Situații financiare

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 17516
Mărime: 166.03KB (arhivat)
Publicat de: Dorel Olteanu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

INTRODUCERE

Analiza financiară desemnează un ansamblu de metode, proceduri şi instrumente pentru aprecierea viabilităţii, stabilităţii şi profitabilităţii unei afaceri sau proiect.

Analiza financiară se realizează de către firme sau persoane specializate care, procesând informaţiile din situaţiile financiare ale întreprinderii, potrivit metodelor şi procedurilor specifice, ajung la concluzii şi rezultate pe care le inserează în rapoarte către conducere. Mangementul întreprinderii utilizează informaţiile din aceste rapoarte pentru:

- Continuarea sau întreruperea afacerii sau a unei părţi a acesteia;

- Realizarea sau achiziţionarea anumitor componente sau activităţi din obiectul propriu de activitate;

- Achiziţionarea sau închirierea unor echipamente sau instalaţii necesare producerii bunurilor sau serviciilor pentru nevoile din piaţă;

- Emiterea unor acţiuni sau negocierea împrumuturilor bancare pentru creşterea capacităţilor de producţie sau pentru asigurarea capitalului de lucru;

- Alte decizii care permit conducerii să facă o selectare fundamentată a diverselor alternative de dezvoltare a afacerilor.

Obiective ale analizei financiare

Analiştii financiari sunt preocupaţi să aprecieze următoarele aspecte ale activităţii firmei:

1. Profitabilitatea, respectiv capacitatea firmei de a fi profitabilă atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

2. Solvabilitatea, reflectând capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile pe termen lung faţă de creditori.

3. Lichiditatea – care exprimă capacitatea firmei de a-şi menţine un cash-flow pozitiv, în condiţiile onorării obligaţiilor de plată pe termen scurt.

4. Stabilitatea, respectiv capacitatea întreprinderii de a rămâne în piaţă pe termen lung, fără pierderi semnificative în desfăşurarea afacerilor

Metode de analiză

Pentru efectuarea analizelor financiare se utilizează cu prioritate metoda comparaţiei dintre indicatorii financiari (de solvabilitate, profitabilitate, de creştere etc.) din perioada curentă şi cei dintr-o anumită perioadă de referinţă, care poate fi :

- Performanţa din trecut, respectiv cu indicatorii din perioadele de timp anterioare, numite perioade de bază (de exemplu: sfârşitul anului trecut, perioada corespunzătoare din anul trecut sau mai multe perioade anterioare, mergând până la 5 ani anteriori);

- Performanţa viitoare, preliminată sau previzionată prin planurile de afaceri, respective prin bugetele de venituri şi cheltuieli (sfârşitul exerciţiului financiar curent, anul sau anii următori, mergând, de regulă, până la 5 ani viitori);

- Performanţa comparativă, respectiv cu indicatorii de performanţă ai unei alte întreprinderi similare;

- Performanţa standard, stabilită mai mult sau mai puţin formal în cadrul industriei.

Surse informaţionale

1. SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII

Situaţiile financiare reprezintă sursa informaţională de bază pentru efectuarea analizei financiare. Ele sunt rapoarte formale privind starea şi performanţele financiare ale întreprinderii în care se prezintă o imagine a poziţiei financiare şi profitabilităţii acesteia la sfârşitul unei perioade din cadrul exerciţiului financiar curent. Situaţiile financiare consacrate sunt: bilanţul, contul de rezultate al exerciţiului şi situaţia cash.flow-lui.

În cazul marilor întreprinderi situaţiile financiare sunt însoţite de anexe, unde sunt explicitate poziţiile bilanţiere importante sau elemente de cheltuieli, respectiv de venituri. Anexele sunt parte integrantă a situaţiilor financiare.

Scopul situaţiilor financiare

Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii privind poziţia (situaţia sau starea) şi performanţa firmei (fluxurile de rezultate), precum şi schimbările în nivelul acestora, pentru a fi prezentate unei categorie cât mai largi de utilizatori. De aceea, situaţiile financiare trebuie să fie inteligibile, relevante, corecte şi comparabile.

Situaţiile financiare sunt primite de diverse grupuri de utilizatori interesaţi, atât din interiorul, cât şi din exteriorul întreprinderii.

a) Utilizatori interni

- Propietarii şi administratorii au nevoie de situaţiile financiare pentru a lua decizii privind activitatea curentă sau de perspectivă. În acest scop sunt necesare analize financiare prin care se detaliază anumite aspecte şi se explică semnificaţia cifrelor. Situaţiile financiare sunt prezentate acţionarilor, în special cu ocazia rapoartelor anuale care sunt prezentate, discutate şi aprobate în adunările generale.

Preview document

Situații financiare - Pagina 1
Situații financiare - Pagina 2
Situații financiare - Pagina 3
Situații financiare - Pagina 4
Situații financiare - Pagina 5
Situații financiare - Pagina 6
Situații financiare - Pagina 7
Situații financiare - Pagina 8
Situații financiare - Pagina 9
Situații financiare - Pagina 10
Situații financiare - Pagina 11
Situații financiare - Pagina 12
Situații financiare - Pagina 13
Situații financiare - Pagina 14
Situații financiare - Pagina 15
Situații financiare - Pagina 16
Situații financiare - Pagina 17
Situații financiare - Pagina 18
Situații financiare - Pagina 19
Situații financiare - Pagina 20
Situații financiare - Pagina 21
Situații financiare - Pagina 22
Situații financiare - Pagina 23
Situații financiare - Pagina 24
Situații financiare - Pagina 25
Situații financiare - Pagina 26
Situații financiare - Pagina 27
Situații financiare - Pagina 28
Situații financiare - Pagina 29
Situații financiare - Pagina 30
Situații financiare - Pagina 31
Situații financiare - Pagina 32
Situații financiare - Pagina 33
Situații financiare - Pagina 34
Situații financiare - Pagina 35
Situații financiare - Pagina 36
Situații financiare - Pagina 37
Situații financiare - Pagina 38
Situații financiare - Pagina 39
Situații financiare - Pagina 40
Situații financiare - Pagina 41
Situații financiare - Pagina 42
Situații financiare - Pagina 43
Situații financiare - Pagina 44
Situații financiare - Pagina 45
Situații financiare - Pagina 46
Situații financiare - Pagina 47
Situații financiare - Pagina 48
Situații financiare - Pagina 49
Situații financiare - Pagina 50
Situații financiare - Pagina 51
Situații financiare - Pagina 52
Situații financiare - Pagina 53
Situații financiare - Pagina 54
Situații financiare - Pagina 55
Situații financiare - Pagina 56
Situații financiare - Pagina 57
Situații financiare - Pagina 58
Situații financiare - Pagina 59
Situații financiare - Pagina 60
Situații financiare - Pagina 61
Situații financiare - Pagina 62
Situații financiare - Pagina 63
Situații financiare - Pagina 64
Situații financiare - Pagina 65
Situații financiare - Pagina 66
Situații financiare - Pagina 67
Situații financiare - Pagina 68
Situații financiare - Pagina 69
Situații financiare - Pagina 70
Situații financiare - Pagina 71
Situații financiare - Pagina 72
Situații financiare - Pagina 73
Situații financiare - Pagina 74
Situații financiare - Pagina 75
Situații financiare - Pagina 76
Situații financiare - Pagina 77
Situații financiare - Pagina 78
Situații financiare - Pagina 79
Situații financiare - Pagina 80
Situații financiare - Pagina 81
Situații financiare - Pagina 82
Situații financiare - Pagina 83
Situații financiare - Pagina 84
Situații financiare - Pagina 85
Situații financiare - Pagina 86
Situații financiare - Pagina 87
Situații financiare - Pagina 88
Situații financiare - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Situatii Financiare
  • Introducere.doc
  • Tema1.SituatiileFinanciare.doc
  • Tema2.Analiza echilibrului financiar pe baza bilaneului.doc
  • Tema3.AnalizaPerfBVC.doc
  • Tema4.AnalizaCashFlowlui.doc
  • Tema5.Diagnoza firmei pe baza indicatorilor financiari.doc
  • Tema6.Analiza riscului de faliment.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Gestiunea Pasivelor Bancare

1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Riscurile Bancare și Gestionarea Acestora

4.1 NOŢIUNEA DE RISC BANCAR. BENCHMARK-UL Riscul se găseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este funcţia cheie a...

Te-ar putea interesa și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Situațiile financiare la firma Dimos Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE SC. DIMOS IMPEX S.R.L 1.1 Date generale SC. DIMOS IMPEX S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1992 şi...

Situație financiară anuală

Lucrari premergatoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale Situatiile financiare anuale intocmite de managementul intreprinderii au...

Ai nevoie de altceva?