Relatii Monetar-Financiare Internationale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 58550
Mărime: 978.45KB (arhivat)
Cost: Gratis
Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti Specializarea Contabilitate si informatică de gestiune Anul universitar 2008-2009, sem. 1 Anul V FR

Extras din document

Prezentarea lectiilor (capitolelor)

A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’

I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR

INTERNATIONALE. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONAL SI

CRIZA LUI

Introducere in tema tratata

Finanţele internaţionale reprezintă acel flux economic internaţional care deţine locul

principal în circuitul economic mondial atât cantitativ, cât si funcţional. Toate schimburile

8

economice internaţionale (comerţul internaţional cu mărfuri, comerţul invizibil), transferul

internaţional de tehnologii, creditele internaţionale, transferul internaţional al veniturilor,

investiţiile externe, asistenţa financiară internaţională s.a.) se pot derula numai în condiţiile în care

există în contrapartidă banii. Banii, ca mijloc de plată, au apărut în relaţiile internaţionale cu mii

de ani în urmă, sub cele mai variate forme. În secolul XX si până în prezent aceste forme s-au

diversificat, purtând denumiri diferite: monedă metalică, lingouri din metale preţioase, bilete de

bancă (bancnote), devize (cambii, bilete la ordin, cecuri etc.), bani în conturi bancare folosiţi în

schimburile internaţionale prin tehnica viramentului interbancar, cărţile de debit sau de credit pe

suport magnetic s.a.

Concepte-cheie

1. economie naturală (autarhică) si economie de piaţă

2. diviziunea internaţională a muncii

3. fluxuri economice internaţionale

4. circuitul economic mondial

5. integrarea economică internaţională

6. interdependenţă economică

7. deschidere economică

8. coeficientul de deschidere a economiei naţionale

9. globalizarea (mondializarea) economică

10. fluxuri (relaţii) valutar-financiare internaţionale

11. mecanism valutar-financiar internaţional

12. organism valutar-financiar internaţional

13. convenţie monetar-financiară internaţională

14. etalon monetar-financiar internaţional

15. curs de schimb valutar

16. Bretton Woods

17. Drepturi Speciale de Tragere

18. criza valutar-financiară internaţională

19. etalon monetar

20. etalon valutar

21. convertibilitate monetară

22. convertibilitate valutară

23. convertibilitate de cont curent

24. convertibilitate deplină

25. valută

26. eurovalută

27. centre financiare off-shore

28. piaţa eurovalutară

29. LIBOR

30. piaţa interbancară internaţională

31. certificate de depozit

32. euroefecte comerciale

33. devize

34. valute liber utilizabile

35. bancă corespondentă

36. relaţie de corespondent bancar

37. sucursale si filiale bancare

38. Comitetul de la Basel

9

Rezumatul temei

1.1.Globalizarea financiara : cauze si efecte

Dintre factorii procesului de globalizare economică internaţională, reţinem pe cei mai

importanţi, sau relativ recenţi, care au dat dimensiuni necunoscute în trecut globalizării, apărută încă

din secolul XIX:

1. Cel mai important si de durată factor este adâncirea diviziunii internaţionale a muncii, diviziune

care a cunoscut noi tipuri si forme de realizare.

2. Dar cea mai amplă evoluţie cunoaste explozia relaţiilor valutar-financiare internaţionale sub

forma tranzacţiilor valutare, financiare, investiţiilor internaţionale, pieţii de capital, creditului

internaţional în variate forme, plăţilor internaţionale, asigurărilor internaţionale etc.

3. Mondializarea (globalizarea) este reliefată în mod pregnant de procesul de deschidere spre

exterior a economiilor naţionale, rezultat din raportul dinamic dintre schimburile economiile

externe, care cunosc un ritm superior de dezvoltare în raport cu ritmul de crestere a producţiei

naţionale, pentru fiecare stat.

4. Un factor tot mai important al procesului de globalizare este trecerea majorităţii ţărilor la

convertibilitatea de cont curent si, pentru multe ţări, la convertibilitatea deplină a monedelor

naţionale (atât pentru operaţiunile de cont curent, cât si pentru operaţiunile de capital), ceea

ce constituie un element de bază al multilateralităţii plăţilor si schimburilor economice

externe, investiţiilor si creditelor externe etc.

1. Un fenomen nou si de mare amploare este organizarea producţiei, comercializării si finanţării

la scară globală, mondială prin intermediul societăţilor transnaţionale, care sunt principalii

„actori” ai investiţiilor internaţionale, creând filiale în aproape întreaga lume.

2. Dezvoltarea pe plan naţional a serviciilor, care ocupă, în unele ţări, peste 50% din PIB se

extinde transfrontalier, ceea ce se reflectă în procesul de terţializare a economiilor naţionale si

internaţionalizarea serviciilor comerciale, financiare, turistice, transporturi, telecomunicaţii,

migraţia forţei de muncă etc.

3. Apariţia si dezvoltarea pieţei eurovalutelor si eurocreditelor constituie momente decisive ale

procesului de globalizare financiară; banii cunosc o circulaţie transfrontalieră, ocolind

evidenţa si controlul autorităţilor monetare naţionale.

4. Deficitul cronic si îndelungat al balanţei comerciale a SUA, care în ultimii ani s-a ridicat la

circa 500 miliarde dolari anual si a „invadat” canalele fluxurilor valutar-financiare

internaţionale, amplificate de trei emisiuni de DST din partea FMI, a condus la cresterea

lichidităţii valutare internaţionale.

5. Criza petrolieră, care s-a materializat, printre altele, în cresterea preţului barilului de ţiţei de la

cca 2 dolari barilul, în 1973, la peste 55 dolari barilul, în 2005, a amplificat masa financiarvalutară

în circuitul monetar internaţional, necesitând reciclarea unei cantităţi enorme de

valută.

6. Liberalizarea pieţei de capital si apropierea ratei dobânzilor din diferite ţări, generalizarea

cursurilor valutare flotante cu riscurile valutare inevitabile au contribuit la apariţia si

dezvoltarea capitalurilor speculative si au generat crize financiare, cea mai recentă criză

financiară, cea manifestată în Asia-Pacific, bulversând pieţele financiare si bursele de capital

în cele mai îndepărtate zone geografice.

7. Progresele în domeniul telecomunicaţiilor au accelerat procesul de mondializare a pieţelor

financiare si de evitare a intermediarilor financiari în tranzacţiile de cont curent si de capital.

8. Crearea Uniunii Monetare Europene si larga utilizare internaţională, pe lângă dolarul SUA, a

monedei unice euro au amplificat mijloacele financiare internaţionale si viteza circulaţiei lor

transfrontaliere prin intermediul telecomunicaţiilor si viramentelor instantanee.

Preview document

Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 1
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 2
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 3
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 4
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 5
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 6
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 7
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 8
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 9
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 10
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 11
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 12
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 13
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 14
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 15
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 16
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 17
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 18
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 19
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 20
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 21
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 22
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 23
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 24
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 25
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 26
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 27
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 28
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 29
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 30
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 31
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 32
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 33
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 34
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 35
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 36
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 37
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 38
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 39
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 40
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 41
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 42
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 43
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 44
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 45
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 46
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 47
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 48
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 49
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 50
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 51
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 52
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 53
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 54
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 55
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 56
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 57
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 58
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 59
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 60
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 61
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 62
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 63
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 64
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 65
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 66
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 67
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 68
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 69
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 70
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 71
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 72
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 73
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 74
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 75
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 76
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 77
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 78
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 79
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 80
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 81
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 82
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 83
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 84
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 85
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 86
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 87
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 88
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 89
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 90
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 91
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 92
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 93
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 94
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 95
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 96
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 97
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 98
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 99
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 100
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 101
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 102
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 103
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 104
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 105
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 106
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 107
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 108
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 109
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 110
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 111
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 112
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 113
Relatii Monetar-Financiare Internationale - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Relatii Monetar-Financiare Internationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi...

Gestionarea Riscurilor Bancare din Perspectiva Acordului Basel II

Introducere Importanţa cunoaşterii formelor riscului, precum şi a modalităţilor de evitare a lui, este evidenţiată de catalogarea perioadei...

Principalele Operatiuni Bancare - Intermedierea Bancara

Introducere Băncile comerciale sunt toate celelalte bănci, altele decât banca centrală. Activitatea lor se axează pe atragerea depozitelor şi...

Criza Financiara Actuala - Cauze Solutii si Consecinte

1. Introducere În general, criza poate fi definită ca fiind o situaţie caracterizată de o instabilitate pronunţată, fiind însoţită de o...

Teste Grila Tehnica Operatiunilor Bancare

SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE 1. Instrumentele de plata se clasifica din punct de vedere al obligatiilor juridice create in: a....

Relații valutar-financiare Internaționale

Cap.I Conceptul si sfera rel val-fin internat. Rel val-fin int: reflecta raporturile ec de schimb si de transfer de creanta, care se exprima si se...

Operațiunile Instituțiilor de Credit

Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Înfiinţarea instituţiilor de credit Sistemul bancar din România este un sistem pe două...

Bugetele Locale

Notiunea bugetelor locale e strans legata de principiul autonomiei consacrat atat la nivel constitutional cat si al altor legi organice:lege bug...

Ai nevoie de altceva?