Relatii Monetar-Financiare Internationale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Relatii Monetar-Financiare Internationale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 114 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Prezentarea lectiilor (capitolelor)

A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’

I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR

INTERNATIONALE. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONAL SI

CRIZA LUI

Introducere in tema tratata

Finanţele internaţionale reprezintă acel flux economic internaţional care deţine locul

principal în circuitul economic mondial atât cantitativ, cât si funcţional. Toate schimburile

8

economice internaţionale (comerţul internaţional cu mărfuri, comerţul invizibil), transferul

internaţional de tehnologii, creditele internaţionale, transferul internaţional al veniturilor,

investiţiile externe, asistenţa financiară internaţională s.a.) se pot derula numai în condiţiile în care

există în contrapartidă banii. Banii, ca mijloc de plată, au apărut în relaţiile internaţionale cu mii

de ani în urmă, sub cele mai variate forme. În secolul XX si până în prezent aceste forme s-au

diversificat, purtând denumiri diferite: monedă metalică, lingouri din metale preţioase, bilete de

bancă (bancnote), devize (cambii, bilete la ordin, cecuri etc.), bani în conturi bancare folosiţi în

schimburile internaţionale prin tehnica viramentului interbancar, cărţile de debit sau de credit pe

suport magnetic s.a.

Concepte-cheie

1. economie naturală (autarhică) si economie de piaţă

2. diviziunea internaţională a muncii

3. fluxuri economice internaţionale

4. circuitul economic mondial

5. integrarea economică internaţională

6. interdependenţă economică

7. deschidere economică

8. coeficientul de deschidere a economiei naţionale

9. globalizarea (mondializarea) economică

10. fluxuri (relaţii) valutar-financiare internaţionale

11. mecanism valutar-financiar internaţional

12. organism valutar-financiar internaţional

13. convenţie monetar-financiară internaţională

14. etalon monetar-financiar internaţional

15. curs de schimb valutar

16. Bretton Woods

17. Drepturi Speciale de Tragere

18. criza valutar-financiară internaţională

19. etalon monetar

20. etalon valutar

21. convertibilitate monetară

22. convertibilitate valutară

23. convertibilitate de cont curent

24. convertibilitate deplină

25. valută

26. eurovalută

27. centre financiare off-shore

28. piaţa eurovalutară

29. LIBOR

30. piaţa interbancară internaţională

31. certificate de depozit

32. euroefecte comerciale

33. devize

34. valute liber utilizabile

35. bancă corespondentă

36. relaţie de corespondent bancar

37. sucursale si filiale bancare

38. Comitetul de la Basel

9

Rezumatul temei

1.1.Globalizarea financiara : cauze si efecte

Dintre factorii procesului de globalizare economică internaţională, reţinem pe cei mai

importanţi, sau relativ recenţi, care au dat dimensiuni necunoscute în trecut globalizării, apărută încă

din secolul XIX:

1. Cel mai important si de durată factor este adâncirea diviziunii internaţionale a muncii, diviziune

care a cunoscut noi tipuri si forme de realizare.

2. Dar cea mai amplă evoluţie cunoaste explozia relaţiilor valutar-financiare internaţionale sub

forma tranzacţiilor valutare, financiare, investiţiilor internaţionale, pieţii de capital, creditului

internaţional în variate forme, plăţilor internaţionale, asigurărilor internaţionale etc.

3. Mondializarea (globalizarea) este reliefată în mod pregnant de procesul de deschidere spre

exterior a economiilor naţionale, rezultat din raportul dinamic dintre schimburile economiile

externe, care cunosc un ritm superior de dezvoltare în raport cu ritmul de crestere a producţiei

naţionale, pentru fiecare stat.

4. Un factor tot mai important al procesului de globalizare este trecerea majorităţii ţărilor la

convertibilitatea de cont curent si, pentru multe ţări, la convertibilitatea deplină a monedelor

naţionale (atât pentru operaţiunile de cont curent, cât si pentru operaţiunile de capital), ceea

ce constituie un element de bază al multilateralităţii plăţilor si schimburilor economice

externe, investiţiilor si creditelor externe etc.

1. Un fenomen nou si de mare amploare este organizarea producţiei, comercializării si finanţării

la scară globală, mondială prin intermediul societăţilor transnaţionale, care sunt principalii

„actori” ai investiţiilor internaţionale, creând filiale în aproape întreaga lume.

2. Dezvoltarea pe plan naţional a serviciilor, care ocupă, în unele ţări, peste 50% din PIB se

extinde transfrontalier, ceea ce se reflectă în procesul de terţializare a economiilor naţionale si

internaţionalizarea serviciilor comerciale, financiare, turistice, transporturi, telecomunicaţii,

migraţia forţei de muncă etc.

3. Apariţia si dezvoltarea pieţei eurovalutelor si eurocreditelor constituie momente decisive ale

procesului de globalizare financiară; banii cunosc o circulaţie transfrontalieră, ocolind

evidenţa si controlul autorităţilor monetare naţionale.

4. Deficitul cronic si îndelungat al balanţei comerciale a SUA, care în ultimii ani s-a ridicat la

circa 500 miliarde dolari anual si a „invadat” canalele fluxurilor valutar-financiare

internaţionale, amplificate de trei emisiuni de DST din partea FMI, a condus la cresterea

lichidităţii valutare internaţionale.

5. Criza petrolieră, care s-a materializat, printre altele, în cresterea preţului barilului de ţiţei de la

cca 2 dolari barilul, în 1973, la peste 55 dolari barilul, în 2005, a amplificat masa financiarvalutară

în circuitul monetar internaţional, necesitând reciclarea unei cantităţi enorme de

valută.

6. Liberalizarea pieţei de capital si apropierea ratei dobânzilor din diferite ţări, generalizarea

cursurilor valutare flotante cu riscurile valutare inevitabile au contribuit la apariţia si

dezvoltarea capitalurilor speculative si au generat crize financiare, cea mai recentă criză

financiară, cea manifestată în Asia-Pacific, bulversând pieţele financiare si bursele de capital

în cele mai îndepărtate zone geografice.

7. Progresele în domeniul telecomunicaţiilor au accelerat procesul de mondializare a pieţelor

financiare si de evitare a intermediarilor financiari în tranzacţiile de cont curent si de capital.

8. Crearea Uniunii Monetare Europene si larga utilizare internaţională, pe lângă dolarul SUA, a

monedei unice euro au amplificat mijloacele financiare internaţionale si viteza circulaţiei lor

transfrontaliere prin intermediul telecomunicaţiilor si viramentelor instantanee.

Fisiere in arhiva (1):

  • Relatii Monetar-Financiare Internationale.pdf

Alte informatii

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti Specializarea Contabilitate si informatică de gestiune Anul universitar 2008-2009, sem. 1 Anul V FR