Relatii Valutare Internationale

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Relatii Valutare Internationale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 149 de pagini .

Profesor: Gheorghe Voinea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

CONCEPTUL SI SFERA RELATIILOR VALUTAR FINANCIARE

INTERNATIONALE

1.1. Continutul si sfera relatiilor valutar financiare internationale

Relatiile valutar financiare internationale mijlocesc schimburile de bunuri si

servicii dintre tari cu ajutorul valutelor si a altor instrumente de plata internationale,

asigura formarea si redistribuirea unor fonduri în valuta necesare echilibrarii

balantelor de plati, dezvoltarii economiei, cooperarii tehnice, stiintifice, culturale si

sociale.

Relatiile valutar financiare internationale reflecta raporturile de schimb si

de transfer de creanta care se exprima si se deruleaza prin intermediul valutelor si

altor mijloace de plata internationale în vederea dezvoltarii economice a fiecarei tari, a

realizarii schimburilor si a cooperarii internationale.

Relatiile valutar financiare internationale se deosebesc de alte componente ale

relatiilor economice internationale prin urmatoarele:

- relatiile valutar financiare mijlocesc schimburile economice internationale,

colaborarea economica, stiintifica, culturala si sociala;

- relatiile valutar financiare exprima raporturile economice de formare, repartizare

si utilizare a unor fonduri în valuta necesare schimburilor economice

internationale, dezvoltarii economice a tarilor si cooperarii internationale;

- relatiile valutar financiare se manifesta între state suverane si independente, între

persoane juridice si fizice din state diferite, precum si în raporturile din state

diferite, precum si în raporturile cu organismele internationale.

- relatiile valutar financiare internationale se exprima prin intermediul unei valute

sau a unui instrument de plata international.

a ) Relatiile valutare asigura comensurarea raporturilor economice de schimb

si de transfer de creanta la nivel international prin intermediul valutelor sau a altor

instrumente de plata internationale. Schimburile economice internationale, prestarile

de servicii, formarea si redistribuirea fondurilor pe plan international, contractarea si

rambursarea unor împrumuturi pe pietele bancare si financiare internationale ce se

exprima în valuta formeaza relatiile valutare.

b ) Relatiile financiare internationale exprima raporturile economice privind

constituirea, repartizarea si utilizarea unor fonduri în valuta necesare dezvoltarii

economice, a schimburilor si cooperarii internationale.

Fondurile în valuta se formeaza pe seama unei parti din produsul intern brut,

din resursele disponibile în valuta ale bancilor, organizatiilor, din cotizatii, ajutoare,

donatii.

Transferul de creanta ce se realizeaza prin intermediul relatiilor financiare

internationale se exprima în valuta si se deruleaza între persoane fizice si juridice din

state diferite si în relatiile cu organismele internationale.

În cadrul relatiilor financiare internationale se deosebeste asistenta financiara

pentru dezvoltare care îmbraca forme diferite: ajutorul public pentru dezvoltare

acordat de statele dezvoltate, miscarile de capital particular spre tarile în curs de

Modificarile profunde din structura mecanismelor si tehnicilor valutar

financiare internationale au fost determinate de abandonarea cursurilor fixe si de

trecerea la cursurile flotante în anii 1971-1973, de procesele de integrare economica, de

liberalizarea miscarilor de capital, de aparitia si dezvoltarea pietei eurovalutelor, de

reciclarea capitalurilor provenite din producerea socurilor petroliere, de renuntarea la

aur în calitate de mecanism central al sistemului valutar, de cresterea schimburilor

internationale si de programele de dezvoltare economica aplicate în diverse tari.

Reciclarea petrodolarilor a impus o intensificare a miscarilor de capital, si în

acelasi timp s-a manifestat o crestere a dezechilibrelor din platile internationale.

Integrarea economica favorizata de mobilitatea capitalurilor si de substitualitatea

activelor a contribuit la diversificarea relatiilor valutar-financiare.

Resursele în valuta ce se mobilizeaza si repartizeaza în vederea derularii

schimburilor economice internationale, investitiilor si acoperirii altor cerinte au

înregistrat cresteri importante. Dezvoltarea economica a tarilor, adâncirea diviziunii

internationale a muncii au amplificat fluxurile financiare si de credit .

Cresterea cuantumului resurselor financiare redistribuite pe plan international si

diversificarea mecanismelor financiare si valutare au contribuit la largirea sferei

relatiilor valutar-financiare internationale.

Vezi: Costin Kiritescu, Relatiile valutar financiare internationale, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1978,

dezvoltare, investitii directe de capital din tarile industriale. Tarile dezvoltate s-au

angajat sa acorde un ajutor public pentru dezvoltare, în cadrul deceniilor dezvoltarii,

într-o anumita proportie din produsul brut sub forma de donatii si împrumuturi pe

termen lung din surse oficiale sau sub forma de investitii în sectorul particular. În

cadrul OCDE s-a constituit Comitetul Asistentei pentru Dezvoltare (CAD) pentru

monitorizarea finantarii externe a tarilor în curs de dezvoltare.

c) CREDITUL INTERNATIONAL cuprinde raporturile care reflecta

atragerea unor disponibilitati în valuta si redistribuirea lor în vederea satisfacerii unor

cerinte ale statelor sau ale societatilor comerciale din diferite state. Relatiile de credit

international se caracterizeaza prin urmatoarele:

- resursele de creditare se formeaza pe seama disponibilitatilor în valuta care provin

de la banci, societati comerciale, organisme financiar-bancare internationale si din

alte resurse;

- resursele în valuta se mobilizeaza si repartizeaza pe baza rambursabilitatii si cu

conditia platii unei dobânzi.

Relatiile valutar-financiare internationale au un rol important în sprijinirea

eforturilor tarilor în vederea modernizarii structurilor economice, în reducerea

decalajelor economice dintre state, în stimularea dezvoltarii schimburilor economice

internationale si în asigurarea echilibrului balantelor de plati.

Fisiere in arhiva (1):

  • Relatii Valutare Internationale.doc