Sisteme Informatice Financiar Bancare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Sisteme Informatice Financiar Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 115 de pagini .

Profesor: LECT UNIV DRD GHITĂ MIRELA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

LOCUL SI ROLUL SISTEMULUI INFORMAłIONAL ÎN CONDUCEREA ORGANIZAłIILOR

ECONOMICE

În conditiile societătii informatizate conducerea unei organizatii trebuie să dispună de

informatii în timp real, atât din interior, cât si din exteriorul său. Sarcina de colectare, prelucrare,

stocare si furnizare ale informatiilor si cunostintelor revine sistemului informational al organizatiei.

Evolutia culminantă a tehnologiei informationale din ultima perioadă de timp a creat o

egalitate, în planul practicii, între notiunile de sistem informational si sistem informatic. Cu toate

acestea teoretic se poate face distinctie.

Prin sistem informational întelegem ansamblul de resurse materiale si financiare care

utilizează tehnologiile informationale pentru a culege, prelucra, stoca, regăsi, transmite si

vizualiza informatiile utilizate în procesele ce au loc în perimetrul unei întreprinderi.

Pe de altă parte, în literatura de specialitate informatică, si mai ales economică, nu s-a

ajuns în tara noastră la un consens, purtându-se încă discutii dacă sistemul utilizat pentru a oferi

informatiile necesare celor vizati să se numească sistem informational sau sistem informatic.

Dacă studiem literatura anglo – americană, întâlnim termenii de information system, ceea ce

înseamnă sistem informational si computer based information system, adică ceea ce noi

considerăm sistem informatic.

După cum se arată într-o recentă lucrare recentă autohtonă, lucrurile stau în felul următor:

datorită nivelului tehnologic la care s-a ajuns în aceste tări, toti autorii după ce fac delimitarea

mentionată, folosesc termenul de information system, motivând gradul ridicat de automatizare

a activitătilor implicate în culegerea, prelucrarea si diseminarea informatiilor. Acest mod de

abordare este normal dacă tinem cont că în tările dezvoltate s-a trecut de o bună bucată de

vreme la abordarea sistemelor în contextul fenomenelor de globalizare, existând preocupări

legate de retele metropolitane, nationale si internationale.

Trebuie să tinem seama de faptul că în tara noastră informatizarea nu a atins nivelul

tărilor dezvoltate, partea de prelucrare umană continuă să aibă o pondere importantă si, deci, nu

ne aflăm în aceeasi situatie. Pe parcursul acestei lucrări, însă, ne vom referi la sistemele

informationale bazate pe mijloacele automatizate de prelucrare a datelor.

Pentru întelegerea sistemelor informationale este necesar să amintim si alte caracteristici

importante ale acestora. Astfel, un sistem există si functionează într-un mediu ce contine alte

sisteme. Dacă un sistem constituie una dintre componentele unui sistem mai mare, atunci

reprezintă un subsistem, iar sistemul mai mare este mediul lui. Întreprinderile sunt sistemele

organizationale în care resursele (intrări) sunt transformate prin diferite procese specifice

(prelucrări) în bunuri si servicii (iesiri) (Fig.1)

Asadar, putem considera ansamblul activitătilor din cadrul unei întreprinderi ca fiind

rezultatul actiunii conjugate a trei subsisteme (pe care pentru simplificare le vom numi sisteme,

interschimbabilitatea notiunilor fiind admisă):

- sistemul de conducere (de management sau decizional), ce are rolul de a conduce

activitătile ce se desfăsoară în cadrul întreprinderii pentru realizarea obiectivelor stabilite,

constituind regulatorul întregului sistem;

- sistemul operational (condus sau de executie), ce are menirea de a executa operatiunile

din cadrul activitătii declansate ca urmare a unei decizii, folosind resursele stabilite

conform obiectivelor;

- sistemul informational (de legătură), ce asigură legătura în ambele sensuri între cele două

sisteme.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme Informatice Financiar Bancare.pdf