Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 13518
Mărime: 585.90KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

4.1 NOŢIUNEA DE RISC BANCAR. BENCHMARK-UL

Riscul se găseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este

funcţia cheie a băncilor moderne axate pe activitatea de piaţă.

Falimentele bancare nu se mai limitează în prezent doar la cazuri spectaculoase,

cum au fost cele legate de băncile Herstatt, Ambrosiano şi Barings, ci pot pune în

cauză stabilitatea întregului sistem bancar chiar şi în ţări în care procesul de

supraveghere este bine dezvoltat.

Operatorii de pe pieţele internaţionale se confruntă cu volatilitatea crescută şi cu

repercusiunea crizelor care se pot transmite rapid dintr-un centru financiar în altul. În

acest caz vorbim despre riscul sistemic. Apariţia sa este pusă în legătură şi cu

creşterea semnificativă a volumului de tranzacţii cu produse financiare derivate

(swaps, futures, options).

Riscul bancar are două componente:

- incertitudinea privind producerea unui eveniment în viitor;

- expunerea la pierdere.

Dacă nu se manifestă ambele componente, nu putem vorbi despre risc. De

exemplu, o bancă ce acordă un împrumut este confruntată cu incertitudinea

rambursării la scadenţă, chiar dacă există garanţia, datorită posibilităţii reducerii

valorii acesteia în timp şi/sau a mărimii costurilor de execuţie a acesteia. Banca îşi

asumă riscul deoarece este expusă la incertitudine.

Putem afirma că riscul descrie situaţiile prin care factorii externi sau interni

băncii acţionează de o manieră imprevizibilă asupra valorii de piaţă a acesteia.

Cuantificarea riscului presupune raportarea la un punct de reper numit benchmark.

Conform Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, benchmark-ul este un nivel

de calitate care poate fi utilizat ca standard în comparaţii.

În relaţie cu benchmark-ul, noţiunea de risc are două accepţiuni:

- pericolul apariţiei pierderii (down-side risk);

- şansa de câştig (up-side potential).

Prin raportare la un benchmark dat, riscul semnifică posibilitatea de modificare faţă

de acesta. Coeficienţii de risc reprezintă legătura dintre situaţia de risc şi rezultatele

băncii pentru o perioadă dată.

Menţinerea solvabilităţii este o necesitate care asigură buna funcţionare a instituţiei

bancare, iar lipsa lichidităţii sau imposibilitatea procurării acesteia poate echivala cu

falimentul. Reducerea semnificativă a rentabilităţii pe perioada unui exerciţiu

financiar nu conduce imediat la insolvabilitate, chiar dacă pe termen lung

supravieţuirea băncii poate fi repusă în cauză.

Printre bancheri este utilizată metafora: „lichiditatea este respiraţia băncii”. Astfel,

insuficienţa lichidităţilor poate afecta semnificativ activitatea curentă şi antrenează

costuri financiare şi de imagine importante.

Băncile trebuie să-şi previzioneze cu mare acurateţe nevoile de lichiditate, aşa încât

fluctuaţiile cash-flow-ului să se înscrie în proiecţiile efectuate.

Contul de rezultate oferă informaţii care permit aprecierea situaţiei economice a

băncii. Pe de o parte, acţionarii vor ţine seama de aceste informaţii în

fundamentarea deciziilor de plasament, iar pe de altă parte autorităţile de

supraveghere urmăresc situaţia principalelor posturi care trasează modul de

obţinere a profitului şi repartizarea acestuia. Dacă rezultatele fluctuează mult fără

cauze obiective1, depărtându-se de benchmark, este posibilă manifestarea unei

situaţii de risc.

Bilanţul reprezintă cartea de vizită a unei bănci. Cele mai frecvente comparaţii dintre

bănci vizează totalul lor bilanţier. Abordări moderne din gestiunea bancară compară

totalul bilanţier cu cifra de afaceri a întreprinderilor.

Autorităţile de supraveghere apreciază stabilitatea sistemului bancar şi din prisma

volumului activelor şi pasivelor bancare.

Valoarea comercială a contractelor financiare deţinute (credite, titluri, contracte la

termen etc.), reputaţia şi ratingul reprezintă tot atâtea elemente care converg către

valoarea de piaţă a băncii.

Obiectivul gestiunii bancare este maximizarea valorii de piaţă în condiţiile

menţinerii riscurilor la un nivel acceptabil.

Preview document

Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 1
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 2
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 3
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 4
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 5
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 6
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 7
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 8
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 9
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 10
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 11
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 12
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 13
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 14
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 15
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 16
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 17
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 18
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 19
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 20
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 21
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 22
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 23
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 24
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 25
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 26
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 27
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 28
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 29
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 30
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 31
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 32
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 33
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 34
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 35
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 36
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 37
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 38
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 39
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 40
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 41
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 42
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 43
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 44
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 45
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 46
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 47
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 48
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 49
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 50
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 51
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 52
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 53
Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Riscurile Bancare si Gestionarea Acestora.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Deficitul Bugetar al României

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sarcinile principale ale României în condiţiile economice actuale cuprind efectuarea unor schimbări de structură,...

Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii

Cap. 1 Lichiditatea bancară. Concept și funcții 1.1 Conceptul de lichiditate bancară Unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului...

Operațiuni Valutare

Întroducere Banca zilelor noastre nu mai este o simplă bancă de depozit şi credit, ea devenind o “bancă financiară” la dispoziţia clienţilor....

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

1. Elemente definitorii ale dobânzii şi ratei dobânzii Dobânda este în mod firesc comună cu conceptul de capital şi cu elementele „timp” şi...

Modelul Balassa Samuelson

1.-Introducere Modelul BS a fost creat ca o alternativă la modelul de determinare pe termen mediu-lung a cursului de schimb (paritatea puterii de...

Politica Monetara - Instrumente, Obiective Intermediare, Strategii

Politica monetară, ca o componentă de bază a politicii economice, desemnează un set de măsuri prin care autorităţile monetare încearcă să regleze...

Managementul Riscului Activelor Bancare

Capitolul 1. Riscul în activitatea bancară Noțiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită posibilității...

Ai nevoie de altceva?