Situatii Financiare

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 17516
Mărime: 166.03KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

INTRODUCERE

Analiza financiară desemnează un ansamblu de metode, proceduri şi instrumente pentru aprecierea viabilităţii, stabilităţii şi profitabilităţii unei afaceri sau proiect.

Analiza financiară se realizează de către firme sau persoane specializate care, procesând informaţiile din situaţiile financiare ale întreprinderii, potrivit metodelor şi procedurilor specifice, ajung la concluzii şi rezultate pe care le inserează în rapoarte către conducere. Mangementul întreprinderii utilizează informaţiile din aceste rapoarte pentru:

- Continuarea sau întreruperea afacerii sau a unei părţi a acesteia;

- Realizarea sau achiziţionarea anumitor componente sau activităţi din obiectul propriu de activitate;

- Achiziţionarea sau închirierea unor echipamente sau instalaţii necesare producerii bunurilor sau serviciilor pentru nevoile din piaţă;

- Emiterea unor acţiuni sau negocierea împrumuturilor bancare pentru creşterea capacităţilor de producţie sau pentru asigurarea capitalului de lucru;

- Alte decizii care permit conducerii să facă o selectare fundamentată a diverselor alternative de dezvoltare a afacerilor.

Obiective ale analizei financiare

Analiştii financiari sunt preocupaţi să aprecieze următoarele aspecte ale activităţii firmei:

1. Profitabilitatea, respectiv capacitatea firmei de a fi profitabilă atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

2. Solvabilitatea, reflectând capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile pe termen lung faţă de creditori.

3. Lichiditatea – care exprimă capacitatea firmei de a-şi menţine un cash-flow pozitiv, în condiţiile onorării obligaţiilor de plată pe termen scurt.

4. Stabilitatea, respectiv capacitatea întreprinderii de a rămâne în piaţă pe termen lung, fără pierderi semnificative în desfăşurarea afacerilor

Metode de analiză

Pentru efectuarea analizelor financiare se utilizează cu prioritate metoda comparaţiei dintre indicatorii financiari (de solvabilitate, profitabilitate, de creştere etc.) din perioada curentă şi cei dintr-o anumită perioadă de referinţă, care poate fi :

- Performanţa din trecut, respectiv cu indicatorii din perioadele de timp anterioare, numite perioade de bază (de exemplu: sfârşitul anului trecut, perioada corespunzătoare din anul trecut sau mai multe perioade anterioare, mergând până la 5 ani anteriori);

- Performanţa viitoare, preliminată sau previzionată prin planurile de afaceri, respective prin bugetele de venituri şi cheltuieli (sfârşitul exerciţiului financiar curent, anul sau anii următori, mergând, de regulă, până la 5 ani viitori);

- Performanţa comparativă, respectiv cu indicatorii de performanţă ai unei alte întreprinderi similare;

- Performanţa standard, stabilită mai mult sau mai puţin formal în cadrul industriei.

Surse informaţionale

1. SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII

Situaţiile financiare reprezintă sursa informaţională de bază pentru efectuarea analizei financiare. Ele sunt rapoarte formale privind starea şi performanţele financiare ale întreprinderii în care se prezintă o imagine a poziţiei financiare şi profitabilităţii acesteia la sfârşitul unei perioade din cadrul exerciţiului financiar curent. Situaţiile financiare consacrate sunt: bilanţul, contul de rezultate al exerciţiului şi situaţia cash.flow-lui.

În cazul marilor întreprinderi situaţiile financiare sunt însoţite de anexe, unde sunt explicitate poziţiile bilanţiere importante sau elemente de cheltuieli, respectiv de venituri. Anexele sunt parte integrantă a situaţiilor financiare.

Scopul situaţiilor financiare

Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii privind poziţia (situaţia sau starea) şi performanţa firmei (fluxurile de rezultate), precum şi schimbările în nivelul acestora, pentru a fi prezentate unei categorie cât mai largi de utilizatori. De aceea, situaţiile financiare trebuie să fie inteligibile, relevante, corecte şi comparabile.

Situaţiile financiare sunt primite de diverse grupuri de utilizatori interesaţi, atât din interiorul, cât şi din exteriorul întreprinderii.

a) Utilizatori interni

- Propietarii şi administratorii au nevoie de situaţiile financiare pentru a lua decizii privind activitatea curentă sau de perspectivă. În acest scop sunt necesare analize financiare prin care se detaliază anumite aspecte şi se explică semnificaţia cifrelor. Situaţiile financiare sunt prezentate acţionarilor, în special cu ocazia rapoartelor anuale care sunt prezentate, discutate şi aprobate în adunările generale.

Preview document

Situatii Financiare - Pagina 1
Situatii Financiare - Pagina 2
Situatii Financiare - Pagina 3
Situatii Financiare - Pagina 4
Situatii Financiare - Pagina 5
Situatii Financiare - Pagina 6
Situatii Financiare - Pagina 7
Situatii Financiare - Pagina 8
Situatii Financiare - Pagina 9
Situatii Financiare - Pagina 10
Situatii Financiare - Pagina 11
Situatii Financiare - Pagina 12
Situatii Financiare - Pagina 13
Situatii Financiare - Pagina 14
Situatii Financiare - Pagina 15
Situatii Financiare - Pagina 16
Situatii Financiare - Pagina 17
Situatii Financiare - Pagina 18
Situatii Financiare - Pagina 19
Situatii Financiare - Pagina 20
Situatii Financiare - Pagina 21
Situatii Financiare - Pagina 22
Situatii Financiare - Pagina 23
Situatii Financiare - Pagina 24
Situatii Financiare - Pagina 25
Situatii Financiare - Pagina 26
Situatii Financiare - Pagina 27
Situatii Financiare - Pagina 28
Situatii Financiare - Pagina 29
Situatii Financiare - Pagina 30
Situatii Financiare - Pagina 31
Situatii Financiare - Pagina 32
Situatii Financiare - Pagina 33
Situatii Financiare - Pagina 34
Situatii Financiare - Pagina 35
Situatii Financiare - Pagina 36
Situatii Financiare - Pagina 37
Situatii Financiare - Pagina 38
Situatii Financiare - Pagina 39
Situatii Financiare - Pagina 40
Situatii Financiare - Pagina 41
Situatii Financiare - Pagina 42
Situatii Financiare - Pagina 43
Situatii Financiare - Pagina 44
Situatii Financiare - Pagina 45
Situatii Financiare - Pagina 46
Situatii Financiare - Pagina 47
Situatii Financiare - Pagina 48
Situatii Financiare - Pagina 49
Situatii Financiare - Pagina 50
Situatii Financiare - Pagina 51
Situatii Financiare - Pagina 52
Situatii Financiare - Pagina 53
Situatii Financiare - Pagina 54
Situatii Financiare - Pagina 55
Situatii Financiare - Pagina 56
Situatii Financiare - Pagina 57
Situatii Financiare - Pagina 58
Situatii Financiare - Pagina 59
Situatii Financiare - Pagina 60
Situatii Financiare - Pagina 61
Situatii Financiare - Pagina 62
Situatii Financiare - Pagina 63
Situatii Financiare - Pagina 64
Situatii Financiare - Pagina 65
Situatii Financiare - Pagina 66
Situatii Financiare - Pagina 67
Situatii Financiare - Pagina 68
Situatii Financiare - Pagina 69
Situatii Financiare - Pagina 70
Situatii Financiare - Pagina 71
Situatii Financiare - Pagina 72
Situatii Financiare - Pagina 73
Situatii Financiare - Pagina 74
Situatii Financiare - Pagina 75
Situatii Financiare - Pagina 76
Situatii Financiare - Pagina 77
Situatii Financiare - Pagina 78
Situatii Financiare - Pagina 79
Situatii Financiare - Pagina 80
Situatii Financiare - Pagina 81
Situatii Financiare - Pagina 82
Situatii Financiare - Pagina 83
Situatii Financiare - Pagina 84
Situatii Financiare - Pagina 85
Situatii Financiare - Pagina 86
Situatii Financiare - Pagina 87
Situatii Financiare - Pagina 88
Situatii Financiare - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Situatii Financiare
  • Introducere.doc
  • Tema1.SituatiileFinanciare.doc
  • Tema2.Analiza echilibrului financiar pe baza bilaneului.doc
  • Tema3.AnalizaPerfBVC.doc
  • Tema4.AnalizaCashFlowlui.doc
  • Tema5.Diagnoza firmei pe baza indicatorilor financiari.doc
  • Tema6.Analiza riscului de faliment.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Bugetele Locale

Notiunea bugetelor locale e strans legata de principiul autonomiei consacrat atat la nivel constitutional cat si al altor legi organice:lege bug...

Creditare Bancara

Functiile creditului bancar: 1.De redistribuire - creditul joaca rolul de macroregulator economic asigurind astfel satisfacerea nevoilor dinamice...

Control Bugetar

PROCESUL BUGETAR Ansamblu de acţiuni şi măsuri întreprinse de stat în scopul concretizării politicii financiare aplicate de GUVERN; Derularea...

Gestiunea Pasivelor Bancare

1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind...

Moneda

Curs 1 Moneda: piesa metalica emisa de autoritatea suverana pt a servi ca mij. de schimb. Banii: echvalentul general al valorii fiind cunoscuti...

Audit Intern

Cap.1 Aspecte generale privind auditul intern I. Obiective a) Definirea auditului intern; b) Familiarizarea cu diversele tipuri de audit; c)...

Ai nevoie de altceva?