Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare

Curs
8.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 175 în total
Cuvinte : 37998
Mărime: 214.58KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

TEMA 1: RELAŢIILE BANCĂ-CLIENT. ESENŢA OPERAŢIUNILOR BANCARE. 3

1. OPERAŢIUNI ŞI SERVICII BANCARE: ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVĂ 3

2. FORMAREA RELAŢIILOR BANCĂ-CLIENT 5

3. ETICA BANCARĂ 8

Aplicaţii 10

Întrebări de autoevaluare 10

Test 10

Teme pentru studiu de caz 12

TEMA 2: CONTUL BANCAR CA ELEMENT DE BAZĂ ÎN PROMOVAREA ŞI MENŢINEREA RELAŢIILOR BANCĂ-CLIENT. 13

1.NOŢIUNEA ŞI TIPOLOGIA CONTURILOR BANCARE. 13

3. INIŢIEREA RELAŢIILOR DINTRE BANCĂ ŞI CLIENT 20

3. METODE DE OPERARE ÎN CONTURI CURENTE 23

Aplicaţii: 26

Întrebări de autoevaluare 26

Test 27

Teme pentru studiu de caz 28

Probleme rezolvate: 29

Probleme de rezolvat: 36

TEMA NR. 3 OPERAŢIUNI DE CASĂ ALE BĂNCII 39

1. NUMERARUL CA INSTRUMENT DE PLATĂ 39

2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CASIERIEI BANCARE 44

Aplicaţii: 60

Înrebări de autoevaluare 60

Test 61

Teme pentru studiu de caz 64

TEMA 4: STRUCTURA SISTEMULUI DE PLĂŢI 65

1. CADRUL GENERAL PRIVIND SISTEMUL DE PLĂŢI 65

2. STRUCTURA SISTEMULUI DE PLĂŢI. 67

3. INSTRUMENTELE DE PLATĂ 71

4. Structura sistemului de plăţi a RM 73

Aplicaţii 79

Întrebări de autoevaluare 79

Test 80

Teme pentru studiu de caz 83

TEMA 5 DECONTĂRILE PRIN VIRAMENT 84

1. CONCEPTUL ŞI PROCEDEUL BANCAR AL VIRAMENTULUI; 84

2. ESENŢA VIRAMENTULUI DE CREDIT 89

3. TRANSFERUL PRIN VIRAMENT DE DEBIT 98

Aplicaţii: 103

Întrebări de autoevaluare 103

Test 103

Teme pentru studiu de caz 106

TEMA 6 DECONTĂRI PRIN CECURI 107

1. ESENŢA ŞI TIPOLOGIA CECURILOR 107

2. OPERAŢIUNI BANCARE PRIVIND CECUL 114

Aplicaţii 117

Întrebări de autoevaluare 117

Test 117

Teme pentru studiu de caz 119

TEMA 7: PLĂŢILE EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL CARDURILOR BANCARE 120

1. DETERMINATNETELE CARDULUI BANCAR 120

2. MODUL DE OPERARE ÎN CARDURI 126

3. PROCEDURA DE UTILIZARE A CARDURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 129

Aplicaţii 136

Întrebări de autoevaluare 136

Test 136

TEMA 8. OPERAŢIUNI DE PLĂŢI ŞI DECONTĂRI INTERBANCARE 139

1. TIPOLOGIA SISTEMULUI DE DECONTĂRI INTERBANCARE 139

2 STRUCTURA SISTEMULUI DE DECONTARE. 142

3. SPECIFICUL COMPENSĂRII ÎN DECONTĂRILE INTERBANCARE 144

Aplicaţii 151

Întrebări de autoevaluare 151

Test 151

Teme pentru studiu de caz 154

Probleme rezolvate 154

Probleme de rezolvat 156

TEMA 5: RISCURILE ÎN OPERAŢIUNILE DE PLĂŢI ŞI GESTIUNEA LOR. 158

1.TIPOLOGIA RISCURILOR GENERATE DE OPERAŢIUNILE DE DECONTARE 158

2. RISCUL OPERAŢIONAL APĂRUT ÎN DIVERSE TIPURI DE PLĂŢI BANCARE 163

3. GESTIUNEA RISCULUI APĂRUT ÎN PROSESUL DE TRANSFER AL FONDURILOR 167

4. GESTUINEA RISCURILOR APĂRUTE ÎN PROCES DE DECONTARE INTERBANCARĂ 168

Extras din document

Tema 1: Relaţiile Bancă-Client. Esenţa operaţiunilor bancare.

1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi perspectivă

Totalitatea operaţiunilor pe care le efectuează banca în folosul clienţilor pot fi clasificate în 3 categorii având la bază funcţiile principale ale băncii:

• Serviciile de finanţare a necesităţilor de resurse ale clienţilor – operaţiuni de creditare;

• Serviciile de acumulare a resurselor prin acordarea clienţilor a posibilităţilor de economisire a excedentelor de lichidităţi – operaţiuni de depozitare;

• Serviciile de transfer de fonduri în interesul clienţilor sau interes propriu.

Schema nr. 1

Actualmente operaţiunile bancare au obţinut o vastă diversificare datorită dezvoltării pieţei financiare şi sub influenţa mai multor cauze:

• Informatizarea pieţei financiare care permite băncii să acorde clientului diferite servicii necesare acestuia care sunt mai convenabile în funcţie de costul şi perioada de efectuare;

• Creşterea încrederii clienţilor în bancă care are la bază garanţiile acordate prin legislaţie de către organele de supraveghere bancară care conferă clienţilor anumite drepturi şi impune băncii anumite obligaţii faţă de clienţi;

• Internaţionalizarea pieţei financiare care face ca clienţii să ceară de la bancă efectuarea diferitor servicii de transfer pe plan internaţional sau servicii de garantare a plăţilor, de gestiune a patrimoniului;

• Are loc interconexiunea dintre piaţa bancară şi cea bursieră care a condus la apariţia diferitor servicii noi prestate de către bancă clienţilor.

Schema nr. 2

Diversificarea operaţiunilor bancare are la bază studierea de către bancă a cerinţelor şi necesităţilor clienţilor, elaborarea şi promovarea produselor care satisfac acestei necesităţi precum şi extinderea relaţiilor existente între bancă şi clientela ei fidelă.

Actualmente diversificarea operaţiunilor bancare se efectuează pe următoarele direcţii:

- Promovarea metodelor noi de finanţare prin implementarea unor produse noi din domeniul creditării.

- Servicii bancare ce stau în afara poziţiei bilanţului bancar (operaţiuni extrabilanţiere), care sunt compuse din doua largi categorii:

i. Operaţiuni de comision.

ii. Operaţiuni privind obligaţii anticipate sau condiţionate.

- Activităţi din sfera afacerilor internaţionale.

- Servicii de sprijinire a afacerilor.

- Servicii de iniţiere şi angajare în sfera pieţii de capital.

Preview document

Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 1
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 2
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 3
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 4
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 5
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 6
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 7
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 8
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 9
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 10
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 11
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 12
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 13
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 14
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 15
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 16
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 17
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 18
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 19
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 20
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 21
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 22
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 23
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 24
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 25
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 26
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 27
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 28
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 29
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 30
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 31
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 32
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 33
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 34
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 35
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 36
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 37
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 38
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 39
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 40
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 41
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 42
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 43
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 44
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 45
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 46
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 47
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 48
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 49
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 50
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 51
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 52
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 53
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 54
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 55
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 56
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 57
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 58
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 59
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 60
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 61
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 62
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 63
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 64
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 65
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 66
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 67
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 68
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 69
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 70
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 71
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 72
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 73
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 74
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 75
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 76
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 77
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 78
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 79
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 80
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 81
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 82
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 83
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 84
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 85
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 86
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 87
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 88
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 89
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 90
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 91
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 92
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 93
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 94
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 95
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 96
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 97
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 98
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 99
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 100
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 101
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 102
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 103
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 104
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 105
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 106
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 107
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 108
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 109
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 110
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 111
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 112
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 113
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 114
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 115
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 116
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 117
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 118
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 119
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 120
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 121
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 122
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 123
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 124
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 125
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 126
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 127
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 128
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 129
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 130
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 131
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 132
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 133
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 134
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 135
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 136
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 137
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 138
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 139
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 140
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 141
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 142
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 143
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 144
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 145
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 146
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 147
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 148
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 149
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 150
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 151
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 152
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 153
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 154
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 155
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 156
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 157
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 158
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 159
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 160
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 161
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 162
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 163
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 164
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 165
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 166
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 167
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 168
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 169
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 170
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 171
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 172
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 173
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 174
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 175
Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare - Pagina 176

Conținut arhivă zip

  • Relatiile Banca-Client - Esenta Operatiunilor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie BRD

1. Prezentarea BRD – Groupe Société Générale. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD Banca Română pentru Dezvoltare s-a...

Studiu Monografic la Unicredit Tiriac Bank

1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie UniCredit Ţiriac Bank este membră a Grupului UniCredit, o importantă instituţie financiară...

Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Relatia Client-Banca

Capitolul 1 Caracteristici generale ale relaţiei bancă – client 1. 1. Introducere Elementul principal de unde începe o activitate de management...

Practica Bancara - MKB Romexterra Bank

CAP. I POLITICI DE MANAGEMENT A RISCULUI BANCAR STRATEGIA DE RISC ACEASTA STRATEGIE SE APLICA LA NIVELUL INTREGII BANCI PRINCIPIILE GENERALE...

Lucrare de Practica - Unicredit Tiriac Bank

1. CONSIDERAŢII GENERALE UniCredit Tiriac Bank UniCredit Ţiriac Bank este membră a grupului UniCredit, o importantă instituţie financiară...

Organizarea si functionarea bancilor comerciale din Romania pe exemplul Bancii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele...

Sistemul de Carduri in Romania - Carduri Promovate de Banca Transilvania SA

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL CARDURILOR 1.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CĂRŢILOR DE CREDIT Realizările în domeniul tehnologiei informaţiei au...

Ai nevoie de altceva?