Relatii Financiare Monetare Internationale

Curs
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 30098
Mărime: 735.95KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Driga Imola
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Cuprins

Cap.1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - SPECIFIC ŞI CADRU GENERAL DE MANIFESTARE

1.1. Delimitări conceptuale 4

1.2. Conţinutul relaţiilor economice internaţionale 5

1.3. Rolul relaţiilor economice internaţionale 5

Cap.2. POLITICA COMERCIALĂ

2.1. Conceptul, funcţiile, tipurile şi instrumentele politicii comerciale 7

2.2. Politica comercială tarifară (politica vamală) 8

2.3. Politica comercială netarifară 11

2.4. Politica comercială de promovare şi simulare a exporturilor 13

Cap.3. CURSUL VALUTAR – FACTOR DETERMINANT ÎN RELAŢIILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE

3.1. Consideraţii generale 15

3.2. Riscurile implicate de schimburile economice internaţionale 17

3.3. Stabilirea cursului de schimb valutar pe piaţă 19

Cap.4. MIJLOACELE DE PLATĂ INTERNAŢIONALE

4.1. Valutele 21

4.2. Moneda internaţională 23

4.3.Compensaţiile 27

4.3.1. Definirea şi tipologia operaţiunilor în contrapartidă 27

4.3.2. Tipologia compensaţiilor 29

Cap.5. INSTRUMENTE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ INTERANŢIONALE

5.1. Instrumente interanţionale de plată 33

5.1.1. Cambia şi biletul la ordin 33

5.1.2. Cecul 35

5.1.3. Cardul 36

5.2. Modalităţi interanţionale de plată 37

5.2.1. Ordinul de plată 38

5.2.2. Incasso-ul bancar 39

5.2.3. Acreditivul documentar 40

5.2.4. Scrisoarea de garanţie bancară 42

Cap.6. PIAŢA VALUTARĂ

6.1. Conţinutul şi trăsăturile pieţei valutare 44

6.2. Operaţiuni principale 45

6.3. Operaţiuni de arbitraj 46

6.4. Operaţiuni speculative 47

Cap.7. FINANŢAREA ŞI CREDITAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ EXTERIOR

7.1. Conţinutul finanţării internaţionale 50

7.1.1. Investiţiile internaţionale directe 51

7.1.2. Plasamente internaţionale de titluri 52

7.1.3. Forfetarea 53

7.1.4. Factoringul 53

7.1.5. Leasingul internaţional 56

7.2. Creditul pe piaţa internaţională 58

APLICAŢII PRACTICE 60

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 79

BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

Cap.1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - SPECIFIC ŞI CADRU GENERAL DE MANIFESTARE

1.1. Delimitări conceptuale

Economia mondială (internaţională) - ansamblul interdependenţelor economice, politice, comerciale şi financiar-valutare dintre economiile naţionale, structurile supranaţionale şi societăţile transnaţionale, privite şi analizate în mod dinamic şi evolutiv. S-a conturat la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, ca urmare a formării statelor independente şi adâncirii diviziunii internaţionale a muncii.

Componentele economiei mondiale sunt:

1. Diviziunea internaţională a muncii - tendinţa de specializare internaţională a producţiei, ca bază a participării ţărilor la circuitul economic mondial (ţări industriale, agrare, prelucrătoare, furnizoare de materii prime, etc.).

2. Economiile naţionale - ansamblul de activităţi economice desfăşurate într-o ţară asupra cărora acţionează reglementări cu caracter economic proprii statului respectiv; se prezintă într-o mare diversitate:

-după nivelul de dezvoltare: ţări dezvoltate, în curs de dezvoltare, subdezvoltate;

-după sistemul politic şi economic: ţări cu economie de piaţă (capitaliste), cu economie central-planificată (socialiste), cu economie în tranziţie.

Deşi ambele reprezintă schimburi reciproce, economia mondială şi economia naţională se deosebesc fundamental. În timp ce schimburile economice pe piaţa internă se desfăşoară liber, fără restricţii, relaţiile comerciale dintre state sunt supuse unor reglementări specifice, putând fi supuse restricţiilor de natură tarifară (bariere vamale) şi netarifară (contingente, norme tehnice, formalităţi administrative).

3. Societăţile transnaţionale (multinaţionale) - întreprinderi care operează prin filiale localizate în mai multe ţări, fiind, de obicei, de dimensiuni mari; calea principală de expansiune a acestor societăţi pe pieţele internaţionale sunt investiţiile externe directe.

4. Piaţa mondială - ansamblul relaţiilor de schimb ce se stabilesc între ag.econ. din diferite ţări, pe baza cererii şi ofertei. Formele principale sunt:

-comerţul internaţional - tranzacţii cu bunuri şi servicii ce se desfăşoară între ag.econ. din diferite ţări, fiind forma principală sub care s-a constituit piaţa mondială;

-piaţa internaţională a capitalurilor - operaţiuni legate de plasarea în/din străinătate a unor capitaluri sub formă de investiţii directe, credite, cumpărări de titluri de valoare;

-piaţa internaţională a muncii - relaţii generate de migraţia forţei de muncă între ţări;

-piaţa tehnologiilor de vârf - transferuri de brevete, invenţii.

5. Relaţiile economice internaţionale - totalitatea tranzacţiilor economice internaţionale dintre statele lumii care cuprind circulaţia internaţională a mărfurilor şi serviciilor, precum şi relaţiile valutare şi financiare internaţionale.

1.2. Conţinutul relaţiilor economice internaţionale

Tranzacţiile internaţionale se pot grupa în trei categorii cărora le corespund tot atâtea tipuri de operaţiuni:

a) schimbul de mărfuri (operaţiuni comerciale) - exporturi şi importuri de mărfuri; are cea mai mare pondere în ansamblul relaţiilor economice internaţionale;

b) schimbul de servicii (operaţiuni necomerciale) - prestaţii de servicii legate de schimbul de mărfuri (transport, asigurare, servicii bancare privind decontarea), turismul internaţional, transferuri de dobânzi şi credite, plasamente pe pieţele valutare;

c) schimburi de capital (operaţiuni financiare) – au în vedere relaţiile valutare şi financiare internaţionale generate de mişcările mărfurilor şi serviciilor pe plan extern.

Relaţiile valutare şi financiare internaţionale se bazează pe sistemele monetare ale economiilor naţionale şi se materializează în 3 fluxuri:

-fluxul valutar-financiar determinate de schimburi economice internaţionale, având la bază vz./cump. de mărfuri sau servicii între ag.econ. din diferite ţări;

-fluxul valutar-financiar determinate de existenţa unor fonduri disponibile şi posibilitatea plasării lor sub formă de investiţii internaţionale (directe, de portofoliu) şi de credite internaţionale;

-fluxul valutar-financiar legat de: depozitele în valută, ajutoare acordate între state, plata datoriilor de război.

1.3. Rolul relaţiilor economice internaţionale

Economia mondială actuală se caracterizează printr-o nouă bază tehnologică, prin extinderea şi intensificarea R.E.I. care primesc o importanţă tot mai mare, având roluri multiple:

a). Facilitează accesul statelor la resurse materiale mondiale - diviziunea internaţională a muncii este influenţată de diferenţele de resurse materiale existente între state şi de procesul de specializare internaţională a producţiei de bunuri.

Preview document

Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 1
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 2
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 3
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 4
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 5
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 6
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 7
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 8
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 9
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 10
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 11
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 12
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 13
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 14
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 15
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 16
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 17
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 18
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 19
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 20
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 21
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 22
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 23
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 24
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 25
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 26
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 27
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 28
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 29
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 30
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 31
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 32
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 33
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 34
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 35
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 36
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 37
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 38
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 39
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 40
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 41
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 42
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 43
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 44
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 45
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 46
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 47
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 48
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 49
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 50
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 51
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 52
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 53
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 54
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 55
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 56
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 57
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 58
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 59
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 60
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 61
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 62
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 63
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 64
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 65
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 66
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 67
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 68
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 69
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 70
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 71
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 72
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 73
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 74
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 75
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 76
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 77
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 78
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 79
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 80
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 81
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 82
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 83
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 84
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 85
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 86
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 87
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 88
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 89
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 90
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 91
Relatii Financiare Monetare Internationale - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Relatii Financiare Monetare Internationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Activitatea Internațională a Băncilor Comerciale

ARGUMENT Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare...

Analiza Financiara a Activitatii Bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Instrumente de Plata Internationale

Introducere Lucrarea de fata prezinta schematic caracteristicile si perspectivele asupra evolutiei principalelor instrumente de plata...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Politica Monetară

Aplicarea măsurilor de politică monetară necesită utilizarea unui set de instrumente prin intermediul cărora banca centrală să-şi exercite...

Deficitul Bugetar

Activitatea economică a fiecărei ţări se desfăşoară potrivit unui mecanism economic, în care principala funcţie este cea de conducere şi reglare a...

Banca Centrala si Functia sa de Centru Valutar

1.1 Sfera pie elor valutare úi participan ii Pietele valutare reprezinta centrele sau locurile in care se confrunta cererea si oferta de valuta...

Incasso-ul în Afacerile Comercial Externe

Incasso-ul este cea mai simpla modalitate de plata care se bazeaza numai pe prevederile contractului comercial si nu angajeaza in nici un fel...

Ai nevoie de altceva?