Tehnica operațiunilor bancare

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 242 în total
Cuvinte : 59574
Mărime: 3.24MB (arhivat)
Publicat de: Ivan Pașca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Chirlesan
SUPORT DE CURS LA DISCILINA TEHNICA OPERATIUNILOR BANCARE DIN ANUL 3 LA SPECIALIZAREA FINANTE BANCI BURSE DE VALORI

Extras din curs

1.1 Istoria sistemului bancar rom`nesc – scurt[ prezentare

Prima banc[ comercial[ modern[ s-a ]nfiinat ]n Principatele Rom`ne ]n

anul 1865 =i a funcionat sub numele de Banca Rom`niei. Banca era

organizat[ ca societate comercial[ pe aciuni cu un capital social subscris

]n valoare de 25.000.000 franci francezi. Banca Rom`niei a fost ]nfiinat[,

iniial, ca banc[ comercial[ =i banc[ de emisiune de c[tre investitorii englezi

=i francezi care conduceau Banque Imperial Ottomane. Dup[ 4 ani, guvernul

rom`n a revocat monopolul de emisiune al B[ncii Rom`niei, ]n acest fel,

instituia continu`nd s[ funcioneze ca banc[ comercial[ privat[ p`n[ la

lichidarea acesteia de c[tre regimul comunist ]n anul 1948.

Procesul ]nfiin[rii unui sistem bancar de tip modern a avut loc ]nainte de

jum[tatea celui de-al XIX lea secol =i a fost un proces lent p`n[ la

]nfiinarea B[ncii Naionale a Rom`niei la data de 17 aprilie 1880. }n

perioada

1866-1880, au fost ]nfiinate trei instituii de credit: Banca Creditul Rural

(1873), Banca Creditul Urban (1874) =i Banca Comercial[ Marmorosch

Blank&Co (1874).

Banca Naional[ a Rom`niei a fost ]nfiinat[ la iniiativa Partidului Liberal

pentru a acorda credite a c[ror cerere era mare pe pia[ dup[ r[zboiul de

independen[ (1877), precum =i pentru a asigura stabilitatea financiar[ a

[rii. Banca Naional[ a Rom`niei a avut ca atribuiune nu numai pe aceea

de finaator al statului =i emisiune b[neasc[, dar =i pe aceea de a ]ndeplini

funciunile unei b[nci comerciale. }n conformitate cu prevederile legii care

a guvernat ]nfiinarea sa, noua instituie bancar[ era o societate pe aciuni,

cu capital aparin`nd Guvernului Rom`niei - aproximativ o treime din

capitalul total - restul aparin`nd acionarilor.

}n anul 1901, Banca Naional[ a Rom`niei a devenit o instituie privat[. Sub

controlul Partidului Liberal, Banca Naional[ a Rom`niei a jucat un rol

important ]n ]nfiinarea sistemului bancar rom`nesc de tip modern =i a

contribuit la ]nt[rirea poziiei economice a burgheziei rom`ne.

Progresul economic care a ]nsoit consolidarea statului rom`n =i ajutorul

acordat de c[tre Banca Naional[ a Rom`niei au accelerat procesul de

]nfiinare al b[ncilor comerciale private. Num[rul b[ncilor comerciale a

crescut de la 3 ]n anul 1880 la 215 ]n anul 1914. Dac[ ]nfiinarea B[ncii

Naionale a Rom`niei =i a instituiilor de credit pe termen lung a fost

realizat[ numai cu capital autohton, ]n schimb, capitalul str[in a fost

substanial implicat ]n crearea noilor b[nci comerciale private. Astfel, ]n

anul 1914, instituiile bancare germane, austriece, franceze, belgiene =i

engleze deineau 40 de procente din capitalul b[ncilor comerciale

rom`ne=ti.

}n ajunul primului r[zboi mondial, industria bancar[ rom`neasc[ se

caracteriza printr-un nivel ridicat de concentrare, fiind dominat[ de 9 b[nci

comerciale conduc[toare, numite “b[nci mari rom`ne=ti”. }n anul 1913,

aceste b[nci deineau 70 de procente din totalul resurselor b[ncilor

comerciale, ]n timp ce 188 de b[nci mici =i mijlocii deineau restul din

totalul resurselor. Lu`nd ]n considerare originea capitalului, componena

grupului de “b[nci mari rom`ne=ti” era urm[toarea: 4 b[nci cu capital

naional (Banca Agricol[, Banca Comerului de la Craiova, Banca Rom`n[

de Scont, Banca Rom`neasc[), 4 b[nci cu capital str[in (Banca General[

Rom`n[, Banca de Credit Rom`nesc, Banca Comercial[ Rom`n[, Banca

Rom`niei), =i o banc[ cu capital str[in =i autohton (Banca Marmorosch

Blank &Co).

Dup[ primul r[zboi mondial, ca urmare a politicilor naionale promovate de

c[tre guvernele liberale, ponderea capitalului str[in ]n sistemul bancar a

sc[zut. }n ciuda acestei tendine ]nregistrate de capital, b[ncile cu capital

str[in =i-au meninut poziii importante ]n sistemul bancar =i au putut s[-=i

identifice mai bine profitul investiiilor dec`t competitorii lor rom`ni.

}n perioada 1931-1932, sectorul bancar a resimit repercursiunile crizei

economice datorit[ relaiilor str`nse avute cu sectorul industrial.

Supravegherea bancar[ era aproape inexistent[. Toate acestea au contribuit

la colapsul unor b[nci mari.

}n vederea ]nt[ririi sistemului bancar, Parlamentul Rom`niei a aprobat la

data de 8 mai 1934 “Legea privind organizarea =i reglementarea comerului

bancar”. }n baza acestei legi, Banca Naional[ a Rom`niei a fost implicat[

]n elaborarea unor proiecte de m[suri care au avut ca scop restructurarea

sistemului bancar prin lichidarea unor instituii de credit neviabile =i

fuziunea instituiilor sl[bite de criza economic[. }n consecin[, num[rul

b[ncilor a sc[zut de la 893 ]n anul 1933, la 523 ]n anul 1937 =i la 246 ]n

anul 1944.

Dup[ anul 1934, intervenia statului ]n reglementarea sectorului bancar a

impus b[ncilor str[ine de pe teritoriul Rom`niei s[ se supun[ noilor cerine

=i s[ aplice politica de interes general a Rom`niei.

Preview document

Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 1
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 2
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 3
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 4
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 5
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 6
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 7
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 8
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 9
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 10
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 11
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 12
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 13
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 14
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 15
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 16
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 17
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 18
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 19
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 20
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 21
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 22
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 23
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 24
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 25
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 26
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 27
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 28
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 29
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 30
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 31
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 32
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 33
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 34
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 35
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 36
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 37
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 38
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 39
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 40
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 41
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 42
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 43
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 44
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 45
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 46
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 47
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 48
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 49
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 50
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 51
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 52
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 53
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 54
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 55
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 56
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 57
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 58
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 59
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 60
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 61
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 62
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 63
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 64
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 65
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 66
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 67
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 68
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 69
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 70
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 71
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 72
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 73
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 74
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 75
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 76
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 77
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 78
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 79
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 80
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 81
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 82
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 83
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 84
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 85
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 86
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 87
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 88
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 89
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 90
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 91
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 92
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 93
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 94
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 95
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 96
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 97
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 98
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 99
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 100
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 101
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 102
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 103
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 104
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 105
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 106
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 107
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 108
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 109
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 110
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 111
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 112
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 113
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 114
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 115
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 116
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 117
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 118
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 119
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 120
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 121
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 122
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 123
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 124
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 125
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 126
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 127
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 128
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 129
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 130
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 131
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 132
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 133
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 134
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 135
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 136
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 137
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 138
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 139
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 140
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 141
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 142
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 143
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 144
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 145
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 146
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 147
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 148
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 149
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 150
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 151
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 152
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 153
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 154
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 155
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 156
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 157
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 158
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 159
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 160
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 161
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 162
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 163
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 164
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 165
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 166
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 167
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 168
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 169
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 170
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 171
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 172
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 173
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 174
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 175
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 176
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 177
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 178
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 179
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 180
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 181
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 182
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 183
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 184
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 185
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 186
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 187
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 188
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 189
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 190
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 191
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 192
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 193
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 194
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 195
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 196
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 197
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 198
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 199
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 200
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 201
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 202
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 203
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 204
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 205
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 206
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 207
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 208
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 209
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 210
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 211
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 212
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 213
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 214
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 215
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 216
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 217
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 218
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 219
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 220
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 221
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 222
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 223
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 224
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 225
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 226
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 227
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 228
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 229
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 230
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 231
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 232
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 233
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 234
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 235
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 236
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 237
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 238
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 239
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 240
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 241
Tehnica operațiunilor bancare - Pagina 242

Conținut arhivă zip

 • Tehnica Operatiunilor Bancare
  • bibliografie.pdf
  • cap1.pdf
  • cap10.pdf
  • cap2.pdf
  • cap3.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf
  • cap6.pdf
  • cap7.pdf
  • cap8.pdf
  • cap9.pdf

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Cardul instrument de plată modern

Perfectionarea, modernizarea si eficientizarea instrumentelor si modalitatilor de plata au fost determinate pe de o parte de cuceririle stiintei,...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Plăți Internaționale

Capitolul 1. Platile internationale 1.1 Platile internationale: concept, sfera de cuprindere Cresterea interdependentelor economice a atras dupa...

Banca Transilvania

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Legenda unitati BT: exista unitati vor...

Creditul Bancar

Exercitându-si rolul de intermediar între agentii care dispun de capitaluri si cei acre au nevoie de capitaluri suplimentare bancile efectueaza...

Te-ar putea interesa și

Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Analiza tehnicii operațiunilor bancare la Banca Transilvania

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al infiintarii Înfiintarea Bancii Transilvania a pornit de la...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Studiu monografic la disciplina Tehnica Operațiunilor Bancare - Banca Română pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Tehnica operațiunilor bancare

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric VOLKSBANK ROMANIA S.A. a fost înfiintata în anul 2000 sî...

Studiu monografic la Tehnica Operațiunilor Bancare - BRD

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1. PREZENTAREA BRD Banca Româna de Dezvoltare a fost înfiintatÎ prin HotÎrâre de Guvern în decembrie 1990...

Studiu monografic - tehnica operațiunilor bancare Volksbank România

1.ISTORIC ŞI EVOLUŢIE. Osterreichische Volksbanken – AG (OVAG ) a fost infiinţat în Austria în anul 1922 ca instituţie centrală a mai multor...

Studiu monografic cu tema tehnică operațiunilor bancare, realizat la Banca Transilvania, din localitatea Iași

CAP 1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric Banca Transilvania a fost înfiintata în decembrie 1993, la...

Ai nevoie de altceva?