Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 175 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Cuprins

TEMA 1: RELAŢIILE BANCĂ-CLIENT. ESENŢA OPERAŢIUNILOR BANCARE. 3
1. OPERAŢIUNI ŞI SERVICII BANCARE: ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVĂ 3
2. FORMAREA RELAŢIILOR BANCĂ-CLIENT 5
3. ETICA BANCARĂ 8
Aplicaţii 10
Întrebări de autoevaluare 10
Test 10
Teme pentru studiu de caz 12
TEMA 2: CONTUL BANCAR CA ELEMENT DE BAZĂ ÎN PROMOVAREA ŞI MENŢINEREA RELAŢIILOR BANCĂ-CLIENT. 13
1.NOŢIUNEA ŞI TIPOLOGIA CONTURILOR BANCARE. 13
3. INIŢIEREA RELAŢIILOR DINTRE BANCĂ ŞI CLIENT 20
3. METODE DE OPERARE ÎN CONTURI CURENTE 23
Aplicaţii: 26
Întrebări de autoevaluare 26
Test 27
Teme pentru studiu de caz 28
Probleme rezolvate: 29
Probleme de rezolvat: 36
TEMA NR. 3 OPERAŢIUNI DE CASĂ ALE BĂNCII 39
1. NUMERARUL CA INSTRUMENT DE PLATĂ 39
2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CASIERIEI BANCARE 44
Aplicaţii: 60
Înrebări de autoevaluare 60
Test 61
Teme pentru studiu de caz 64
TEMA 4: STRUCTURA SISTEMULUI DE PLĂŢI 65
1. CADRUL GENERAL PRIVIND SISTEMUL DE PLĂŢI 65
2. STRUCTURA SISTEMULUI DE PLĂŢI. 67
3. INSTRUMENTELE DE PLATĂ 71
4. Structura sistemului de plăţi a RM 73
Aplicaţii 79
Întrebări de autoevaluare 79
Test 80
Teme pentru studiu de caz 83
TEMA 5 DECONTĂRILE PRIN VIRAMENT 84
1. CONCEPTUL ŞI PROCEDEUL BANCAR AL VIRAMENTULUI; 84
2. ESENŢA VIRAMENTULUI DE CREDIT 89
3. TRANSFERUL PRIN VIRAMENT DE DEBIT 98
Aplicaţii: 103
Întrebări de autoevaluare 103
Test 103
Teme pentru studiu de caz 106
TEMA 6 DECONTĂRI PRIN CECURI 107
1. ESENŢA ŞI TIPOLOGIA CECURILOR 107
2. OPERAŢIUNI BANCARE PRIVIND CECUL 114
Aplicaţii 117
Întrebări de autoevaluare 117
Test 117
Teme pentru studiu de caz 119
TEMA 7: PLĂŢILE EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL CARDURILOR BANCARE 120
1. DETERMINATNETELE CARDULUI BANCAR 120
2. MODUL DE OPERARE ÎN CARDURI 126
3. PROCEDURA DE UTILIZARE A CARDURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 129
Aplicaţii 136
Întrebări de autoevaluare 136
Test 136
TEMA 8. OPERAŢIUNI DE PLĂŢI ŞI DECONTĂRI INTERBANCARE 139
1. TIPOLOGIA SISTEMULUI DE DECONTĂRI INTERBANCARE 139
2 STRUCTURA SISTEMULUI DE DECONTARE. 142
3. SPECIFICUL COMPENSĂRII ÎN DECONTĂRILE INTERBANCARE 144
Aplicaţii 151
Întrebări de autoevaluare 151
Test 151
Teme pentru studiu de caz 154
Probleme rezolvate 154
Probleme de rezolvat 156
TEMA 5: RISCURILE ÎN OPERAŢIUNILE DE PLĂŢI ŞI GESTIUNEA LOR. 158
1.TIPOLOGIA RISCURILOR GENERATE DE OPERAŢIUNILE DE DECONTARE 158
2. RISCUL OPERAŢIONAL APĂRUT ÎN DIVERSE TIPURI DE PLĂŢI BANCARE 163
3. GESTIUNEA RISCULUI APĂRUT ÎN PROSESUL DE TRANSFER AL FONDURILOR 167
4. GESTUINEA RISCURILOR APĂRUTE ÎN PROCES DE DECONTARE INTERBANCARĂ 168

Extras din document

Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare.

1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă

Totalitatea operaţiunilor pe care le efectuează banca în folosul clienţilor pot fi clasificate în 3 categorii având la bază funcţiile principale ale băncii:

• Serviciile de finanţare a necesităţilor de resurse ale clienţilor – operaţiuni de creditare;

• Serviciile de acumulare a resurselor prin acordarea clienţilor a posibilităţilor de economisire a excedentelor de lichidităţi – operaţiuni de depozitare;

• Serviciile de transfer de fonduri în interesul clienţilor sau interes propriu.

Schema nr. 1

Actualmente operaţiunile bancare au obţinut o vastă diversificare datorită dezvoltării pieţei financiare şi sub influenţa mai multor cauze:

• Informatizarea pieţei financiare care permite băncii să acorde clientului diferite servicii necesare acestuia care sunt mai convenabile în funcţie de costul şi perioada de efectuare;

• Creşterea încrederii clienţilor în bancă care are la bază garanţiile acordate prin legislaţie de către organele de supraveghere bancară care conferă clienţilor anumite drepturi şi impune băncii anumite obligaţii faţă de clienţi;

• Internaţionalizarea pieţei financiare care face ca clienţii să ceară de la bancă efectuarea diferitor servicii de transfer pe plan internaţional sau servicii de garantare a plăţilor, de gestiune a patrimoniului;

• Are loc interconexiunea dintre piaţa bancară şi cea bursieră care a condus la apariţia diferitor servicii noi prestate de către bancă clienţilor.

Schema nr. 2

Diversificarea operaţiunilor bancare are la bază studierea de către bancă a cerinţelor şi necesităţilor clienţilor, elaborarea şi promovarea produselor care satisfac acestei necesităţi precum şi extinderea relaţiilor existente între bancă şi clientela ei fidelă.

Actualmente diversificarea operaţiunilor bancare se efectuează pe următoarele direcţii:

- Promovarea metodelor noi de finanţare prin implementarea unor produse noi din domeniul creditării.

- Servicii bancare ce stau în afara poziţiei bilanţului bancar (operaţiuni extrabilanţiere), care sunt compuse din doua largi categorii:

i. Operaţiuni de comision.

ii. Operaţiuni privind obligaţii anticipate sau condiţionate.

- Activităţi din sfera afacerilor internaţionale.

- Servicii de sprijinire a afacerilor.

- Servicii de iniţiere şi angajare în sfera pieţii de capital.

Fisiere in arhiva (1):

  • Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare.doc