Sisteme Informatice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 12 fișiere: pdf
Pagini : 146 în total
Cuvinte : 28334
Mărime: 2.96MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Sistemele informatice ca formã mai largã,

cuprinzãtoare constituie un câmp esenþial de studiu în

administrarea afacerilor ºi management, domenii considerate

majore în zona economicã. Astfel, sistemele informatice

trebuie sã rãspundã la problemele legate de administrarea

hardware-ului, software-ului, a datelor, precum ºi a reþelelor

informatice, într-un mod strategic pentru succesul în afaceri.

Importanþa sistemelor informatice rezidã în

principal în înþelegerea efectivã ºi responsabilã de cãtre toþi

conducãtorii (managerii) sau persoanele dintr-o organizaþie

a necesitãþii adaptãrii la societatea informaþionalã globalã.

Sistemele informatice devin astãzi tot mai mult o

componentã vitalã a succesului în afaceri pentru o

organizaþie sau un întreprinzãtor.

Managerii sau utilizatorii (finali sau nu) nu trebuie sã

cunoascã tehnologiile complexe sau conceptele abstracte ori

aplicaþiile specializate din câmpul sistemelor informatice, ci

sã aibã definit cadrul conceptual în cel puþin cinci zone, ºi

anume:

- Conceptele fundamentale ale sistemului

informatic;

- Tehnologia sistemelor informatice;

- Aplicaþiile sistemelor informatice;

1

SISTEMELE INFORMATICE

ÎN ACTIVITATEA ECONOMICÃ

Sistemele informatice în activitatea economicã

- Dezvoltarea de sisteme informatice;

- Managementul sistemelor informatice.

Conceptele fundamentale ale sistemului informatic

Conceptele de bazã ale sistemului informatic asigurã

elementele tehnice ºi de comportament care ajutã la

fundamentarea aplicaþiilor comerciale, a procesului de luare a

deciziilor ºi de construire a unui avantaj strategic al firmei

faþã de competitori.

Tehnologia sistemelor informatice

Tehnologia sistemelor informatice este reflectatã de

dezvoltarea ºi managementulului în tehnologia informaþiei

(hardware, software, reþele, Internet, managementul bazelor

de date sau a altor tehnologii de prelucrare a informaþiilor).

Aplicaþiile sistemelor informatice

Utilizarea sistemelor informatice prin aplicaþiile sale

în domeniul operaþional, managerial asigurã ºi crearea unui

avantaj competitiv al organizaþiei de la nivelul local, intern

(în colaborarea dintre compartimente, între nivelele ierarhice)

pânã la formele comerþului electronic, schimbului de

informaþii utilizând Internetul etc.

Dezvoltarea de sisteme informatice

Dezvoltarea de sisteme informatice reprezintã modul

în care utilizatorii (finali) elaboreazã sisteme informatice

Sistemele informatice în activitatea economicã

pentru a rezolva problemele din cadrul organizaþiei sau

pentru a creºte productivitatea.

Managementul sistemelor informatice

Managementul sistemelor informatice se referã la

modul în care se administreazã resursele informatice precum

ºi strategiile legate de implicarea ºi utilizarea tehnologiei

informaþiei la diferite niveluri: utilizator final, organizaþie ºi

global.

Preview document

Sisteme Informatice - Pagina 1
Sisteme Informatice - Pagina 2
Sisteme Informatice - Pagina 3
Sisteme Informatice - Pagina 4
Sisteme Informatice - Pagina 5
Sisteme Informatice - Pagina 6
Sisteme Informatice - Pagina 7
Sisteme Informatice - Pagina 8
Sisteme Informatice - Pagina 9
Sisteme Informatice - Pagina 10
Sisteme Informatice - Pagina 11
Sisteme Informatice - Pagina 12
Sisteme Informatice - Pagina 13
Sisteme Informatice - Pagina 14
Sisteme Informatice - Pagina 15
Sisteme Informatice - Pagina 16
Sisteme Informatice - Pagina 17
Sisteme Informatice - Pagina 18
Sisteme Informatice - Pagina 19
Sisteme Informatice - Pagina 20
Sisteme Informatice - Pagina 21
Sisteme Informatice - Pagina 22
Sisteme Informatice - Pagina 23
Sisteme Informatice - Pagina 24
Sisteme Informatice - Pagina 25
Sisteme Informatice - Pagina 26
Sisteme Informatice - Pagina 27
Sisteme Informatice - Pagina 28
Sisteme Informatice - Pagina 29
Sisteme Informatice - Pagina 30
Sisteme Informatice - Pagina 31
Sisteme Informatice - Pagina 32
Sisteme Informatice - Pagina 33
Sisteme Informatice - Pagina 34
Sisteme Informatice - Pagina 35
Sisteme Informatice - Pagina 36
Sisteme Informatice - Pagina 37
Sisteme Informatice - Pagina 38
Sisteme Informatice - Pagina 39
Sisteme Informatice - Pagina 40
Sisteme Informatice - Pagina 41
Sisteme Informatice - Pagina 42
Sisteme Informatice - Pagina 43
Sisteme Informatice - Pagina 44
Sisteme Informatice - Pagina 45
Sisteme Informatice - Pagina 46
Sisteme Informatice - Pagina 47
Sisteme Informatice - Pagina 48
Sisteme Informatice - Pagina 49
Sisteme Informatice - Pagina 50
Sisteme Informatice - Pagina 51
Sisteme Informatice - Pagina 52
Sisteme Informatice - Pagina 53
Sisteme Informatice - Pagina 54
Sisteme Informatice - Pagina 55
Sisteme Informatice - Pagina 56
Sisteme Informatice - Pagina 57
Sisteme Informatice - Pagina 58
Sisteme Informatice - Pagina 59
Sisteme Informatice - Pagina 60
Sisteme Informatice - Pagina 61
Sisteme Informatice - Pagina 62
Sisteme Informatice - Pagina 63
Sisteme Informatice - Pagina 64
Sisteme Informatice - Pagina 65
Sisteme Informatice - Pagina 66
Sisteme Informatice - Pagina 67
Sisteme Informatice - Pagina 68
Sisteme Informatice - Pagina 69
Sisteme Informatice - Pagina 70
Sisteme Informatice - Pagina 71
Sisteme Informatice - Pagina 72
Sisteme Informatice - Pagina 73
Sisteme Informatice - Pagina 74
Sisteme Informatice - Pagina 75
Sisteme Informatice - Pagina 76
Sisteme Informatice - Pagina 77
Sisteme Informatice - Pagina 78
Sisteme Informatice - Pagina 79
Sisteme Informatice - Pagina 80
Sisteme Informatice - Pagina 81
Sisteme Informatice - Pagina 82
Sisteme Informatice - Pagina 83
Sisteme Informatice - Pagina 84
Sisteme Informatice - Pagina 85
Sisteme Informatice - Pagina 86
Sisteme Informatice - Pagina 87
Sisteme Informatice - Pagina 88
Sisteme Informatice - Pagina 89
Sisteme Informatice - Pagina 90
Sisteme Informatice - Pagina 91
Sisteme Informatice - Pagina 92
Sisteme Informatice - Pagina 93
Sisteme Informatice - Pagina 94
Sisteme Informatice - Pagina 95
Sisteme Informatice - Pagina 96
Sisteme Informatice - Pagina 97
Sisteme Informatice - Pagina 98
Sisteme Informatice - Pagina 99
Sisteme Informatice - Pagina 100
Sisteme Informatice - Pagina 101
Sisteme Informatice - Pagina 102
Sisteme Informatice - Pagina 103
Sisteme Informatice - Pagina 104
Sisteme Informatice - Pagina 105
Sisteme Informatice - Pagina 106
Sisteme Informatice - Pagina 107
Sisteme Informatice - Pagina 108
Sisteme Informatice - Pagina 109
Sisteme Informatice - Pagina 110
Sisteme Informatice - Pagina 111
Sisteme Informatice - Pagina 112
Sisteme Informatice - Pagina 113
Sisteme Informatice - Pagina 114
Sisteme Informatice - Pagina 115
Sisteme Informatice - Pagina 116
Sisteme Informatice - Pagina 117
Sisteme Informatice - Pagina 118
Sisteme Informatice - Pagina 119
Sisteme Informatice - Pagina 120
Sisteme Informatice - Pagina 121
Sisteme Informatice - Pagina 122
Sisteme Informatice - Pagina 123
Sisteme Informatice - Pagina 124
Sisteme Informatice - Pagina 125
Sisteme Informatice - Pagina 126
Sisteme Informatice - Pagina 127
Sisteme Informatice - Pagina 128
Sisteme Informatice - Pagina 129
Sisteme Informatice - Pagina 130
Sisteme Informatice - Pagina 131
Sisteme Informatice - Pagina 132
Sisteme Informatice - Pagina 133
Sisteme Informatice - Pagina 134
Sisteme Informatice - Pagina 135
Sisteme Informatice - Pagina 136
Sisteme Informatice - Pagina 137
Sisteme Informatice - Pagina 138
Sisteme Informatice - Pagina 139
Sisteme Informatice - Pagina 140
Sisteme Informatice - Pagina 141
Sisteme Informatice - Pagina 142
Sisteme Informatice - Pagina 143
Sisteme Informatice - Pagina 144
Sisteme Informatice - Pagina 145
Sisteme Informatice - Pagina 146

Conținut arhivă zip

 • Sisteme Informatice
  • 1.pdf
  • 10.pdf
  • 11.pdf
  • 12.pdf
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf
  • 6.pdf
  • 7.pdf
  • 8.pdf
  • 9.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Bancar

1. Esenţa şi particularităţile managementului bancar. În prezent, rolul băncilor şi al sistemului bancar, în general, a devenit extrem de...

Credit si Banci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Sisteme Informatice Financiar Bancare

LOCUL SI ROLUL SISTEMULUI INFORMAłIONAL ÎN CONDUCEREA ORGANIZAłIILOR ECONOMICE În conditiile societătii informatizate conducerea unei organizatii...

Indicatori și Indici Bursieri

Analiza pieţelor de capital se realizează pe baza unor indicatori statistici care cuantifică cantitativ şi calitativ statica şi dinamica proceselor...

Factorii Determinanti ai Cursurilor de Schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale

Tema 6: Esenţa operaţiunilor de plăţi şi decontări în cadrul băncii comerciale. 1. Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client. Totalitatea...

Operatiuni de Plati si Compensari

INSTRUMENTE DE PLATĂ SI CREDIT Instrumentele de plată si credit (efectele de comert sau titlurile financiare, cum mai sunt denumite în literatura...

Buget și Trezorerie

CAP. I DOMENIUL SI EVALUAREA ECONOMIEI PUBLICE 1.1. Economia publica ca sector economic Sectorul public sau statul este entitatea formata din...

Ai nevoie de altceva?