Sisteme Informatice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Sisteme Informatice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 12 fisiere pdf de 146 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

Sistemele informatice ca formã mai largã,

cuprinzãtoare constituie un câmp esenþial de studiu în

administrarea afacerilor ºi management, domenii considerate

majore în zona economicã. Astfel, sistemele informatice

trebuie sã rãspundã la problemele legate de administrarea

hardware-ului, software-ului, a datelor, precum ºi a reþelelor

informatice, într-un mod strategic pentru succesul în afaceri.

Importanþa sistemelor informatice rezidã în

principal în înþelegerea efectivã ºi responsabilã de cãtre toþi

conducãtorii (managerii) sau persoanele dintr-o organizaþie

a necesitãþii adaptãrii la societatea informaþionalã globalã.

Sistemele informatice devin astãzi tot mai mult o

componentã vitalã a succesului în afaceri pentru o

organizaþie sau un întreprinzãtor.

Managerii sau utilizatorii (finali sau nu) nu trebuie sã

cunoascã tehnologiile complexe sau conceptele abstracte ori

aplicaþiile specializate din câmpul sistemelor informatice, ci

sã aibã definit cadrul conceptual în cel puþin cinci zone, ºi

anume:

- Conceptele fundamentale ale sistemului

informatic;

- Tehnologia sistemelor informatice;

- Aplicaþiile sistemelor informatice;

1

SISTEMELE INFORMATICE

ÎN ACTIVITATEA ECONOMICÃ

Sistemele informatice în activitatea economicã

- Dezvoltarea de sisteme informatice;

- Managementul sistemelor informatice.

Conceptele fundamentale ale sistemului informatic

Conceptele de bazã ale sistemului informatic asigurã

elementele tehnice ºi de comportament care ajutã la

fundamentarea aplicaþiilor comerciale, a procesului de luare a

deciziilor ºi de construire a unui avantaj strategic al firmei

faþã de competitori.

Tehnologia sistemelor informatice

Tehnologia sistemelor informatice este reflectatã de

dezvoltarea ºi managementulului în tehnologia informaþiei

(hardware, software, reþele, Internet, managementul bazelor

de date sau a altor tehnologii de prelucrare a informaþiilor).

Aplicaþiile sistemelor informatice

Utilizarea sistemelor informatice prin aplicaþiile sale

în domeniul operaþional, managerial asigurã ºi crearea unui

avantaj competitiv al organizaþiei de la nivelul local, intern

(în colaborarea dintre compartimente, între nivelele ierarhice)

pânã la formele comerþului electronic, schimbului de

informaþii utilizând Internetul etc.

Dezvoltarea de sisteme informatice

Dezvoltarea de sisteme informatice reprezintã modul

în care utilizatorii (finali) elaboreazã sisteme informatice

Sistemele informatice în activitatea economicã

pentru a rezolva problemele din cadrul organizaþiei sau

pentru a creºte productivitatea.

Managementul sistemelor informatice

Managementul sistemelor informatice se referã la

modul în care se administreazã resursele informatice precum

ºi strategiile legate de implicarea ºi utilizarea tehnologiei

informaþiei la diferite niveluri: utilizator final, organizaþie ºi

global.

Fisiere in arhiva (12):

 • Sisteme Informatice
  • 1.pdf
  • 10.pdf
  • 11.pdf
  • 12.pdf
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf
  • 6.pdf
  • 7.pdf
  • 8.pdf
  • 9.pdf