Tehnica Operatiunilor Bancare

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Tehnica Operatiunilor Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere pdf de 242 de pagini (in total).

Profesor: Bogdan Chirlesan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Banci

Extras din document

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare

Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n

anul 1865 =i a funcionat sub numele de Banca Rom`niei. Banca era

organizat[ ca societate comercial[ pe aciuni cu un capital social subscris

]n valoare de 25.000.000 franci francezi. Banca Rom`niei a fost ]nfiinat[,

iniial, ca banc[ comercial[ =i banc[ de emisiune de c[tre investitorii englezi

=i francezi care conduceau Banque Imperial Ottomane. Dup[ 4 ani, guvernul

rom`n a revocat monopolul de emisiune al B[ncii Rom`niei, ]n acest fel,

instituia continu`nd s[ funcioneze ca banc[ comercial[ privat[ p`n[ la

lichidarea acesteia de c[tre regimul comunist ]n anul 1948.

Procesul ]nfiin[rii unui sistem bancar de tip modern a avut loc ]nainte de

jum[tatea celui de-al XIX lea secol =i a fost un proces lent p`n[ la

]nfiinarea B[ncii Naionale a Rom`niei la data de 17 aprilie 1880. }n

perioada

1866-1880, au fost ]nfiinate trei instituii de credit: Banca Creditul Rural

(1873), Banca Creditul Urban (1874) =i Banca Comercial[ Marmorosch

Blank&Co (1874).

Banca Naional[ a Rom`niei a fost ]nfiinat[ la iniiativa Partidului Liberal

pentru a acorda credite a c[ror cerere era mare pe pia[ dup[ r[zboiul de

independen[ (1877), precum =i pentru a asigura stabilitatea financiar[ a

[rii. Banca Naional[ a Rom`niei a avut ca atribuiune nu numai pe aceea

de finaator al statului =i emisiune b[neasc[, dar =i pe aceea de a ]ndeplini

funciunile unei b[nci comerciale. }n conformitate cu prevederile legii care

a guvernat ]nfiinarea sa, noua instituie bancar[ era o societate pe aciuni,

cu capital aparin`nd Guvernului Rom`niei - aproximativ o treime din

capitalul total - restul aparin`nd acionarilor.

}n anul 1901, Banca Naional[ a Rom`niei a devenit o instituie privat[. Sub

controlul Partidului Liberal, Banca Naional[ a Rom`niei a jucat un rol

important ]n ]nfiinarea sistemului bancar rom`nesc de tip modern =i a

contribuit la ]nt[rirea poziiei economice a burgheziei rom`ne.

Progresul economic care a ]nsoit consolidarea statului rom`n =i ajutorul

acordat de c[tre Banca Naional[ a Rom`niei au accelerat procesul de

]nfiinare al b[ncilor comerciale private. Num[rul b[ncilor comerciale a

crescut de la 3 ]n anul 1880 la 215 ]n anul 1914. Dac[ ]nfiinarea B[ncii

Naionale a Rom`niei =i a instituiilor de credit pe termen lung a fost

realizat[ numai cu capital autohton, ]n schimb, capitalul str[in a fost

substanial implicat ]n crearea noilor b[nci comerciale private. Astfel, ]n

anul 1914, instituiile bancare germane, austriece, franceze, belgiene =i

engleze deineau 40 de procente din capitalul b[ncilor comerciale

rom`ne=ti.

}n ajunul primului r[zboi mondial, industria bancar[ rom`neasc[ se

caracteriza printr-un nivel ridicat de concentrare, fiind dominat[ de 9 b[nci

comerciale conduc[toare, numite “b[nci mari rom`ne=ti”. }n anul 1913,

aceste b[nci deineau 70 de procente din totalul resurselor b[ncilor

comerciale, ]n timp ce 188 de b[nci mici =i mijlocii deineau restul din

totalul resurselor. Lu`nd ]n considerare originea capitalului, componena

grupului de “b[nci mari rom`ne=ti” era urm[toarea: 4 b[nci cu capital

naional (Banca Agricol[, Banca Comerului de la Craiova, Banca Rom`n[

de Scont, Banca Rom`neasc[), 4 b[nci cu capital str[in (Banca General[

Rom`n[, Banca de Credit Rom`nesc, Banca Comercial[ Rom`n[, Banca

Rom`niei), =i o banc[ cu capital str[in =i autohton (Banca Marmorosch

Blank &Co).

Dup[ primul r[zboi mondial, ca urmare a politicilor naionale promovate de

c[tre guvernele liberale, ponderea capitalului str[in ]n sistemul bancar a

sc[zut. }n ciuda acestei tendine ]nregistrate de capital, b[ncile cu capital

str[in =i-au meninut poziii importante ]n sistemul bancar =i au putut s[-=i

identifice mai bine profitul investiiilor dec`t competitorii lor rom`ni.

}n perioada 1931-1932, sectorul bancar a resimit repercursiunile crizei

economice datorit[ relaiilor str`nse avute cu sectorul industrial.

Supravegherea bancar[ era aproape inexistent[. Toate acestea au contribuit

la colapsul unor b[nci mari.

}n vederea ]nt[ririi sistemului bancar, Parlamentul Rom`niei a aprobat la

data de 8 mai 1934 “Legea privind organizarea =i reglementarea comerului

bancar”. }n baza acestei legi, Banca Naional[ a Rom`niei a fost implicat[

]n elaborarea unor proiecte de m[suri care au avut ca scop restructurarea

sistemului bancar prin lichidarea unor instituii de credit neviabile =i

fuziunea instituiilor sl[bite de criza economic[. }n consecin[, num[rul

b[ncilor a sc[zut de la 893 ]n anul 1933, la 523 ]n anul 1937 =i la 246 ]n

anul 1944.

Dup[ anul 1934, intervenia statului ]n reglementarea sectorului bancar a

impus b[ncilor str[ine de pe teritoriul Rom`niei s[ se supun[ noilor cerine

=i s[ aplice politica de interes general a Rom`niei.

Fisiere in arhiva (11):

 • Tehnica Operatiunilor Bancare
  • bibliografie.pdf
  • cap1.pdf
  • cap10.pdf
  • cap2.pdf
  • cap3.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf
  • cap6.pdf
  • cap7.pdf
  • cap8.pdf
  • cap9.pdf

Alte informatii

SUPORT DE CURS LA DISCILINA TEHNICA OPERATIUNILOR BANCARE DIN ANUL 3 LA SPECIALIZAREA FINANTE BANCI BURSE DE VALORI