Tehnica Operatiunilor Bancare

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 242 în total
Cuvinte : 59574
Mărime: 3.24MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Chirlesan
SUPORT DE CURS LA DISCILINA TEHNICA OPERATIUNILOR BANCARE DIN ANUL 3 LA SPECIALIZAREA FINANTE BANCI BURSE DE VALORI

Extras din document

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare

Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n

anul 1865 =i a funcionat sub numele de Banca Rom`niei. Banca era

organizat[ ca societate comercial[ pe aciuni cu un capital social subscris

]n valoare de 25.000.000 franci francezi. Banca Rom`niei a fost ]nfiinat[,

iniial, ca banc[ comercial[ =i banc[ de emisiune de c[tre investitorii englezi

=i francezi care conduceau Banque Imperial Ottomane. Dup[ 4 ani, guvernul

rom`n a revocat monopolul de emisiune al B[ncii Rom`niei, ]n acest fel,

instituia continu`nd s[ funcioneze ca banc[ comercial[ privat[ p`n[ la

lichidarea acesteia de c[tre regimul comunist ]n anul 1948.

Procesul ]nfiin[rii unui sistem bancar de tip modern a avut loc ]nainte de

jum[tatea celui de-al XIX lea secol =i a fost un proces lent p`n[ la

]nfiinarea B[ncii Naionale a Rom`niei la data de 17 aprilie 1880. }n

perioada

1866-1880, au fost ]nfiinate trei instituii de credit: Banca Creditul Rural

(1873), Banca Creditul Urban (1874) =i Banca Comercial[ Marmorosch

Blank&Co (1874).

Banca Naional[ a Rom`niei a fost ]nfiinat[ la iniiativa Partidului Liberal

pentru a acorda credite a c[ror cerere era mare pe pia[ dup[ r[zboiul de

independen[ (1877), precum =i pentru a asigura stabilitatea financiar[ a

[rii. Banca Naional[ a Rom`niei a avut ca atribuiune nu numai pe aceea

de finaator al statului =i emisiune b[neasc[, dar =i pe aceea de a ]ndeplini

funciunile unei b[nci comerciale. }n conformitate cu prevederile legii care

a guvernat ]nfiinarea sa, noua instituie bancar[ era o societate pe aciuni,

cu capital aparin`nd Guvernului Rom`niei - aproximativ o treime din

capitalul total - restul aparin`nd acionarilor.

}n anul 1901, Banca Naional[ a Rom`niei a devenit o instituie privat[. Sub

controlul Partidului Liberal, Banca Naional[ a Rom`niei a jucat un rol

important ]n ]nfiinarea sistemului bancar rom`nesc de tip modern =i a

contribuit la ]nt[rirea poziiei economice a burgheziei rom`ne.

Progresul economic care a ]nsoit consolidarea statului rom`n =i ajutorul

acordat de c[tre Banca Naional[ a Rom`niei au accelerat procesul de

]nfiinare al b[ncilor comerciale private. Num[rul b[ncilor comerciale a

crescut de la 3 ]n anul 1880 la 215 ]n anul 1914. Dac[ ]nfiinarea B[ncii

Naionale a Rom`niei =i a instituiilor de credit pe termen lung a fost

realizat[ numai cu capital autohton, ]n schimb, capitalul str[in a fost

substanial implicat ]n crearea noilor b[nci comerciale private. Astfel, ]n

anul 1914, instituiile bancare germane, austriece, franceze, belgiene =i

engleze deineau 40 de procente din capitalul b[ncilor comerciale

rom`ne=ti.

}n ajunul primului r[zboi mondial, industria bancar[ rom`neasc[ se

caracteriza printr-un nivel ridicat de concentrare, fiind dominat[ de 9 b[nci

comerciale conduc[toare, numite “b[nci mari rom`ne=ti”. }n anul 1913,

aceste b[nci deineau 70 de procente din totalul resurselor b[ncilor

comerciale, ]n timp ce 188 de b[nci mici =i mijlocii deineau restul din

totalul resurselor. Lu`nd ]n considerare originea capitalului, componena

grupului de “b[nci mari rom`ne=ti” era urm[toarea: 4 b[nci cu capital

naional (Banca Agricol[, Banca Comerului de la Craiova, Banca Rom`n[

de Scont, Banca Rom`neasc[), 4 b[nci cu capital str[in (Banca General[

Rom`n[, Banca de Credit Rom`nesc, Banca Comercial[ Rom`n[, Banca

Rom`niei), =i o banc[ cu capital str[in =i autohton (Banca Marmorosch

Blank &Co).

Dup[ primul r[zboi mondial, ca urmare a politicilor naionale promovate de

c[tre guvernele liberale, ponderea capitalului str[in ]n sistemul bancar a

sc[zut. }n ciuda acestei tendine ]nregistrate de capital, b[ncile cu capital

str[in =i-au meninut poziii importante ]n sistemul bancar =i au putut s[-=i

identifice mai bine profitul investiiilor dec`t competitorii lor rom`ni.

}n perioada 1931-1932, sectorul bancar a resimit repercursiunile crizei

economice datorit[ relaiilor str`nse avute cu sectorul industrial.

Supravegherea bancar[ era aproape inexistent[. Toate acestea au contribuit

la colapsul unor b[nci mari.

}n vederea ]nt[ririi sistemului bancar, Parlamentul Rom`niei a aprobat la

data de 8 mai 1934 “Legea privind organizarea =i reglementarea comerului

bancar”. }n baza acestei legi, Banca Naional[ a Rom`niei a fost implicat[

]n elaborarea unor proiecte de m[suri care au avut ca scop restructurarea

sistemului bancar prin lichidarea unor instituii de credit neviabile =i

fuziunea instituiilor sl[bite de criza economic[. }n consecin[, num[rul

b[ncilor a sc[zut de la 893 ]n anul 1933, la 523 ]n anul 1937 =i la 246 ]n

anul 1944.

Dup[ anul 1934, intervenia statului ]n reglementarea sectorului bancar a

impus b[ncilor str[ine de pe teritoriul Rom`niei s[ se supun[ noilor cerine

=i s[ aplice politica de interes general a Rom`niei.

Preview document

Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 1
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 2
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 3
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 4
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 5
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 6
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 7
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 8
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 9
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 10
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 11
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 12
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 13
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 14
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 15
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 16
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 17
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 18
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 19
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 20
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 21
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 22
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 23
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 24
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 25
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 26
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 27
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 28
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 29
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 30
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 31
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 32
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 33
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 34
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 35
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 36
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 37
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 38
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 39
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 40
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 41
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 42
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 43
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 44
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 45
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 46
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 47
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 48
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 49
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 50
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 51
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 52
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 53
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 54
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 55
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 56
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 57
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 58
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 59
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 60
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 61
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 62
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 63
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 64
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 65
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 66
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 67
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 68
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 69
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 70
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 71
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 72
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 73
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 74
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 75
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 76
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 77
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 78
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 79
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 80
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 81
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 82
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 83
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 84
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 85
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 86
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 87
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 88
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 89
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 90
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 91
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 92
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 93
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 94
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 95
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 96
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 97
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 98
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 99
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 100
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 101
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 102
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 103
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 104
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 105
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 106
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 107
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 108
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 109
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 110
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 111
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 112
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 113
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 114
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 115
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 116
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 117
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 118
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 119
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 120
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 121
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 122
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 123
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 124
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 125
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 126
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 127
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 128
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 129
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 130
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 131
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 132
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 133
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 134
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 135
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 136
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 137
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 138
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 139
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 140
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 141
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 142
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 143
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 144
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 145
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 146
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 147
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 148
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 149
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 150
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 151
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 152
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 153
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 154
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 155
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 156
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 157
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 158
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 159
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 160
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 161
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 162
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 163
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 164
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 165
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 166
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 167
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 168
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 169
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 170
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 171
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 172
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 173
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 174
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 175
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 176
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 177
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 178
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 179
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 180
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 181
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 182
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 183
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 184
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 185
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 186
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 187
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 188
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 189
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 190
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 191
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 192
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 193
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 194
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 195
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 196
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 197
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 198
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 199
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 200
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 201
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 202
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 203
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 204
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 205
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 206
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 207
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 208
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 209
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 210
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 211
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 212
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 213
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 214
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 215
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 216
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 217
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 218
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 219
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 220
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 221
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 222
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 223
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 224
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 225
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 226
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 227
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 228
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 229
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 230
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 231
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 232
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 233
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 234
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 235
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 236
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 237
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 238
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 239
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 240
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 241
Tehnica Operatiunilor Bancare - Pagina 242

Conținut arhivă zip

 • Tehnica Operatiunilor Bancare
  • bibliografie.pdf
  • cap1.pdf
  • cap10.pdf
  • cap2.pdf
  • cap3.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf
  • cap6.pdf
  • cap7.pdf
  • cap8.pdf
  • cap9.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD – Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Credite Acordate Persoanelor Fizice

I 1. Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate...

Tehnica Operatiunilor Bancare

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric VOLKSBANK ROMANIA S.A. a fost înfiintata în anul 2000 sî...

Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Practica Bancara BancPost

CAP I. INFORMATII BANCPOST 1.1 Despre Bancpost Bancpost este astazi una dintre cele mai importante banci din Romania. Avem o echipa puternica de...

Tehnica Bancara - Practica in Productie - Unitatea Bancara Bancpost - Sucursala Cluj

Bancpost a fost înfiintata în 1991, ca banca universala, comerciala si de economii, cu capital de stat, devenind în noiembrie 2002 prima banca...

OTP Bank

Istoric OTP Bank România este parte a OTP Group, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa Centrală şi de Est, cu operaţiuni...

Organizarea, Conducerea si Functionarea

Introducere Procesul de trecere la economia de piata in tara noastra presupune nu numai o schimbare in conceperea activitatii bancare, ci si o...

Ai nevoie de altceva?