Sistemul Financiar-Bancar

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 15542
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Sistem informatic bancar

1.1. Obiectivele S.I.B.

SIB are obiective manageriale şi funcţionale pentru următoarele activităţi principale:

- deschiderea de conturi bancare;

- constituirea şi actualizarea depozitelor bancare;

- plăţi şi decontări în lei sau valută;

- acordarea şi rambursarea creditelor bancare;

- închiderea unei zi de activitate bancară.

Pentru fiecare tip de activitate şi obiectiv managerial sau funcţional au fost identificate, în concordanţă cu reglementările financiar-bancare, ieşirile şi intrările folosite de sistemul SIB, elemente ce sunt descrise în tabelul următor.

Tabelul 1.1.

Activitate Obiective SIB manageriale Obiective SIB funcţionale Ieşiri solicitate Intrări necesare

A. Deschidere de cont bancar Supervizare deschidere de cont bancar - Extras de cont cu rulaje zilnice

- Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Actualizare registru de conturi deschise

- Înregistrare operaţiuni de depunere

- Eliberare mijloc de plată pentru persoane fizice

- Confirmare operaţiuni - Recapitularea deschiderilor de cont - Extrasele de cont cu rulaje zilnice

- Confirmarea deschiderii de cont bancar

- Fişa de cont client - Cerere de deschidere cont bancar

- Contract de depozit bancar

- Dosar cu actele agentului economic

B. Constituire şi actualizare depozite bancare Verificare, constituire şi actualizare depozite bancare - Extrase de cont cu rulaje zilnice

- Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Foaie de vărsământ

- Extras de cont cu rulaje zilnice credite

- Înregistrarea efectuării depunerilor sau restituirilor în/din depozitele bancare

- Confirmarea realizării operaţiunilor - Contract de depozit bancar

- Cerere convenţie

C. Încasări şi plăţi prin casă Verificarea legalităţii încasărilor şi plăţilor - Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Înregistrarea cronologică a încasărilor şi plăţilor prin casieria băncii - Extras de cont cu rulaje zilnice

- Fişa de cont client

- CEC de numerar - Dispoziţie de încasare

- Chitanţa

- Notă contabila

D. Acordare si rambursare de credite bancare Urmărirea activităţii de creditare - Situaţie credite în execuţie

- Grafic de rambursare

Situaţia ratelor scadente

- Informatizarea activităţii de creditare

- Realizarea şi actualizarea graficelor de rambursare - Situaţia creditelor acordate sau rambursate - Situaţia creditelor în execuţie - Contract de creditare

- Documente creditare pt. persoane juridice : bilanţ contabil, BVS, documentaţii pentru persoane fizice: adeverinţă de venit, garanţii

- Dovada plăţii

E. Decontări interbancare Realizarea operaţiilor de decontare interbancară pentru instrumente de debit şi de credit - Înregistrarea şi centralizarea documentelor de incasare/plată supuse compensării interbancare

- Realizarea documentaţiei pentru şedinţa de compensare

- Confirmarea operaţiilor şi actualizare baze de date - Ordin de plată, CEC

- Refuzuri încasare/plată propuse + justificare

- Fişă rectificare refuz

- Fişă rectificare plaţii + justificare - Dispoziţii centralizatoare de plată/încasare

- Borderou DCI, DCP

- Formular compensare prezentat la deschiderea şedinţei

- Formular compensare complet

- Ordin de plată

- Extras cont

F. Decontări intrabancare Idem E Idem E Idem E Idem E

G. Închidere activitate zi bancară Verificarea rulajelor şi soldurilor pe client şi pe total bancă - Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Situaţia ratelor scadente

- Actualizarea conturilor clienţilor care au efectuat operaţiuni în bancă în ziua curentă

- Salvarea / restaurarea datelor aferente operaţiunilor derulate într-o zi de activitate bancară - Jurnal contabil

- Balanţa de verificare

- Situaţia creditelor acordate

- Situaţia creditelor rambursate

- Situaţia creditelor în execuţie

- Extrase de cont cu rulaje zilnice

2. Sistem informatic pentru Casa de Economii

2.1 Funcţiile sistemului C.E.

Sistemul C.E. este o parte a sistemului financiar-bancar şi îndeplineşte următoarele funcţii principale:

a) Reglarea circulaţiei monetare se realizează prin stimularea dezvoltării spiritului de economisire în rândul populaţiei şi atragerea disponibilităţilor băneşti temporare (economii) ale populaţiei pentru constituirea de noi surse de finanţare aflate la dispoziţia statului (C.E. având ca acţionar principal statul) sau prin plasamente avantajoase la alte bănci. Realizarea acestei funcţii este determinată în principal de activitatea de economisire şi creditare a populaţiei de către C.E.

b) Execuţia de casă a bugetului de stat este realizată prin activitatea de încasare de la populaţie a impozitelor, taxelor, amenzilor etc.

c) Controlul financiar al activităţii unor organizaţii economice şi sociale care îşi păstrează disponibilităţile băneşti la C.E.

Sistemul C.E. prezintă şi avantajul deloc neglijabil (mai ales acum, în perioada nedeterminată a tranziţiei şi restructurării economiei către o economie de piaţă) că sumele depuse sunt garantate de stat şi au un caracter imprescriptibil.

Preview document

Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 1
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 2
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 3
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 4
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 5
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 6
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 7
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 8
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 9
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 10
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 11
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 12
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 13
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 14
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 15
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 16
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 17
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 18
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 19
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 20
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 21
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 22
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 23
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 24
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 25
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 26
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 27
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 28
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 29
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 30
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 31
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 32
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 33
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 34
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 35
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 36
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 37
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 38
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 39
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 40
Sistemul Financiar-Bancar - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Financiar-Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Bancilor Centrale in Crizele Bancare

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Bancilor Centrale I.1. Sistemul bancar din România Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati...

Monografie BRD - Grup Societe Generale

CAP. 1 PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII BANCARE 1.1. Caracteristici generale Din multimea de societati bancare si institutii financiare si de...

Tehnica Bancara – Practica BCR Sucursala Turda

I. Organizarea BCR Banca Comerciala Romana este parte componenta din Grupul Financiar BCR, ce ofera clientilor servicii financiare integrate...

Practică de Specialitate BRD

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 1.1. Noţiuni generale În activitatea sa curentă, o instituţie bancară întreţine relaţii cu clienţii săi, cu toţi...

Creditul și Procesarea Acestuia pentru Nevoi Personale

INTRODUCERE Băncile au un rol semnificativ în economie oferind produse şi servicii pentru persoane fizice şi juridice, unul dintre produse fiind...

Monografie Unicredit Tiriac Bank

Motivaţii pentru alegerea instituţiei în care s-a realizat Practica Motivul principal a fost alegerea unei institutii bancare in care eu mi-as...

Concepte Generale de Management Bancar

Principalele functii ale managementului dupa Fayol sunt: 1. Previzionare; 2. Planificare; 3. Organizare; 4. Motivare; 5. Coordonare; 6....

Controlul Gestionării Riscurilor în Sistemul Bancar

Controlul gestionarii riscurilor în sistemul bancar Activitatea bancara în tara noastra se desfasoara prin Banca Nationala a României si prin...

Ai nevoie de altceva?