Sisteme Bancare Comparate

Curs
9.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 185 în total
Cuvinte : 58922
Mărime: 5.91MB (arhivat)
Publicat de: Lelia Nicolae
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Barbu Teodora
Ase - Finante Banci- Curs Sisteme bancare comparate

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 CONFIGURAŢIA SISTEMELOR BANCARE CONTEMPORANE
 2. CAPITOLUL 2 SISTEMELE BANCARE DIN ŢĂRILE DEZVOLTATE
 3. CAPITOLUL 3 SISTEMUL BANCAR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
 4. CAPITOLUL 4 SISTEMELE BANCARE ALE ŢĂRILOR EMERGENTE
 5. CAPITOLUL 5 BCE SI ASPECTE ALE INDEPENDENTEI BANCILOR CENTRALE
 6. CAPITOLUL 6 PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA

Extras din curs

CAPITOLUL 1 CONFIGURAŢIA Sistemelor Bancare Contemporane

În ultimii 20 de ani şi mai ales anii ’90, în Statele Unite şi în alte ţări dezvoltate se desfăşoară o adevărată “revoluţie financiară”, bazată pe inovaţie şi pe o diversificare extraordinară a instrumentelor financiare şi a serviciilor de investiţii. Pretutindeni în lume, activitatea tradiţională a băncilor de a primi depozite şi de a acorda împrumuturi se află în declin, ca expresie a procesului de “dezintermediere”. Pe de o parte, populaţia se îndreaptă într-o mai mare măsură spre fondurile mutuale şi inclusiv fondurile monetare. Pe de altă parte, răspândirea tehnologiei informaţiei şi progresele înregistrate în cadrul teoriei financiare au ca efect faptul că pentru marile societăţi este mai ieftin să mobilizeze resurse de pe pieţele de capital decât de la bănci. În aceste condiţii, aproape jumătate din gospodăriile americane îşi plasează economiile în piaţa de capital, fie direct, fie prin intermediul fondurilor mutuale, în afară de contribuţiile lor la fondurile de pensii şi la societăţile de asigurări, care în bună măsură se valorifică în aceleaşi perimetre.

În Statele Unite ale Americii, de exemplu, structura activităţilor financiare a cunoscut evoluţii dramatice. Ponderea băncilor comerciale s-a redus de la aproape 40% în 1970 la ceva peste 20% în 1999. În acelaşi interval, ponderea fondurilor de pensii a crescut de la circa 15% la aproximativ 30%, iar a fondurilor mutuale de la 5% (în 1955) la peste 20%. În Statele Unite ale Americii, investitorii au în gestiune fonduri care întrec de două ori valoarea produsului intern brut şi de trei ori valoarea activelor din sistemul băncilor comerciale. În acelaşi timp, corporaţiile îşi asigură resursele de capital necesare fie prin autofinanţare, fie recurgând la emisiunile de acţiuni şi mai ales de obligaţiuni. Sistemul financiar american este un sistem market-based, un sistem bazat pe piaţa de capital, spre deosebire de sistemul european şi japonez care mai sunt încă bank-based, sisteme bazate pe bănci.

Economiştii au dezbătut îndelung avantajele şi dezavantajele sistemelor financiare bank-based faţă de cele market-based. În sisteme bank-based ca cele din Germania şi Japonia, băncile joacă un rol major în mobilizarea economiilor, alocarea capitalurilor, supravegherea deciziei de investire a corporaţiilor şi în furnizarea de produse pentru managementul riscurilor.

În sistemele market-based, ca cele din Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, piaţa de capital, alături de sistemul bancar facilitează transferul economiilor societăţii către companii.

Dezvoltarea rapidă a pieţelor de capital în lumea a treia este parte a revoluţiei financiare aflate în plină desfăşurare. În anii ’70, International Finance Corporation, componentă a Băncii Mondiale, a sprijinit acest proces pentru a crea un pandant al structurilor din ţările dezvoltare şi a crea un teren pentru plasamentele financiare care trebuiau efectuate pentru reciclarea petrodolarilor şi diversificarea prudentă a plasamentelor fondurilor din ce în ce mai mari ale investitorilor instituţionali. Ca urmare, între 1988 şi 1996 capitalizarea bursieră pe pieţele emergente a crescut de la 488 miliarde dolari la 2200 miliarde dolari. Este adevărat că, în urma crizei de pe aceste pieţe, cota respectivă în capitalizarea mondială s-a redus de la 14% în 1996 la numai 8,5% în prezent . Dar modelul american a rezistat la acest cataclism, iar previziunile pentru următoarele două-trei decenii arată că perspectivele de dezvoltare pe aceste pieţe apar ca extrem de promiţătoare.

În concluzie, pieţele financiare şi, în cadrul acestora, pieţele de capital au un rol din ce în ce mai important în generarea şi întreţinerea dinamismului economic, dar şi în sporirea instabilităţii în lume. Aşezarea economiei pe fundamente solide şi asanarea sistemelor financiare sunt în prezent principalele modalităţi de a preveni efecte catastrofale ale turbulenţelor financiare ca surse globale.

Pentru a înţelege cum poate influenţa sistemul financiar creşterea economică trebuie să revedem funcţiile acestuia:

1. Mobilizarea economiilor. Piaţa financiară asigură mobilizarea economiilor, pentru a permite finanţarea investiţiilor la o scară mai mate, care ar fi dificil de efectuat în alte condiţii. Adresându-se unei instituţii financiare, firmele în căutare de investitori nu vor fi nevoite să cheltuiască pentru a contacta direct grupuri de economisitori. La fel, economisitorii nu vor fi nevoiţi să cheltuiască pentru a evalua fiecare potenţial împrumutat.

2. Alocarea economiilor. Piaţa financiară permite alocarea fondurilor rezultate din economiile mobilizate, determinând care dintre solicitanţii de împrumuturi vor primi aceste fonduri.

3. Reducerea riscului prin plasarea fondurilor în mai multe oportunităţi de investiţii. Astfel se realizează diversificarea riscului şi reducerea expunerii la nesiguranţa implicată de investiţiile unice. Reducerea riscului investiţional încurajează procesul de economisire.

4. Garantarea lichidităţii. Piaţa financiară permite investitorilor să-şi vândă rapid titlurile, cu costuri mici şi fără incertitudine în ce priveşte reglementarea tranzacţiei. Unele investiţii foarte profitabile presupun imobilizarea capitalurilor pe termen lung; dar unii investitori pot avea nevoie de economiile lor la un moment dat. Interesele investitorilor şi emitenţilor pot fi uneori antagoniste. Din fericire, când sistemul financiar colectează fondurile disponibile, el va aloca o parte din ele către investiţii pe termen scurt şi altă parte în investiţii pe termen mediu şi lung. Astfel, investitorii obţin câştiguri mai mari decât în cazul în care ar fi avut acces numai la investiţii pe termen scurt, dar totuşi au acces la economiile lor în cazul în care au nevoie de acestea.

5. Obţinerea informaţiilor. Piaţa financiară furnizează informaţii investitorilor despre calitatea firmei emitente. Investitorii găsesc informaţii pertinente în vederea plasării mijloacelor lor băneşti în proiecte cât mai rentabile, prin aceasta pieţele financiare contribuind la creşterea economică.

6. Controlul emitenţilor. Piaţa financiară exercită şi un control asupra activităţii şi deciziilor managerilor societăţilor emitente. Cursul titlurilor este foarte sensibil la calitatea managementului societăţii emitente. Eficienţa unei pieţe (mai bine zis capacitatea acesteia de a reflecta informaţia privată şi publică în cursul titlurilor), va permite stabilirea remunerării performanţei managementului societăţii emitente, astfel că echipa managerială va lua decizii cât mai bune. Pe lângă aceasta, riscul unei potenţiale răscumpărări a titlurilor emitentului va determina managerii să alinieze interesele societăţii cu cele ale acţionarilor.

Preview document

Sisteme Bancare Comparate - Pagina 1
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 2
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 3
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 4
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 5
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 6
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 7
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 8
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 9
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 10
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 11
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 12
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 13
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 14
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 15
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 16
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 17
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 18
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 19
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 20
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 21
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 22
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 23
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 24
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 25
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 26
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 27
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 28
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 29
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 30
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 31
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 32
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 33
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 34
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 35
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 36
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 37
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 38
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 39
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 40
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 41
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 42
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 43
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 44
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 45
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 46
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 47
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 48
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 49
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 50
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 51
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 52
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 53
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 54
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 55
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 56
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 57
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 58
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 59
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 60
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 61
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 62
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 63
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 64
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 65
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 66
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 67
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 68
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 69
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 70
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 71
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 72
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 73
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 74
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 75
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 76
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 77
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 78
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 79
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 80
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 81
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 82
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 83
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 84
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 85
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 86
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 87
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 88
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 89
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 90
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 91
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 92
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 93
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 94
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 95
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 96
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 97
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 98
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 99
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 100
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 101
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 102
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 103
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 104
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 105
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 106
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 107
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 108
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 109
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 110
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 111
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 112
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 113
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 114
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 115
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 116
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 117
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 118
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 119
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 120
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 121
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 122
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 123
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 124
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 125
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 126
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 127
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 128
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 129
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 130
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 131
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 132
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 133
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 134
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 135
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 136
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 137
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 138
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 139
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 140
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 141
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 142
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 143
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 144
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 145
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 146
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 147
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 148
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 149
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 150
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 151
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 152
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 153
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 154
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 155
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 156
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 157
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 158
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 159
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 160
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 161
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 162
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 163
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 164
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 165
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 166
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 167
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 168
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 169
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 170
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 171
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 172
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 173
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 174
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 175
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 176
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 177
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 178
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 179
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 180
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 181
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 182
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 183
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 184
Sisteme Bancare Comparate - Pagina 185

Conținut arhivă zip

 • cap 1.doc
 • cap 2.doc
 • cap 3.doc
 • cap 4.doc
 • cap 5.doc
 • cap 6.doc

Alții au mai descărcat și

Rețeaua Băncilor Străine în România

INTRODUCERE În anii recenţi, integrarea economică globală a fost accelerată pe o multitudine de fronturi, viteza fiind caracteristică acestor...

Depozite Bancare

Introducere Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară...

Sisteme bancare comparate - Orientări bancare contemporane

INTRODUCERE Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituții bancare, care funcționează într-o țară răspunzând necesităților unei etape a...

Sistemul bancar american și sistemul federal de rezervă

Capitolul I : Concept, aspecte ale Sistemului Bancar Sistemul financiar bancar are ca obiect instrumentele si tehnicile de plata; reprezinta un...

Caracteristici ale Sistemului Bancar din România

1. ISTORIA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati bancare pe teritoriul Romaniei au fost descoperite intre...

Sisteme Bancare Comparate

I. Sisteme bancare comparate I.1. Prezentarea principalelor particularităţi ale sistemelor bancare americane, japoneze şi europene Sistemul...

Caracteristici ale Sistemul Bancar din România

Economia de piață presupune existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor...

Evoluția Sistemului Bancar din România

Sistemul bancar românesc este un sistem viabil, un proces de restructurare şi asanare, fiind încheiat în linii genrale. Este deasemenea un ansamblu...

Te-ar putea interesa și

Activitate bancară. servicii bancare. legislație bancară

PARTEA I Armonizarea legislatiei financiare romanesti in vederea competitiei Europene Capitolul I Prezentarea principalelor aspecte legate de...

Locul și Rolul Băncii de Emisiune în Cadrul Sistemelor Bancare Moderne

Cap I: Consideraţii genarale privind Băncile de Emisiune 1.1 Scurt istoric al apariției băncilor de emisiune Apariția și dezvoltarea sistemelor...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Studiu comparativ privind organizarea sistemelor bancare - sistemul bancar românesc și sistemul bancar britanic

Sistemul bancar romanesc si sistemul bancar britanic Formarea sistemul bancar romanesc Sistemul bancar romanesc pana in anul 1990 a fost...

Monografia sistemului bancar German

Capitolul 1.Sistemul bancar al Germaniei 1.1 Istoric Sistemul bancar german a trăit o periodă de intense mutații cauzate de reunificarea...

Sisteme bancare comparate - Orientări bancare contemporane

INTRODUCERE Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituții bancare, care funcționează într-o țară răspunzând necesităților unei etape a...

Monografia sistemului bancar al Statelor Unite ale Americii

1. Sistemul bancar al Statelor Unite ale Americii 1.1. Scurt istoric În timp ce firmele britanice se bazau pe împrumuturi familiale sau bancare...

Sisteme Bancare Comparate

I. Sisteme bancare comparate I.1. Prezentarea principalelor particularităţi ale sistemelor bancare americane, japoneze şi europene Sistemul...

Ai nevoie de altceva?