Sistemul Financiar-Bancar

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 15542
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din curs

1. Sistem informatic bancar

1.1. Obiectivele S.I.B.

SIB are obiective manageriale şi funcţionale pentru următoarele activităţi principale:

- deschiderea de conturi bancare;

- constituirea şi actualizarea depozitelor bancare;

- plăţi şi decontări în lei sau valută;

- acordarea şi rambursarea creditelor bancare;

- închiderea unei zi de activitate bancară.

Pentru fiecare tip de activitate şi obiectiv managerial sau funcţional au fost identificate, în concordanţă cu reglementările financiar-bancare, ieşirile şi intrările folosite de sistemul SIB, elemente ce sunt descrise în tabelul următor.

Tabelul 1.1.

Activitate Obiective SIB manageriale Obiective SIB funcţionale Ieşiri solicitate Intrări necesare

A. Deschidere de cont bancar Supervizare deschidere de cont bancar - Extras de cont cu rulaje zilnice

- Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Actualizare registru de conturi deschise

- Înregistrare operaţiuni de depunere

- Eliberare mijloc de plată pentru persoane fizice

- Confirmare operaţiuni - Recapitularea deschiderilor de cont - Extrasele de cont cu rulaje zilnice

- Confirmarea deschiderii de cont bancar

- Fişa de cont client - Cerere de deschidere cont bancar

- Contract de depozit bancar

- Dosar cu actele agentului economic

B. Constituire şi actualizare depozite bancare Verificare, constituire şi actualizare depozite bancare - Extrase de cont cu rulaje zilnice

- Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Foaie de vărsământ

- Extras de cont cu rulaje zilnice credite

- Înregistrarea efectuării depunerilor sau restituirilor în/din depozitele bancare

- Confirmarea realizării operaţiunilor - Contract de depozit bancar

- Cerere convenţie

C. Încasări şi plăţi prin casă Verificarea legalităţii încasărilor şi plăţilor - Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Înregistrarea cronologică a încasărilor şi plăţilor prin casieria băncii - Extras de cont cu rulaje zilnice

- Fişa de cont client

- CEC de numerar - Dispoziţie de încasare

- Chitanţa

- Notă contabila

D. Acordare si rambursare de credite bancare Urmărirea activităţii de creditare - Situaţie credite în execuţie

- Grafic de rambursare

Situaţia ratelor scadente

- Informatizarea activităţii de creditare

- Realizarea şi actualizarea graficelor de rambursare - Situaţia creditelor acordate sau rambursate - Situaţia creditelor în execuţie - Contract de creditare

- Documente creditare pt. persoane juridice : bilanţ contabil, BVS, documentaţii pentru persoane fizice: adeverinţă de venit, garanţii

- Dovada plăţii

E. Decontări interbancare Realizarea operaţiilor de decontare interbancară pentru instrumente de debit şi de credit - Înregistrarea şi centralizarea documentelor de incasare/plată supuse compensării interbancare

- Realizarea documentaţiei pentru şedinţa de compensare

- Confirmarea operaţiilor şi actualizare baze de date - Ordin de plată, CEC

- Refuzuri încasare/plată propuse + justificare

- Fişă rectificare refuz

- Fişă rectificare plaţii + justificare - Dispoziţii centralizatoare de plată/încasare

- Borderou DCI, DCP

- Formular compensare prezentat la deschiderea şedinţei

- Formular compensare complet

- Ordin de plată

- Extras cont

F. Decontări intrabancare Idem E Idem E Idem E Idem E

G. Închidere activitate zi bancară Verificarea rulajelor şi soldurilor pe client şi pe total bancă - Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Situaţia ratelor scadente

- Actualizarea conturilor clienţilor care au efectuat operaţiuni în bancă în ziua curentă

- Salvarea / restaurarea datelor aferente operaţiunilor derulate într-o zi de activitate bancară - Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Situaţia creditelor acordate

- Situaţia creditelor rambursate

- Situaţia creditelor în execuţie

- Extrase de cont cu rulaje zilnice

2. Sistem informatic pentru Casa de Economii

2.1 Funcţiile sistemului C.E.

Sistemul C.E. este o parte a sistemului financiar-bancar şi îndeplineşte următoarele funcţii principale:

a) Reglarea circulaţiei monetare se realizează prin stimularea dezvoltării spiritului de economisire în rândul populaţiei şi atragerea disponibilităţilor băneşti temporare (economii) ale populaţiei pentru constituirea de noi surse de finanţare aflate la dispoziţia statului (C.E. având ca acţionar principal statul) sau prin plasamente avantajoase la alte bănci. Realizarea acestei funcţii este determinată în principal de activitatea de economisire şi creditare a populaţiei de către C.E.

b) Execuţia de casă a bugetului de stat este realizată prin activitatea de încasare de la populaţie a impozitelor, taxelor, amenzilor etc.

c) Controlul financiar al activităţii unor organizaţii economice şi sociale care îşi păstrează disponibilităţile băneşti la C.E.

Sistemul C.E. prezintă şi avantajul deloc neglijabil (mai ales acum, în perioada nedeterminată a tranziţiei şi restructurării economiei către o economie de piaţă) că sumele depuse sunt garantate de stat şi au un caracter imprescriptibil.

Preview document

Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 1
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 2
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 3
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 4
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 5
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 6
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 7
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 8
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 9
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 10
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 11
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 12
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 13
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 14
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 15
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 16
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 17
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 18
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 19
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 20
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 21
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 22
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 23
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 24
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 25
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 26
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 27
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 28
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 29
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 30
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 31
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 32
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 33
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 34
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 35
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 36
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 37
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 38
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 39
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 40
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Financiar-Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie BRD - Grup Societe Generale

CAP. 1 PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII BANCARE 1.1. Caracteristici generale Din multimea de societati bancare si institutii financiare si de...

Monedă bănci credit

1. Conceptul de management bancar: Managementul bancar = reprezinta conducerea stiintifica a activitatii bancare comerciale. Nu avem în vedere...

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar...

Sistemul Bancar Românesc

În economia socialista sistemul bancar a avut un rol pasiv. Banca Centrala de stat si bancile specializate erau elementele sistemului numit în...

Management Bancar

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT Activitatea bancara se desfasoara prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de...

Gestionarea Creditelor Bancare

Analiza istorica a permis distingerea a trei factori esentiali ai evolutiei sistemului bancar: mijloacele de plata, activitatea economica si,...

Produse și Servicii Bancare

Cursul nr.1 - 15.11.2009 Produse şi servicii bancare Depozitele bancare, sunt produse bancare destinate persoanelor fizice şi juridice, şi...

Instituții de credite

Grupam oper. Pasive ale BC in urm. categ : Capitalul propriu al BC are in general o pondere redusa comparative cu niv. inregistrat de aceste la...

Te-ar putea interesa și

Managementul relațiilor cu clienții în sistemul financiar-bancar - Necesitate în contextul crizei economice

INTRODUCERE În pragul secolului XXI, managementul planificat și conștient al relațiilor cu clienții devine din ce în ce mai des o problemă...

Informatizarea Sistemului Financiar-Bancar

1. Notiuni. Concepte. 1.1. Sistem informatic. Sistemul informatic este o parte a sistemului informational în care procesul de culegere,...

Transformări în sistemul financiar-bancar românesc și în politica monetară în contextul integrării europene

1. Introducere Procesul de integrare în Uniunea Europeană a fost influenţat de o serie de factori precum sistemul bancar, pieţele financiare şi...

Transformări în Sistemul financiar-bancar și în Politica Monetară în Contextual Integrării Europene

CAPITOLUL I RESTRUCTURAREA SISTEMULUI BANCAR NAŢIONAL ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ I.1.Începuturile sistemului bancar românesc...

Transformări în sistemul financiar-bancar românesc și în politica monetară după integrarea în Uniunea Europeneană

În acest proiect voi face o analiză asupra transformările ce au loc în sistemul financiar bancar și în politica monetară românească în contextul...

Transformări în sistemul financiar-bancar românesc și în politica monetară în contextul integrării europene

Capitolul 1. Transformări în sistemul financiar-bancar Integrarea europeană constă într-un proces prin care se dorește o uniune între țări și un...

Informatizarea Sistemului Financiar-Bancar

Preliminarii Rolul bancii este de prim plan în viata economica contemporana. Ea favorizeaza tranzactiile comerciale în interiorul si exteriorul...

Ai nevoie de altceva?