiune extrabilanţieră.

Acest contract este un precursor al tehnicilor de acoperire a riscului de rată a dobânzii. În ipoteza în care trezorierul unei întreprinderi previzionează că în viitor va proceda fie la împrumut, fie la un plasament în relaţia sa cu o bancă, iar estimările privind evoluţia ratei de dobândă în viitor nu îi sunt favorabile (se anticipează o creştere a dobânzii în cazul unui împrumut viitor sau se anticipează o scădere a ratei de dobândă în cazul unui plasament viitor), acesta poate fixa în prezent condiţiile pentru tranzacţia sa viitoare.

Condiţiile se referă la suma şi rata dobânzii aferente operaţiunii viitoare. În acest fel se obţine o dublă acoperire a riscurilor:

Se acoperă riscul de lichiditate, respectiv certitudinea de a obţine sau plasa capitalul în viitor;

Se acoperă riscul de rată a dobânzii, respectiv certitudinea ratei de dobânda cu care va fi remunerat capitalul împrumutat sau plasat.

Contractele forward-forward sunt incheiate pe piata over-the-counter (la ghişeu) cu o bancă, prin semnarea unui contract care stipulează condiţiile şi eventualele garanţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Produsele Ingineriei Financiare Utilizate in Activitatea Bancara.ppt